Docstoc

KronolojikRET

Document Sample
KronolojikRET Powered By Docstoc
					                     Kronolojik Roma Tarihi                 1İ.Ö.         SİYASAL TARİH                KÜLTÜREL TARİH

VIII.yy.   - Güney İtalya ve Sicilya'da Yunan
       kolonileri; Kartacalıların Batı Sicilya'yı
       alma çabaları; Etrurya'da -Etrüsklerce-
       kent(leşme) uygarlığının başlatılması

753     - Roma'nın kuruluşu (geleneğin            - Yunan alfabesinin
       kabul ettiği tarih)                 (oldukça değiştirilmiş
       biçimde) İtalya
753-509   - Kırallık dönemi                  halklarınca benimsenmesi


VI.yy.    - Etrüsk egemenliği; Roma'da Etrüsk         - İlk Latince epigrafik
       etkisi                       belgeler
509     - Cumhuriyetin kurulması

V.yy.    - Komşu halklarla (Volsk, Aequi,
       Etrüsk)savaşlar; içeride
       patrici - plebs çatışması

451-449   - 12 Levha Yasaları                 - Henüz edebiyat
                                 düzeyine
396     - Veii'nin ele geçirilişi              varmayan dizeler
                                 tekerlemeler
390     - Beklenmedik Gal saldırısı             dualar
                                 özdeyişler
IV.yy.ın                             atasözleri
ilk yarısı  - Volsk'lar, Aequus'lar, Etrüsk'ler ve        mezarüstü yazıları ..vb.
       Latinlerle savaş

366     - Patrici ve plebs arasında
       yasal denkliğin (izonomi) sağlanması

343-336   - Tüm Latium ve Campania bölgesinin
       ele geçirilişi

326-290   - Samnit'lere karşı savaş; Orta ve
       Güney İtalya'nın hemen hemen
       egemenlik altına alınması

280-270   - Tarentum'a ve kıral Pyrrhus'a           - İlk 'aydın' tipi:
       karşı savaş: Güney İtalya'nın            Appius Claudius Caecus
       tümünün ele geçirilmesi

264-241   - 1. Kartaca savaşı: Sicilya'nın           - Edebiyatın
       tümden ele geçirilişi                başlaması:
                                 Livius Andronicus (280-~200)
                                 ve Roma'da ilk
229-222   - Illyria'lılar ve Galya               olarak bir tragedyanın
       Cisalpina'lılar ile savaş              sahneye konuşu

218-201   - 2. Kartaca savaşı (Hannibal)
                                 - Naevius (270-~201)
217     - Thrasimenus çarpışması               - Plautus (255-~184)
216     - Cannae çarpışması
202     - Zama çarpışması (Scipio Africanus)         - İlk tarihçiler
       (Annalistler)
200-190   - Makedonya kıralı Philippus'a
       ve Suriye kıralı Antiochus'a
       karşı savaşlar                    - Ennius (239-169)
                   Kronolojik Roma Tarihi              2


171-168  - Makedonya kıralı Perseus'a karşı         - Cato Maior (234-149)
     savaş (Lucius Aemilius Paulus)
                               - Terentius (185-159)
149-146  - Yunanistan'ın ele geçirilmesi;
     - 3. Kartaca savaşı (Scipio Aemilianus)

135-132  - Sicilya'da köle ayaklanması

133    - Scipio Aemilianus'un Numantia savaşı
     - Tiberius Gracchus: toprak yasası
                               - Lucilius (148-102)
123-121  - Gaius Gracchus: toprak yasası

112-105  - Iugurtha'ya karşı savaşlar

102-101  - Marius'un Kimber'leri ve Teuton'ları
     yenmesi

91-88   - Müttefikler savaşı (İtalik kavimler)

87-82   - Marius ve Sulla arasında iç savaş

81-79   - Sulla'nın diktatörlüğü

73-71   - Kölelerin ayaklanması (Spartacus)

70    - Pompeius ve Crassus'un konsüllüğü         - Geç Cumhuriyet
                               döneminin
67-62   - Pompeius'un korsanları dize            büyük yazarları:
     getirmesi; Pontus kıralı Mithridates'i
     yenmesi ve Doğuda düzeni              - Cicero (106-43)
     yeniden kurması                   - Caesar (100-44)
                               - C. Nepos (100-25)
63    - Cicero'nun konsüllüğü               - Varro (117-27)
     - Catilina tertibi                 - Lucretius (98-55)
                               - Catullus (87-54)
60    - 1. Triumvirlik                  - Sallustius (86-35)
     (Caesar - Pompeius - Crassus)

59    - Caesar'ın konsüllüğü

58-57   - Cicero'nun sürgüne gönderilmesi

58-51   - Caesar'ın Galya kampanyası

53    - Crassus'un Part'lara yenilmesi
     ve ölümü
49-48   - Caesar ile Pompeius arasında iç savaş:
     Caesar'ın Pompeius'a üstün gelişi:
     Pharsalus çarpışması

