PowerPoint Presentation

Document Sample
PowerPoint Presentation Powered By Docstoc
					POLITICI DE MARKETING ÎN
SERVICIILE COMERCIALE ŞI
SOCIALE  Tema 5: Politica de produs în servicii
  Anul universitar 2010- 2011
  Sem. 4, II MKS - masterat


      Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI  1
Politica de produs în servicii
5.1. Conceptul de produs/serviciu global
5.2. Conţinutul politicii de produs/serviciu
  global
5.3. Instrumentele politicii de produs global
5.4. Particularităţi ale politicii de produs în
  cadrul diferitelor categorii de servicii
        Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI  2
5.1. Produs/serviciu global
prin produs se înţelege orice lucru oferit pe piaţă în scopul captării
  interesului, al achiziţionării, utilizării sau consumului şi care poate
  satisface o nevoie sau o dorinţă; el include obiecte fizice (tangibile),
  servicii, persoane, locuri, organizaţii sau idei (Kotler Philip).
  în domeniul serviciilor se utilizează termenul de
  produs/serviciu global sau cel de mix de produs, pentru a
  desemna oferta firmei de servicii.
  Produsul/serviciul global are la bază interacţiunea
  diferitelor componente şi efectul lor final – utilitatea
  percepută de consumator.


            Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI           3
Componentele produsului global
1. Produsul de bază- rezultatul activităţilor generatoare de utilităţi destinate
  satisfacerii nevoii care stă la baza comportamentului manifest. (de ex.,
  spectacolul sportiv, cazarea, transportul propriu-zis, consultaţia medicală)

2. Produsele auxiliare sunt generate de activităţi fără de care produsul de
  bază nu este posibil, ori calitatea sa este afectată considerabil (de ex.,
  casa de bilete, comentariul sportiv, condiţiile de aşteptare).

3. Produsele suplimentare conferă un plus de utilitate serviciului de bază
  şi reprezintă un important element de diferenţiere în raport cu
  concurenţii (de ex., parcare gratuită, existenţa unui restaurant la
  stadion, spectacol oferit în pauza meciului).

4. Produsele potenţiale sunt generate de activităţi care asigură un grad
  înalt de personalizare a serviciilor şi individualizare a unei firme; sunt
  expresia flexibilităţii firmei de servicii, capabile să răspundă, contra
  cost, unor nevoi individuale mult diferite de prestaţia de bază (team-
  building).
             Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI            4
      Componentele produsului global

         Produsul/serviciul
            global


odusul de  Produsele         Produsele     Produsele
 bază    auxiliare         suplimentare    potenţiale
           Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI     5
5.2. Conţinutul politicii de produs în
servicii
Politica produsului/serviciului global - conduita firmei în raport cu
  mediul referitor la dimensiunile, structura şi evoluţia gamei de
  servicii care fac obiectul propriei sale activităţi, atitudine raportată
  permanent la cerinţele pieţei, la tendinţele manifestate de ceilalţi
  concurenţi

Obiectivele strategice - elementele care caracterizează procesul şi asigură
   livrarea unui produs în concordanţă cu cererea de servicii. Sunt
   formulate în legătură cu o serie de caracteristici de bază ale
   produsului global:
1. îmbunătăţirea calităţii serviciilor,
2. creşterea productivităţii,
3. diferenţierea serviciilor şi
4. echilibrarea acţiunilor orientate spre prestaţie şi spre piaţă


            Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI           6
Obiectivele strategice în politica de produs

