Samenvatting ANW hoofdstuk 5 6

Document Sample
Samenvatting ANW hoofdstuk 5 6 Powered By Docstoc
					Hoofdstuk 5
5.1 Van problemen tot prototype

Iedere ontwerper werkt volgens de 6 stappen( A t/m F,hieronder uitgebreider) van de
ontwerpcyclus(B5.1):
  A. De ontwerper analyseert en beschrijft het probleem
  B. De ontwerper stelt een programma van eisen op (Hierin staat precies
    beschreven aan welke eisen het product moet voldoen), door bijv. het
    interviewen van mensen.
  C. De ontwerper bedenkt de deeluitwerkingen
  D. De ontwerper formuleert een ontwerpvoorstel, hierin staat niet alleen hoe het
    product er uit moet zien maar ook welke materialen er nodig zijn.

  H. Is de opdrachtgever niet tevreden? De ontwerper begint weer bij A

  E. De ontwerper gaat het ontwerp realiseren
  F. Het ontwerp wordt getest en geëvalueerd.

  G. Het product word in productie genomen

Multidisciplinair: Er zijn vele verschillende soorten wetenschappen bij betrokken,
Ontwerpen is altijd een multidisciplinair proces.

Prototype: Voordat een product in productie wordt genomen wordt er eerst een
testmodel gemaakt, een zogenaamd prototype.

Octrooi: Een octrooi is het alleenrecht om een uitvinding te produceren, te verkopen
of anderszins te gebruiken en alleen geldig in het land waar het octrooi is verleend.

Afhankelijk van de doelgroep waarvoor het product gemaakt wordt, kunnen er
verschillende eisen aan een product worden gesteld.
  - Functionele eisen: Geeft aan wat je allemaal met het product moet kunnen
   doen, wat je er allemaal van kan verwachten.
  - Ergonomische eisen: Het moet ook gebruiksvriendelijk zijn, de consument
   moet het product kunnen gebruiken zonder problemen(bijv. eenvoudig te
   bedienen, heldere gebruiksaanwijzing etc.)
   Bij veel producten moet ook nog rekening gehouden worden met de
   verschillende lichaamsmaten, de gebruiker moet er mee kunnen werken
   zonder gezondheidsrisico’s. Hierom werken ontwerpers met
   percentielen(B5.4). Uiteindelijk wordt hiermee de ontwerpstrategie
   gekozen(B5.5)
  - Sociaal-economische eisen: Het product moet ook nog zo lang mogelijk mee
   kunnen gaan, er goed uitzien en betaalbaar zijn.
   (- Ethische eisen: Consumenten kijken ook naar de manier van tot stand
   komen van een product, dus geen kinderarbeid etc.)

Omdat ieder mens verschillend is, werken ontwerpers met percentielen:
 - P5: is dat het dus passend voor 5% van de mensen, bijvoorbeeld als het voor
   gehandicapten etc. is.
  -  P50: Hierbij is het dus voor passend voor 50% van de mensen, bijvoorbeeld
    bij een toiletpot, zodat die passend is voor zowel lange als korte mensen.
  -  P95: Hierbij is het passend voor 95% van de mensen, hierdoor is het passend
    voor bijna iedereen, behalve de extreme uitschieters.

Aan de hand van de percentielwaarden bepaald de ontwerper zijn
ontwerpstrategie.(Zie ook B5.4+5.5)


Leer ook de PowerPoints
5.2 Nieuwe materialen, nieuwe technologie

Voor het bouwen van het prototype er vaak eerst een computermodel(hiermee
kunnen virtueel proeven worden uitgevoerd). Wanneer dit model aangeeft dat het
aan de veiligheidseisen voldoet, gaan ze over op een prototype (testmodel) dat
echte proeven ondergaat.
Optimalisatie: Door steeds verbeteringen aan te brengen en het product te testen
wordt het product steeds beter.

Keurmerk: Geeft aan (en benadrukt) dat een product veilig is, dit is erg belangrijk
voor de producent. Hierdoor krijgt het product namelijk een betrouwbaar imago.
Daarom ondergaan producenten vaak vrijwillig zo’n testprocedure.

Veiligheidseisen zijn voor geneesmiddelen het strengst, ze hebben dan ook een
uitgebreide toelatingsprocedure(bekijk pp 2, uitgebreide versie van B5.9)
Nadat de medicijnen op de markt zijn gebracht, moet de producent onderzoek blijven
doen onder de gebruikers, want het kunnen nog altijd bijwerkingen optreden
Vaak wordt een product (mede) op basis van gebruikservaringen verbeterd, maar
voor geneesmiddelen is dit natuurlijk ondenkbaar.


Leer ook de PowerPoints
Hoofdstuk 6
6.1 Duurzaam ontwerpen en produceren

We hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze planeet voor
toekomstige generaties leefbaar is, maar ook dat we in onze eigen behoeften kunnen
voorzien ofwel duurzame ontwikkeling.
Transitie: een structurele verandering van de maatschappij, dit kan leiden tot een
duurzamere samenleving.

Om te bepalen wat de invloed van een bepaald product op het milieu is, zijn er
allerlei instrumenten om dat te bepalen bijv. LCA: Levens Cyclus Analyse, hierbij
wordt de gehele levenscyclus van het product in kaart gebracht.
Milieuprofiel: Het uiteindelijke resultaat van een LCA, een soort ‘scorelijst’ van
milieueffecten.

Beter is natuurlijk als je de schadelijke effecten van een product kan voorkomen.
Hiervoor heb je een aantal manieren:
  - Cradle to Cradle(C2C): Afval is voedsel, alle gebruikte materialen in het ene
    product, kunnen nuttig worden ingezet in het andere product. Als dit volledig
    lukt, zonder restafval, is de kringloop compleet. 3 basisregels:
    - Afval = voedsel
    - Zon is de energiebron
    - Respect voor Diversiteit
  - 3R-strategie: Reduce, Reuse, Recycle (nu ook wel 4R’s, dan ook Respect).
    Ook hierbij ligt de nadruk op het slim gebruiken van grondstoffen en zo min
    mogelijk restafval.

Het is belangrijk dat er goed nagedacht wordt over welke stoffen je gebruikt om een
product te maken, dit blijkt wel uit de problemen met de ozonlaag. De schadelijke
stoffen werken vaak lang door en de effecten zijn haast onmogelijk te voorspellen.
(B6.10)
6.2 Energie

Belangrijk als het gaat om duurzaamheid is energie, voor het opwekken van die
energie gebruiken we voornamelijk fossiele brandstoffen(aardolie, aardgas, kolen).
Dat leidt tot problemen, oplossing  Duurzame energiebronnen; bronnen die niet
opraken en tot minder milieuschade leiden zoals de zon, het water en de
wind(B6.13).

Andere manieren:
 - Waterstof : Zeer duurzaam, als bijproduct ontstaat slechts water. Zitten echter
   ook een paar nadelen aan zoals de opslagkosten, transportkosten etc.
 - Kernfusie : Voornaamste bron van de benodigde waterstof is zeewater (zie
   ook B6.17). Het is bovendien ook veilig. Alleen de techniek is nog niet ver
   genoeg om de fusie te laten plaatsvinden.

Internationale samenwerkingsverbanden van wetenschappers werken hard aan het
omvangrijke project ITER, deze heeft tot doel te laten zien dat commerciële productie
van energie via kernfusie haalbaar is.
Leer ook de PowerPoints

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:41
posted:6/12/2012
language:Dutch
pages:4