CONSORT pH/mV/ SICAKLIK/IYON/ILETKENLIK/SALINITE by 5vV899

VIEWS: 59 PAGES: 2

									               pH/mV/ SICAKLIK/İYON/İLETKENLİK/SALİNİTE/
               REZİSTİVİTE/ ÇÖZÜNMÜŞ O2 ÖLÇER CİHAZLAR

Masaüstü/Portatif 900 SERİSİ                                 * Yüksek rezolüsyonlu
P901 pH•mV•°C                                         grafik ekranda aynı anda
-2 +16 pH, 2000 mV, sıcaklık -30 +130°C                           ölçüm değeri, sıcaklık,
                                               tarih, zaman ve pil durumu
P902 pH•mV•°C                                         görülür.
-2 +16 pH, 2000 mV, sıcaklık -30 +130°C                           * 1-5 noktada 9
                                               preprogramlı pH elektrod
                                               kalibrasyonludur.
P903 pH•mV•iyon•°C                     * 4 dilde kullanım imkanı
-2 +16 pH, 2000 mV, iyon 10–11-10+1, sıcaklık -30 +130°C * İletkenlik ölçümleri için 1-3 noktada doğrusal artan 3
                               preprogramlı hücre kalibrasyonludur.
K911 iletkenlik•rezistivite•salinite(TDS)•°C        * 4 elektrodlu iletkenlik hücresi ile polarizasyon etkileri
iletkenlik 0–200 mS/cm, rezistivite 0–20 MΩ.cm, TDS 0–100  ve hücre kirlenmesi önlenir.
g/L, salinite 0-70 ppt, sıcaklık –30 +130°C        * İyon seçici elektrodlar için 2-9 noktada kalibre edilebilir.
                              * Z921’ de polarizasyon zamanı ve sıfır kalibrasyonu
K912 iletkenlik•rezistivite•salinite(TDS)•°C         gerektirmeyen galvanik oksijen elektrodu kullanılır.
iletkenlik 0–1000 mS/cm, rezistivite 0–20 MΩ.cm, TDS 0–100
                              * Şifreli kullanım imkanı
g/L, salinite 0-70 ppt, sıcaklık –30 +130°C
                              * 7200 değeri zaman ve tarih ile hafızada saklar. (P901
                               hariç)
Z921 oksijen•hava basıncı•°C                * İki yollu RS232 çıkışı ile bilgisayar ve yazıcıya aktarma
çözünmüş oksijen 0-60 mg/L 0-600%, hava basıncı 800-1100
                               imkanı
hPa, sıcaklık 0-50°C
                              * Dayanıklı IP65 kabin
                              * 220 V ve şarj edilebilir pille çalışır.
                              * Opsiyonel data-logging software ile veriler bilgisayardan
                               izlenebilir, saklanabilir ve düzenlenebilir.
Portatif multimetre C530 SERİSİ
C532 pH•iletkenlik•°C
0-14 pH, iletkenlik 0-100 mS/cm, sıcaklık 0-100°C

C533 pH•mV•iletkenlik•salinite•°C
0-14 pH, 1100 mV, iletkenlik 0-1000 mS/cm, TDS 0-100
g/L, salinite 0-70 ppt, sıcaklık 0-100°C

