BARIS AYAT T4

Document Sample
BARIS AYAT T4 Powered By Docstoc
					             Modul Latihan Pendidikan Islam Tingkatan 4 / SM Teknik Perdagangan Johor Bahru                     BARISKAN AYAT

SURAH AL AN’AM :162-163

1. Tulis semula ayat al-Quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna.

                      
                   
                    
           
                       
                  
                      
             
         361-361 : ‫سورة األنعام‬

SURAH AL MUKMINUN AYAT : 1-11

1. Tulis semula ayat al-Quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna.

                   
               
                 
           
               
           
                
            
         1-4 : ‫املؤمنون‬  ‫سورة‬

2.
                
            
                 
             
              
           
               
                
                
               
         5-7 : ‫املؤمنون‬  ‫سورة‬

3.                         1
            Modul Latihan Pendidikan Islam Tingkatan 4 / SM Teknik Perdagangan Johor Bahru              
         
             
          
               
              
            
             
          
              
        8-11 : ‫املؤمنون‬  ‫سورة‬

SURAH LUQMAN : 12-19

1. Tulis semula ayat al-Quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna.

                 
            
               
                  
               
            
                 
        11 : ‫سورة لقمان‬

2.
              
                 
               
              
                
                    
        11 : ‫سورة لقمان‬

3.
           
              
              
              
               


                         2
            Modul Latihan Pendidikan Islam Tingkatan 4 / SM Teknik Perdagangan Johor Bahru             
                
          
        14 : ‫سورة لقمان‬

4.
                 
            
                  
            
                 
            
        15 : ‫سورة لقمان‬

5.
                 
            
                  
                 
                
                        
        15 : ‫سورة لقمان‬

6. Tulis semula ayat al-Quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna.

             
                 
              
                   
            
               
                   
                
        11 : ‫سورة لقمان‬

7.
                 
               
                


                         3
    Modul Latihan Pendidikan Islam Tingkatan 4 / SM Teknik Perdagangan Johor Bahru            
     
       
        
            
   17 : ‫سورة لقمان‬

8.
            
         
       
              
          
   18 : ‫سورة لقمان‬

9.
      
     
               
          
            
   11 : ‫سورة لقمان‬
                 4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:6/11/2012
language:Malay
pages:4