Bijlage Format opleidingen offerte “Centrale inkoop opleidingen

Document Sample
Bijlage Format opleidingen offerte “Centrale inkoop opleidingen Powered By Docstoc
					Bijlage: Format opleidingen offerte “Centrale inkoop opleidingen Sectorfonds Luchtvaart (ESF) “
U dient per opleiding waarvoor u offreert deze bijlage in te vullen.

 Naam opleidingsinstituut:
 Adres:
 Postcode:
 Plaats:
 Kamer van Koophandel:
 Aantal trainers:
 Telefoonnummer:
 Faxnummer:
 Contactpersoon:
 E-mail adres:

Opleidingsnaam         :
Opleidingscode         :
Voorwaarden voor deelname    :
Korte inhoud opleiding     :

Cursus kan individueel    en/of groepsgewijs     worden gevolgd.

Prijs (excl. BTW) per deelnemer (op locatie van de opleider)    :   € 0,00
Prijs (excl. BTW) per deelnemer (op locatie van de afnemer)    :   € 0,00

Korting bij groepsaanmelding                    :   € 0,00
Vereiste groepsgrootte                       :

Cursusduur in uren                         :
Cursusfrequentie                          :

Cursus mogelijk op locatie afnemer:   JA    NEE
Cursus mogelijk op locatie opleider:  JA    NEE

 Uw cursuslocatie(s) is minder dan 15 km verwijderd van:
 Voor een aantal opdrachtgevers is dit van belang

 Amsterdam Airport (Schiphol)
 Rotterdam Airport
 Maastricht Aachen Airport
 Eindhoven Airport
 Groningen Airport Eelde
 Geen van bovenstaande

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:41
posted:6/10/2012
language:Dutch
pages:1