NOVO UZDR�AVANJE Narodne novine br. 10//07 by 1727n5

VIEWS: 25 PAGES: 9

									OSTVARENJE PRAVA NA
UZDRŽAVANJE
  A) REDOSLIJED OBVEZNIKA UZDRŽAVANJA

  B) ODREĐIVANJE UZDRŽAVANJA, PROMJENA
  IZNOSA I OVRHA

  C) ULOGE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB
A) Redoslijed uzdržavanja
  Dijete – roditelji, baka/djed,
  maćeha/očuh
  Roditelji/maćeha/očuh-
  bračni/izvanbračni drug, djeca i
  pastorčad zajedno
B)Određivanje uzdržavanja;
promjena iznosa; ovrha
  Određivanje uzdržavanja: sud i css; presuda i
  nagodba
  Sud određuje potrebe uzdržavane osobe i
  stvarne mogućnosti obveznika uzdržavanja
  (prokazni popis imovine i podaci nadležnih
  institucija)
  Čl. 495. ZOO povreda dužnosti uzdržavanja;
  čl. 209 KZ povreda dužnosti uzdržavanja(do 1
  g. ; do 3 g. zatvora)
  Uzdržavanja u novcu i iznimno u naturi
  Uzdržavanje djece u novčanom, apsolutnom
  iznosu
  “svakodnevna briga o djetetu =
  novčano uzdržavanje”
  Minimalni iznosi:
  Do 6 g.- 17% prosječne plaće
  Od 7 do 12 – 20%
  Od 13 do 18 – 22%
  Iznimno manje:
  - ako ima više djece,
  - ako dijete ima vlastite prihode.

  Više: dijete slijedi standard roditelja

  Sudska nagodba – u skladu s interesom
  djeteta
Promjena iznosa uzdržavanja
Clausula rebus sic stantibus
  Sniženje ili povišenje uzdržavanja;
  Od momenta podnošenja tužbe ili
  kasnije;
  Privremena mjera
C) Uloge css kod uzdržavanja
  Sklapa nagodbu (kad je moguće – dobrobit djeteta);
  Vodi očevidnike sudskih odluka i nagodbi o uzdržavanju
  djece;
  Pokreće sudski post. u ime djeteta, traži ovrhu,
  sudjeluje kao umješač i kao pomagač suda;
  Šalje obavijest roditeljima (dužnost uzdržavanja, pravo na
  privremeno uzdržavanje, neispunjavanje je k.djelo, pravo D.O.
  na naknadu štete)
  Isplaćuje privremeno uzdržavanje (uvjeti: ovršna isprava i
  6 mjeseci neplaćanja, odnosno neuredno plaćanje unutar 7
  mjeseci; pravo traje najduže 3 godine; polovica minimuma)
  Verzijski zahtjev (versio in rem)
Prestanak uzdržavanja
  Ex lege:
  Smrću;
  Sklapanjem braka;
  Punoljetnošću;
  Prestankom školovanja;
  Sudskom odlukom:
  promjena okolnosti; nova izvanbračna ili istospolna
  zajednica; nedostojnost
  Istekom roka, ako je uzdržavanje
  dosuđeno na određeno vrijeme
(npr. godinu dana nakon završetka obrazovanja; majci
 izvanbračnog djeteta do djetetove godine dana ili
 uzdržavanje određeno na godinu dana)

								
To top