RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR by Vpld86i

VIEWS: 618 PAGES: 8

									                                 RPT PAI KBSR TAHUN 4


         RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM
                  TAHUN 4

Minggu      Bidang        Kemahiran               Tajuk/ Isi
     Tilawah Al-Quran  1.1.4  Membaca Surah        Surah Al-Baiyyinah ayat 1-3
     (bacaan)
     Ibadat       2.2.2  Bersuci daripada najis.   Maksud bersuci daripada najis dan
                                 hadas, jenis-jenis najis.
 1
     Adab        3.1 Adab dalam kehidupan      Adab berjalan.
               seharian
     Jawi        4.8 Tanda baca           Mengenal tanda dan ayat noktah ( . )
     Amali        2.2 Bersuci daripada najis     Tunjuk cara membersihkan najis
                                 Mukhaffafah.
     Tilawah Al-Quran  1.1.4  Membaca Surah        Surah Al-Baiyyinah ayat 4-5
     (bacaan)
     Ibadat       2.2.2Bersuci daripada najis     Pengertian najis Mukhaffafah dan
 2             Mukhaffafah.            contoh-contohnya.
     Adab        3.1 Adab dalam kehidupan      Adab berjalan.
               seharian
     Jawi        4.8 Tanda baca           Mengenal tanda dan ayat soal ( ? )
     Amali        2.2 Bersuci daripada najis     Tunjuk cara membersihkan najis
                                 Mukhaffafah.
     Tilawah Al-Quran  1.1.4  Membaca Surah        Surah Al-Baiyyinah ayat 6-8
     (bacaan)
     Aqidah       2.1.7Beriman kepada Qada’      Pengertian Qada’ dan Qadar, kesan
               dan Qadar.             dan faedahnya.
 3   Adab        3.1 Adab dalam kehidupan      Adab berjalan.
               seharian
     Jawi        4.8 Tanda baca           Mengenal tanda dan ayat seru ( ! )
     Amali        2.2 Bersuci daripada najis     Tunjuk cara membersihkan najis
                                 Mukhaffafah.
     Tilawah Al-Quran  1.1.4  Membaca Surah        Surah Al-Baiyyinah ayat 1-8
     (bacaan)
     Aqidah       2.1.7Beriman kepada Qada’      Kesan dan akibat tidak beriman
               dan Qadar.             kepadanya.
 4   Adab        3.1 Adab dalam kehidupan      Adab bertanya.
               seharian
     Jawi        4.8 Tanda baca           Mengenal tanda koma ( , )
     Amali        2.2 Bersuci daripada najis     Tunjuk cara membersihkan najis
                                 Mukhaffafah.
     Tilawah Al-Quran  1.2.1 Membaca dan          Surah Al- Qaria’h ayat 1-4
 5   (hafazan)      menghafaz surah.
     Sirah        2.3.11 Peristiwa di Gua Hira’    Wahyu pertama, peristiwa sebelum,
                                 semasa dan selepas.
     Adab        3.1 Adab dalam kehidupan seharian  Adab bertanya.


