Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Otr07 MuzafferBasaran by dN5O7g

VIEWS: 41 PAGES: 26

									KÖMÜRLÜ SANTRALLARDA
  REHABİLİTASYON


   Muzaffer Başaran
 EÜAŞ Emekli Genel Md. Yrd.
    DEK TMK Üyesi


  ICCI 2010, 12-14 Mayıs 2010
 WOW Convention Centre, İstanbul
  SUNUM PLANI
Rehabilitasyonun Gerekçesi
Santralların Yaşlanması
Rehabilitasyonun Nedenleri
Rehabilitasyon Kapsamının Tespiti
ABD’de santral verimleri
EÜAŞ’ın beklentileri
Çevre rehabilitasyonları
Afşin Elbistan A ve Yeniköy Santralları
Değerlendirme
      Rehabilitasyon Gerekçesi

Santrallar belli bir süre çalıştıktan sonra dizayn
 edildikleri performansın gerisine düşmeye başlarlar.
 Emre amadelikleri, güvenilirlikleri ve verimleri düşer.
Üretim miktarında ve emre amadelikte düşüş
 yaşanınca üretici şirketler önemli bir karar vermek
 zorundadırlar. Ya yeni santral yaparak kurulu güçlerini
 artırmak ya da mevcut santrallarda rehabilitasyon
 yaparak düşen performansı tekrar yükseltirken diğer
 taraftan santralın ömrünü uzatmak. Zaten konuyla
 ilgili literatürde “rehabilitasyon”dan çok “ömür uzatma”
 (life extension) kavramıyla karşılaşılacaktır.
        Santralların Yaşlanması
 Santralların yaşlanmasında dört temel mekanizma vardır.
 Sünme (Creep): Katı maddelerin aşırı stresin etkisiyle daimi
 olarak şeklinin değişmesidir. Sünme uzun süre sıcaklık ve
 basınca maruz kalan malzemelerde daha ciddi bir sorundur.
 Yorulma (Fatigue): Periyodik olarak inip çıkan (cyclic) yüklere
 veya strese tabi olan malzemelerde, zamanla ilerleyen
 hasarlara yorulma denir. Yorulma hasarı kümülatiftir. Yük ve
 stres ortadan kalksa da malzeme eski haline dönemez.
 Korozyon (Corrosion): Bir malzemenin çevresiyle kimyasal
 tepkimeye girerek temel özelliklerini kaybetmesine korozyon
 denir. En çok bilinen şekliyle metallerin elektronlarını
 kaybederek su veya oksijenle reaksiyona girmesidir.
 Aşınma (Wear & Tear): Katı yüzeyler, diğer katı, sıvı veya gaz
 maddeleri sürtünmesiyle aşınırlar.
SANTRALLARIN YAŞLANMASI
Termik Santrallar           Hidrolik Santrallar
Santral adı      Güç (MW)  Yaş  Santralın adı  Ğüç (MW)   Yaş
Bursa DGKÇ       1.431   11  Atatürk HS      2.400  17
Afşin Elbistan B TS  1.420   4  Karakaya       1.800  22
Afşin Elbistan A TS  1.360   25  Keban         1.330  35
Ambarlı DGKÇ      1.350   21  Altınkaya       703   22
Hamitabat DGKÇ     1.120   24  Berke         510   7
Soma – B TS       900   28  Hasan Uğurlu     500   30
Yatağan TS       630   27  Borçka        300   2
Kemerköy TS       630   16  Sır          283   18
Seyitömer TS      600   36  Gökçekaya       278   36
Kangal TS        457   20  Batman        198   6
Yeniköy TS       420   23  Karkamış       189   10
Çatalağzı TS      300   20  Özlüce        179   10
Tunçbilek B TS     300   31  Çatalan        169   12
Çan TS         320    4  Sarıyar        160   53
Tunçbilek – A TS     69   53  Gezende        159   15
Soma – A TS       44   52  Hirfanlı       128   49
 REHABİLİTASYONUN NEDENLERİ


TEKNİK NEDENLER
  EKONOMİK NEDENLER
    ÇEVRE VE ŞEBEKE
     İHTİYAÇLARI
REHABİLİTASYON İÇİN TEKNİK NEDENLER


    • Santral ömrünün uzatılması,


    • İşletme problemlerinin giderilmesi (aşınma,
     yırtık, çatlak, vibrasyon, kavitasyon),


    • Bakım işlerinin azaltılması,


    • Teknolojik iyileştirmeler (özellikle elektrik
     ve elektronik teçhizatta).
REHABİLiTASYONUN EKONOMİK NEDENLERİ


• Kapasite ve verimin artırılması

• Üretilen elektrik enerji miktarının artırılması,

• Generator ve diğer ekipmanlardaki kayıpların
 düşürülmesi,

• İşletme süresinin artırılması,

• Emreamadelik ve Güvenirliliğin Artırılması.
 ŞEBEKE İHTİYAÇLARI İÇİN REHABİLİTASYON


Türkiye’nin önemli hedeflerinden birisi de Avrupa
İletim Şebekesine bağlanmaktır.

