Project Management_27_ by hcj

VIEWS: 18 PAGES: 31

									   Object-Oriented Software Engineering
      Using UML, Patterns, and Java
   ve İletişim, Bölüm 1
Chapter 3, Proje Organizasyonu
 Nasıl yapılmalı ?

      Requirements
       Analysis

                 Design


                    Implementation


                              System Testing


                                 Delivery and Installation

Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit    Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java  2
 Proje Yönetimi Kanunları

 • Projeler %90’ı tamamlanıncaya kadar hızla ilerler
     • Sonra %90 civarında takılıp kalırlar
 • Proje içeriğinin değişmesi serbest bırakılırsa
  değişimin hızı projedeki ilerlemenin önüne geçer
 • Proje grupları ilerleme raporu vermek istemez
  çünki rapor ilerlemenin az olduğunu gösterebilir
 • Murphy’nin kanunları:
     • “İşler iyi gitmeye başladığında birşeyler yanlış
      gitmeye başlar”
     • “İşler daha kötü olmaz derken daha da kötüsü olur”
     • “İşler iyi gidiyor gibi görünüyorsa mutlaka görüp
      düşünmediğin bir problem vardır.”

Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java  3
 Ders Özeti

 •  Proje Tanımı
 •  Proje Organizasyonu
 •  Roller
 •  Görevler & Aktiviteler
 •  İş çıktıları & Teslim edilebilir çıktılar

 • Bu dersin önemli konusu
     • Proje yönetimi konseptlerini geliştirici gözüyle görmek
Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java  4
 Proje Tanımı
 • Proje, ulaşmak için organize bir çalışma gerektiren
  hedeflere, sınırlı kaynaklar ve sınırlı zamanla ulaşma
  girişimidir
 • Proje parçaları
     •  Müşteriye teslim edilmesi gereken çıktılar
     •  Bir zaman cizelgesi
     •  Çıktıları üretmek ve teslim etmek için teknik ve idari aktiviteler
     •  Aktiviteler tarafından harçanan kaynaklar (insanlar, bütçe)
 • Proje yönetimine odaklan
     •  Kaynakları yönet
     •  Hesap verilebilirliliği sağla
     •  Değişimi algıla
     •  Hedeflere ulaşıldığından emin ol.

Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java  5
 Bir Projenin Basit Obje Modeli
                            ProjeTeslim edilecek çıktılar     Zaman Çizelgesi                              Kaynak
(Deliverables)                          Aktivite (Aktivity)
                 (Schedule)                                (Resource)
Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit    Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java        6
 Modelin ayrıntılı hali

                                                      Equipment
                       Project
                                          *            Facility
                                     Resource              Fund
                                       *               Organi-
                            Work
                           Breakdown          des-           zation
                           Structure             Work
                  Schedule                   cribes Package
                                  con-         *
           *                  *    sumes               *
                 produces
         Outcome                             respon- Organizational
                               Work        sible    Unit   *
      *                 *
                                          for  plays
                                  depends
                                          Role
    Set of Work Work
                          Activity     Task        Participant   Staff
     Products Product       Internal   Project
                          Project Function               Department  Team
      Work Product Deliverable

Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit   Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java       7
 Bir Projenin Dinamik Modeli


                               Scope Defined


                   Tanım (Definition)              Start
                 do/Define Scope            do/Assign Tasks
                                                    Tasks
                                                    Assigned

  Termination                               Steady State
do/Deliver System                           do/Develop System
                 System Done
Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java     8
 Proje Organizasyonu

 • Proje organizasyonu kaynaklar ve katılımcılar
  arasındaki ilişkilerin belirlenmesini sağlar

 • Bir proje organizasyonu şunları tanımlamalı
     • Kim karr verecek (karar yapısı - decision structure)
     • Kim kime durum raporu verecek (reporting structure)
     • Kim kim ile iletişim kuracak (communication structure)                 *                           *    Katılımcı
 Organizasyon                Takım (Team)
                                                (Participant)Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java      9
 İletişim yapısına bir örnek
                        Management
                         :Team

    communicateDecision()                          communicateDecision()
             communicateStatus()          communicateStatus()

 UserInterface                                             Control
   :Team                    Database                        :Team
                          :Team
Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java       10
 Rapor vermek ile İletişim

 • Raporlama proje durumunun izlenmesinde yardımcı
  olur
     • Hangi işler bitirildi?
     • Hangi işler cizelgenin gerisinde kaldı?
     • Projede ilerlemeye engel olan faktörler neler?