                                              1
                               RPT PAI KBSR TAHUN 4


   Jawi        4.8  Tanda baca           Mengenal tanda noktah bertindih ( : )
   Amali       2.2  Bersuci daripada najis     Tunjuk cara membersihkan najis
                               Mukhaffafah.
   Tilawah Al-Quran  1.2.1 Membaca dan           Surah Al- Qaria’h ayat 5-7
   (hafazan)     menghafaz surah.
   Sirah       2.3.11 Peristiwa di Gua Hira’     Pengajaran dan hikmah Surah Al –
6                               A’laq ayat 1-5.
   Adab        3.1 Adab dalam kehidupan seharian   Adab bertanya.
   Jawi        4.8  Tanda baca           Mengenal tanda pengikat kata ( “ ” )
   Amali       2.2  Bersuci daripada najis     Tunjuk cara membersihkan najis
                               Mukhaffafah.
   Tilawah Al-Quran  1.2.1 Membaca dan           Surah Al- Qaria’h ayat 8-11
   (hafazan)     menghafaz surah.
   Ibadat       2.2.2 Bersuci daripada najis     Pengertian najis Mutawassitah dan
            Mutawassitah.             contoh-contohnya.
7  Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersosial.  Adab dengan orang tua.
   Jawi        4.8  Tanda baca           Meletakkan tanda baca pada ayat.
   Amali       2.2  Bersuci daripada najis     Tunjuk cara membersihkan najis
                               Mutawassitah.
   Tilawah Al-Quran  1.2.1 Membaca dan           Surah Al- Qaria’h ayat 1-11
   (hafazan)     menghafaz surah.
   Ibadat       2.2.2 Bersuci daripada najis     Cara-cara membersihkan najis
            Mutawassitah.             Mutawassitah.
8  Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersosial.  Adab dengan orang tua.
   Jawi        4.9 Membaca ayat dengan        Ayat yang mengandungi tanda baca.
            intonasi yang betul.
   Amali       2.2 Bersuci daripada najis      Tunjuk cara membersihkan najis
                               Mutawassitah.
   Tilawah Al-Quran   Membaca dan
            1.2.1                 Surah Al- Qaria’h ayat 1-11
   (hafazan)     menghafaz surah.
   Aqidah       2.1.9 Allah bersifat Wahdaniah.    Pengertian Wahdaniah dan dalilnya.
   Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersoaial.  Adab dengan orang tua.
9  Jawi        4.9 Membaca ayat dengan        Ayat yang mengandungi tanda baca.
            intonasi yang betul.
   Amali       2.2 Bersuci daripada najis      Tunjuk cara membersihkan najis
                               Mutawassitah.
   Tilawah Al-Quran    Membaca, memahami
            1.3.4                 Surah Al- Ma’un ayat 1-2
   (kefahaman)    dan menghayati surah.
   Aqidah       2.1.9 Allah bersifat Wahdaniah.    Bukti keesaan Allah, yakin kewujudan
                               Allah.
10  Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersoaial.  Adab dengan orang tua.
   Jawi        4.9 Membaca ayat dengan        Ayat yang mengandungi tanda baca.
            intonasi yang betul.
   Tilawah Al-Quran  1.3.4 Membaca, memahami        Surah Al- Ma’un ayat 3-4
11  (kefahaman)    dan menghayati surah.                                             2
                               RPT PAI KBSR TAHUN 4


