TINGKATAN 5 BAB4 by hRZ8UtFO

VIEWS: 7 PAGES: 20

									PEMBINAAN
NEGARA DAN
BANGSA
MALAYSIA
Malayan Union
a)   Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan sebahagian
    besar penduduk Tanah Melayu menentang malayan Union


Ugut    : Sir Harold MacMichael mengugut Raja-Raja Melayu
Masa    : Sultan tidak diberi masa untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat
       Negeri
Kawan : Sultan manandatangani Perjanjian Malayan Union atas dasar setia
       kawan
Perang : Orang Melayu berpendapat keadaan selepas Perang Dunia Kedua
       tidak sesuai untuk British melakukan pembaharuan politik
Kuasa    : Orang Melayu menentang penghakisan kuasa Raja-Raja Melayu
Ahli    : Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu tanpa
       sebarang kuasa
Kredibiliti : Raja hilang kredibiliti sebagaiketua orang Melayu
Zakat    : Raja kehilangan kuasa memungut zakat
Kerakyatan : Orang Melayu menolak pemberian kerakyatan yang longgar
Status    : Dasar terbuka british mengancam status-quo orang Melayu
Dagang : Kemasukan orang dagang menjadikan jumlah orang Melayu kecil
Mundur : Kemasukan orang dagang menyebabkan ekonomi dan pendidikan
        orang Melayu bertambah mundur
Warisan : Orang Melayu bimbang akan kehilangan warisan tamadun Melayu
b)   Apakah implikasi daripada bantahan orang Melayu terhadap
    Malayan Union ?


Satu    : Berjaya menyatukan orang Melayu
UMNO    : Kongres Melayu 1986 telah melahirkan UMNO
Semangat : Semangat orang Melayu mempertahankan status-
       quo mereka
Rundingan : British memulakan rundingan dengan Raja-Raja dan
       UMNO
Batal   : British membatalkan Malayan Union
PTM     : Persekutuan Tanah Melayu 1948 dibentuk
a) Nyatakan sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan
 Persediaan untuk Tanah Melayu membentuk pemerintahan
 sendiri
 Untuk menjimatkan kos pentadbiran
 Melahirkan pentadbiran yang licin
 Mewujudkan pembangunan ekonomi yang seimbang antara
 negeri
 Membentuk satu bangsa Malayan Union
 Mengurangkan kuasa politik orang Melayu
b) Sebutkan tiga syarat Perjanjian Malayan Union  Negeri Melayu Bersekutu, Negeri Melayu tidak Bersekutu dan
  dua Negeri Selat disatukan
  Seorang Gabenor British dilantik untuk mengetuai Malayan
  Union
  Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan Malayan union dibentuk
  Singapura diasingkan kerana kepentingannya sebagai
  pelabuhan bebas
  Kerakyatan Malayan Union berasaskan prinsip jus soli
  Raja-Raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu
  Raja-Raja Melayu hanya membincangkan soal agama dan adat
  istiadat
  Seorang Pesuruhjaya Negeri dilantik di setiap negeri
c)   Apakah kesan pelaksanaan Malayan Union terhadap
    kedudukan Raja-raja Melayu ?


   Hilang kredibiliti sebagai ketua orang Melayu
   Raja-Raja Melayu hanya menjadi ahli Majlis Raja-
   Raja Melayu
   Tiada sebarang kuasa
   Hanya boleh membincangkan soal agama dan adat
   istiadat Melayu
   Tiada kuasa untuk memungut zakat
d)  Apakah reaksi yang ditunjukkan oleh orang Melayu
   sebagai tanda bantahan mereka terhadap gagasan Malayan Union ?   Menyuarakan bantahan melalui akhbar-akhbar Melayu
   Mengadakan demonstrasi secara damai
   Menghidupkan semula persatuan-persatuan Melayu
   Menghantar surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di
   London
   Mengadakan kongres di kalangan orang Melayu
   Menubuhkan UMNO untuk menentang Malayan Union
   Mengadakan rapat umum
   Raja-Raja Melayu berkumpul di Kuala Kangsar menyatakan
   bantahan
Persekutuan Tanah
   Melayu
a)  Mengapakah pihak British membentuk Persekutuan
   Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 menggantikan Perjanjian Malayan
   Union?

 Ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union
 Perpaduan orang Melayu mengatasi pihak menyokong
 Malayan Union
 Bekas pegawai dan pegawai tinggi British menyokong orang
 Melayu
 Sikap politik orang Melayu yang sederhana
 Orang Melayu tidak membuat bantahan secara kekerasan
 Orang melayu hanya menuntut rundingan menolak Malayan
 Union bukannya menuntut kemerdekaan daripada British
 British bimbang orang Melayu dipengaruhi oleh gerakan
 politik radikal
 Piagam Atlantik PBB meminta negara-negara kolonial memberi
 latihan berkerajaan sendiri kepada penduduk tempatan
b)   Senaraikan tuntutan orang Melayu dalam mesyuarat
    penggubalan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu di King’s House,
    Kuala Lumpur.

