Tržište akcija by Daliborr

VIEWS: 10 PAGES: 3

									 UNIVERZITET U BEOGRADU
BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA
   SEMINARSKI RAD
  TRŽIŠTE AKCIJA
   Beograd,Januar,2010

     SADRŽAJ:
Uvod………………………………………………………………………3
Primarno tržište akcija i inicijalna javna ponuda akcija…………………..4
Sekundarno tržište akcija i tržišna mikrostruktura……………………......7
Berze………………………………………………………………………7
Procena vrednosti akcija,rizik i hipoteza efikasnog finansijskog tržišta…11
Izračunavanje cene obične akcije………………………………………...11
Teorija racionalnih očekivanja…………………………………………...12
Hipoteza efikasnog tržišta: racionalna očekivanja
na finansijskim tržištima………………………………………………....13
Dokazi hipoteze efikasnog tržišta………………………………………..14
Rizik i beta koeficijent akcija…………………………………………….16
Merenja performansi akcije pomoću indeksa…………………………….17
Literatura…………………………………………………………………18
                 UVOD
 GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD
     Radovi iz svih oblasti, powerpoint prezentacije i drugi edukativni materijali
Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7. Besplatna razmena banera.
          WWW.DIPLOMSKI-RADOVI.COM
           WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
           WWW.MAGISTARSKI.COM
          WWW.MATURSKIRADOVI.NET
            WWW.MATURSKI.NET
           WWW.SEMINARSKIRAD.INFO
            WWW.MATURSKI.ORG
            WWW.ESSAYSX.COM
        WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI

  NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI
 MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD
 OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE
 TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE
  NALAZE GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ
NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM
  JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN
SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA. PITANJA I ODGOVORE MOŽETE
                DOBITI NA NAŠEM FORUMU

        Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7.
        Sarađujemo sa ozbiljnim sajtovima vrhunske klase.

                         Naš link:
       <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi | magistarski rad"
           href="http://www.maturskiradovi.net">Semnarski i diplomski</a>
                        Naš baner:
           <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi |
             magistarski rad" href="http://www.maturskiradovi.net">
       <img src="http://www.maturskiradovi.net/images/seminarski.gif" width="120"
            height="60" border="0" alt="Seminarski i Diplomski Rad">
                           </a>

  KONTAKT NA: maturskiradovi.net@gmail.com !

								
To top