               Obiectivele politicii de
               produs/serviciu global Îmbunătăţirea            Creşterea             Diferenţierea
   calităţii         productivităţii prestării         serviciilor
  serviciilor            serviciilor
   Echilibrarea acţiunilor orientate spre client cu cele orientate spre produs
               Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI             7
1. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor
Direcţionează întreaga politică de produs global,
  regăsindu-se în cadrul activităţilor care formează:
    procesul de creare şi livrare a serviciilor
    în modul cum sunt selecţionate, proiectate
    şi utilizate componentele serviciului
         Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI   8
2. Creşterea productivităţii prestării
serviciului
Are la bază perisabilitatea serviciilor, imposibilitatea
  stocării şi livrării acestora în momentul manifestării
  cererii.
Măsuri:
   Îmbunătăţirea calităţii personalului
   Modernizarea echipamentelor
   Participarea clientului la realizarea serviciului
   Orientarea cererii şi a ofertei         Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI     9
3. Diferenţierea serviciilor
Este un efect al intangibilităii serviciilor şi un mijloc de
  poziţionare pe piaţă
Modalităţi:
    Prin adăugarea de inovaţii
    Reducerea timpului prestării
    Diferenţierea prin marcă
           Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI    10
Strategii de produs în servicii

A) optica în care se desfăşoară procesul:
    Orientarea spre produs (standardizarea serviciilor prin
    creşterea productivităţii, standardizarea, procesarea şi livrarea
    serviciilor în serii, oferirea de facilităţi, dirijarea sosirii
    clienţilor)
    Orientarea spre piaţă (personalizarea serviciilor)
B) gradul de divergenţă şi de complexitate al procesului
    Reducerea divergenţei (reducerea costurilor, creşterea W,
    stabilitatea calităţii)
    Creşterea divergenţei (asigură o personalizare mai mare, însă e
    percepută negativ de prestator)
    Reducerea complexităţii (creşterea W, standardizare mare)
    Creşterea complexităţii (îmbunătăţirea calităţii, diferenţiere)

           Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI           11
5.3. Instrumentele politicii de produs global

  Standardizarea şi personalizarea serviciilor
  Dimensionarea ofertei şi ordonarea cererii
  Înnoirea serviciilor
  Marca şi simbolurile
        Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI  12
Instrumentele politicii de produs global

                 Standardizarea şi personalizarea serviciilor


                 Dimensionarea ofertei şi ordonarea cererii
  Politica de
 produs/serviciu
   global
                 Înnoirea serviciilor


                 Marca şi simbolurile          Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI              13
A1.Standardizarea serviciilor
  -opţiunea prin care procesele şi activităţile operative sunt
 definite de o manieră care să facă posibilă reducerea
 diferenţelor dintre calitatea aşteptată şi percepută de
 consumator şi cea promisă şi efectiv livrată de către
 prestator
 -Punctul de pornire - orientarea întregii activităţi a firmei
 de servicii către client.
 Orientarea spre client presupune studierea clienţilor
 vizaţi de firmă în vederea identificării nevoilor, dorinţelor,
 preferinţelor şi aşteptărilor acestora, precum şi a
 particularităţilor comune ce marchează conduita acestora
 în procesul de achiziţie şi consum.


          Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI       14
A2. Personalizarea serviciilor
  - presupune adaptarea serviciilor la cerinţele individuale ale fiecărui
  client;
  - nu este o opţiune opusă standardizării serviciilor, deoarece
  presupune, de fapt, completarea acţiunilor comune tuturor clienţilor
  (care fac obiectul standardizării) cu acţiuni specifice anumitor
  grupuri de clienţi.
  a) personalizare simplă – presupune adăugarea unui element
  personal care nu modifică natura şi caracteristicile serviciului. O
  astfel de personalizare prin text sau prin imagine se obţine, de obicei,
  prin folosirea site-urilor web;
  b) personalizare modulară – constă în aceea că fiecărui client i se
  elaborează propriul său serviciu în funcţie de caracteristicile
  individuale şi nu prin producţia de masă


            Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI         15
B.Dimensionarea ofertei şi ordonarea
cererii
  Capacitatea ofertei - capacitatea echipamentelor, a personalului şi
  activităţile desfăşurate de client. În mod concret, capacitatea echipamentelor
  poate fi sporită prin suplimentarea acestora (sporirea numărului de locuri, de
  utilaje), extinderea perioadei de utilizare, modificarea perioadei şi a locului
  prestaţiei.
     De ex., în ultima perioadă, o serie de bănci au decis suplimentarea numărului
     lor de unităţi în teritoriu, tocmai pentru a putea deservi mai eficient un număr
     mai mare de clienţi, cu nevoi mai diversificate.
  Ordonarea cererii urmăreşte atenuarea efectelor generate de capacitatea
  limitată a ofertei şi imposibilităţii servirii cererii pe măsura (în ritmul)
  manifestării acesteia.
     În domeniul hotelier, de ex., necesitatea ordonării cererii este frecvent întâlnită,
     deoarece schimbarea seriilor se realizează, de obicei, într-un timp foarte scurt.
     O serie de hoteluri au reuşit să rezolve această problemă prin decalarea sosirii
     seriilor noi (ora de cazare pentru seriile noi este 18,00, în timp ce ora limită
     pentru eliberarea camerei este 12,00).


              Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI                16
C. Înnoirea serviciilor
Categorii de servicii noi:
  1. Inovaţiile majore (TV prin cablu, telefonia mobilă,
    Internetul, hypermarketul în anii ’60)
  2. Noi apariţii (telegondola la Mamaia)
  3. Noi servicii pentru piaţa actuală (3G, videotelefonia)
  4. Extinderea liniei de servicii (servicii bancare)
  5. Perfecţionarea serviciilor existente (program de
    lucru în timpul nopţii la anumite magazine)
  6. Schimbarea stilului (restaurante)


          Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI      17
D. Marca şi simbolurile
Poate fi un:
   nume,
   termen,
   semn,
   simbol,
   Desen
Un complex de elemente alcătuit din:
     Nume
     Emblemă
    Marca depusă
   Criterii de alegere a elementelor mărcii: memorabile, semnificative,
     agreabile, transferabile, adaptabile, protejabile.

            Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI          18
5.4. Particularităţi ale politicii de produs
în cadrul diferitelor categorii de servicii (1)
Produsele turistice
- serviciile turistice au o inelasticitate accentuată ( nu pot fi uşor
  adaptate pentru a răspunde modificărilor cererii pe termen scurt
  şi mediu).
- complementaritatea - derivă din faptul că produsele turistice
  cuprind, pe lângă caracteristicile ambientale, şi un ansamblu de
  servicii complementare pe care turistul le consumă pe parcursul
  călătoriei. Nefuncţionarea unuia dintre aceste servicii
  complementare va afecta negativ întregul.
Sezonalitatea cererii pentru serviciile turistice determină
  sezonalitatea ofertei turistice, fapt care necesită o formulare
  corespunzătoare şi o diferenţiere pe sezoane a strategiilor de
  produs în firmele de turism.
           Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI         19
Strategii de produs pentru extrasezon
  Combinarea unor elemente de atractivitate cu grade diferite de sezonalitate,
  aflate în zone apropiate, uşor accesibile prin poziţia lor geografică.
  Combinarea, în variante multiple, a serviciilor oferite.
     De ex., între serviciile de cazare şi cele de masă: numai cazare, cazare + mic
     dejun, cazare + demipensiune ori cazare + pensiune completă.
  Diversificarea serviciilor de agrement
     de ex., la piscină, la cinematograf, la masaj, la parcul acvatic .
  Oferirea de sejururi variabile ca lungime - un mijloc de sporire a numărului
  de turişti în extrasezon. Forma consacrată -cea prin care se oferă un sejur
  format dintr-o parte fixă (3-5 zile) şi o alta variabilă.
  Detaşarea, în cadrul ofertei, a unor produse care, prin natura lor, nu
  prezintă o sezonalitate pronunţată.
     De ex., excursiile efectuate pentru vizitarea diferitelor obiective istorice, sau
     participarea la evenimente culturale şi folclorice, poate reprezenta o motivaţie
     care să atragă turişti şi în extrasezon.
  Diversificarea serviciilor prestate populaţiei din zona de activitate a firmei,
  mai ales a celor de masă şi agrement, reprezintă o cale de sporire a veniturilor
  firmei turistice în extrasezon.
             Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI               20
Particularităţi ale politicii de produs în
cadrul diferitelor categorii de servicii (2)
Produsele financiar-bancare – sunt complexe fiind
 alcătuite din elemente intangibile şi tangibile
Produse sunt standardizate şi transparente 
  uşor de comparat cu concurenţa
Strategii în domeniul financiar-bancar:
   Inovarea
   Crearea unei linii noi de servicii
   Modificarea serviciilor

         Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI  21
Particularităţi ale politicii de produs în
cadrul diferitelor categorii de servicii (3)
Produsul oferit pe piaţa transporturilor este
 alcătuit din:
   Elemente materiale necesare prestaţiei
   (infrastructură, mijloace de transport, dotări din
    staţii, aerogări)
    Personalul de contact şi elementele sale
    materiale (conducătorii auto, controlorii de bilete,
    însoţitorii de zbor)
    Locul de contact cu clienţii (gări,        aeroporturi,
    agenţii de turism)


           Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI       22
Particularităţi ale politicii de produs în
cadrul diferitelor categorii de servicii (4)
În domeniul educaţional,
serviciile educaţionale oferite sunt :
    Specializări care să corespundă nevoilor elevilor şi
    studenţilor
    Forme de învăţământ
    Orar
    Forme de examinare
    Recunoaşterea diplomelor
    motivare

         Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI    23
Particularităţi ale politicii de produs în
cadrul diferitelor categorii de servicii (4)
  produsul educaţional - activităţile prin care se asigură modelarea/pregătirea
  studenţilor şi elevilor în funcţie de cerinţele beneficiarilor de forţă de muncă ;
  punctul de pornire în realizarea produsului educaţional este studierea
  mediului economico-social, cu elementul său central – piaţa forţei de muncă,
  în vederea identificării, dimensionării şi descrierii segmentelor de piaţă;
  proiectarea produsului educaţional - definirea profilului şi a specializărilor,
  stabilirea conţinutului planurilor de învăţământ, elaborarea programelor
  analitice, a modalităţilor de desfăşurare a activităţilor didactice şi de susţinere
  a examenelor;
  prestarea serviciului educaţional - totalitatea activităţilor prin care planul
  de învăţământ prinde viaţă (activităţi didactice, testarea şi validarea formelor
  de transmitere şi verificare a cunoştinţelor, activităţi de stimulare a
  pregătirii), activităţi care alcătuiesc conţinutul propriu-zis al serviciilor
  prestate;
  urmărirea comportării „produsului” în utilizare sau consum - indicatori
  statistici, de ex., Ponderea absolvenţilor angajaţi de către agenţii economici;

             Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI             24
Bibliografie selectivă
  Asandei Mihaela, Ciochină Iuliana, Iordache Carmen, Gangone
  Andreea, Pănoiu Laura, Marketingul serviciilor, ed. Independenţa
  economică Piteşti, 2009, pp.83- 104
  Diaconu Mihaela, Management marketing în servicii, Ed.
  Independenţa Economică, Piteşti, 2007, p. 162
  Dumitrescu L., Marketingul serviciilor, Ed. Imago Sibiu, 1998, p. 86
  Hanciuc Nina, Iordache Carmen, Simionescu A., Economia şi
  managementul serviciilor, Ed. Independenţa Economică,
  Piteşti, 2006
  Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong Veronica, Principiile
  marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 2001, p. 653-663
  Olteanu V., Marketingul serviciilor – o abordare managerială, Ed.
  Ecomar, Bucureşti, 2005, pp 168-175
  Zaiţ Adriana, Marketingul serviciilor, Ed. Sedcom Libris Iaşi, 2004,
  pp. 163-177
           Conf. univ. dr. Mihaela V. ASANDEI        25

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:6/12/2012
language:
pages:25