C534 pH•mV•oksijen•°C                   * Yüksek rezolüsyonlu grafik ekranda aynı anda ölçüm
0-14 pH, 1100 mV, çözünmüş oksijen 0-20 mg/L 0-200%,    değeri, sıcaklık ve pil durumu görülür.
Sıcaklık 0-100°C                      * 200 değeri hafızada saklar.
                              * Programlanabilir otomatik kapatma fonksiyonlu
C535 pH•mV•iletkenlik•salinite•oksijen•°C         * Sağlam ve dayanıklı yapısı ile arazide kullanılabilir.
0-14 pH, 1100 mV, iletkenlik 0-1000 mS/cm, TDS 0-100
                              * Opsiyonel olarak şarj edilebilir pil veya AC adaptör ile
g/L, salinite 0-70 ppt, çözünmüş oksijen 0-20 mg/L 0-200%,  çalışır.
sıcaklık 0-100°C                      * Opsiyonel 12 V adaptör ile arabadan çalıştırılabilir.
                              * 6 dilde kullanım imkanı
Masa üstü pH/iletkenlik ölçer                               * Geniş, okunması kolay LED
C830 pH•mV•iletkenlik•°C                                  ekran
0-14 pH, 1000 mV, iletkenlik 0-100 mS/cm, sıcaklık 0-100°C                * Dayanıklı IP65 kabin
                                             * 220 V ile çalışır.
                                             * Opsiyonel 12 V adaptör ile
                                              arabadan çalıştırılabilir.
                                                            1
Masa üstü multimetre                                       * Aynı çözelti içinde tüm
C831 pH•mV•iletkenlik•°C                                      parametreleri aynı anda
-2 +16 pH, 2000 mV, iletkenlik 0-200 mS/cm, sıcaklık 0-                      okuyabilir.
100°C                                               * İyon seçici elektrodlar
                                                  için 2-9 noktada
C832 pH•mV•iletkenlik•rezistivite•salinite•°C                            kalibre edilebilir.
-2 +16 pH, 2000 mV, iletkenlik 0-2000 mS/cm, rezistivite 0-                   * İletkenlik ölçümleri
200MΩ.cm, TDS 0-100 g/L, salinite 0-70 ppt, sıcaklık 0-100°C                    için 1-3 noktada
                                doğrusal artan 3 preprogramlı hücre kalibrasyonludur.
C833 pH•mV•iyon•iletkenlik•rezistivite•salinite•°C      * 1-5 noktada 9 preprogramlı pH elektrod
-2 +16 pH, 2000 mV, iyon 10 -11-10+1, iletkenlik 0-2000    kalibrasyonludur.
mS/cm, rezistivite 0-200MΩ.cm, TDS 0-100 g/L, salinite 0-70 * Şifreli kullanım imkanı
ppt, sıcaklık 0-100°C                    * 500 değeri tarih ve zaman ile birlikte hafızada saklar.
                               * İki yollu RS232 çıkışı ile bilgisayar ve yazıcıya aktarma
C835 pH•mV•iyon•iletkenlik•rezistivite•salinite•        imkanı
    oksijen•°C                      * Dayanıklı IP65 kabin
-2 +16 pH, 2000 mV, iyon 10-11-10+1, iletkenlik 0-2000 * 220 V ile çalışır.
mS/cm, rezistivite 0-200MΩ.cm, TDS 0-100 g/L, salinite 0-70 * Opsiyonel 12 V adaptör ile arabadan çalıştırılabilir.
ppt, çözünmüş oksijen 0-60 mg/L, sıcaklık 0-100°C      * Opsiyonel data-logging software ile veriler bilgisayardan
                                izlenebilir, saklanabilir ve düzenlenebilir.
Endüstriyel tip controller – R300 SERİSİ                            * Aynı çözelti içinde tüm
R305 pH•mV•iyon•°C                                        ölçümleri aynı anda
0-14 pH, 2000 mV, iyon 0-99.9 g/L, sıcaklık –30 +130°C                      kontrol edebilir.
                                                * Etkili ayar opsiyonu ile
                                                 cihaz kullanıcının istediği
R315 iletkenlik•rezistivite•salinite•°C
iletkenlik 0-2000 mS/cm, rezistivite 0-20 MΩ.cm, TDS 0-100
                                                 şekilde ayarlanabilir.
g/L, salinite 0-70 ppt, sıcaklık –30 +130°C
                                                * Şifreli kullanım imkanı
                                                * Programlanabilir interval
                                ile 1200 değeri tarih ve zaman ile hafızada saklar.
R325 oksijen•pH•mV•°C                     * Analog kaydedici çıkışı ve grafik ekran
çözünmüş oksijen 0-60 mg/L 0-600%, sıcaklık 0-50°C      * Birkaç R300 cihazı ağ sistemi ile birbirine bağlanabilir ve
                                bilgisayar ile multiparametre kontrolü sağlanır.
R335 pH•mV•serbest klor•°C                  * Opsiyonel data-logging software ile veriler bilgisayardan
0-14 pH, 2000 mV, serbest klor 0-10 ppm, sıcaklık 0-100°C   izlenebilir, saklanabilir ve düzenlenebilir.
Masa üstü / controller                                    * Ayrılmış pH, mV ve
R735 pH•mV•iletkenlik•rezistivite•salinite•°C                         iletkenlik/rezistivite/salinite
0-14 pH, 2000 mV, iletkenlik 0-200 mS/cm, rezistivite 0-20                  kanalları ile tüm fonksiyonların
MΩ.cm, TDS 0-100 g/L, sıcaklık 0-100°C                             aynı anda kontrolü sağlanır.
                                               * Programlanabilir on/off
R732 pH•mV•rH2•iletkenlik•rezistivite•salinite•                         kontrolü
   µW•°C                                          * 2 IEC çıkışı ile direk pompa
0-14 pH, 2000 mV, 0-42 rH2, iletkenlik 0-2000 mS/cm,
                                                vb. cihaza bağlantı imkanı
rezistivite 0-200 MΩ.cm, salinite 0-100 g/L, 0-400000 µW,   * Dayanıklı ABS/alüminyum kabin ile laboratuvarda rahat
sıcaklık 0-100°C                        kullanım imkanı
                               * Aynı çözeltideki tüm parametreleri ölçebilir.
                               * Etkili ayar opsiyonu ile cihaz kullanıcının istediği şekilde
                                ayarlanabilir.
                               * 500 değeri tarih ve zaman ile hafızada saklar.
                               * İki yollu RS232 çıkışı ile bilgisayar ve yazıcıya aktarma
                                imkanı
                               * Opsiyonel data-logging software ile veriler bilgisayardan
                                izlenebilir, saklanabilir ve düzenlenebilir.

            MEDİKAL ENDÜSTRİYEL SİSTEMLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
                HALK SOKAK 13/2 SIHHİYE / ANKARA
                TEL : 0312 4330233 4332529 FAX : 4350488
             e-mail : info@mesmedikal.com www.mesmedikal.com


                                                             2

								
To top