 • İki takım iletişim ihtiyacı duyduğunda hiyerarşi
  üzerinden raporla iletişim kurmak yeterli olmaz
     • Bir iletişim yapısına ihtiyaç var
     • Her iki takımdan bir kişi iletişim sağlamakla görevlidir
Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java  11
 İletişim yapısına bir örnek
                                        Interface with
    UserInterface                               other team
      :Team          Role

                   Alice           communicates               Management:
          Team leader   :Developer                                Team

                  John             communicates             Architecture:
          API engineer :Developer                                Team

                   Mary           communicates            Documentation:
             Editor  :Developer                              Team

                   Chris           communicates               Testing:
       Implementor     :Developer                                Team

                   Sam
       Implementor     :Developer


Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java         12
 Hiyerarşik Proje Organizasyonu


                                      Chief Executive

                                    First Level Manager
                                    (“Front-Line Manager”)

 A                                 B
                                      Project Members

   A wants to talk to B: Information Flow
   A wants to make sure B does a certain change: Controlflow

         Organizasyonun temel karakteri:
      Hiyerarşik yapıyı kullanan karmaşık kontrol ve
               bilgi akışı
Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java  13
 Peer-To-Peer İletişim
                                           Project
                                           Leader


                                           Coaches

   Subsystem Team        Subsystem Team Subsystem Team

    A                                   B    Team
                                           Members            A wants to talk to B: Simple Information Flow
  A wants to make sure B does a certain change: Simple Controlflow

                  Organizasyonun temel karakteri:
     Dinamik formasyondaki uniteler arasında Lineer olmayan bilgi akışı

Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit    Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java  14
 Rol

 • Her rol birtakım sorumluluklar tanımlar (“to-dos”)
 • Örnekler
 • Rol: Test Elemanı
     • Test Yazar
     • Hataları rapor eder
     • Verilen çözümün belirli bir hatayı giderip gidermediğini kontrol
      eder
 • Rol: Sistem Mimarı
     • Tasarım kararlarının tutarlı olmasını sağlar ve altsistemlerin
      arayüzlerini belirler
     • Sistem Entegrasyon Stratejisini formule eder
 • Rol: İletişim Sorumlusu
     • Facilitate communication between two teams.


Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java  15
 Yazılım organizasyonlarında rol tipleri
                     Developer
                                              API Engineer

                                            Document Editor
                      Liaison                    Configuration
                                               Manager

                                                 Tester
       Role
                                            Project Manager
                      Manager
                                               Team Leader

                                              Application
                                             Domain Expert

                    Consultant                   Solution Domain
                                              Expert

                                                 Client

                                                End User
Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java   16
 Sorumluluklar rollere,
 roller insanlara verilir                                            Team A .
“To Do” List for the Project
                      Role 1
                                                   Person A
       • Item 1           Item 1
       • Item 2           Item 2
                      Item 9                            Role 1
       • Item 3
       • Item 4                      Role 2                 Role 2
                                 Item 4
       • Item 5
                                 Item 5
       • Item 6                      Item 7
                                                  Person B
       • Item 7
       • Item 8
                       Role 3
       • Item 9
                       Item 3                           Role 3
                       Item 6
                       Item 8 Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java         17
 Rollerden kişilere olan ilişkiler

• Bire-bir
    • Ideal ama çoğunlukla mümkün değil
• Çoktan-aza
    • Her proje üyesi birden çok görev üstlenir
    • İşin altından kalkamama tehlikesi
    • İş yükünün dengeli dağıtılması lazım
• Çoktan-çoka
    • Bazı insanların rolleri önemli değil
    • Hesap verilebilirlik zorlaşır
    • Projeyle bağlantı zayıflar

Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java  18
 Görev(Task)

 • Yöneticinin takip edebileceği en küçük iş miktarına
  görev diyoruz
 • 3-10 günlük işler

 • Görev tanımlamaları
     •  Rol
     •  İş çıktısı
     •  Başlama tarihi
     •  Ne kadar sürecek
     •  Gerekli kaynaklar.
Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java  19
 Example: Tasks for building a House
                                   Install     Install      Install
                                  Interior     Interior     Wallboard
                                  Plumbing     Electrical

                                                            Paint
                                                            Interior
                                                       Install
                                                      Flooring   Install
                                                             Interior
                                                             Doors
                            Build
     Survey
     Survey          Buy
            Excavate Buy
            Excavate
                       Lay    Build
                           Outside                              FINISH
                Material Lay Foundation
                      Foundation
                            Outside
                                                      Install
                 Material       Wall                        Roofing
                                   Wall                        Install
                                                             Exterior
       Request
      Request
                                                       Paint    Doors
      Permits
        Permits                                           Exterior


                                   Install     Install      Install
                                  Exterior     Exterior     Exterior
                                  Plumbing     Electrical     Siding

Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit   Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java           20
  Example: Tasks for building a house
                                     Install     Install      Install
                                    Interior     Interior     Wallboard
                                    Plumbing     Electrical

