Skriver rapport i word Tanker jeg har om hvordan jeg vil at websiten skal se ut

Document Sample
Skriver rapport i word Tanker jeg har om hvordan jeg vil at websiten skal se ut Powered By Docstoc
					      Oppgave i Webdesign

         Høsten 2001
 Halden Golfklubb
Laget av:
Eva Merete Sandved
eva.m.sandved@hiof.no        Oppgave i Webdesign. Høsten 2001  1
           Eva Merete Sandved
          eva.m.sandved@hiof.no
Innholdsfortegnelse

1    Innledning                    side: 3

2    Mål                       side: 3

3    Brukergrupper                  side: 3

4    Planlegging                   side: 5

5    Design                      side: 5

6    Hva har jeg lært                 side: 6

7    Konklusjon                    side: 7

8    Vedlegg og skisser                side: 8
            Oppgave i Webdesign. Høsten 2001       2
               Eva Merete Sandved
              eva.m.sandved@hiof.no
1. Innledning

Dette er en rapport som beskriver min webdesign oppgave. Denne oppgaven er delt
inn i 2. Første del inneholder er beskrivelse, plan for arbeidet mitt og en weblog. Den
andre delen er selve websiten, Halden Golfklubb. Rapporten er først og fremst for del
2.

Rapporten inneholder mål for oppgaven, hvilke brukergrupper jeg ønsker å lage
websiten for, litt om arbeidsforløpet mitt, design, hva jeg har lært, konklusjon og
vedlegg.2. Mål

Ett av målene for del 2 er å lage en website som passer brukergruppene.
Brukergruppene skal få opplysninger om det de ønsker.

Et annet mål for del 2 er å få flere golfere til å spille på golfbanen. Websiten skal
være så informativ at nye og gamle golfer ønsker å ta seg en tur til Halden for å
spille golf.3. Brukergrupper

Hvem vil jeg lage websiten for :

1.  Golfere som allerede er medlem i klubben.
2.  Golfere som kan tenke seg å bli medlem.
3.  Golfere som ønsker å spille en runde på banen.
4.  Folk som ønsker å starte å spille golf.


Hva vil disse gruppene ønske av websiten ?

Gruppe 1:
Nyheter / planer for klubb og bane.
Kjøp / salg av utstyr.
Turneringsprogram.
Kontakter, klubb og bane.
Bestilling startid.
HCP oppdatering.
Spesielle tilbud.
Kontaktmuligheter med andre medlemmer.
Gi / se tilbakemelding.
              Oppgave i Webdesign. Høsten 2001              3
                 Eva Merete Sandved
                eva.m.sandved@hiof.no
Gruppe 2:
Presentasjon av klubben / generell info.
Pris på medlemskap.
Premisser.
Hvordan ser banen ut / baneinfo.
Kontaktpersoner.
Bestille starttid.
Turneringsprogram.
Klubbaktiviteter.
Innmelding.
Kurser.
Planer / nyheter for klubb og bane.
Treningsforhold.
Gi / se tilbakemelding.


Gruppe 3:
Golfguide / scorekort.
Hvordan komme dit.
Pris.
Generell info.
Bestille startid.
Banestatus.
Været.
Treningsforhold.
Overnatting.
Andre baner i nærheten.
Severdigheter.
Gi / se tilbakemelding.


Gruppe 4:
Hvordan starte / Hvordan få lov til å spille golf / Hva er golf?
Hvem spiller golf.
Hvordan grønkortkurset legges opp.
Pris.
Kurstider.
Medlemskap.
Pris for å spille.
Treningsforhold.
Klubbinfo / aktiviteter.
Kleskode.
Ord / utrykk.

Jeg laget et oversiktskart for websiten ut i fra disse 4 gruppene og tok med de siden
jeg mener er viktigst ut i fra hva de ønsker. (vedlegg 1 )
              Oppgave i Webdesign. Høsten 2001            4
                 Eva Merete Sandved
                eva.m.sandved@hiof.no
4. Planlegging

Det er viktig å lage en plan for hvordan jeg vil jobbe med oppgaven.

