Nolikuma pielikums Nr - DOC

Document Sample
Nolikuma pielikums Nr - DOC Powered By Docstoc
					                                                           Nolikuma pielikums Nr.1
                             Medikamentu tehniskā specifikācija
Nr.   Nosaukums            Mērv.          Skaits Medikamenta Ražotājs Reģistrācijas Cena    Cena par  Kopējā
p.k.                                   nosaukums      Nr.      par    vienu   cena bez
                                                      vienu   vienību  PVN
                                                      vienību  ar PVN   (LVL)
                                                      bez    (LVL)
                                                      PVN
                                                      (LVL)
  1  Zāles skābes izdales radītu traucējumu ārstēšanā
1.1.  Caps. Omeprazolum, daudzums:     tab.         2900
    amp.100 deva 40mg, tab.2900     amp          100
    deva 20mg
1.2.  Pantoprazolum deva 40mg       tab.          400
  2  Zāles pret vemšanu un sliktu
    dūšu
2.1.  Sol. Granisetronum 1mg/1ml      amp.          10
  3  Zāles funkcionālu gastrointestinālu traucējumu ārstēšanā
3.1.  Metoclopramidi, amp.400,       amp.          400
    drag.200               Drag.         200
3.2.  Drotaverini hydrochloridum ,     amp.          600
    daudzums: tab.-200, amp.-600.    Tab.          200
  4  Karminatīvie līdzekļi (Vēderu mīkstinošie zāļu līdzekļi)
4.1.   Bisacodylum, daudzums: tab.-    sup          150
    100, sup.-150.            Tab.          100
4.2.  Folium Sennae            tab.          120
  5  Pretcaurejas līdzekļi un zāles zarnu infekciju un iekaisumu ārstēšanā
5.1.  Caps. Loperamidum 2mg        caps.         750
5.2.  Tab. Carbonis activati 0,25g     tab.          800
  6  Gremošanas fermentu līdzekļi
6.1.  Tab. Pancreatinum 3500DV       tab.          220
  7  Vitamīni


                                                                        1
7.1.  Vitamīnu komplekss, universāls,    drag.  3850
    sastāvs: dažādas vitamīnu grupas,
    paredzēts vispārīgai organisma
    stiprināšanai
7.2.  Sol. Acidi ascorbinici 5% - 2,0    amp.   1980
7.3.  Sol. Cyanocobalamini 500mkg -     amp.   170
    1,0 (Vit. B12)
7.4.  Sol. Pyridoxini hydrochloridi 5%   amp.   400
    - 1,0 (Vit. B6)
7.5. Sol. Thiamini chloridi 5% - 1,0 amp.      200
   (Vit. B1)
7.6. Sol. Vit. B-complex 2ml        amp.    300
7.7. Tab. Vit. C 500mg. N50        gab.    1000
  8 Hemostatiski līdzekļi
8.1. Sol. Etamsylatum 250mg/ 2ml      amp.    50
  9 Plazmas aizstājēji un infūzijas šķīdumi
9.1. Sol. Magnesii sulfas 250mg/ml     amp.    300
9.2. Aqua Destillata 1000 ml        gab.    2000
9.3. Sol. Natrii chloridum, Natrii     flac.   2500
   hydroxydum, Gelatina 500,0
9.4.  Sol. Glucosum 40% - 10,0       amp.   300
9.5.  Sol. Mannitol 15% - 500,0       flac.  121
9.6.  Sol. Mannitol 10% - 500,0       gab.    6
9.7.  Sol. Natrii chloridi 0,9% -      gab.   900
    1000,0 (skrūvējams)
9.8. Sol. Natrii chloridi  0,9% -     gab.   400
   3000,0
9.9. Sol. Natrii chloridi   0,9% - 500,0  flac.  7000
9.10. Sol. Natrii chloridi  0,9% - 10,0   amp.  12000
9.11. Sol. Natrii chloridi  0,9% - 250,0  gab.   4000
   [N20]                               2
9.12. Sol. Natrii chloridum, Kalii    flac.         5000
   chloridum, Natrii, Gelatina 500,0
9.13. Sol. Natrii chloridum, Kalii    flac.         4500
   chloridum, Natrii, Gelatina1000,0
9.14. Sol. Hydroxyethylamylum, Natrii   gab.           60
   chloridum 6% - 500,0
 10 Antikoagulanti. Dziļo vēnu trombozes (DVT) un plaušu trombembolijas profilaksei vispārējā ķirurģijā. DVT profilaksei ortopēdijā. Anti-
   faktora Xa aktivitātes un anti-faktora IIa savstarpējās attiecības zemākā iespējamā vērtība, ne mazāka kā 2,3. Norādīt perioperatīvās DVT
   profilakses 7 dienu kursa izmaksas ortopēdiskajā ķirurģijā pacientam ar svaru virs 70kg.

