Kirkekaffe og foredrag i kirken ved Professor Ragnar Pedersen etter gudstjenesten by 100yHvRi

VIEWS: 27 PAGES: 9

									Hamar bispedømme 850 år
ARRANGEMENTSKALENDER 2003


JANUAR 2003

05.01.03
Festgudstjeneste i Domkirken
Festgudstjeneste i Domkirken med Storhamar Blandede kor.
Biskop Rosemarie Køhn forretter.
Markerer åpning av kirke jubileet.

06.01.03
Hellige tre kongers dag
Familiedag ute på Østre torg med verdens største gange rundt juletre.
Teatervandringen ”Lux – opus Dei” fra Koigen til Domkirkeodden.
Gudstjeneste, konsert eller lignende på Domkirkeodden.
Folkelig markering av Bispejubileet som en fremtidsrettet og glad folkefest.

06.01.03
Familiedag ute på Østre torg klokken 18.00
Teatervandring fra Koigen til Domkirkeodden klokken 19.00
Lystenning og velsignelse i Hamardomen .

08.01.03
St. Torfinns dag
Katolsk bønnesamling, ”Levende røtter”FEBRUAR 2003

02.02.03
Vigsling av det nye orgelet i Veldre kirke
Variert kulturprogram

05.02.03
Orgelkonsert i Veldre kirke
Kantor i Veldre kirke, Erik Brenden

09.02.03
Orgelkonsert i Veldre kirke
Kantor i Veldre kirke, Erik Brenden

12.02.03
Lysmannen
Urpremiere på Geirr Lystrups nyskrevne musikkteater Lysmannen i Furnes Kirke.

16.02.03
Kantate Gudstjeneste i Hamar Domkirke
Bachs kantate fremført under Såmanns søndagen av Hamar Domkor.
MARS 2003

02.03.03
Det nye bispedømme
Gudstjeneste i Hamar Domkirke som markerer opprettelsen av
”Hamar nye bispedømme”, kgl res. 27.02.1864.
Kirkekaffe og foredrag i kirken ved Professor Ragnar Pedersen etter gudstjenesten.

04.03.03
Konsert med cellisten Truls Mørch i Hamar Domkirke.
Ansvarlig: Musikkens Venner

06.03.03
Prostiarrangement i Nord-Østerdal
Seminar i Tynset Kulturhus om kirken i lokalsamfunnet.
Debattpanel med blant annet Human Etisk forbund og biskop Rosemarie Köhn.

14-16.03
Taize-weekend på Lia Gård i samarbeid med Norges kristelige råd ved Jan Bjarne Sødahl.

16.03.03
Ex Toto Corde
Renessansemusikk fremført av vokalkvartetten Ex Toto Corde i Hamar domkirke.

24–28.03.03
Hamar Katedralskole 850 år
Prosjektuke på Katedralskolen.
Utstilling: Katedralskolens gamle bokskatter og gamle undervisningsapparater.
Forestilling: Skolen lager en forestilling som avslutning på prosjektuka, ”Kulturmøter”.
Foredrag: Foredragsserie holdt av tidligere elever.

24-25.03.03
Seminar ”Vern og bruk av våre kirker”
Et seminar om bevaring av kulturskatter, arangert på Domkirkeodden på Hamar.
31.03.03
Lansering av barne-CD ”Hopp ut av sengen” med Levende lys
Produksjon og utgivelse av CD med Levende lys.
Arbeidet med CD pakken skal resultere i fremvisninger 1. pinsedag på Domkirkeodden..APRIL 2003

07.04.03
Prostiarrangement i Valdres
Ulnes kirke

10.04.03
Verdis ”Requiem” i Hamar OL Amfi
Kringkastingsorkesteret, musikklinjens kor fra Høyskolen i Hedmark,
Collegium Vocale, Storhamar Blandede kor, Furnes Sangforening og Solheim koret.
Solister: Sopran - Ragnhild Heiland Sørensen, Alt - Ingebjørg Kosmo,
Tenor - Ivar Gilhuus, Bass - Oddbjørn Tennfjord.
Kormester: Thomas Caplin
Dirigent: Johannes Fritzch

19.04.03
Påskenattsgudstjeneste
Økumenisk Påskenattgudstjeneste i Hamardomen.
19.04.03
Missa Valdresiensis
Fremføring i Aurdal Kirke av ”Kjelde, kross og atterljom”.
En gudstjeneste på Valdresvis hvor de liturgiske leddene er byttet ut med nyskrevet musikk og tekster.
Etter messen går hele menigheten til menighetshuset for å spise fårikål.


