owd thermische inertie by 08c5mV

VIEWS: 24 PAGES: 23

									Beton & thermische inertie


  De thermische inertie is de
eigenschap van zware materialen
  (zoals beton) om warmte te
 absorberen en op te slaan. Deze
geaccumuleerde warmte zal later
 geleidelijk worden afgegeven.
   Warmtecapaciteit


Als de omgevingstemperatuur stijgt,
zal elk bouwmateriaal een bepaalde
  hoeveelheid warmte (energie)
opnemen. De warmtecapaciteit (Qs)
   wordt uigedrukt in J/m²K.
Thermische inertie van beton:

Thermische energie of warmte wordt gemakkelijk
opgeslagen en later geleidelijk aan weer afgegeven.


Energie die kan opgenomen worden door beton


      6x   hout


      400 x lucht
Vergelijking betonwoning met houten woning:
Test in het kader van eindwerk Glenn Van den Eynde
(master in de industriële wetenschappen: bouwkunde)

Proefopstelling:
Vergelijking betonwoning met houten woning:

•  Identiek te verwarmen volume

•  Identiek geïsoleerd (10 cm EPS)

•  Verwarmd met identieke elektrische vuurtjes
houten constructie  betonconstructie
houten constructie    betonconstructie
Afkoeling na 24u:    Afkoeling na 24u:

28,0 °C  ->  19,0 °C  28,0 °C  ->  25,0 °C
Bioklimatische woning:

• Een bioklimatische woning moet afhankelijk van het seizoen
 een verschillende strategie volgen. In de winter moet er
 geprofiteerd worden van de zonnewinsten en moet er
 bescherming worden geboden tegen de koude. In de zomer
 moet oververhitting worden voorkomen door zonnewering en
 door ventilatie.

• Bij de betonwoning worden deze strategieën voor een groot
 deel gevolgd dankzij de thermische inertie.
Invloed thermische inertie op E-peil

Voorbeeld bij betonwoning te Gierle:


 lichte constructie      zware constructie

     E69      ->    E62
       Luchtdichtheid

Om warmteverliezen te voorkomen is het uitermate
belangrijk om luchtdicht te bouwen.

Er zullen verschillen in luchtdruk ontstaan door de
wind, verwarming en ventilatie tussen binnen en
buiten.

Hierdoor zal de warmte geneigd zijn om via kleine
openingen naar buiten te ontsnappen.
   Luchtdichtheid & ventilatie

Voldoende ventilatie is noodzakelijk voor de
gezondheid en het wooncomfort van de bewoners.

Bij niet-luchtdichte woningen werd deze ventilatie
voorzien door de ongecontroleerde luchtverliezen.

Bij luchtdichte woningen moet men zorgen voor een
minimale en zo gecontroleerd mogelijke ventilatie.
  Meest gangbare ventilatiesystemen

Systeem C

•  Systeem C werkt met een natuurlijke toevoer
   en een mechanische afvoer.

•  De toevoer van verse lucht gebeurt via de
   ventilatieroosters in de ramen of in de muren.

•  Doorstroming vindt plaats langs spleten onder
   de binnendeuren of speciaal voorziene
   roosters.

•  De afvoer doet zich voor in de natte ruimten
   via mechanische ventilatoren.
  Meest gangbare ventilatiesystemen

Systeem D
•  Systeem D werkt met een mechanische
   toevoer en een mechanische afvoer.

•  De mechanische toevoer van verse lucht in de
   droge ruimten wordt verkregen door
   elektrische ventilatoren.

•  Doorstroming vindt plaats langs spleten onder
   de binnendeuren of speciaal voorziene
   roosters.

•  De afvoer doet zich voor in de natte ruimten
   via mechanische ventilatoren.

•  Kan met warmteterugwinning: Een gedeelte
   van de warme lucht die wordt afgevoerd zal
   dan worden herbruikt om de koude
   toevoerlucht op te warmen.
Betonwoningen & luchtdichtheid


 De luchtdichtheid van een gebouw wordt uigedrukt in de n50 waarde.
 Dit getal duidt aan hoeveel keer de totale luchtinhoud van een woning
 ververst wordt bij een drukverschil van 50 Pa. Dit drukverschil
 tussen binnen en buiten is te vergelijken bij een woning wanneer er
 een sterke wind staat (circa 6 Beaufort).

 Bij een gewone woning ligt deze waarde tussen de 7/u en 12/u. Dit wil
 zeggen dat het luchtvolume van de woning 7 tot 12 maal per uur
 verloren gaat. Men moet dus 7 tot 12 keer per uur dit volume aan
 lucht verwarmen om dezelfde binnen temperatuur te behouden.

 Bij een lage-energiewoning bedraagt de waarde 1/u tot 1.5/u.

 De luchtdichtheid kan gemeten worden met een Blower Door Test.
Blower Door Test
Blower Door Test
Invloed luchtdichtheid op E-peil

Voorbeeld bij betonwoning te Gierle:


   n50 = 12/u        n50 = 1,5/u

     E72      ->    E62
       Compact bouwen

Compact bouwen is het bouwen van een woning
waarvan het bewoonbaar volume wordt omsloten
door een zo klein mogelijk buitenoppervlak.

Dit is dus een woning met een zo klein mogelijk
verliesoppervlak waarlangs de warmte kan
verdwijnen.

Compact bouwen betekent dus zeker niet klein
bouwen.
      Compact bouwen

Geval 1:      Geval 2:
        Compact bouwen
Geval 1      Geval 2     Geval 3
500 m³      500 m³     500 m³
Niet compact   compact     compact
GV & verdiep   GV & verdiep  kelder & GV


K = 34,184   K = 31,526    K = 28,531
   l____________l l____________l
      -7,8 %     -9,5 %
   l___________________________l
          -16,5%

								
To top