Uke   Hva jeg skal gjøre              Hvordan jeg skal gjøre det
33    Finne ut hvilken website jeg vil lage.    Finne noe som interessere meg. Se
     Sette opp en plan for arbeidet.       i kalender, hvilke andre planer har
                           jeg.
34    Lage oversiktskart over del1 og 2.      Bruke word til oversiktskart. Finne
     Gir en klar oversikt over hvilke sider    brukergrupper til siten. Hva vil de
     jeg vil ha og hvem som hører         vite og beskrive oppgaven ut fra
     sammen. Lage skisser og sider til      det. Bruke ark og farger til skisser,
     del1.                    tenke på hvilke farger som passer
                           til del1.
35    Lage skisser til del2. Finne fram      Ringe Halden Golfklubb, snakke
     stoff jeg trenger.              med leder. Bruke internett.
36    Finne fram stoff jeg har trenger. Ta     Bruke digitalt kamera. Ta bilder av
     bilder.                   Halden Golfklubb.
37    Lage videosnutt               Bruke digitalt kamera til å ta opp
                           en videosnutt, putting eller sving.
38    Lage lydsnutt og animasjon
39 -   Lage siten                  Tar utgangspunkt i skisser og lager
42                          siten i FrontPage.
43 -   Skrive rapport                Ta utgangspunkt i loggen som jeg
45                          skriver ukentlig. Skriver rapport i
                           word

Tanker jeg har om hvordan jeg vil at websiten skal se ut:

   -  enten frames eller tabeller
   -  bruke noen bilder
   -  ikke bruke for mange skrifttyper
   -  størrelsen på skriften må ikke være for stor eller for liten
   -  bruke farger som gir god kontrast
   -  ha med en animation
   -  ha med en video med lyd
   -  ikke for mye tekst på sidene
   -  ha lenker på samme sted

En ting jeg vil skal gå igjen i sidene mine er avrundede former. Dette gjelder både
bilder og skrifttype.


5. Design

Har brukt tabeller i websiten. Du kan da lettere bestemme hvor tekst og bilder skal
plasseres. Tabeller er også å foretrekker fremfor frames.

Bildene er avrundet og viser golfbanen fra forskjellige hull.

Overskriften er laget som et bilde. Den er da browsersikker. Teksttypen som er brukt
i overskriften er Forte ( Forte er en skrifttype som er avrundet ). Halden Festning er

               Oppgave i Webdesign. Høsten 2001               5
                  Eva Merete Sandved
                 eva.m.sandved@hiof.no
brukt som bakgrunn og jeg har avrundet overskriften. Syntes dama med golfballen
gav overskriften litt liv. Overskriften er sentrert over hovedteksten. Har brukt
samme skrifttype og design i alle overskriftene.

Jeg har brukt Verdana til hovedteksten. Dette er en vanlig skrifttype og er en skrift
som er oversiktlig og lett å lese. Prøvde meg litt frem ang størrelse på hovedteksten
og hovedtekstoverskriften. Startet med 12 pkt på hovedteksten og 18 på
hovedoverskriften, men skriften ble veldig stor. Satt skriften ned til 10 pkt på
hovedteksten og 12 pkt på hovedoverskriften. Brukte fet type på hovedoverskriftene
for at den skulle skille seg ut.

Når det gjelder fargebruk har jeg brukt farger som er relatert til en golfbane. Hvilke
farger tenker jeg på når jeg ser en golfbane? Grønt og hvitt peker seg ut ( grønt for
gresset og hvitt for golfballen ). Laget noen skisser med grønn bakgrunn og hvit
tekst. Valgte å ha en mørkegrønn ramme rundt en litt lysere grønnfarge og hvit tekst
skrift på teksten. Hvit skrift på den grønne bakgrunnen gir en god kontrast.
På siden baneguide har jeg valgt å ha svart skrift i to kolonner. Hvit skrift til gul og
rød bakgrunn gav ikke ønsket kontrast.

