Kundforum 2010 11 11

Document Sample
Kundforum 2010 11 11 Powered By Docstoc
					              Kundforum Skövde
                 11 november 2010              Lotta Gerenmark
              Inger Vondrak Asp
              Gertrud Hansson
              Elisabeth Bohlin-Sehlfjord
              Ingemar Larsson
              Janne Malmborg
REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
 Leveranssäkerhet kvartal 3
 (Ej direktleverans och taklyftar)


  100,0%


  95,0%


  90,0%


  85,0%


  80,0%
                                            På en akutorder på 197 sugkatetrar
                                            kunde vi leverera 49 st.
  75,0%                                       Leveranssäkerhet 25%

  70,0%


  65,0%


  60,0%
      Vecka 26 Vecka 27 Vecka 28 Vecka 29 Vecka 30 Vecka 31 Vecka 32  Vecka 33 Vecka 34 Vecka 35 Vecka 36 Vecka 37 Vecka 38 Vecka 39

                           Akut     A-prod      B-prod

REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
 Leveranssäkerhet kvartal 3

  100,0%


  95,0%


  90,0%


  85,0%


  80,0%


  75,0%
                                            På en akutorder på 197 sugkatetrar kunde vi
                                            leverera 49 st.
  70,0%                                        Leveranssäkerhet 25%

  65,0%


  60,0%
      Vecka 26 Vecka 27 Vecka 28 Vecka 29 Vecka 30 Vecka 31 Vecka 32  Vecka 33 Vecka 34 Vecka 35 Vecka 36 Vecka 37 Vecka 38 Vecka 39

                           Akut     A-prod      B-prodREGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
 Felrapporter i andel av orderrader
          Felrapporter i andel av orderrader

  6,0%

  5,0%

  4,0%

  3,0%

  2,0%

  1,0%

  0,0%
     mar-10  apr-10  maj-10  jun-10  jul-10  aug-10  sep-10  Summa   22 st Medicintekniska avvikelser - utredning pågår hos tillverkare
REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
  Felrapporter fördelade efter felkategori
         September
 Felrapporter fördelade efter felkategori
 per september

                          1. Utebliven/fel tidpunkt för
                          leverans
              0%
        21%           20%     2. Leverans av fel artikel/antal

                          3. Skadad artikel eller
                          förpackning
                          4. Anmärkning på
                       18%  arbetsorder/tjänst
     23%                    5. Övrigt
                 18%
                          6. SESAM Systemfel
REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
 Verksamhetsuppföljning/förbättringsmöjligheter

 • De Medicintekniska avvikelserna är en viktig information
  vid upphandling av nytt sortiment och vid
  specialanpassningar till HMC - både när det hänt något
  samt det svar som sedan kommer från
  Läkemedelsverket. Intervallet är cirka 1-3 st per månad.
 • Felrapporter är HMC:s möjlighet att förbättra våra
  processer – huvudsakligt syfte är en direkt korrigerande
  åtgärd ut mot kund samt att ge en in-put i det långsiktiga
  förbättringsarbetet. Måltal är 1% av orderraderna.
 • Översyn av kategorier inom Felrapporter, tillsammans
  med kund


REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
 Uppföljning av åtgärdsplan
 Kvartal 3

 • Prioriterade aktiviteter
    – Säkra leveranser
    – Förbättrad Kvalitet
    – Bemötande
 • Samsyn och förtydligande av avtal i dialog med Kund
 • Kundtjänst genomför förbättringsarbete kontinuerligt för att
  utveckla vår service
 • Gemensamt faxnummer från och med 1 september
 • Koordinator för buffertförråd anställd
    – Servicefrågor
 • Kommunikation
    – Samverkan med kund
 • Utarbeta gemensam rutin för krediteringar


REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
 Fokusområden
 Kvartal 4

 •  Prioriterade aktiviteter
    –  Säkra och stabila leveranser
    –  Förbättrad kvalitet
    –  Bemötande
    –  Buffertförråd
      • Funktionalitet och struktur
      • Service
      • Sortimentsbyte
    – En leverantör
    – Översyn kategorier Felrapporter
 •  Kvittenser
    – Process samt rutiner
 •  Komponenthantering
    – Gemensam grupp
 •  Kommunikation
    – Planering inför enkätundersökning kvartal 1 2011REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
 Hämtorder

 • Från Nyhetsbrev mars 2010 angående Hämtorder:

   ”Hämtning av hjälpmedel ska ske genom att förskrivaren/annan
   utsedd person skapar en hämtorder i webSESAM. Det är en ny
   funktion och tjänst som ska användas vid all hämtning av
   hjälpmedel oavsett plats för hämtning. Hämtordern ska registreras i
   webSESAM enlig manual. Inga hjälpmedel behöver märkas upp
   enligt tidigare anvisningar med post it-lappar eller annat.”

   Saknas i texten; det handlar om returer, alltså ”ska användas vid
   alla returer av hjälpmedel”
REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
    Upphandlingar & sortimentsförändringar

   • Upphandling-    Statisk toppmadrass
      –Utannonserad - anbudstiden går ut 1 december. Utvärderingen inplanerad direkt efter.