10.1. Mazmolekulārais heparīns      pilnšļirce      5000
   standarta deva
10.2. Mazmolekulārais heparīns      pilnšļirce        10
   paaugstināta riska deva
10.3. Mazmolekulārais heparīns      kaps.         1000
   standarta deva
 11  Kardiotoniski līdzekļi
11.1.  Sol. Epinephrinum 1mg/ml     amp.          440
11.2.  Sol. Amiodaronum 150mg/ 3ml    amp.          80
11.3.  Chlophazolin hydrochloridi    amp.          250
    0.15mg/1ml, tab-100, amp.-250.
                     Tab.          100

11.4. Sol. Digoxinum 0,5mg/ 2ml      amp.          100
11.5. Sol. Meldonium 0.5g/5ml       amp.          100
11.6. Tab. Isosorbidi dinitras 20mg-   tab.(20mg)       100
   100tab., 5mg-600tab.        Tab.(5mg)       600
11.7.  Tab. Glyceryl trinitrate 0.5mg  tab.          200
11.8.  Tab. Validoli 0,06        tab.          400
11.9.  Gtt. Corvaloli 25,0        flac.          60
 12  Diurētiski līdzekļi


                                                                         3
12.1. Furosemidum 20mg/2ml,       Amp.      1000
   daudzums: tab-300, amp.-1000    Tab.      300
12.2. Torasemidum 20mg/4ml,       tab.      150
   daudzums: tab.-150, amp.-100,   Amp.      100
12.3. Tab. Hydrochlorothiazide 25mg   tab.      500
 13 Perifēriskie vazodilatātori
13.1. Sol. Pentoxifyllinum 20mg/ml    amp.     300
13.2. Tab.Pentoxifyllinum 400mg      tab.     100
 14 Beta adrenoreceptoru ietekmējoši līdzekļi
14.1. Metoprololum, daydzums:       amp      100
   tab.50mg - 950, tab.100mg – 950, Tab.(50mg)    950
   amp. - 100
                     Tab.(100mg)  950
14.2. Bisoprololum            tab.     300
14.3. Tab.Propranololi,          tab.(10mg)  100
   daudzums:.10mg – 100tab.,
   tab.40mg – 200tab.,         Tab.(40mg)  200
   hydrochloridum

 15 Kalcija kanālu blokatori
15.1. Amlodipinum 5mg          tab.      300
15.2. Tab.Verapamili hydrochloridum   tab.(40mg)   100
   40mg – 100tab.,80mg-100tab.
                     Tab.(80mg)   100

 16 Renīna-angiotenzīna sistēmu ietekmējoši līdzekļi
16.1. Tab.Enalaprili 10mg-450tab.,   Tab.(10mg)    450
   20mg-450tab., maleas       Tab.(20mg)    450
16.2. Tab. Captoprilum 25mg-50tab.,    tab.(25mg)   50
   50mg-50tab.             Tab.(50mg)   50
 17 Kortikosteroīdi sistēmiskai lietošanai
17.1. Sol. Dexamethasoni 4mg/ ml     amp.     3700


                                4
17.2. Sol. Triamcinaloni acetonidum    flac.        90
   40mg/ ml
17.3. Sol. Oxytocini 5 SV - 1,0      amp.        150
17.4. Sol. Methylprednisolonum      gab.(1000mg)     25
   1000mg-25gab. , 500mg-15gab.,
   250mg-15gab.            Gab.(500mg)     15

                     Gab.(250mg)     15

17.5. Susp. Hydrocortisoni 125mg/     flac.        15
   5ml
 18 Miorelaksanti
18.1. Sol. Atracurii besilas 25mg/2.5ml  amp.(25mg/2.5ml)   10
   – 10amp., 50mg/5ml-20amp.
                     Amp.(50mg/5ml)    20