   Sirah       2.3.21 Mukjizat Al-Quran       Pengertian mukjizat, cirri-ciri
                               kemukjizatan Allah.
   Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersosial.  Adab menziarahi jenazah dan kubur.
   Jawi        4.9 Membaca ayat dengan        Ayat yang mengandungi tanda baca.
            intonasi yang betul.
   Amali       2.2 Bersuci daripada najis      Tunjuk cara membersihkan najis
                               Mutawassitah.
   Tilawah Al-Quran    Membaca, memahami
            1.3.4                 Surah Al- Ma’un ayat 5-7
   (kefahaman)    dan menghayati surah.
   Sirah       2.3.21 Mukjizat Al-Quran       Kisah para sahabat memeluk Islam
                               dengan tarikan Al- Quran.
12  Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersosial.  Adab menziarahi jenazah dan kubur.
   Jawi        4.9 Membaca ayat dengan        Ayat yang mengandungi tanda baca.
            intonasi yang betul.
   Amali       2.2 Bersuci daripada najis      Tunjuk cara membersihkan najis
                               Mutawassitah.
   Tilawah Al-Quran    Membaca, memahami
            1.3.4                 Surah Al- Ma’un ayat 1-7
   (kefahaman)    dan menghayati surah.
   Ibadat       2.2.2 Bersuci daripada najis     Pengertian najis Mughallazah dan
            Mughallazah.             contoh-contohnya.
13  Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersosial.  Adab menziarahi jenazah dan kubur.
   Jawi        4.9 Membaca ayat dengan        Ayat yang mengandungi tanda baca.
            intonasi yang betul.
   Amali       2.2 Bersuci daripada najis      Tunjuk cara membersihkan najis
                               Mughallazah.
   Tilawah Al-Quran    Membaca, memahami
            1.3.4                 Surah Al- Ma’un ayat 1-7
   (kefahaman)    dan menghayati surah.
   Ibadat       2.2.2 Bersuci daripada najis     Cara-cara membersihkan najis
            Mughallazah.             Mughallazah.
14  Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersosial.  Adab menziarahi jenazah dan kubur.
   Jawi        4.9 Membaca ayat dengan        Ayat yang mengandungi tanda baca.
            intonasi yang betul.
   Amali       2.2 Bersuci daripada najis      Tunjuk cara membersihkan najis
                               Mughallazah.
   Tilawah Al-Quran  1.1.4  Membaca surah.        Surah Al- Qadar ayat 1-3
   (bacaan)
   Aqidah       2.1.9 Allah bersifat Qudrat.     Pengertian Qudrat dan dalilnya.
   Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersosial.  Adab makan di majlis keramaian.
15  Jawi        4.9 Melengkapkan tanda baca      Ayat pendek / perenggan pendek.
            pada ayat.
   Amali       2.2 Bersuci daripada najis      Tunjuk cara membersihkan najis
                               Mughallazah.
   Tilawah Al-Quran  1.1.4  Membaca surah.        Surah Al- Qadar ayat 4-5
16  (bacaan)
   Aqidah       2.1.9 Allah bersifat Qudrat.     Kesan menyakini kekuasaan Allah,                                            3
                               RPT PAI KBSR TAHUN 4


