Docstoc

Finansijski sistem_ banke i rizik

Document Sample
Finansijski sistem_ banke i rizik Powered By Docstoc
					Finansijski sistem, banke i rizik
                         Sadržaj
Uvod.............................................................................................................3
 Uloga i značaj finansijskog sistema u savremenom društvu...............................3
Banke i bankarstvo.........................................................................................5
Vrste banaka.................................................................................................8
Bankarski poslovi...........................................................................................9
Medjuodnos banaka i finansijskog sistema.......................................................9
Banke na tržištu hartija od vrednosti..............................................................10
Centralna banka...........................................................................................10
Narodna banka Srbije...................................................................................11
Bankarski proizvodi.......................................................................................11
Prihodi banke...............................................................................................12
Tendencije u razvoju savremenog bankarstva.................................................12
Bankarstvo u Srbiji.......................................................................................13
Medjunarodno bankarstvo.............................................................................14
Politika kamatnih stopa.................................................................................15
Regulacija i deregulacija...............................................................................15
Bankarstvo u budućnosti...............................................................................16
Potreba za izučavanjem rizika........................................................................17
Definisanje rizika..........................................................................................18
Važnost pravilnog shvatanja značaja i uloge rizika u poslovanju.......................19
Vrste rizika kojima je banka izložena..............................................................19
  Kreditni rizik............................................................................................20
  Devizni rizik.............................................................................................20
  Rizik likvidnosti........................................................................................20
  Operativni rizik........................................................................................21
  Kamatni rizik...........................................................................................21
  Tržišni rizik..............................................................................................22
  Rizik plaćanja..........................................................................................22
  Rizik zemlje.............................................................................................22
  Rizik izloženosti.......................................................................................23
Menadžment finansijskog rizika.....................................................................23
Poslovna politika banaka i rizik......................................................................24
Rizik i vreme................................................................................................25
Menadžeri za upravljanje rizikom...................................................................26
Zaključak.....................................................................................................27
Literatura.....................................................................................................28
                                                        2
 GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD
     Radovi iz svih oblasti, powerpoint prezentacije i drugi edukativni materijali
Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7. Besplatna razmena banera.
          WWW.DIPLOMSKI-RADOVI.COM
           WWW.SEMINARSKIRAD.ORG
           WWW.MAGISTARSKI.COM
          WWW.MATURSKIRADOVI.NET
            WWW.MATURSKI.NET
           WWW.SEMINARSKIRAD.INFO
            WWW.MATURSKI.ORG
            WWW.ESSAYSX.COM
        WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI

  NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI
 MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD
 OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE
 TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE
  NALAZE GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ
NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM
  JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN
SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA. PITANJA I ODGOVORE MOŽETE
                DOBITI NA NAŠEM FORUMU

        Razmena linkova - google page rank 3, 4, 5, 6 i 7.
            Sarađujemo sa ozbiljnim sajtovima vrhunske klase.

                         Naš link:
       <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi | magistarski rad"
           href="http://www.maturskiradovi.net">Semnarski i diplomski</a>
                        Naš baner:
           <a title="seminarski radovi | diplomski radovi | maturski radovi |
             magistarski rad" href="http://www.maturskiradovi.net">
       <img src="http://www.maturskiradovi.net/images/seminarski.gif" width="120"
            height="60" border="0" alt="Seminarski i Diplomski Rad">
                           </a>

  KONTAKT NA: maturskiradovi.net@gmail.com !                                                  3
4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7
posted:6/9/2012
language:Croatian
pages:4