Docstoc

Pretvaranje modela entiteti-veze u relacijski model

Document Sample
Pretvaranje modela entiteti-veze u relacijski model Powered By Docstoc
					   Pretvaranje modela
entiteti-veze u relacijski
          model


        Ines Malić, 823
      Dajana Rudić, 813
1. UVOD
  Poznato je više postupaka za modeliranje
  relacijskog modela baze podataka:
     Dekompozicijski ili analitički
     Sintetički
     Pretvorba konceptualnog modela(entiteti-veze ili
     objektni) u relacijski model
1. UVOD
Modeli entiteti-veze    Relacijski model
Tip entiteta        Relacijska shema
Skup entiteta        Relacija
Pojave entiteta       n-torka
Atribut           Atribut
Domena           Domena
(Primarni)ključ       Primarni ključ
Veza 1:1 i 1:M       Strani ključ
Veza M:M, veze agregacije  relacija
1. UVOD
  Koraci pretvorbe:
    Pretvorba entiteta u relacije
    Pretvorba veza
    Pretvorba atributa
    Normalizacija dobivene relacijske sheme
 2. PRETVORBA ENTITETA U
 RELACIJE
 1)   Jaki entiteti tvore samostalne relacije. Primarni
    ključ relacije jednak je ključu entiteta.

    ID
               Ime            MB       Ime


          Student        Mentor       Profesor
                                        Odjel
Prosjek
               Smjer


 ID     Ime   Smjer   Prosjek       MB     Ime    Odjel
1234    Ivan   CS       2.8      9999    Josip   Matematika
5678  Marija    EE       3.6      8888    Luka      CS
2. PRETVORBA ENTITETA U
RELACIJE
2)  Identifikacijski slabi entiteti tvore zavisne
   relacije. Primarni ključ slabog entiteta sastoji se
   od ključa nadređenog i diskriminatora slabog
   entiteta.             Godine     Ime

 ID        Ime              Dijete
               ima

     Student


 Smjer       Prosjek
               Godine   Ime     Roditelj_ID
               10     Boris      1234
                8     Lana       5678
2. PRETVORBA ENTITETA U
RELACIJE
3) Entiteti podtipovi tvore podrelaciju. Kod ekskluzivne
  specijalizacije u relaciju entiteta nadtipa može se
  uvesti atribut po kojem je načinjena specijalizacija.
3. PRETVORBA VEZA
1)  Kod veze 1:1 uvesti strani ključ u relaciju s
   manje n-torki ili zadržati prirodnu vezu
   “roditelj-dijete”
   1)  Veza 1,1:1,1 može se riješiti i uvođenjem svih
     atributa jednog entiteta u relaciju drugog entiteta
   2)  Veza 0,1:1,1 uvodi se strani ključ u relaciju entiteta
     koji obavezno sudjeluje u vezi
   3)  Veza 0,1:0,1 može se riješiti i uvođenjem nove
     relacije kao u vezi M:M, ali za primarni ključ se
     izabire ključ jednog od entiteta
3. PRETVORBA VEZA
                Stupanj
ID
         Ime                    ID kod


    Student       Studira         Smjer


Smjer       Prosjek
           ID   ID Kod    Stupanj
          9999    07     1234
          8888    05     5678
3. PRETVORBA VEZA
 2)  U vezi 1:M uvesti strani ključ u relaciju na
    strani M
                     Semester
 ID          Ime                         MB       Student         Mentor           Profesor Smjer         Prosjek             Odjel        Ime


    ID       Ime     Smjer   Prosjek   Prof_MB     Semestar
   9999       Boris    Ekonomija   4.2     123-456    zima 2006
   8888       Lidija    Fizika    4.0     567-890    ljeto 2005
 3. PRETVORBA VEZA
3)  U vezi M:M otvoriti novu relaciju

                 Naziv
                zna      Sj_ID
   ID     Ime


     Student    zna    Strani_jezik
        STUDENT(ID,IME)
        ZNA(ID,Sj_ID)
        STRANI_JEZIK(Sj_ID,NAZIV)
3. PRETVORBA VEZA
4)  Ternarne i ostale veze višeg stupnja tvore novu
   relaciju
P-ključ1               D-atribut
                                   Ključ B
       Entitet 1
P-Ključ2
       Entitet 2
                  Veza A       Skup B
P-Ključ3     Entitet 3

P-Ključ4     Entitet 4


    P-ključ1    P-ključ2  P-ključ3 P-ključ4  KljučB  D-atribut
      9999     8888   7777    5555  6666    Da
      1234     5678   9012    2548  3456    Ne
4. PRETVORBE ATRIBUTA
1)  Atribut koji ima više vrijednosti tvori novu
   zavisnu relaciju   Ime
                               Dijete
      ID
                Student


