Continuum NEVRO-ONKOLOGIJA Metastaze leptomening in perifer

Document Sample
Continuum NEVRO-ONKOLOGIJA Metastaze leptomening in perifer Powered By Docstoc
					       Continuum
   NEVRO-ONKOLOGIJA
Metastaze leptomening in perifernih
       živcev

       Tanja Roš
      Onkološki inštitut
      9. oktober 2007
  Leptomeningealne metastaze (LM)

= leptomeningealna karcinomatoza /
karcinomatozni meningitis
= limfomatozni / levkemični meningitis

- pogostost: do 8 % vseh bolnikov z rakom
- limfomi, levkemije, rak dojke, drobnocelični rak
pljuč, maligni melanom;
- cca 21 % bolnikov z dg. LM nima znanega raka
    Leptomeningealne metastaze

• prim. možganski tumorji: kot pozen zaplet
 metastatske bolezni
• solidni tumorji: v večjem deležu že ob postavitvi
 dg. raka
• pomembna čimzgodnejša diagnoza , ko je
 razširjenost bolezni in nepovratnost nevrol.
 okvar majhna
    Leptomeningealne metastaze
        Klinična slika
• tipično z znaki in simptomi diseminirane /
 multifokalne nevrološke simptomatike
 večinoma ob znanem raku
• prizadetost možganskih ovojnic: glavobol,
 slabost, bruhanje, krči
• prizadetost možg. živcev: diplopije, oslabel vid,
 oslabljen sluh, senzibil. spremembe,…
• prizadetost živčnih korenin: L-S korenine / sy
 caudae equinae (bolečine!)
• do 20 % bolnikov s LM hkrati metastaze v možg.
 parenhimu (lokalni znaki)
      Leptomeningealne metastaze
         Diagnoza (1)
• potrditev malignih celic v likvorju
• MRI z Gd KS na T1
  – senzitivnost 70-100%
  – 12-30% negat. MRI ob +citol.
  – 60% pozit. MRI pri – citol.
  – subependimalno, duralno, leptomeningealno ojačanje,
   komunikantni ali obstruktivni hidrocefalus, infiltracija /
   zadebelitev MŽ ali živčnih korenin
  – difuzne spremembe ali multifokalne (tu. noduli) v področju
   caudae equinae
• CT mielografija s hkratnim odvzemom CSF
• CT s KS manj senzitiven
• biopsija mening pri izbranih bolnikih
RI, ž, 61 let, 864/04; ca. dojke, karcinoza mening, sy caudae
    Leptomeningealne metastaze
        Diagnoza (2)
• algoritem dg. postopka pri LM:
 National Comprehensive Cancer Network
 (www.nccn.org)
• DD: nevrosarkoidoza, vaskulitis, kronični
 meningitis, postpunkcijske spremembe na
 meningah
    Leptomeningealne metastaze
       Preiskave likvorja
• ocena tlaka CSF; št. celic, belj., glukoza, laktat
 (posredni kazalci LM); citol. pregled (5-10 ml);
 mikrobiol. pregled na bakterije in glive
• 1.LP: +citol. v 50% bolnikov z LM
• 3.LP: +citol. do 90% (interval med ponovnimi
 LP?)
• iskanje specif. biokem. markerjev za dg. LM
 neuspešno
• pri NHL in levkemiji še imunohistokemija ali flow
 citometrija
    Leptomeningealne metastaze
       Patogeneza
• hematogeno širjenje v arahnoidno žilje ali
 horioidni pletež
• direktno širjenje malig. celic iz sosednjih
 struktur (dura, skeletne metastaze, meta v
 možg. parenhimu)
• perinevralno širjenje vzdolž MŽ
• invazija v parenhim možgan preko Virchow-
 Robin prostorov
• difuzno / multifokalno (tu. nodusi)
• komunikantni / nekomunikantni=obstruktivni
 hidrocefalus
     Leptomeningealne metastaze
        Zdravljenje
• paliativno, slaba prognoza: mediano preživetje
 brez th. 6 tednov, po th. 5 mes.
• cilj: izboljšanje ali vsaj stabilizacija nevrol.
 okvare, ↓bolečin, kakovostnejše, morda tudi
 daljše preživetje
• Th:
 - obsevanje simptomatskih regij, “bulky” bolezni,
 mesta likvorske obstrukcije (radioizotopna
 cisternografija)
 - sist. KT in/ali i.t. (i.v.) KT; kemični meningitis
  Metastaze perifernih živcev in živčnih
         pletežev
• redke
• direktna infiltracija, redkeje limfogeno
 (hematogeno)
• brahialni pletež (rak dojke, pljuč, redkeje
 sarkomi, limfomi,…)
 DD: postradiacijski pleksitis
• lumbo-sakralni pletež (GIT raki, ginekol.,
 urogenitalni tumorji,…)
• Th: RT in/ali KT
• nevrolimfomatoza (zelo redka)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:44
posted:6/12/2012
language:Croatian
pages:16