47-45   - Caesar'ın Pompeius yanlılarını alt etmesi

44    - Caesar'ın öldürülmesi

43    - 2. Triumvirlik
     (Antonius - Octavianus - Lepidus)
     - Kara listeler:
     Cicero'nun öldürülmesi

42    - Cumhuriyetçilerin yenilgisi:           - Augustus döneminin
     Philippi çarpışması                 ünlü yazarları:
                               - Vergilius (70-19)
                   Kronolojik Roma Tarihi                  3


32-30   - Octavianus ile Antonius arasında          - Horatius (65-8)
     iç savaş                       - Tibullus (60-19 ~)
27    - Octavianus'un Augustus ünvanını          - Propertius (50-15 ~)
     alması
                                - Livius (59-İ.S.17)
16-9   - Alplerdeki, Raetia'daki ve             - Ovidius (43-İ.S.18)
     Noricum'daki halkların
     Roma'ya boyun eğmesi

İ.S.
14    - Augustus'un ölümü                 - Phaedrus (İ.Ö.20-İ.S.~50)

14-68   - Iulius-Claudianus hanedanlığı:           - Hatip Seneca (İ.Ö.55-İ.S.37)
     Tiberius (14-37)                   - Petronius (20-66)
     Caligula (37-41)                   - Lucanus (39-65)
     Claudius (41-54)                   - Seneca (İ.Ö.5-İ.S.65)
     Nero (54-68)
                                - Curtius Rufus
43    - Britanya'nın fethinin başlaması          - Valerius Maximus
                                - V. Paterculus
58-63   - Partlara karşı savaşlar

64    - Roma'da ilk hıristiyan avı ve katliamı

68-69   - Prensliğe heveslenen komutanlar
     (Galba-Otho-Vitellius) arasında iç savaş
                                - Plinius senex (23-79)
69-96   - Flavianus hanedanlığı:
     Vespasianus (69-79)                 - Persius (34-62)
     Titus (79-81)                    - Statius (~40-96~)
     Domitianus (81-96)                  - Quintilianus (35-96)

71    - İmparator Titus'un Kudüs'ü ele
      geçirmesi

71-84   - Britanya'nın fethinin tamamlanışı

96-98   - Nerva'nın imparatorluğu

98-117  - Traianus'un imparatorluğu
                                - Martialis (40-104)
101-106  - Dacia'nın alınması
                                - Tacitus (55-~117)
114-116  - Parth'lara karşı savaş               - Plinius iuvenis (61-111)

117-138  - Hadrianus'un imparatorluğu             - Iuvenalis (50-130 ~)
                                - Suetonius (~70-140 ~)


138-192  - Antoninus hanedanlığı
     Antoninus Pius (138-161)               - Florus
     Marcus Aurelius (161-180)              - Gellius
     Commodus (180-192)                  - Apuleius (~125- ?)

193-235  - Severus hanedanlığı
     Septimius Severus (193-211)             - Cassius Dio(n)
     Caracalla (211-217)
     Macrinus (217-218)
     Aurelius Antoninus (218-222)
     Severus Alexander (222-235)

212    Constitutio Antoniana : İmparatorluk
                   Kronolojik Roma Tarihi               4


     dahilindeki herkese vatandaşlık hakkı
     verilmesi                      - Origines (185-254)

235-282  - İmparatorluğun krize girmesi: askeri
     anarşi dönemi ve asker imparatorlar

     Maximinus Thrax (235-238)
     Gordianus (238-244)
     Philippus Arabs (244-249)
     Decius Traianus (249-251)
     Gallus (251-253)
     Aemilianus (253)                   - Plotinus (205-270)
     Valerianus (253-260)
     Gallienus (260-268)
     Claudius Gothicus (268-270)
     Domitius (270-275)
     Claudius Tacitus (275-276)
     Florianus (276)
     Aurelius Probus (276-282)

249-260  - Hıristiyanlara uygulanan sürek avı

284-305  - Diocletianus'un imparatorluğu

312-337  - Costantinus'un imparatorluğu

324-330  - Costantinopolis'in kuruluşu

337-361  - Costantinus'un oğulları
                                - Eutropius
361-363  - Iulianus'un imparatorluğu
     - Iovianus (363-364)                 - Historia Augusta
                                - Marcellinus (330-400)
364-375  - Valentinianus'un imparatorluğu           - Symmachus (~340-402)
     - Valens (doğuda 365-378)              - Donatus
                                - Hieronymus (355-420)
379-395  - Theodosius Magnus'un imparatorluğu         - Agostinus (354-430)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:6/8/2012
language:
pages:4
tongxiamy tongxiamy http://
About