NA KAJ MORAMO BITI PRI SAMOPREGLEDOVANJU �E POSEBNO POZORNI by hRZ8UtFO

VIEWS: 0 PAGES: 2

									NA KAJ MORATE PRI                 NAROČANJE:
SAMOPREGLEDOVANJU BITI
ŠE POSEBNO POZORNE ?          Z napotnico izbranega ginekologa,
                                          Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Ženske mnogokrat ne vedo, na kaj naj        vsak dopoldan                Maribor
                                          OE Varstvo žensk, otrok in mladine
bodo pri samopregledovanju pozorne.   med 7.00 in 14.00 uro osebno,
Pozorni moramo biti na:                                  VOŠNJAKOVA 2 – 4
      vsako zatrdlino, ki jo    ali po telefonu: 02 - 22 86 – 432.
      zatipamo in traja več kot
      en mesec                                     CBD
      uvlečenost bradavice ali
      kože dojke
      vsak izcedek iz bradavice      DELOVNI ČAS             CENTER ZA
      vsako spremembo v
      velikosti in obliki dojke  Ponedeljek – od 7.15 do 14.00       BOLEZNI DOJK
Rak dojke ponavadi ni boleč. Če     Torek – od 7.15 do 13.15 in
opazite katero koli od teh sprememb,
se morate nemudoma posvetovati s        od 13.15 do 19.30
svojim ginekologom, ki vam bo dojke       (1., 3., in 5. torek v mesecu)
pregledal in vas po potrebi napotil v
ustrezno ambulanto.
                    Sreda – od 7.15 do 14.00

V Sloveniji zboli vsako leto za rakom  Četrtek – od 7.15 do 14.00 in
dojk okrog devetsto žensk. Za zgodnje
odkrivanje raka na dojki ni dovolj le      od 13.15 do 19.30
redna mamografija, ampak mora                             Zdravstveni dom
vsaka ženska poskrbeti, da si      Petek – od 7.15 do 14.00
                                         dr. Adolfa Drolca Maribor
enkrat mesečno sama pregleda
dojke. Pravočasno odkrita bolezen                          Dispanzer za ženske
pripomore k uspešnejšemu zdravljenju           Izdal:         Vošnjakova 2 - 4, Maribor
bolezni, zato ob vsakršni omenjeni      ZD dr. Adolfa Drolca Maribor       5.nadstropje
spremembi ne odlašajmo, ampak se       Referat za zdravstveno vzgojo
                            Pripravili:        informacije na telefonski
čim prej posvetujmo z zdravnikom.
                      Erntruda Markuš, s.m.s., dipl.oec.   številki: 02-2286-432
                        Zvezdana Vražič, dipl.m.s.
  PREVENTIVNA DEJAVNOST            ZAKAJ PREVENTIVNA          POMEN SAMOPREGLEDOVANJA
  CENTRA ZA BOLEZNI DOJK           MAMOGRAFIJA ŠELE          DOJK
                       PO 40. OZIROMA 50. LETU?
 PREVENTIVNI PREGLEDI DOJK                             Samopregledi dojk so velikega pomena
                      Pred 40. letom je verjetnost pojava   za pravočasno odkrivanje sprememb
Center za bolezni dojk v zdravstvenem                        na dojkah in s tem tudi pravočasnega
                      raka na dojki majhna, dojke pa so
  domu je namenjen preventivnim                          zdravljenja le teh. Vsaka ženska naj bi
                       zaradi hormonov goste in zato
pregledom dojk, za ženske med 50. in                        si po 20. letu enkrat mesečno
69. letom starosti ter za ženske med    mamografsko slabo pregledne. Zato    sama pregledala dojke. Ženske, ki
  40. in 50. letom z zvečanimi      preventivni mamografski pregledi    še imajo menstruacijo, si morajo dojke
  dejavniki tveganja, po presoji          niso smiselni.        pretipati med 8. in 12. dnevom
 izbranega ginekologa. Preventivno se                        menstrualnega ciklusa, saj so takrat
  mamografija (rentgensko slikanje                         dojke najbolj pregledne. Važno je, da
 dojk), zaradi nesmiselnosti pri mlajših                      se to opravlja redno, vsak mesec, kajti
 ženskah ne opravlja, saj večina žensk                       le tako boste svoje dojke dobro
    zboli po 50. letu starosti.                         poznale in boste tudi vsakršno
                                          spremembo pravočasno opazile.
 Na pregled v naši ambulanti se lahko
  naročite le z ustrezno napotnico
 ginekologa. Pri ženskah, ki še niso v
 menopavzi, je čas pregleda vezan na
  menstrualni ciklus – najbolje ga je
 opraviti med 8. in 12. dnem ciklusa,
 kar je pri naročanju treba upoštevati.

  Preventivni pregled dojk zajema     POVEČANI DEJAVNIKI TVEGANJA
mamografijo ter klinični pregled dojk,   ZA NASTANEK RAKA DOJK
  po presoji zdravnika pa se kot     Med ženske s povečanimi dejavniki
  dopolnilna metoda opravi tudi     tveganja štejemo:
 ultrazvok. Tak pregled se priporoča      ženske, kjer je rak dojke v
 ženskam v tej starosti na dve leti,      družini (mati, sestra, hči)
razen v primerih, kjer zdravnik odloči     ženske, ki so prvič rodile po 30.
        drugače.             letu
                        ženske z benignimi
                         spremembami v dojkah

								
To top