          Smjer
                     Prosjek  Stud_ID   Dijete
                           1234    Josip
                           1234    Marija
   ID     Ime  Smjer Prosjek        5678   Zdravko
   1234    Ivan   CS   2.8        5678   Lorena
   5678  Branko    EE   3.6        5678    Mirna
4. PRETVORBE ATRIBUTA
2)  Obavezne atribute opisati ograničenjem “ne
   nul-vrijednosti” (NOT NULL)
3)  Atribut s jedinstvenim vrijednostima opisati
   ograničenjem “jedinstvenosti vrijednosti”
   (UNIQUE)
4)  Atribute strane ključeve opisati ograničenjem
   referencijalnog integriteta (skup vrijednosti
   stranog ključa relacije R1 mora biti podskup
   skupa vrijednosti primarnog ključa relacije R2 s
   kojom se povezuje skup R1, relacije R1 i R2 ne
   moraju biti različite)
4. PRETVORBE ATRIBUTA
5)  Atribute s ograničenom domenom vrijednosti
   opisati navođenjem domene u kojoj je
   ograničenje opisano
6)  Atributi veze, koja se rješava uvođenjem
   stranog ključa idu u relaciju zajedno sa
   stranim ključem
4. PRETVORBE ATRIBUTA
7)  Atributi veze, koja se rješava uvođenjem nove
   agregacijske relacije postaju atributi nove relacije
       Ime            MB
                             Ime

    Student       Mentor    Profesor

                           Odjel
       ID              član
                          Ime

    ID     Šifra        Odjel
    1234     04
    5678     08                Šifra
5.MOGUĆA ODSTUPANJA OD
PRAVILA PRETVORBE
  Postoji tip atributa s više vrijednosti –
  VEKTOR
  Npr. Podatak o prihodu poduzeća po
  mjesecima ima 12 vrijednosti:
     Odrediti 12 različitih atributa koji pripadaju istom
     entitetu
     Ustanoviti 1 atribut i pridijeliti ga novom, identifikacijski
     slabom entitetu
5.MOGUĆA ODSTUPANJA OD
PRAVILA PRETVORBE
NAZIV   SIJEČANJ VELJAČA …    PROSINAC
Nova   10520   9870   … 13665

     NAZIV   MJESEC  IZNOS
     Nova    1     10520
     Nova    2     9870
     …     …     …
     Nova    12    13665

    Dva rješenja vektorskog atributa
6. PROVJERA JESU LI RELACIJE
U NORMALNOJ FORMI
  Dobar model ER pretvorbom daje relacijsku
  shemu koja se nalazi barem u trećoj
  normalnoj formi
  Koraci provjere:
     Izvođenje primarnih funkcijskih zavisnosti
     Ispitivanje relacija na sekundarne funkcijske i ostale
     zavisnosti
     Normalizacija nenormaliziranih relacija
6. PROVJERA JESU LI RELACIJE
U NORMALNOJ FORMI
  A:B:C        Funkcijske zavisnosti
 1:1    KljučA →KljučB
      KljučB →KljučA
 1:M    KljučB →KljučA
 M:M    KljučA, KljučB (sastavljen ključ)→ø
 1:1:1   KljučA, KljučB →KljučC
      KljučA, KljučC →KljučB
      KljučB, KljučC →KljučA
 1:1:M   KljučA, KljučC →KljučB
      KljučB, KljučC →KljučA
 1:M:M   KljučB, KljučC →KljučA
 M:M:M   KljučA, KljučB, KljučC →ø
6. PROVJERA JESU LI RELACIJE
U NORMALNOJ FORMI
  Svaki entitet:
     Mora biti definiran skupom (vlastitih) atributa koji
     opisuju samo vlastita, entitetu prirođena obilježja
     odnosno svojstva
     Mora imati podskup atributa koji omogućuju
     jednoznačnu identifikaciju svake pojave entiteta
7. LITERATURA
  M. Varga, Baze podataka : konceptualno,
  logičko i fizičko modeliranje podataka, DRIP,
  Zagreb, 1994.
  J. T. Chung, How to translate ER to relational
  model
  S. Tkalac, Relacijski model podataka,
  Društvo za razvoj informacijske pismenosti
  (DRIP), Zagreb, 1993.
Tumač znakova:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:137
posted:6/13/2012
language:Croatian
pages:24
pptfiles pptfiles
About