                               Akibat tidak beriman dengan qudrat
                               Allah, membandingkan ciptaan Allah
                               dan manusia.
   Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersosial.  Adab makan di majlis keramaian.
   Jawi        4.9 Melengkapkan tanda baca      Ayat pendek / perenggan pendek.
            pada ayat.
   Amali       2.2 Bersuci daripada najis      Tunjuk cara membersihkan najis
                               Mughallazah.
   Tilawah Al-Quran  1.1.4  Membaca surah.        Surah Al- Qadar ayat 1-5
   (bacaan)
   Sirah       2.3.31 Mengetahui dakwah       Secara sulit.
            Rasulullah saw.            Sebab-sebab orang Quraisy
17                              menentang dan kesannya.
   Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersosial.  Adab makan di majlis keramaian.
   Jawi        4.9 Melengkapkan tanda baca      Ayat pendek / perenggan pendek.
            pada ayat.
   Amali       2.2 Bersuci daripada najis      Tunjuk cara membersihkan najis
                               Mughallazah.
   Tilawah Al-Quran  1.1.4  Membaca surah.        Surah Al- Qadar ayat 1-5
   (bacaan)
   Sirah       2.3.31 Mengetahui dakwah       Secara terang dan kesannya.
            Rasulullah saw.
   Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersosial.  Adab makan di majlis keramaian.
18
   Jawi        4.9 Melengkapkan tanda baca      Ayat pendek / perenggan pendek.
            pada ayat.
   Amali       2.2 Bersuci daripada najis      Tunjuk cara membersihkan najis
                               Mughallazah.
   Tilawah Al-Quran  1.1.4  Membaca surah.        Surah Al- Qadar ayat 1-5
   (bacaan)
   Sirah       2.3.31 Mengetahui dakwah       Banding beza dakwah Rasulullah saw
            Rasulullah saw.            secara sulit dan terang.
19  Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersosial.  Adab makan di majlis keramaian.
   Jawi        4.9 Melengkapkan tanda baca      Ayat pendek / perenggan pendek.
            pada ayat.
   Amali       2.2 Bersuci daripada najis      Tunjuk cara membersihkan najis
                               Mughallazah.20              Ulangkaji & Peperiksaan Semester 1
                                            4
                                  RPT PAI KBSR TAHUN 4Minggu      Bidang       Kemahiran                  Tajuk / Isi
     Tilawah Al-Quran  1.2.1Membaca dan menghafaz        Surah Al- A’diyat ayat 1-3
     (hafazan)     surah.
     Ibadat       2.2.3 Mengetahui rukun solat.      Pengertian rukun solat, 13
                                   rukunnya.
 21   Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersoaial.   Adab makan dan minum di majlis
                                   keramaian.
     Jawi        4.9 Melengkapkan tanda baca       Tanda noktah.
              pada ayat pendek.
     Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Subuh rakaat pertama.
     Tilawah Al-Quran  1.2.1 Membaca dan menghafaz       Surah Al- A’diyat ayat 4-6
     (hafazan)     surah.
     Ibadat       2.2.3 Mengetahui rukun solat dan     Berdiri betul / tegak, niat,
              bacaannya.                mengangkat takbiratul ihram.
 22   Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersoaial.   Adab makan dan minum di majlis
                                   keramaian.
     Jawi        4.9 Melengkapkan tanda baca       Tanda soal.
              pada ayat pendek.
     Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Subuh rakaat kedua.
     Tilawah Al-Quran  1.2.1 Membaca dan menghafaz       Surah Al- A’diyat ayat 7-9
     (hafazan)     surah.
     Ibadat       2.2.3 Mengetahui rukun solat dan     Membaca Surah Al-Fatihah, rukuk
              bacaannya.                serta tamakninah, iktidal serta
 23                                 tamakninah.
     Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersoaial.   Adab berjiran.
     Jawi        4.9 Melengkapkan tanda baca       Tanda seru.
              pada ayat pendek.
     Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Subuh dua rakaat.
     Tilawah Al-Quran  1.2.1 Membaca dan menghafaz       Surah Al- A’diyat ayat 10-11
     (hafazan)     surah.
     Sirah       2.3.14 Mengetahui hijrah ke Habsyah.   Pengertian hijrah, sebab-sebab
                                   berhijrah.
 24   Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersoaial.   Adab berjiran.
     Jawi        4.9 Melengkapkan tanda baca       Tanda koma.
              pada ayat pendek.
     Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Subuh dua rakaat.
     Tilawah Al-Quran  1.2.1 Membaca dan menghafaz       Surah Al- A’diyat ayat 1-11
     (hafazan)     surah.
     Sirah       2.3.14 Mengetahui hijrah ke Habsyah.   Proses dan strategi penghijrahan.
 25   Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersoaial.   Adab berjiran.
     Jawi        4.9 Melengkapkan tanda baca       Tanda noktah bertindih..
              pada ayat pendek.
     Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Zohor rakaat pertama dan
                                   kedua.                                               5
                                RPT PAI KBSR TAHUN 4


