Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Raport de activitate pe anul scolar 2006-2007 by 03UzMgq

VIEWS: 57 PAGES: 3

									                  Raport de activitate - anul şcolar 2008-2009

Numele şi prenumele cadrului didactic .............................................................
Disciplina predată ............................................... Nr. ore .................................
Nr. clase ............................................. Nr. elevi instruiţi ....................................
Reuşita şcolară a elevilor instruiţi
Clasa   Nr.    10   9   8   7   6    5   Corigenţi             Media      %      %
      elevi                         (Nr. şi numele elevilor)     gen.      calităţii  reuşitei
total
Rezultatele tezelor semestriale
Clasa   Nr.    10   9   8   7   6    5   Corigenţi             Media    %        %
      elevi                         (Nr. şi numele elevilor)     gen.    calităţii    reuşitei
total
Rezultatele lucrărilor oficiale DEŞTS
Clasa   Nr.    10   9   8   7   6    5   Corigenţi             Media    %        %
      elevi                         (Nr. şi numele elevilor)     gen.    calităţii    reuşitei
total
Rezultatele la examenul de absolvire / bacalaureat
             Nr. elevi ce au  10  9  8  7  6  5  Media gen.  % calităţii  %
 Clasa    Nr. elevi
             susţinut proba                            reuşitei
 total

Premii obţinute de elevi în concursurile şcolare
                    clasa        Den. concursului     etapa   Locul
   Numele şi prenumele elevului
                                                 obţ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
   Total
ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICO-METODICĂ
Atestare/ confirmare grad didactic .............................................................................................
Formare continuă: participări la seminare, cursuri - se anexează copiile diplomelor sau
certificatelor primite
Data/perioada Activitatea                 Locul            Contribuţia     Evaluare
                             desfăşurării        personală (referat, (diplomă, certificat,
                                           informaţie etc.)
Membru în comisii de evaluare concursuri naţionale ..................................................................
Ore demonstrative prezentate în acest an – se anexează proiectele didactice ale orelor
prezentate
Data       Tema lecţiei                Clasa      Asistenţi          Nivel : catedră, liceu,
                                                     seminar      municipal/
                                                     republican, comisie atestare
Nr. ore asistate la colegi .................
Publicaţii - în acest an şcolar - se anexează copiile articolelor sau a coperţilor cărţilor
 Tipul publicaţiei               Denumirea publicaţiei                 Revista (nr. data)/ Editura
  (articol, carte,
   ghid etc.)
Activităţi extraşcolare organizate
Data     Denumirea activităţii              Tipul activităţii           locul           Participanţi
                                                  desfăşurării
Diplome de merit ............................................................................................................................
Alte menţiuni. .................................................................................................................................

								
To top