                                                              Paint
                                                              Interior
                                                         Install
                                                        Flooring   Install
                                                               Interior
                                                               Doors
                                   Build
                   Buy      Lay
START   Survey    Excavate                  Outside                  Install   FINISH
                  Material   Foundation
                                   Wall                   Roofing

                                                               Install
                                                               Exterior
       Request
                                                         Paint    Doors
       Permits
                                                        Exterior


                                     Install     Install      Install
                                    Exterior     Exterior     Exterior
                                    Plumbing     Electrical     Siding

 Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit    Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java           21
 Görevler ve İş Paketleri (Work Package)

 • Görevler iş pakatleri ile belirlenir
     •  Yaılacak işin tarifi
     •  İşe başlamak için ön koşullar, süre, gerekli kaynaklar
     •  İş çıktıları ve bunların kabul koşulları
     •  Riskler
 • Her görevin bir bitiş kriteri olmalı
     • Includes the acceptance criteria for the work products
      (deliverables) produced by the task.
Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java  22
 İş Çıktıları (Work Products)

 • Görev sonunda görülebilen iş çıktısı
 • Örnek
     •  Bir doküman
     •  Bir dokümanın incelenmiş hali
     •  Bir sunum
     •  Kod parçası
     •  Bir test raporu
 • Müşteriye sunulan iş çıktılarına ara çıktılar
  (deliverables) denebilir
Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java  23
 Görev büyüklükleri

 • Görevler takip edilebilir büyüklükte
  parçalardan oluşur
     • You may not know how to decompose the
      problem into tasks at first
     • Depends on the nature of work and how well
      task is understood.
 • Doğru büyüklüğü bulmak çok önemlidir
     • To-do lists from previous projects
     • Each software development activity identifies
      more tasks and modifies existing ones.Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java  24
 Aktiviteler (Activities)
  • Önemi bir iş miktarıdır
  • Projede kilometre taşlarını belirleyebilir:
      • İlerlemeyi ölçmek için belirlenmiş durumlar
      • İçeride belirlenen kontrol noktaları dışarıdan
       görünmemeli
      • Projenin kilometre taşları genelde proje planını belirler
  • Birçok zaman aktiviteler daha üst seviye
   aktivitelere gruplanır:
          • Phase 1, Phase 2 …
          • Step 1, Step 2 …
  • İşin ve zorlukların bölünmesini sağlar
  • Aktiviteler arasında öncelik ilişkileri olabilir
      • Örnek: “A1 must be executed before A2”Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java  25
  Example: Activities for Building a House
                                     Install     Install      Install
                                    Interior     Interior     Wallboard
                                    Plumbing     Electrical

                                                              Paint
                                                              Interior
                                                         Install
                                                        Flooring   Install
                                                               Interior
                                                               Doors
                                   Build
                   Buy      Lay
START   Survey    Excavate                  Outside                  Install   FINISH
                  Material   Foundation
                                   Wall                   Roofing

                                                               Install
                                                               Exterior
       Request
                                                         Paint    Doors
       Permits
                                                        Exterior


                                     Install     Install      Install
                                    Exterior     Exterior     Exterior
                                    Plumbing     Electrical     Siding

 Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit    Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java           26
  Example: Activities for Building a House
                                     Install     Install   Install
                                    Interior       Finish Wallboard
                                             Interior
                                    Plumbing       Interior
                                            Electrical

                                                              Paint
                                                              Interior
                                                         Install
                                                        Flooring   Install
                                                               Interior
                                                               Doors
         Establish     Buy       Build Build
                          Lay
START   Survey  Excavate                Outside                             FINISH
        Foundation     Material   Outside Wall
                         Foundation
                              Wall
                                                        Install
                                                        Roofing

                                                               Install
                                                               Exterior
       Request
                                                         Paint    Doors
       Permits
                                                        Exterior


                                     Install
                                    Exterior
                                               Finish Exterior
                                             Install
                                             Exterior
                                                   Install

                                    Plumbing       Exterior Siding
                                             Electrical

 Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit    Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java           27
 Examples of Software Engineering
 Activities
 •  Planning
 •  Requirements Elicitation
 •  Analysis
 •  System Design
 •  Object Design
 •  Implementation
 •  Testing
 •  Delivery
Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java  28
 Associations between Tasks, Activities,
 Roles, Work Products, and Work Packages


                   describes              results in
  Work Package                                            Work Product


                      *
                           Unit Of Work


                 1
           Activity                             Task
                                             *
                                                  1
                                                        Role
                                      assigned to
Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit      Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java     29
 Summary

 • Projects are concerted efforts towards a goal
  that take place within a limited time
 • Project participants are organized in terms of
  teams, roles, control relationships, and
  communication relationships.
 • An individual can fill more than one role.
 • Work is organized in terms of tasks assigned to
  roles and producing work products.
Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java  30
 Backup Slides
Bernd Bruegge & Allen H. Dutoit  Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java  31

								
To top