   Tilawah Al-Quran  1.1.4 Membaca surah.           Surah Al- A’laq ayat 1- 7
   (bacaan)
   Sirah       2.3.14 Mengetahui hijrah ke Habsyah.   Kesan penghijrahan.
26  Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersoaial.   Adab berjiran.
   Jawi        4.9 Melengkapkan tanda baca       Tanda pengikat kata .
            pada ayat pendek.
   Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Zohor rakaat ketiga dan
                                 keempat.
   Tilawah Al-Quran  1.1.4 Membaca surah.           Surah Al- A’laq ayat 8-14
   (bacaan)
   Aqidah       2.1.10 Nama Allah – As-Salam.      Pengertian As-Salam dan dalilnya.
27  Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersoaial.   Adab berjiran.
   Jawi        4.9 Menukarkan teks rumi ke       Ayat pendek yang mengandungi
            jawi                   tanda baca.
   Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Zohor empat rakaat.
   Tilawah Al-Quran  1.1.4 Membaca surah.           Surah Al- A’laq ayat 15-19
   (bacaan)
   Aqidah       2.1.10 Nama Allah – As-Salam.      Kisah teladan dan pengajarannya.
28  Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersoaial.   Adab berkumpul.
   Jawi        4.9 Menukarkan teks rumi ke       Ayat pendek yang mengandungi
            jawi                   tanda baca.
   Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Zohor empat rakaat.
   Tilawah Al-Quran  1.1.4 Membaca surah.           Surah Al- A’laq ayat 1-19
   (bacaan)
   Ibadat       2.2.3 Mengetahui rukun solat dan     Sujud serta tamakninah , duduk
            bacaannya.                antara dua sujud.
29  Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersoaial.   Adab berkumpul.
   Jawi        4.9 Menukarkan teks rumi ke       Ayat pendek yang mengandungi
            jawi                   tanda baca.
   Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Zohor empat rakaat.
   Tilawah Al-Quran  1.1.4 Membaca surah.           Surah Al- A’laq ayat 1-19
   (bacaan)
   Ibadat       2.2.3 Mengetahui rukun solat dan     Duduk tahiyat akhir, membaca
            bacaannya.                tahiyat akhir .
   Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersoaial.   Adab berkumpul.
30  Jawi        4.9 Menukarkan teks rumi ke       Ayat pendek yang mengandungi
            jawi                   tanda baca.
   Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Asar rakaat pertama dan
                                 kedua.
   Tilawah Al-Quran  1.2.1 Membaca dan   menghafaz     Surah Al- Zalzalah ayat 1-3
31  (hafazan)     surah.
   Ibadat       2.2.3 Mengetahui rukun solat dan     Membaca selawat ke atas Nabi
            bacaannya.                Muhammad saw, memberi salam
                                 pertama dan tertib.
   Adab        3.1 Adab dalam kehidupan bersoaial.   Adab berkumpul.                                             6
                                RPT PAI KBSR TAHUN 4


   Jawi        4.9 Menukarkan teks rumi ke       Ayat pendek yang mengandungi
            jawi                   tanda baca.
   Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Asar rakaat ketiga dan
                                 keempat.
   Tilawah Al-Quran  1.2.1Membaca dan menghafaz        Surah Al- Zalzalah ayat 4-8
   (hafazan)     surah.
   Sirah       2.3.15 Pembesar Mekah menerima      3 pembesar Mekah memeluk Islam.
32           seruan Rasulullah saw.
   Adab        3.2 Adab dalam menuntut ilmu.      Adab menuntut ilmu..
   Jawi        4.9 Menukarkan teks rumi ke       Cerita pendek yang mengandungi
            jawi                   tanda baca.
   Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Asar empat rakaat.
   Tilawah Al-Quran  1.2.1 Membaca dan menghafaz       Surah Al- Zalzalah ayat 1-8
   (hafazan)     surah.
   Sirah       2.3.15 Pembesar Mekah menerima      Sikap 3 pembesar Mekah selepas
            seruan Rasulullah saw.          menerima Islam, keistimewaan
                                 Saidina Abu Bakar, Umar dan
33                                Hamzah.
   Adab        3.2 Adab dalam menuntut ilmu.      Adab menuntut ilmu..
   Jawi        4.9 Menukarkan teks rumi ke       Cerita pendek yang mengandungi
            jawi                   tanda baca.
   Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Asar empat rakaat.
   Tilawah Al-Quran  1.2.1 Membaca dan menghafaz       Surah Al- Zalzalah ayat 1-8
   (hafazan)     surah.
   Aqidah       1.2.1 Nama Allah – Al- Hadi       Pengertian Al-Hadi dan dalilnya.
   Adab        3.2 Adab dalam menuntut ilmu.      Adab menuntut ilmu..
34  Jawi        4.9 Menukarkan teks rumi ke       Cerita pendek yang mengandungi
            jawi                   tanda baca.
   Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Maghrib rakaat pertama dan
                                 kedua.
   Tilawah Al-Quran  1.1.4 Membaca surah.           Surah At- Tin ayat 1-4
   (bacaan)
   Aqidah       1.2.1 Nama Allah – Al- Hadi       Perbuatan/ aktiviti yang mendapat
                                 petunjuk daripada Allah dan tidak
35                                diredhai Allah.
   Adab        3.2 Adab dalam menuntut ilmu.      Adab menuntut ilmu..
   Jawi        4.9 Menukarkan teks rumi ke       Cerita pendek yang mengandungi
            jawi                   tanda baca.
   Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Maghrib rakaat ketiga.
   Tilawah Al-Quran  1.1.4 Membaca surah.           Surah At- Tin ayat 5-6
   (bacaan)
36  Ibadat       2.2.3 Mengetahui syarat wajib solat.   Islam. baligh, berakal, suci daripada
                                 haid dan nifas.
   Adab        3.2 Adab dalam menuntut ilmu.      Adab semasa di sekolah.
   Jawi        4.9Menukarkan teks rumi ke        Cerita pendek yang mengandungi
            jawi                   tanda baca.


