ENGLESKA PREZENTACIJA by HC12061302359

VIEWS: 35 PAGES: 19

									PREZENTACIJA

Engleska u razvijenom
srednjem vijeku
Vilim I. Osvajač
  Nakon smrti kralja Edvarda III. 1066. godine, za englesko
  prijestolje su pretendirali Vilim, normandijski vojvoda i sin tada
  najvećeg engleskog velikaša grofa Godwina od Wessexa, Harold
  Kraljevsko vijeće izabralo je Harolda pod imenom Harold II.
  Vilim je tada prikupio vojsku te izvršio invaziju Engleske, porazio
  je i ubio Harolda II. u bitci kod Hastingsa što izaziva velike
  promjene u engleskom društvu
  Proveo je sveopću normanizaciju Crkve i zemlje
  Tijekom njegove vladavine dolazi do uspostave snažne središnje
  kraljevske vlasti pri ćemu se oslanjao na svećenstvo i gradove
  Uskratio je Anglosasima mogućnost izbora crkvenih poglavara
Vilim I. Osvajač
  Oduzeo je zemlju svim zemljoposjednicima Anglosasima te ju je
  dodjelio normanskoj eliti
  Uveo je francuski jezik kao službeni
  Zaslužan je za stvaranje sveobuhvatnog imovinskog katastra sve
  imovine u Engleskoj (Domesday Book)
  Naslijedio ga je Henrik I. Koji, uz gradove, podupire i razvoj
  trgovine
Vladavina Normana značila je jačanje feudalizma, uspon gradske
  trgovine i obrta te širenje francuskog jezika i kulture.
Svijet normanske Engleske nestao je otprilike 1154. i to isto kao što
  je i nastao, u ratu (u građanskom ratu za vrijeme vladavine kralja
  Stjepana).
Henrik II. (1154.-1189.)
  U razdoblju 12. i 13. stoljeća došlo je do pojačanog razvoja
  poljoprivrede, obrta i trgovine
  Razvijaju se mnoge djelatnosti koje utječu na razvoj novčarstva
  što dovodi i do promjena u strukturi društva
  Jačaju gradovi koji se izvan zidina šire u okolicu
  Henrik II. (Henrik Plantagenet) bio je francuski velikaš okrunjen
  1154. za kralja
  Uveo je red u sudski sustav i ojačao kraljevsku vlast
  Vladao je Engleskom, Škotskom, Walesom i Irskom a i imao je
  zemljišne posjede u zapadnoj Francuskoj veće nego što je imao i
  sam francuski kralj zbog čega je bio u svoje vrijeme najmoćniji
  europski vladar
Rikard I.       (1189.-1199.)

  Naslijedio je svog oca, Henrika II.
  Dobio je nadimak Lavlje Srce zbog svoje smionosti u križarskom
  ratu
  Krenuo je u križarski pohod čim je stupio na prijestolje (sve do
  1194.) pa je Engleskom u njegovo ime upravljao njegov brat Ivan
  Bez Zemlje
  Vrativši se nakratko u Englesku, Rikard I. Brzo se uputio u
  Francusku u rat protiv Filipa II. te je poginuo opsjedajući dvorac
  Gaillard u Francuskoj
  Naslijedio ga je brat Ivan Bez Zemlje
Ivan Bez Zemlje (1199.-1216.)
  Neuspješno je nastavio rat u Francuskoj gdje je ostao bez gotovo
  svih svojih posjeda
  Sukobio se s papom Inocentom III. zbog imenovanja nadbiskupa
  od Canterburyja zbog čega je papa uveo interdikt u Engleskoj dok
  je Ivana Bez Zemlje izopćio iz Crkve
  Zbog pobune plemstva protiv kralja, bio je prisiljen 1215. izdati
  Veliku povelju sloboda (Magna Charta Libertatum) prema kojoj je
  kralj sam sebi ograničio vlast
  Tom je poveljom izabrano 25 velikaša koji nadziru kralja u
  izvršavanju odluka povelje te im je dopušteno pravo pobune protiv
  kralja ako se ne pridržava odluka
  Magna Charta Libertatum smatra se prvim pisanim ustavnim
  zakonom Engleske i uopće prvim pisanim ustavnim aktom u
  svijetu
Henrik III.
  Vijeće dvadesetpetorice počinje se nazivati parlamentom
  Pokušao je opozvati Veliku povelju sloboda(1237.) ali ga je otpor
  staleža spriječio
  Povelju je morao dopuniti Oxfordskim statutima prema kojima je
  kralj bio obvezan sazvati parlament tri puta godišnje a parlament
  je mogao postaviti najviše državne službenike
  Kad je pokušao pogaziti povelju i statute, izazvao je pobunu
  velikaša koju je predvodio Simon Montfort (1265.)
  Kraljeva vojska je poražena a sam kralj utamničen te je sazvan
  parlament u koji ulaze velikaši, crkveni dostojanstvenici i po dva
  viteza svake grofovije kao i dva zastupnika svakog grada-početak
  parlamentarnog života u Engleskoj
 U XIV. Stoljeću dolazi do diobe engleskog parlamenta-
 predstavnici grofovija i gradova postali su članovi Donjeg doma a
 visoko plemstvo i crkveni dostojanstvenici čine Gornji dom
Dvorac Dover
Dvorac Dover
Dvorac Framlingham
Dvorac Framlingham
Tower of London
       KRAJ
 Prezentaciju napravio:
       Antonio Hatadi 2.c

								
To top