PP Vistechnieken by dN5O7g

VIEWS: 0 PAGES: 21

									    Vistechnieken
         www.vliz.be

VLIZ
                Zeelessen
    www.vliz.be

VLIZ
           Zeelessen
                Inleiding
Wanneer men in de media over de destructieve gevolgen van ‘de visserij’
spreekt, maakt men dikwijls de fout elke techniek over de zelfde kam te scheren.
Er zijn namelijk verschillende soorten vistechnieken. Elke methode heeft zijn
specifieke kenmerken en is door de geschiedenis heen geëvolueerd om op de
meeste efficiënte manier bepaalde vissoorten te vangen. Afhankelijk van de
vissoort, rond of plat, demersaal of pelagisch, groot of klein, zocht men naar het
meest geschikte net en schip.

Iedere tactiek heeft zijn voor- en nadelen, zowel voor de vissen, als de vissers.
Wat ze gemeen hebben is dat vissen een zeer intensieve manier van het jagen
op voedsel is. In onze huidige maatschappij wordt amper nog gejaagd. Ons
voedsel wordt gekweekt.

De vistechnieken worden ingedeeld naar actieve en passieve methoden en
naar het type net dat er gebruikt wordt. Vissen met sleepnetten en zegens
gebeuren op een actieve wijze, zijnde het net gaat naar de vissen toe en probeert
die te vangen. Vissen met staand wantnetten is een passieve manier van
vissen waarbij men wacht tot wanneer de vissen zelf naar het net komen.

Het is moeilijk te duiden welke technieken het duurzaamst zijn. Wetenschappelijk
onderzoek naar de beste methoden is in volle ontwikkeling zodat de visserij kan
blijven voortbestaan.

                            www.vliz.be

VLIZ
                                    Zeelessen
              Inhoud
1. Vismethodes
    ACTIEF 1. Sleepnetten
        1. Boomkor
        2. Pulsekor of elektrische boomkor
        3. Spanvisserij
        4. Borden- of planken
        5. Twinrigging
    ACTIEF 2.Zegens
        1. Ringzegen
        2. Ankerzegen
        3. Spanzegen
    PASSIEF 3. Staand-want
        1. War(rel)/kiewnetten
        2. Lijnen
        3. Fuiken
2. Duurzaam vissen                       www.vliz.be

VLIZ
                              Zeelessen
  1. VISMETHODES

          ACTIEVE METHODEN
          1. Vissen met sleepnetten
          Het net wordt al varend
          voortgesleept en vangst zo alle vis
          op zijn weg. Er bestaan zowel
          sleepnetten om op de bodem te
          slepen, voor demersale
          (bodem)soorten als om in hoger
          water pelagische vissen te vangen.
          2. Vissen met zegens
          De vissen worden ingesloten door
          een omringend visnet. Dat wordt
          snel dichtgetrokken waardoor de
          vissen niet meer kunnen
          ontsnappen.

          PASSIEVE METHODEN
          1. Staand-want
          Het net, lijn, fuik worden als een val
          op bepaalde plaats uitgezet. Visser
          keert na tijd terug om ze op te
          halen.
               www.vliz.be

VLIZ
                        Zeelessen
     2. SLEEPNETTEN      (Eng.: ‘trawls’):
     De netten worden voortgetrokken door het schip en vangen vis op zijn weg.


    SLEEPNET DAT   TREILER
 HOGER IN WATER VIST
OP PELAGISCHE VISSEN
                                         ZEESPIEGEL                                       SLEEPNET
                 PELAGISCHE VISSCHOOL
                                       ZEEBODEM


   SLEEPNET DAT
   OP BODEM VIST
OP DEMERSALE VISSEN


            DEMERSALE VIS                   ZEEBODEM


                            SLEEPNET

                              www.vliz.be

   VLIZ
                                        Zeelessen
  SOORTEN SLEEPNETTEN
  2.1.1 Boomkor  (Eng.: ‘ beam trawling’)

  BOKKENTREILER OF BOOMKOR-KOTTER      TECHNIEK:
                       Vissen met boomkor die over
                       bodem sleept. De boom houdt de
                       openeing van het net open. Aan
                       vistuig hangen ‘wekker’kettingen
                       die zeer efficiënt de vis uit de
                       bodem kunnen opgeschrikken
                       waardoor ze het net in belanden.

                       VANGST:
                       - demersale soorten zoals tong en
                       schol
                       -garnalen
             BOKKEN
                       KENMERKEN:
    BOOM
                       - hoog brandstofverbruik door
                       voortslepen gewicht: steeds minder
                       rendabel
                       - zware bodemverstoring
                       - selectief vissen is niet mogelijk:
                       veel bijvangst (50% of meer) en
                       teruggooi niet commerciële soorten
                       en jonge vis
                            www.vliz.be

VLIZ
                                    Zeelessen
  2.1.2 Pulsekor of elektrische boomkor                  TECHNIEK:
                  Duurzamer alternatief voor
          STROOMDRADEN
                  boomkor waarbij kettingen door
                  stroomdraden worden vervangen
                  die vis opschrikken en in net jagen.