                                              7
                               RPT PAI KBSR TAHUN 4


   Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Maghrib rakaat ketiga.
   Tilawah Al-Quran  1.1.4 Membaca surah.          Surah At- Tin ayat 7-8
   (bacaan)
   Ibadat       2.2.3 Mengetahui syarat sah solat.   5 syarat sah solat.
37  Adab        3.2 Adab dalam menuntut ilmu.      Adab semasa di sekolah.
   Jawi        4.9 Menukarkan teks rumi ke       Cerita pendek yang mengandungi
            jawi                  tanda baca.
   Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Isyak rakaat pertama dan
                                kedua.
   Tilawah Al-Quran  1.1.4 Membaca surah.          Surah At- Tin ayat 1-8
   (bacaan)
   Sirah          Tentangan terhadap
            2.3.16                 Sebab orang Quraisy menentang
            Rasulullah saw.             dakwah Rasulullah dan kesannya.
38  Adab        3.2 Adab dalam menuntut ilmu.      Adab semasa di sekolah.
   Jawi        4.9 Menukarkan teks rumi ke       Cerita pendek yang mengandungi
            jawi                  tanda baca.
   Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Isyak rakaat ketiga dan
                                keempat.
   Tilawah Al-Quran  1.3.4 Membaca, memahami dan      Surah Al - Maun ayat 1-3
   (kefahaman)    menghayati surah.
   Sirah       2.3.16 Tentangan terhadap        Pemulauan Bani Hasyim – sebab
            Rasulullah saw.             dan kesannya.
39  Adab        3.2 Adab dalam menuntut ilmu.      Adab berhujah.
   Jawi        4.9 Menukarkan teks rumi ke       Cerita pendek yang mengandungi
            jawi                  tanda baca.
   Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Isyak empat rakaat.
   Tilawah Al-Quran  1.3.4 Membaca, memahami dan       Surah Al - Maun ayat 4-7
   (kefahaman)    menghayati surah.
   Aqidah       2.1.11 Dosa               Pengertian dan contoh amalan, balasan dan
40                               ganjaran, mengklafikasikan amalan,
                                kesannya.
   Adab        3.2 Adab dalam menuntut ilmu.      Adab berhujah.
   Jawi        4.11 Menulis khat nasakh.        Pelbagai huruf, perkataan dan ayat.
   Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Isyak empat rakaat.
   Tilawah Al-Quran  1.3.4 Membaca, memahami     dan   Surah Al - Maun ayat 1-7
   (kefahaman)    menghayati surah.
   Aqidah       2.1.12 Pahala              Pengertian dan contoh amalan, balasan dan
41                               ganjaran, mengklafikasikan amalan,
                                kesannya.
   Adab        3.2 Adab dalam menuntut ilmu.      Adab berhujah.
   Jawi        4.11 Menulis khat  nasakh.      Pelbagai huruf, perkataan dan ayat.
   Amali       2.2.3 Solat fardu            Solat Isyak empat rakaat.
                                              8

								
To top