Imam Abu Hanifah RA by VTem01

VIEWS: 14 PAGES: 8

									IMAM ABU HANIFAH
    R.A
                 KELAHIRAN: 80H/699 M
NAMA: Nukman bin Thabit         di Kufah
            RIWAYAT
             HIDUP

GELARAN:Abu Hanifah kerana  WAFAT: REJAB 150 H/767 M
 anaknya bernama Hanifah    dikebumikan di Hizran
                      Pemurah & ikhlas:
    Berakhlak mulia:
                    Tidak kedekut kepada orang
tidak sombong walaupun kaya
                Sifat
               peribadi  Rajin berusaha &           Kuat beribadah:
  bercita-cita tinggi      Membaca al-Quran pada malam hari
   PENDIDIKAN
• Ilmuwan & ahli  • Menuntut ilmu
 perniagaan     pengetahuan sejak
• Meluaskan      kecil hingga
 perlaksanaan    peringkat paling
 hukum Islam     tinggi
• Berguru dengan  • Pernah berguru
 Imam Hammad bin   dengan ulama
 Abi Sulaiman    tabi’in & sahabat
 selama 18 tahun   Rasulullah (Anas
           bin Malik,Abdullah
           b. al-Hassan)
Dikenali Mazhab Hanafi
                Tersebar di negeri-negeri Islam
             Pengaruh
             mazhab


               Berpengaruh dibekas negeri jajahan
Kitabnya menjadi rujukan         Uthmaniah :
                 Mesir,Syria,Bosnia,dan Turki
Menghabiskan masa mengajar     Menyusun kitab fiqh mengikut
     di masjid             bab dan fasal
              Sumbangan


Menulis kitab, al-Fiqh, al-Akbar,
    dan al-Faraid        Berfikiran terbuka dan kritis dalam
                    menyelesaikan masalah fiqh
Kumpulan al-qaeda
  • Muhammad Faiz Bin Pungot
   • Mohd Faaiz Bin Zulkefle
 • Kamarulzaman Akmal Bin Kassim
    • Abdul Razak Bin Omar
   • Mohd Suffian Bin Ahmad
  • Mohd Adi Yusri Bin Ibrahim

								
To top