                  VANGST:
                  Onderzoek toont aan dat er meer
                  garnalen en tong maar minder schol
                  wordt gevangen

                  KENMERKEN:
                  - momenteel nog kleinschalig in
                  Noordzee, niet in België
                  - minder brandstofverbruik door
                  wegvallen kettingen
                  - selectief vissen is mogelijk:
                  aanpassen van stroomsterkte om
                  grote of kleine vissen te vangen.
                  - wel sterfte haaien en roggen


                       www.vliz.be

VLIZ
                               Zeelessen
  2.1.3 Borden- of plankenvisserij  (Eng.: ‘trawling’)
                    ook enkelvoudige trawlvisserij genoemd                   TECHNIEK:
                   2 borden of planken houden de
                   mond het net open.
      BORD

                   VANGST:
                   - rondvis zoals kabeljauw, schar en
                   wijting
                   - pelagische trawlvisserij vist op
                   pelagische soorten zoals haring en
                   makreel die dichter bij
                   zeeoppervlakte zwemmen
                   -grondtrawl voor demersale soorten

                   KENMERKEN:
          NET        -bodemverstoring bij grondtrawl
                   - zowel zware als minder zware
                   schepen, afh. grootte vistuig
    BORDEN
                   - bijvangstprobleem
                        www.vliz.be

VLIZ
                                 Zeelessen
  2.1.4 Spanvisserij  (Eng.: ‘pair trawling’)
                       TECHNIEK:
       2 SCHEPEN            Zelfde techniek als bordenvisserij
                       maar dan met 2 schepen die
      BORD               evenwijdig met elkaar varen en
        1 NET             samen het net openhouden. Borden
                       zijn overbodig omdat beide schepen
                       voor openen van net zorgen.

                       VANGST:
                       - pelagische vis zoals haring,
                       kabeljauw, makreel, schelvis,
                       wijting, koolvis
                       -ook demersale vis
      SPANNET
                       KENMERKEN:
                       -  schepen met zwaar vermogen
                       -  grote vangsten
                       -  bodemverstoring
          SPANNET          -  bijvangstprobleem


                             www.vliz.be

VLIZ
                                     Zeelessen
  2.1.5 Twinrigging                  TECHNIEK:
                  Modernere vorm van bordenvisserij
                  maar dan met 2 netten. Net wordt
                  opengehouden door 2 borden aan
                  buitenzijde netten. Vis wordt
                  hierdoor naar 1 van beide netten
                  gejaagd

                  VANGST:
                  - demersale- en pelagische vis

                  KENMERKEN:
       2 BORDEN       -grote oppervlakte kan met minder
             1 SCHIP  vermogen worden bevist dus
                  minder brandstofverbruik
                  - snelheid slechts 2,8 mijl/u.
                  - minder bijvangst
                  - minder bodemverstoring
    2 NETTEN
                       www.vliz.be

VLIZ
                               Zeelessen
  4. Zegens
  De vissen worden ingesloten door een omringend visnet. Dat wordt snel
  dichtgetrokken waardoor de vissen niet meer kunnen ontsnappen. Deze
  methode is te vergelijken met een tactiek van zeezoogdieren waarbij een
  school vissen wordt ingesloten door een muur van luchtbellen en ultrasone
  geluiden die de dieren produceren. De vissen worden omsingeld en
  samengedreven naar oppervlakte om ze daar te vangen.
                         STOFWOLKEN
                         ZORGEN VOOR
                         DESORIENTATIE
                         BIJ DE VISSEN
                          ZEGENTOUWEN
                           www.vliz.be

VLIZ
                                   Zeelessen
  2.3.1 Ringzegen  (Eng.:’Purse seining’)
                       TECHNIEK:
                       Net omsluit de school. De
                       onderpees (onderste touw) van de
                       zegen wordt aangetrokken zodat
                       school in kuilvormig keernet wordt
      TONIJN IN HET NAUW
                       gevangen

                       VANGST:
                       -pelagische soorten die in school
                       zwemmen zoals haring en sprot

                       KENMERKEN:
                       - gebruikt in industriële visserij
                       -opsporing door sonar                 3

