UVOD VO NKOLO�KO ZDRAVSTVENO NEGO by hRZ8UtFO

VIEWS: 42 PAGES: 23

									UVOD V ONKOLOŠKO
ZDRAVSTVENO NEGO
   Marija Zrim, dipl.m.s
     Kirurški oddelek
Kaj vam želim predstaviti?
  Kaj sploh je onkološka ZN
  Kaj je rak
  Nekaj malo preventive
  Organizacija zdravstvenega varstva
  onkoloških bolnikov
  ZN onkoloških bolnikov
Kaj sploh je onkološka ZN?
  Onkologija (onkos/masa celic, ki so podivjale) je
  specialna medicinska veda, ki se ukvarja z
  odkrivanjem in zdravljenjem ter proučevanjem
  novotvorb.

  Onkološka ZN je specialna strokovna pomoč
  bolnikom z rakom.
Novejša definicija ZN
  2007 slovenski medicinski slovar (3.izd): »ZN JE
  ZDRAVSTVENA DISCIPLINA, KI OBRAVNAVA
  POSAMEZNIKA, DRUŽINO IN DRUŽBENO
  SKUPNOST V ČASU ZDRAVJA IN BOLEZNI, S
  CILJEM, DA SE DOSEŽE ČIM VIŠJA STOPNJA
  ZDRAVJA,Z    NALOGO      OMOGOČITI
  VAROVANCEM NJIHOVO NEODVISNOST PRI
  OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH
  AKTIVNOSTI,   KREPITI   IN   OHRANjaTI
  ZDRAVJE, NEGOVATI BOLNE IN SODELOVATI
  V    PROCESU    ZDRAVLJENJA      IN
  REHABILITACIJE.«
Kaj je rak?
  Rak je dolgotrajno, kronično, sistemsko
  obolenje, ki nastane zaradi
  neobvladljivega razmnoževanja in rasti
  telesu lastnih, a degeneriranih celic.
   Preventiva raka
    Priporočila Evropskega kodeksa :
   Simptomi na katere moramo biti pozorni:
   - Rane ali razjede, ki se v enem mesecu ne
svetujejo ljudem, na katere simptome in znake morajo biti še posebno pozorni:    zacelijo
   - Sprememba barve in velikosti materinega
    znamenja, bradavice na koži
 - Neboleče zatrdline ali bule.
 - Vsaka nenadna krvavitev iz katerekoli
  telesne odprtine.
 - Trdovratne težave z želodcem, prebavne
  motnje, hujšanje.
 - Trdovratna hripavost, kašelj, težave pri
  požiranju
- Sprememba ali nerednost v odvajanju
Preventiva:
  http://www.onko-i.si/zora/
  http://dora.onko-i.si/
  http://www.kala.si/
  http://www.sta.si/vest.php?id=1295761(
  presajalni program raka debelega
  črevesja)
Organizacija zdravstvenega
varstva
  Nimamo državnega programa za
  nadzorovanje raka.
  Pomanjkanje enotnih strokovnih smernic
  na periferiji.
  Slaba organiziranost na primarni in
  sekundarni ravni.
  Enotno vrednotenje stroškov.
Predlogi:
  Spremeniti izobraževanje MF.
  Specialiste na primarni ravni je potrebno
  vključiti v interdisciplinarno obravnavo.
  Sekundarna raven ni vsepovsod
  usposobljena za zahtevano strokovnost-
  protokoli, klinične poti.
  Tercialna raven ni servis za p. in s.
  Z ZZZS zagotoviti primerno plačevanje
  storitev.
  Enotni sistem informatike.
  Začeti na vladi,….
ZN ONKOLOŠKEGA BOLNIKA
  4. GLAVNI NAČIN ZDRAVLJENJA RAKA
  - Kirurško
  - Radioterapija
  - Kemoterapija, citostatiki
  - Imunsko
  - Večinoma kombinirano
Kakšno bo zdravljenje je odvisno
od:
  Velikosti tumorja.
  Vrste tumorja.
  Razširjenosti ( stadij).
  Splošno zdravstveno stanje.
ZN obsega
 kirurško zdravstveno nego
 ZN obsevanega bolnika

 ZN bolnika po kemoterapiji

 Paliativno ZN

 Svetovanje v ZN

 * povezovanje v društva
http://www.europadonna-zdruzenje.si/
http://www.protiraku.si/
Posebnosti kirurškega zdravljenja
 Najuspešnejši način zdravljenja
 Začetek onkološkega zdravljenja je izvedel
 ameriški kirurg Halsted- ločil maligne tumorje od
 benignih v šestdesetih letih 20.stoletja
 ZN poleg specifične priprave na operacijo
 zajema še sodelovanje pri učinkoviti diagnostiki,
 preoperativnim zdravljenjem in celovito
 pooperativno zdravljenje.
Predlog: -koncentrirano kirurško
zdravljenje v centrih
  Predvsem za redke tumorje ( CŽS, glava,
  prsni koš, trebušna slinavka, žolčni vodi,
  sarkomi in endokrini tumorji)
  Enoten protokol operiranja na periferiji
  ( dojke, debelo črevo, danka, prostata)
ZN pri sistemskem zdravljenju
Preprečimo ali omilimo s podpornimi
zdravili nezaželjene učinke:
 Nezaželjeni učinki so:
1. Akutni – takojšnji ob aplikaciji

2. Subakutni – po parih dnevih

3. Kasni- po večih letih
Nezaželjeni učinki na prebavila:
  Slabost, bruhanje, izguba apetita,
  sprememba okusa, stomatitis, driska,
  zaprtje -------- dehidracija, elektrolitske
  motnje, sistemske okužbe, paralitični ileus,
  izguba telesne teže,…
  ZN usmerjena v izvajanje postopkov in
  posegov, ki preprečijo ali omilijo
  nezaželjene učinke!!!
Nezaželjeni učinki na delovanje
kostnega mozga:
  Anemija
  Trombocitopenija
  Levkopenija
  Nevtropenija
Nezaželeni učinki na organe
  Sečila (nefrotoksično delovanje
  citostatikov, posledica dehidracije, sidrom
  hitrega razpada tumorskih celic-
  hemoragični cistitis)
-  Srce ( motnje ritma, srčno popuščanje9
-  Pljuča ( pnevmonitis,pljučna fibroza)
-  Jetra
-  Živčevje , žleze, koža, utrujenost,…
Socialno – ekonomske posledice
 - različna starost
 - dolgotrajno zdravljenje

 - različne prognoze

 - invalidnost

 - sremenjena telesna podoba

- http://www.cancer.gov/cancertopics
 http://www.who.int/cancer/en/

 http://www.protiraku.si/
Pomembne spletne povezave:
  SZO – rak
  EUROCHIP (European Cancer Health Indicator
  Project)
  EUROCARE (Survival of Cancer Patients in
  Europe)
  EUROCAN+PLUS (Improving of Cancer
  Research in Europe)
  IARC (International Agency for Research on
  Cancer)
Pa še misel,……
Tudi kadar dvomimo, da bomo prispeli do
 cilja, se moramo nameniti proti njemu.
 Vsekakor bomo prišli dlje, kot če ne bi niti
 poskusili.

								
To top