TIMBALAN PENGARAH KESIHATAN NEGERI Bahagian Keselamatan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka Memperkasakan pengetahuan guru pengendali makanan men

Document Sample
TIMBALAN PENGARAH KESIHATAN NEGERI Bahagian Keselamatan Kualiti Makanan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka Memperkasakan pengetahuan guru pengendali makanan men Powered By Docstoc
					TIMBALAN PENGARAH KESIHATAN NEGERI
 Bahagian Keselamatan & Kualiti Makanan
   Jabatan Kesihatan Negeri Melaka
     Memperkasakan pengetahuan
     guru & pengendali makanan
     mengenai aspek keselamatan
         makanan

Mengurangkan          Melahirkan warga
  risiko             sekolah yg
 keracunan           mengutamakan
 makanan            kebersihan dan
         KENDIRI     keselamatan
                  makanan
           MEKANISMA PROGRAM KENDIRI
            KANTIN/DAPUR ASRAMA
   •Sahkan Kendiri 1A
                    KONTRAKTOR /
•Pengesahan mingguan (kendiri
      1B)
                   PENGUSAHA DAPUR     KENDIRI 1A
•Pemeriksaan bulanan (kendiri 2)
                  PENYELIA ASRAMA/GURU
 • Menghantar Kendiri 2 ke PKD        HEM
      dan PPD
                                      •Terima Kendiri
                                          2
                   PENGETUA/GURU BESAR           •Pemantauan
                                      Program KENDIRI
                                      ( kendiri 3A dan
                    Pengesahan dan
                                        kendiri 3B)
                   penerimaan laporan
                   bulanan ( kendiri 2)


                                    PEGAWAI
                  MESYUARAT PROGRAM KENDIRI
     PEGAWAI                         KESIHATAN DAERAH
                    PERINGKAT DAERAH
   PELAJARAN DAERAH
                    (2 KALI/SETAHUN)
     PENGARAH         MESYUARAT PROGRAM KENDIRI     PENGARAH
    PELAJARAN NEGERI        PERINGKAT NEGERI      KESIHATAN NEGERI
                    (2 KALI/SETAHUN)


                                •KENDIRI 3C
                                •Hantar laporan ke KKM
JPN            JKN  Penguatkuasaan
                di bwh Sek.11
   First line of       AM 1983
   defence
                terhadap tahap
                kebersihan dan
                keselamatan
   Memperkasakan       makanan di
   pengurusan        KS/DA
   sekolah dlm aspek
   keselamatan
   makanan &
   pengenalpastian      Memberi
   masalah utama di     sokongan teknikal
   sekolah-sekolah      bagi perlaksanaan
   dalam daerah       Program KENDIRI
                di peringkat
                daerah/negeri
CARTA ALIR PROSES KERJA PROGRAM KENDIRI SEKOLAH

    • Pemeriksaan Harian
Kont/  • Borang KENDIRI 1A
 PK
    • Pengesahan Harian
HEM   • Borang KENDIRI 1A
/ PA

    • Pengesahan mingguan pemeriksaan harian
HEM   • Borang KENDIRI 1B
/ PA
    • Pemeriksaan Bulanan
HEM   • Borang KENDIRI 2
    • Menghantar KENDIRI 2 ke Pejabat Kesihatan Daerah
/ PA
Sambungan…
Borang  Kekerapan Tujuan       Tindakan   Catatan
KENDIRI  Harian   Menentukan     Kontraktor  Penilaian 20min
1A          tahap kebersihan        semasa makanan
           premis             dikendalikan
                           Ambil Holding
                           Sample jika markah
                           “C”
           Mengesahkan    Penyelia Ambil tindakan jika
           status kebersihan Asrama / masalah
                    Guru HEM dikenalpasti


KENDIRI  Mingguan  Mengenalpasti   Penyelia Pastikan tindakan
1B          masalah yang    Asrama / pembetulan telah
           kerap berlaku   Guru HEM dilaksanakan
           dan tidak dapat
           diselesaikan
           secara harian
Borang  Kekerapan Tujuan       Tindakan  Catatan
KENDIRI  Bulanan  Menentukan     Penyelia Hantar ke PKD dan
2          tahap kebersihan  Asrama / PPD sebelum 7hb
          premis secara   Guru HEM setiap bulan setelah
          menyeluruh         dapatkan
                        pengesahan

          Mengesahkan,    Pengetua / Perlu buat tindakan
          ulasan dan     Guru Besar ke atas masalah
          tindakan susulan       yang dikenalpasti


KENDIRI  Bulanan  Mengenalpasti  PKD &     Hantar Laporan ke
3A & 3B       tahap pencapaian PPD      JKN / JPN dan
          dan masalah prkt        buat tindakan
          Daerah             susulan terhadap
                          masalah yang
                          dikenalpasti
Borang  Kekerapan Tujuan      Tindakan  Catatan
KENDIRI  Bulanan  Memantau tahap  JKN    Hantar Laporan ke
3C         pencapaian         Kementerian
          sekolah
DUA BELAS (12)
1. Pengendali Makanan Bersih,
 Sihat & Berpakaian Sesuai
2. AMALAN PENGENDALI
  YA MAKANAN (tandakan 0)
       TIDAK
        PENGENDALI MAKANAN
3. BAHAN MENTAH
4. MAKANAN
5. BEKALAN AIR
6. Penstoran
   7.
PETI SEJUK
     8.
PERALATAN / PERKAKAS
9. TANDAS DAN SINKI
 MENCUCI TANGAN
12.1 Lantai, dinding dan siling sentiasa
   bersih


                       [0]                      X
      [2]  √
               PERALATAN/PERKAKAS
12.1 Lantai, dinding dan siling sentiasa
  bersih
 Kawasan/ bilik: …Dewan Makan……...
          DEWAN MAKAN SEKOLAH CANTIK DAN BERSIH MELAKA
      DAILY CLEANING TASKS WEEK ENDING: ______4 Julai hingga 10 Julai 20011_____
     NOTE: THE CLEANING TIME MUST BE DONE AS SOON AS PRODUCTION END (5.00PM)

Item/   Method Cleaning    Cleaning Person       Signature Person Responsibility
Area               Detergent Respons
                           Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun Supervis
                       ibility
                                               or Initial
Floors   Sweep, then mop         Ali
      with hot water,
      detergent and
      disinfectant.
Walls   Wipe with a clean           Abu
      cloth
      soaked in warm
      water and
      detergent
Table                       Ahmad

Sink                       Siti
and
waste
disposal
unit

             Nota: This schedule must be kept in cleaning schedule fail every end of the week
12.1 Lantai, dinding dan siling sentiasa
   bersih


   Jadual pembersihan disediakan dan dipatuhi.
√  X
12.2 Kepala paip dan pemegang pintu
   sentiasa bersih

         X


              PERALATAN/PERKAKAS
12.3 Perlimpahan dan perparitan
   diselenggara dengan baik

        X  [0]
              MAKANAN
12.3 Perlimpahan dan perparitan
   diselenggara dengan baik


        X   [0]
         KEBERSIHAN KOMPLEKS SAJIAN
  KENDIRI melibatkan semua stakeholder
  Guru-guru dan pentadbiran sekolah
  merupakan first line of defence dalam
  mengenalpasti makanan adalah selamat di
  makanan oleh pelajar.
  Budaya mengutamakan kebersihan di sekolah
  akan memperkasakan semua individu
  terutama generasi pelapis iaitu pelajar.
     TERIMA KASIH
BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN
   JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:55
posted:6/12/2012
language:Malay
pages:32