MAI 2003

11.05.03
Solørsalmer
Konsert i Hamardomen med Hamar Domkor som fremfører Solørsalmer.
Solørsalmer er et musikalsk verk av Bjørn Sverre Kristensen bygget over salmer samlet i Solør på 1920 tallet av Ole
Mørck Sandvik.

29.05.03
Prostiarrangement i Nord-Gudbrandsdal prosti, DovreJUNI 2003

05.06.03
Utstillingen ”Kvinner i Hamar Bispedømme” på Kvinnemuseet i Kongsvinger
Åmodt-gården ved Kongsvinger Festning.

07.06.03
Pinseaften
Pilegrimssamling i Hamardomen

07.06.03
Kvitsunnmesse ved Rondablikk Høyfjellshotell med Ikon utstilling,
Tale ved Biskop Rosemarie Köhn og konsert med Oslo Gospelkor.

07.06.03
Pinseaften og folkefest på Tallodden
Grillfest på Tallodden på Kapp med kulturhistoriske og kirkehistoriske innslag.
Båt-armada av gamle trebåter på Mjøsa på vei til 1. pinsedags arrangementet på Domkirkeodden på

08.06.03
1. Pinsedag
Familiedag og folkefest på Domkirkeodden med Festgudstjeneste i Hamardomen.
Festforestilling, barnekorfestival, tensingkonsert, utstillinger og fremføringer av barns arbeid rundt tema ”Gud i Hamar
Bispedømme, presentasjon av biskopens drømmer, bursdagfeiring, tegne-skrive-male kurs, teaterkurs, lydkurs,
dansekurs, aktivitetsløype, båttur med Skibladner, stille rom, samtaletelt, konserter for ulike målgrupper, taize-messe,
utstilling av kirkekunst og kirketekstiler, utstilling av trossymboler i hjemmet. Servering hele dagen.

08.06.03
Sør-samisk kirkeliv
Den sør-samiske befolkningen i Engerdal, har sitt eget næringsgrunnlag, sitt eget skoleprosjekt med samisk språk og sin
egen skapelsesteologi. Det sør-samiske miljøet utfordres til å markere seg og sin egenart under jubileet 1. pinsedag med
deltagelse i festgudstjenesten og en egen presentasjon.
Frode Fjellheim, bosatt i Trondheim, har laget musikk til ny samisk liturgi.

08.06.03
Utstilling av kirkekunst og kirketekstiler på Domkirkeodden med kunstnere fra bispedømmet.
Utstillingen åpner til pinse.
08.06.03
Utstilling på Domkirkeodden med bidrag fra barn i bispedømmet.

08.06.03
Kirkens plass i lokalsamfunnet - statistikk
Hva betyr kirken for folk flest? Hva sier statistikken?
Gjennom statistisk materiale kan bispejubileet benyttes til en mønstring av kirkelig arbeid. En registrering av hvor mange
som bruker kirken i løpet av ett år, den frivillige innsatsen og hvor mange dugnadstimer som nedlegges vil synliggjøre
kirkens betydning i lokalsamfunnet.

08.06.03
Midnattsmesse med folkemusikk i Sør-Fron kirke.

09.06.03
2. Pinsedag
Domprostiets dag. Ringsaker Kantori synger i Hamardomen

10-12.06.03
Musikkens Venner planlegger konsertserie på Domkirkeodden.
Konsertserie i regi av Musikkens venner på Domkirkeodden.

14-15.06.03
Middelalderdagene på Domkirkeodden
Årlige Middelalderdager på Domkirkeodden.
Familiedag og folkefest med fokus på middelalderen.