Animation består av 16 bilder. Tok bilder av en ball ( med digitalt kamera ) som jeg
snurrer rundt. Brukte PhotoDraw til å beskjære bildene, og laget animationen i
AnimationShop.

Video er laget av bilder jeg tok på golfbanen. Brukte Adobe Premier og satt bildene
sammen og la på en overgang som var ok. La til 2 lydfiler på videoen. Videoen er
laget i .avi format. Dette gir jeg beskjed om på siden. For å se videoen trenger du
Windows Media Player.

Jeg ville ha sider som inneholder kort og presis informasjon. Jeg har prøvd å unngå å
ha for mye tekst på sidene slik at du må scrolle.

Lenkene er på alle siden plassert til venstre for brødteksten. Det er noen sider som
har lenker i teksten, eks mailadresse, websider til hoteller og andre golfbaner. Har
brukt CSS på lenkene. Når musepeker går over blir skriften fet.


6. Hva jeg har lært

Webdesign er ganske nytt for meg og det har vært mange nye ting å lære. Jeg har
jobbet mye med FronPage og lært meg mange nye finesser.

Jeg hadde tenkt å bruke frames i del 2. Gikk over til tabeller etter hvert og hadde
problemer med å få teksten der jeg ville. Dette tok utrolig lang tid, men etter litt
hjelp fra en medstudent gikk alt så mye bedre.

Overskriftene har jeg laget i PhotoDraw. Vet det ikke er et avansert program, men er
lett å bruke for en som er godt kjent innen office-pakken. Brukte dette programmet
til veldig mye. Har lært så mye om dette programmet at jeg nå kan starte på et mer
avansert program som f.eks PhotoShop.

Lærte meg å bruke AnimationShop i PaintShopPro. Trodde det skulle være vanskelig
å lage en animation, men AnimationShop gjorde det til en enkel affære.


              Oppgave i Webdesign. Høsten 2001              6
                 Eva Merete Sandved
                eva.m.sandved@hiof.no
Skaffet meg et digitalt kamera i sommer. Det har jeg fått god bruk for i denne
oppaven. Kan nå gjøre det meste som er mulig med dette kameraet.

Jeg ville bruke CSS på siten min. Jeg har ikke brukt det før og har startet i det små.
Holdt meg til å bruke CSS på lenkene for denne gang.


7. Konklusjon

Å lage denne oppgaven har vært veldig lærerikt. Selvfølgelig skulle man ha ønsket at
man kunne bruke mer tid, men når man studerer har man andre fag også. Er ganske
fornøyd med oppgaven min. Føler jeg har fått frem det jeg ønsker å formidle til de
forskjellige gruppene.
              Oppgave i Webdesign. Høsten 2001               7
                 Eva Merete Sandved
                eva.m.sandved@hiof.no
     8. Vedlegg
     Oversiktskart for del2
                           WebLog
 Alle sidene har link tilbake
 til hovedsiden ( Halden
 golfklubb )                    Halden Golfklubb / Hovedside
                    Kort intro, viktige tlf nr
    Rapport   Nyheter     Klubbinfo    Baneinformasjon     Nybegynnere   Gjestespillere
          Hva skjer,   Info om     Info om banen      Hva er golf,  Pris, tlf,
          videre     klubben                 hvem spiller  veibeskrivelse
          planer for
          banen
Aktiviteter   Styre /     Turneringer  Medlem    Baneguide    Ord/uttrykk  GrøntKort  Nyttige
Gubbegolf,   komiteer     Når      Ulike    Baneguide /   Forklare ord  Hvordan   linker
damer,     Liste over    turnering,   grupper,   scorekort    som er     er kurs   Severdighet
juniorer,    personer i           pris,    Trenings -    relatert til  lagt opp,  er, andre
knøtter     styre og            premisser  forhold     golf      pris, tid,  baner,
        komiteer                                   sted     overnatting
                     Oppgave i Webdesign. Høsten 2001                8
                        Eva Merete Sandved
                       eva.m.sandved@hiof.no

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:6/12/2012
language:
pages:8