           2
    1
                             www.vliz.be

VLIZ
                                     Zeelessen
  2.3.2 Ankerzegen of snurrevaad                  TECHNIEK:
                  Schip gaat voor anker en werpt
     SNURREVAAD-KOTTER     zegentouwen met net eraan op
     SNURREVAAD-KOTTER     zeebodem zodat groot stuk erdoor
      1 SCHIP 1 NET      wordt omsloten. De vis binnen dit
                  gebied wordt opgejaagd door
                  stofwolken, veroorzaakt door
                  turbulentie van over bodem rollende
                  touwen. De vis wordt vooral door
                  uitputting pas bij het snurren
                  (touwen ophalen) gevangen.
                  VANGST:
                  -demersale vis (tong is moeilijk)
                  KENMERKEN:
                  - in obstakelvrije gebieden
           ZEGENTOUW   -geen bodemomwoeling
                  -weinig vermogen nodig
                  -minder beschadiging vis
                  dus hogere prijs
                  -nadeel is dat zegentouwen
                  zichtbaar moeten zijn: overdag

                       www.vliz.be

VLIZ
                               Zeelessen
  2.3.3 Spanzegen              TECHNIEK:
              Zoals ankerzegen maar dan met 2
              schepen die elk een vislijn in een
     2 SCHEPEN 1 NET  omtrekkende beweging uitvaren.
              Zodra de lijnen zijn uitgevaren, aan
              een hogere snelheid, begint het
              ophalen. De beide spanschepen
              varen aan kleine snelheid
              voorwaarts en halen net zeer snel
              op.

     SPANSCHEPEN    VANGST:
              -demersale vis

              KENMERKEN:
              -idem ankerzegen
              -toegepast in Schotland en
              Denemarken                   www.vliz.be

VLIZ
                           Zeelessen
  4. Staand-want
  Netten worden uitgezet


    BOEI
              DRIJVERS              VOOR PELAGISCHE VISSOORTEN
                               LICHTE LIJN
          VOOR DEMERSALE VISSOORTEN    NET
                               VERZWAARDE LIJN
    ANKER


                        www.vliz.be

VLIZ
                                 Zeelessen
  2.2.1 War(rel)/kiewnetten


                TECHNIEK:
                Net wordt gedurende enkele uren
                aan bodem vastgehecht. Vissen
                zwemmen met stroom mee in net
                en raken in de wirwar van garen
                verstrengeld.
                VANGST:
                - demersale- en pelagische vis
                KENMERKEN:
                -lage kosten: schip met weinig
  NET NABIJ BODEM       vermogen
                - net vist slechts 2 uur, afhankelijk
                van stroming
      BORDEN       - localiseren vis is moeilijk
                - selectief vissen is mogelijk door
  NET AAN OPP.        verschil in maaswijdte
                - weinig bijvangst afh. van type net
                - vist ook afval op
                - vissen bij voorkeur op plaatsen
                waar andere schepen moeilijk
                kunnen zoals b.v. rond wrakken
                - verloren netten vissen nog door

                     www.vliz.be

VLIZ
                             Zeelessen
  2.2.2 Lijnen  (Eng.: ‘longlining’)
                      TECHNIEK:
                      De vis tracht het aan de haak
                      aangeboden aas op te eten en
                      zwemt zich daarna vast aan de
                      haak. Na tijdje worden lijnen aan
                      boord gehesen.

                      VANGST:
              LIJNEN WORDEN  - haai, rog, leng, zeepaling,
                1 VOOR 1  kabeljauw, makreel
               OPGEHAALD

                      KENMERKEN:
                      -zeer selectieve manier van vissen
    DRIJVERS
                      -bijvangst van zeezoogdieren
                      -type haak en aas bepaalt vangst
                      -zeer arbeidsintensief: 25.000
                      haken per dag waarbij elke haak
                      van aas wordt voorzien, continue
                      ontwarring lijnen, 24 h’s arbeid
                      -amper in Noordzee beoefend
         PELAGISCHE VIS
                           www.vliz.be

VLIZ
                                   Zeelessen
  2.2.3 Fuiken          AMBACHTELIJKE  TECHNIEK:
            VISSERIJ   Vissen zwemmen met
                  getijdestroming mee in het
                  langwerpig rond net. De
                  verschillende trechtervormige
                  compartimenten werken als val
                  door te beletten dat de vis
                  terugzwemt. Soms samen met
                  staande netten die vis naar fuik toe
                  begeleiden.
    FUIKEFFECT

                  VANGST:
                  - vooral paling
                  - kustsoorten
    FUIK
                  KENMERKEN:
                  -dicht bij kust
                  -ambachtelijke vissers en
                  sportvissers


                       www.vliz.be

VLIZ
                                Zeelessen
  2. DUURZAAM VISSEN


    De meeste technieken hebben zowel positieve als negatieve kanten.
    Traditionele technieken zoals b.v. vissen met de boomkor blijken niet zo
    duurzaam te zijn. Onderzoek naar alternatieven is daarom in volle
    ontwikkeling.

  Wat maakt visserijtechniek duurzaam?

  -  minder brandstofverbruik
  -  selectief vissen zodat er minder bijvangst is
  -  minder bodemverstoring
  -  wisselende opbrengst
  -  meestal betere kwaliteit vis (hogere prijs/kg)
  -  aangepast aan locatie en seizoen
  -  vissen op meerdere soorten i.p.v. monocultuur
                            www.vliz.be

VLIZ
                                    Zeelessen
    www.vliz.be

VLIZ
           Zeelessen

								
To top