15.06.03
Gudstjeneste til minne om St. Torleiv i Triangelparken i Elverum
Friluftsgudstjeneste i Triangelparken i Elverum.
Visning av spill om St. Torleiv fremført av skolebarn fra Elverum.

19.06.03
Katedralskolens avslutningsfest i Hamardomen
Katedralskolens avslutningsfest med utdeling av vitnemål i Hamardomen.
Utgivelse av festskrift ved Conrad Krohn. Festskriftet blir Historielagets årbok 2003, Hedmarksmuseets årbok 2003 og
Hamar Katedralskoles festskrift.

19.06.03
”Fra Prøysen til Buddha”
Seminar på Prøysenhuset. Kontekstuell bibellesning.

27-29.06.03
Nordiske vennskapsbyer
Nordiske vennskapsbyer samles i Hamar.
Kontakt med domkirkene i Lund, Viborg, Dalvik og Borgå.
Konsert i Hamardomen med Storhamar Blandedekor

21.-22.06
Konferanse av Europeiske Kirker
Konferanse av Europeiske kirker. Det største økumeniske arrangementet i Norges historie gjennomføres i Trondheim i
begynnelsen av juli 2003.
Det arbeides med en stopp og et besøk på Hamar.
”Europeiske kirkeledere på pilegrimsvei til Trondheim.”
Etter ønske fra Mellomkirkelig råd jobbes det med å sende en delegasjon ungdom fra Hamar. Dette skjer i regi av Hamar
Bispedømme ved Merete Huuse.

22.06.03
Korpskonsert i Skei Fjellkirke
Korpsfestivalen ”Korps til fjells” – Himmelsk opplevelse. Konsert, vandring og andakt.
29.06.03
Nordisk festgudstjeneste
Hamar kirkekontor i samarbeid med Foreningen Norden.JULI 2003

02- 06.07.03
Kristindagene i Sel

06.07.03
Utendørs-messe på Høvringen

20 .07.03
Setermesse i Dalsbygda
Del av kulturarrangement over tre dager med diverse kulturinnslag og familieaktiviteter. Gudstjenesten innleder til
konserten ”Mariam”

28.07.03
Olsok-kveld
Kulturarrangement i Hedmarksmuseets Aula.
Biskop Gunnar Stålsett er invitert. Prosjektet er et samarbeid med Hamar Frimurerloger.
Olsokkomiteen bestående av Den katolske kirke, Hedmarksmuseet, Den norske kirke og Kirkeakademiet.

25- 27.07.03
Olsokspelet i Tylldalen
Olsokspelet i Tylldalen viser ”Bak lengste mil” av Ola Johnsmoen med musikk av Ellef Røe, på Tylldalen Bygdetun.

29.07.03
Olsokmesse
Morgenmesse i Hamardomen.
AUGUST 2003

03.-12.08.03
Tur til Taize
Turen i 2002 var meget vellykket med 45 deltagere fra hele bispedømmet.
Prosjektet gjentas i år.

10.08.03
Larsok
Larsok er humorens dag i kirken. Laurentsius – humorens skytsengel.
Humormesse med humoristiske gudsanskuelser. Fokusere på humor og latter i kirken.

17.08.03
5-års jubileum for innvielse av Hamardomen
Kulturaften i Hamardomen

24.08.03
Katolsk festgudstjeneste i Hamardomen
Katolsk festgudstjeneste i Hamardomen med den katolske biskopen.

24.08.03
Konsert med St. Halvard guttene i Hamardomen.

24.08.03
Prostiarrangement/Vigsling av nye Grymyr kirke
Fremføring av musikkteaterstykket ”Dette er huset”, med tekst Eivind Skeie og musikk av Sigvald Tveit. Nyskrevet
stykke om symbolikken i kirkehuset og forløpet i gudstjenesten/liturgien.

31.08.-01.09
Kvinneseminar
Besøk av kvinnelige biskoper fra Europa (bla. Maria Jepsen, tysk biskop). Festgudstjeneste søndag
31.08.03
300 årsjubileum i Fluberg kirke
FestgudstjenesteSEPTEMBER 2003

09.-10.09.03
150 års jubileum for Våler prestegjeld
Salmemesse med gammel liturgi og ritual, 150 års musikkmatine og festgudstjeneste i Våler kirke.