   Menolak semua prinsip dan struktur Malayan
   Union
   Inginkan persekutuan seperti konsep Negeri-
   Negeri Melayu Bersekutu
   Menolak kerakyatan terbuka Malayan Union
   Perlindungan terhadap orang Melayu dipulihkan
   Raja-Raja Melayu sebagai ketua Negeri-Negeri
   Melayu diakui semula
c)   Sebutkan ciri-ciri utama Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948?
   Sebuah persekutuan dengan gabungan sebelas buah
   negeri
   Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British
   Konsep Raja Berpelembagaan diwujudkan
   Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri dibentuk
   Kedudukan istimewa orang Melayu dijaga
d)   Apakah alasan yang diberikan oleh golongan radikal
    Melayu sebagai reaksi menentang perundingan pembentukan
    Persekutuan Tanah Melayu.

   Jawatankuasa Eksekutif tidak mewakili semua pihak
   Tiada perwakilan orang dagang dalam
   Jawatankuasa Eksekutif
   Mereka menuntut konsep sebuah republik
   Mereka menuntut kemerdekaan penuh
 a)    Huraikan peristiwa-peristiwa penting ke arah pembentukan
     Persekutuan Tanah Melayu 1948.

Bantahan : Bantahan orang Melayu menyebabkan British membatalkan
      Malayan Union
Eksekutif : British menubuhkan Jawatankuasa Eksekutif
Tuntutan : Orang Melayu mengemukakan lima tuntutan dalam mesyuarat di
      King’s House, Kuala Lumpur
Tentang  : Perundingan ditentang oleh orang dagang dan radikal Melayu
Republik : Mereka menuntut sebuah republik dan kemerdekaan penuh
Tubuh   : Menubuhkan AMCJA dan PUTERA bagi menentang British dan
      UMNO
Tindakan : Mereka mengadakan pelbagai tindakan seperti ceramah politik,
      demonstrasi dan mogok
Perlembagaan : Mereka mencadangkan Perlembagaan Rakyat
Perunding : British menubuhkan Jawatankuasa Perunding bagi mendapatkan
      pandangan dalam menyediakan Perjanjian Persekutuan Tanah
      Melayu
Tandatangan : Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani pada 21
 b)   Huraikan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
     1948.

Asas  : Menjadi asas pentadbiran negara selepasnya
Kongsi : Perkongsian kuasa dilakukan antara Majlis Raja-Raja Melayu
    dengan Pesuruhjaya Tinggi British di peringkat pusat
Sultan : Sultan sebagai ketua negeri berkuasa melantik Menteri Besar
Bahagi : Pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan
     negeri
Senarai : Terbentu Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri
Istimewa : Dasar perlindungan British terhadap keistimewaan orang
     Melayu
Status : Status-quo negeri Melayu dilindungi
Ketuanan : Agama Islam dan adat istiadat Melayu menjadi teras ketuanan
     Melayu
Bertulis : Prinsip yang dicadangkan UMNO dan Raja-Raja Melayu
     dijadikan undang-undang bertulis
Kontrak : Prinsip-prinsip dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
Pergerakan Politik Di
 Sabah Dan Sarawak
a)   Apakah alasan Vyner Brooke menyerahkan Sarawak
    kepada kerajaan British ?


   Beliau telah tua dan uzur
   Anthony Brooke tidak layak mentadbir Sarawak
   Gerald MacBryan telah ditugaskan mendapatkan
   persetujuan pembesar Sarawak
b)   Nyatakan sebab-sebab beberapa pemimpin dan
    persatuan kaum tempatan menetang penyerahan tersebut.


   Bercanggah denagn Perlembagaan 1941
   Vyner Brooke tidak berunding dengan pemimpin
   tempatan
   Cadangan hanya disokong oleh bukan bumiputera
   dan pegawai British
c)   Berikan tiga persatuan yang terlibat dalam gerakan
    antipenyerahan Sarawak.


   Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak (PKMS)
   Barisan Pemuda Sarawak (BPS)
   Barisan Pemuda Melayu (BPM) Sibu
   Parti Dayak Sarawak (PDS)
   Persatuan Melayu Sarawak (PMS)
d)   Senaraikan tindakan yang dilakukan oleh persatuan
    dalam usaha menentang perisytiharan penyerahan Sarawak.


   Berdemonstrasi
   Menghantar surat bantahan
   Meletakkan jawatan beramai-ramai
   Mengadakan pakatan sulit antara kaum terpelajar
   dengan orang muda
   Menubuhkan kumpulan Rukun tIga Belas
   Membunuh Gabenor Sarawak

								
To top