18.2. Tolperisoni hydrochloridum     Drag.(150mg)    3250
   150mg – 3250drag., 50mg-
   500amp.
                     amp.(50mg)     500

18.3. Suxamethonii chloridum 20mg/ml   amp.         20
 19 Anestēzijas līdzekļi
19.1. Lidocain hydrochloridum,      gab.        800
   Chlorhexidini digluconas,
   Methylis hydroxybenzoas,
   Propylis hydroxybenzoas
19.2.  Bupivacaine hydrochloridi,    amp.(5mg/ml, 4ml)  1000
    devas un daudzums: 5mg/ml,4ml      spinal
    (spinal) – 1000amp., 5mg/ml,4ml  Amp.(5mg/ml,4ml)  500
    (spinal heavy) – 500amp.,      spinal heavy
    5mg/ml, 20ml – 500amp.      Amp.(5mg/ml,    500
                     20ml


                                   5
19.3. Sol. Lidocaini hydrochloridi   amp.     8500
   20mg/ml
19.4. Sol. Ropivacain hydrocloridum   amp.     375
   7,5mg/ml
19.5.  Emuls. Propofolum 1% -20ml   gab.     1200
19.6.  Sol. Etomidatum 20mg/10ml    amp.      30
 20  Pretsāpju līdzekļi
20.1.  Sol. Ephedrini hydrochloridi  amp.     170
    50mg/ml
20.2. Sol. Morphini hydrochloridi    amp.     500
   10mg/ml
20.3. Sol. Natrii oxybutyras200mg/ml  amp.     170
20.4. Sol. Fentanylum 0,05mg/ml     amp.     6300
20.5. Sol. Trimeperidini        amp.     4800
   hydrochloridum 20mg/ml
20.6. Sol. Tramadoli hydrochloridi   amp.     9500
   100mg/2ml
20.7.  Tab. Tryhexiphenidylum 2mg   tab.     250
20.8.  Metamizolum Natricum 500mg   tab      500
20.9.  Metamizolum Natricum 500ml   amp     5500
 21  Psiholeptiski līdzekļi
21.1.  Sol. Haloperidolum 5 mg/ml   amp.     140
21.2.  Tab. Chlorprothixeni      tab.(25mg)  1000
    hydrochloridum 25mg –
    1000tab.,50mg-150tab.      Tab.(50mg)  150

21.3. Diazepamum , daudzums:      amp.     1350
   amp.(2ml)-1350, tab.( 5mg/ml )-  Tab.     7800
   7800
21.4. Sol. Midazolamum 5mg/ml      amp.     1800
21.5. Tab.Oxazepamum 10mg        tab.     6300
21.6. Tab. Nitrazepamum 5mg       tab.     2900

                              6
 22 Psihoanaleptiski līdzekļi
22.1. Piracetamum            Kaps.         1000
 23 Zāles obstruktīvu elpceļu slimību ārstēšanai

23.1. Caps. Teophyllinum 200mg –     caps.(200mg)     100
   100caps.,350mg-100caps.       Caps.(350mg)     100
23.2. Sol. Aminophyllinum 24mg/ml     amp.         400
23.3. Aer. Salbutamolum 100mkg/dose    gab.          10
   12,0
23.4. Nabulizer              gab.          1
 24 Antihistamīna līdzekļi sistēmiskai lietošanai
24.1. Chloropyramini hydrochloridi     Amp.         1500
   20mg/2ml, tab.-500, amp.-1500.
                     Tab.         500

24.2. Sol. Chlemastinum 2mg/       tab.         100
   2m,daudzums: tab.-100, amp.-    Amp.         215
   215.
24.3. Tab.Quifenadini hydrochloridi    tab.         1000
   0.025
 25 V-08- Kontrastlīdzekļi
25.1. Iohexolum              gab.          20
 26 Antiseptiskie zāļu līdzekļi
26.1. Tinct. Menthae piperitae      flac.         20
26.2. Sol. Ammonii caustici        flac.         10
26.3. Viridis nitentis spirituosa     flac.         300
26.4. Tinct. Jodi spirituosa       flac.         600
 27 Antibiotikas
27.1. Gentamicinum 80mg/2ml        amp.         3000

                    Valdes priekšsēdētājs     J.Petronis                                          7

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:49
posted:6/11/2012
language:Latvian
pages:7