11.09.03
På pilegrimsferd i Kristin Lavransdatters fotspor
Forestilling med Iver Kleive, Jorun Hermansen og Elisabeth Matheson i Hamardomen.

12.09.03
På pilegrimsferd i Kristin Lavransdatters fotspor
Forestilling med Iver Kleive, Jorun Hermansen og Elisabeth Matheson i Ringsaker Kirke.

13.09.03
Aftensang i Hamardomen

14.09.03
Høsttakkegudstjeneste i Hamardomen
Biskop Finn Wagle, domprost Knut Andresen og Domkoret fra Nidaros besøker Hamar.

14.09.03
Helse
Kulturminnedagen 2003, Det offentlige helsevesen 400 år
Sykdom og død i middelalderen ved konservator Tor Sæther
Hedmarkingens helse på 17-1800-tallet ved professor Sølvi Sogner
Helsa i forrige århundre ved Hans Petter Schønsby
Medisinske urter i Domkirkeoddens urtehage ved Cecilie Jensen
Utstilling og aktiviteter for barn.
Det offentlige helsevesen 400 år i samarbeid med Hedmarksmuseet og Domkirkeodden.

20.09.03
Prostiarrangement i Solør
Pilegrimstur, med buss gjennom Finnskogen fra Våler til Grue.

21.09.03
Prostiarrangement i Vinger og Odal prosti
Prostidag med biskopene Rosemarie Köhn og Esbjörn Hagberg fra Karlstad
Festdag på Kongsvinger festning for hele prostiet.

21.09.03
Pilegrimsmessen
Collegium Vocale fremfører pilegrimsmessen av Egil Hovland i Hamar Domkirke

27.09.03
Festaften i Gjøvik kirke
Festforestilling i Gjøvik kirke med Ole Edvard Antonsen og O.R.A.S.B.

28.09.03
Festaften i Vang kirke
Festforestilling i Vang kirke med Ole Edvard Antonsen og O.R.A.S.B.

Uke 39 og 40
Dialog mellom kristne og muslimer
Det planlegges to dagsseminarer om religionsdialogen.
Det er ønskelig å utfordre menighetene på religionsdialoger lokalt.
Debatt og møte med ledere fra ulike religioner.OKTOBER 2003

11-12.10.03
Kirken – tiden – kulturen.
Historisk fagseminar på Hedmarksmuseet for lokalhistorikere og lokalhistorisk interesserte.
Foredragene vil bli publisert i Hedmarksmuseets årbok for 2004.
Prosjektet er et samarbeid med Hamar Katedralskole, Statsarkivet, Hedmarksmuseet og Kirken i Hamar.

11.10.03
Magnolia Jazz Quartett, med klarinett, trombone, trommer og klaver.
Nattjazz i Hamar Domkirke.
New Orleans kammerjazz med svingende liv, vemodige toner, lystig lekenhet og en porsjon overraskende velsmakende
karibisk krydder.

12.10.03
Prostiarrangement i Sør-Gudbrandsdal
”Kirkesang gjennom 850 år” i Lillehammer kirke. Flere kor deltar.

12.10.03
Prostiarrangement i Toten
Arrangement i Gjøvik kirke for og med barn.

NOVEMBER 2003

15.11.03
Tecnomesse
Ungdomsarrangement: Tecnomesse / Rockefestival for konfirmanter fra hele bispedømmet i Gjøvik Fjellhall.
Skape et samlingspunkt for alle konfirmantene i bispedømmet.

22.-23.11.03
Jubilate Deo
Et korseminar arrangert over en helg.
Seminaret avsluttes med en fremføring i Vang Kirke av festmusikk: ”Jubilate Deo”. Seminaret og konserten er et
samarbeid mellom Hamar Domkor og Toneheim Folkehøyskole.DESEMBER 2003

00.12.03
Julespill på Lillehammer i Kulturhuset Banken (ikke endelig avklart)
Fremføring av Julespillet ”Kongesønnen” på Lillehammer i regi av Lillehammer Amatørteater.
Manuskript av Morten Jostad. Støtte fra Lillehammer menighet.
07.12.03
Englefestival
”Fra engler i snøen til hverdagsenglene”
Engleverksted på kommunehuset fra kl. 13.00, utstilling i Mariakirken, tekstlesing og foredrag
v/biskopen i Mariakirken kl. 17.00.