   • Upphandling-    Arbetsstolar klar
      – Upphandlingen är nu klar. Mercado har vunnit upphandlingen i 6 grupper och Etac i en
      grupp. Sortimentsgruppen träffas 10 december för att diskutera det nya sortimentet,
      framtida standardkonfigurationer samt lev. tider, ersättningskedjor. Beredningsgruppen
      kontaktas efter mötet.


   • Upphandling-    Kommunikation/Kognition pågår
      –  Arbetet med att ta fram funktionskrav har precis avslutats. Funktionskraven kommer
        presenteras för beredningsgruppen för sortiment närmsta veckan. Därefter påbörjas
        arbetet med framtagning av kravspecifikationer. Beräknas vara klart 1 februari 2011.

   • Sortimentsförändring      fasta toaförhöjningar.
      –  Efter avslutad upphandling är vår leverantör Invacare med Aquatec 90000, 6 och 10 cm
        med och utan handtag. Dessa produkter kommer att läggas på lager och i
        buffertförråden. Begagnade Hi-loo kommer att återanvändas i mån av tillgång.REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
 Kundtjänst – exempel genomfört/pågående

 •  Bemötande, ständigt pågående
 •  Efterfrågad kompetens, ständigt pågående
 •  Val till funktion
 •  Manuell streckräkning
 •  Rutiner/förtydligande, ständigt pågående
 •  Utökad bemanning/säkrar tillgänglighet
 •  Akut Leverans/Akut AU – säkrad tillgänglighet
 •  Ett Faxnummer In
 •  Mall för krediteringREGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
 Kundtjänst – exempel på åtgärder och insatser
 framåt
 •  Serviceskola
 •  Kundintervju
 •  Felrapporter
 •  Kundenkät
 •  webSesam-support
 •  Samverka för fortsatt positiv utveckling
REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
 Inte att förglömma…

 •  Mjuka värden
 •  Upplevelse
 •  Nöjd kund
 •  Proffisionellt bemötande
 •  Serviceinriktad Varje enskilt telefonsamtal ska avslutas med nöjd kund!
REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
 Genomförda utbildningar 2010

 ……i avvaktan på nytt uppdrag…………

 •  Visningar nytt sortiment (mars och september)
 •  Mekning manuella rullstolar
 •  Funktionell sittställning
 •  Kurser kommunikation

 http://www.vgregion.se/sv/Omrade-Hjalpmedel/Utbildning-
  HMC/REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
 Framtid: Utbildning till kund
 • Material hämtat från kundenkät

   – I stort nöjd med stora delar av det utbud som finns och…..
REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
 Tidigare genomförda utbildningar som snabbt
 kan planeras in i agenda
 •  Antidecubitus, både madrasser och sittdynor *
 •  El-rullstolar
 •  Hjälpmedel för tunga brukare
 •  Manuella förflyttningar
 •  Mekning manuella rullstolar *
 •  Person- & taklyft
 •  Sittanpassningar
 •  Sängar
REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
 Tidigare genomförda utbildningar som behöver
 uppdateras innan genomförande


 • Kommunikation & kognition

 • Sitt- & ryggdynor

 • Specialanpassningar
REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
 Nya önskemål

 • Hygienhjälpmedel

 • Lyftselar

 • Positionering / 24 timmars lagring

 • Rollatorer

 • TENSREGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
 Utbildningsplanering och efterfrågan

 • Prova utbildning på en ort innan vi annonserar på alla
  fyra orter

 • Vid få anmälningar- ställa in utbildningar
REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
  Funderingar gällande utbildningar
REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
 Funderingar gällande Utbildningar


 • Grundläggande förskrivarutbildningar

 • Utbildningar om hjälpmedel kopplat till diagnoser
REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
 Flera funderingar gällande utbildningar

 • Grundutrustning/produkter målgrupp
  Enhetschefer/motsvarande

 • Ergonomiutbildningar

 • Miljöanpassning, samarbete med syn och hörsel

 • Hjälpmedelsdagar – förslag på produktområden där
  fördjupad kunskap efterfrågasREGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL
 Hur framföra önskemål om utbildning

 •  Utbildningar o mässor
   Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Vi har både generella och
   kundanpassade utbildningar inom våra olika hjälpmedelsområden. I
   kalendern kan du se våra aktuella utbildningar och föreläsningar.
   Är du intresserad av en kundanpassad utbildning skall du kontakta oss tel:
   010-473 80 80. Det finns också möjlighet att hyra våra kunniga medarbetare
   som föreläsare. Vi arrangerar också kontinuerligt minimässor där vi
   informerar om den senaste utvecklingen inom olika områden och bjuder in
   leverantörer som visar nya produkter.

 •  Under Genvägar / Lämna synpunkter på Hjälpmedelscentralen /
   Har du en idé om vad vi kan göra bättre?
   Eller vill du tycka till om oss och våra produkter?
   Välj kategori nedan och lämna dina synpunkter.
   – Utbildningar
REGIONSERVICE, HJÄLPMEDEL

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:6/12/2012
language:
pages:23