14.12.03
Lysmesse i Hamardomen

24.12.03
Gudstjeneste
Julaftensgudstjeneste i Hof Finnskog kirke

26.12.03
Fremføring av julespillet ”Rosa Mystica” i Slidredomen i Vestre Slidre 2. juledag.

28.12.03
Nordisk romjulskonsert i Hamardomen med internasjonal artist.

00.12.03
Avslutningsmarkering i romjula (kun foreløpige planer)
Avslutningsgudstjeneste på torget i Hamar og øvrige tettsteder i bispedømmet.
Hyrdebrev fra biskop Rosemarie Køhn leses.
Korkonsert og allsang.

31.12.03
Midnattsmesse i Hamardomen
Jubileumsåret avsluttes med midnattsmesser i flere kirker i bispedømmet.PROSJEKT GJENNOM EN LENGRE PERIODE AV ÅRET

Pilegrimsvandringer
Pilegrimene vil være sentrale i hele jubileet.
Skolene utfordres til lokale vandringer og opplegg rundt disse. Det er ønskelig med en form for stafett fra skolekrets til
skolekrets hvor elevene bringer/formidler et budskap av tegninger, historier etc.
Også menighetene utfordres til lokale vandringer i løpet av 2003.
Pinseaften er det pilegrimsmesse i Hamardomen med pilegrimer fra hele bispedømmet.
1. pinsedag vil også pilegrimer fra hvert prosti være representert.

Foredragsserie om lokalkirkelig historie
Foredragsserie utarbeidet av Hedmarksmuseet om lokal kirkehistorie i Hamar bispedømme. Gjelder alle
middelalderkirkene.
Kirkeakademiene og lokale historielag utfordres til å lage foredragsserier om kirkens plass i lokalsamfunnet.

Boken ”Gud i Hamarbispedømme”
En samling av prekener, nyskrevne salmer, dikt, livsfilosoferinger, tegninger etc.
Samlet inn fra hele bispedømmet under tittelen ”Gud i Hamar bispedømme”.
Materialet kan være historisk, samtidshistorisk eller av fremtidsrettet karakter.
Det er ønskelig med minst ett bidrag fra hvert prosti.

Jubileumsbok
Debattbok om kirken i vår tid. En profilert bok om tema i tiden med utgangspunkt i hendelser i Hamar bispedømme.
Biskopen bidrar bl.a. med en artikkel om ”10 år som kvinne på Hamar bispestol”.


Hamar bispedømme og barn i den tredje verden
Hamar bispedømme og barn i den tredje verden, med to prosjekt:
Kirkens nødhjelp Fasteaksjonen.
Menighetene engasjeres i egne prosjekter valgt ut av Kirkens nødhjelp for jubileumsåret. Prosjekt for barn som har mistet
foreldrene sine på grunn av HIV/Aids.
Ungdom fra Domprostiet og som har vært i Sør-Afrika, deltar i konfirmantarbeidet


“Kicking AIDS out”
Jubileumsgave/folkegave til barn som har mistet foreldrene sine på grunn av HIV/Aids. Kronerulling til bygging av skole
i slummen Zambia, i Afrika, gjennom lokale bygdekvelder i samarbeid med skoler, idrettslag og lokale idrettskjendiser.
Arrangementene gjennomføres høsten 2003, med ”avspark” 1.pinsedag. ”Kicking AIDS out” er et prosjekt i samarbeid
med Edu-sport ved Arve Solhaug.
Kontaktpersoner ang. jubileumsprogrammet:
Biskopen i Hamar
Folkestadsgate 52, 2317 Hamar
Telefon: 6255-0350
Mobil: Ole Elias Holck 90578536
Mobil: Asle Berteig: 91175-285

								
To top