Bunun içinde, Türkiye Şebekesi, UCTE (Union of
Coordinators for the Transmission of Electricity)
kriterleriyle uyumlu olmalıdır.

• Primer ve sekonder frekans kontrolu,

• Santralların yük limitlerine göre hızlı yük alır,
 yük atar hale getirilmesi,

• Düşük yüklerde çalışabilme kabiliyeti,
REHABİLİTASYON İÇİN ÇEVRESEL NEDENLER

   • Önemli  bir rehabilitasyon projesine
    başlamak için tek başına bir gerekçe
    olabilir,

   • Rehabilitasyonun kapsamı ülke mevzuatına
    bağlı olacaktır,

   • Eski dizayn veya aşınma nedeniyle, SO2,
    NOX ve partikül emisyonları sınırların
    üzerinde olabilir.

   • Atık su arıtma tesislerinde    teknolojik
    iyileştirmeler gerekli olabilir.
REHABİLİTASYON KAPSAMININ BELİRLENMESİ – 1


İşletme tarihçesiyle ilgili verilerin toplanması,
Kapsamlı saha incelemesi ve test programının
 belirlenmesi,
Kazan, Türbo-generatör, Değirmenler ve Kül Tutucu
 Elekto-filtrelerde Performans Testleri.
Test sonuçlarının analiz edilmesi ve emreamadeliği
 düşüren, santralın devre dışı olmasına yol açan, verimi
 düşüren ve çevreye zarar veren kilit ekipmanların tespiti.
REHABİLİTASYON KAPSAMININ BELİRLENMESİ – 2

Her ekipman arızası değerlendirilirken aşağıdaki sorular
 sorulmalıdır:
 - Bu arıza direk olarak santralın güvenli çalışmasını
 etkileyip, acil müdahale mi gereklidir?
 - Arızanın nedenleri nelerdir?
 - Her arızada ne gibi arızayı giderici faaliyetlerde
 bulunulmuştur?
Her düzeltici faaliyet için fayda maliyet analizi
 yapılmalıdır.
 Sonuçta incelenen ekipmanın rehabilitasyon
 programına alınıp alınmayacağı belirlenmelidir.
Verim Artırıcı Çalışmalar
İyileştirme Çalışması                        Verim Artışı (%)
Hava ön ısıtıcısı optimizasyonu                     0,16-1,5
Kül atma sistemi yenilenmesi                       0,1
Kazan hava ön ısıtıcı yüzeyi artırılması                 2,1
Yanma sistemi optimizasyonu                      0,15-0,84
Kondenser Optimizasyonu                         0,7-2,4
Soğutucu sistem performansının iyileştirilmesi             0,2-1,0
Besleme suyu ısıtıcıları optimizasyonu                 0,2-2,0
Baca gazı nemi alınması                         0,3-0,65
Baca gazı ısısının değerlendirilmesi                  0,3-1,5
Kömür kurutma sistemi kurulması                     0,1-1,7
Ölçü kontrol sistemi iyileştirilmesi / yenilenmesi           0,2-2,0
Cüruflanma ve yanma odası kirlenmesinin azaltımı             0,4
Kurum üfleyicilerin optimizasyonu                    0,1-0,65
Buhar kaçaklarının azaltılması                      1,1
Buhar türbini iyileştirilmesi                      0,84-2,6
Kaynak: National Energy Technology Laboratory, DOE/NETL-2008/1329
    ABD’de Kömürlü Santral Verimleri
 Tip    Tesis  Ünite  Kapasite  Üretim  Ortalama  Verim   Üst %10
       yılı  sayısı  (MW)   109 kWh  verim %   bandı   verim ort
Subkrit.   1969   410   77.789   447    31,3   19,1-40,9   36,3
      öncesi
Subkrit.  1970-   273   127.675   824    31,4   20,5-38,7   36,3
      1989
Subkrit.  1990-   27    7.477    51    29,9   21,1-37,6   35,9
      2008
ALT TOP.       710   212.942   1.322   31,3   19,1-40,9   36,4
Superkri.  1969   34    19.467   114    34,6   22,5-40,1   38,8
      öncesi
Superkri.  1970-   74    60.169   398    35,1   29,8-41,0   39,1
      1989
Superkri.  1990-   1    1.426    10    40,2    40,2    40,2
      2008
ALT TOP.       109   81.062   522    35,1   22,5-41,0   39,3
 GENEL        819   294.004   1.844   31,8   19,1-41,0   37,4
TOPLAM
         Dünya’dan Örnekler
 ABD : DOE’nin NETL’ye yaptırdığı çalışmaya göre %32 olan
 ortalama verim, en iyi %10’un ortalaması olan %37’ye çıkarılsa
 ABD’de 88 milyon ton daha az kömür tüketilerek 250 milyon ton
 daha az CO2 atılacaktır.
 Hindistan’da beş etaplık toplam 73.110 MW’lık 575 ünitelik
 kömürlü santrallarda rehabilitasyon programı hedeflenmiştir.
 13.570 MW’lık 1, etapta %49 olan kapasite faktörünün %75’e
 çıkarılması amaçlanmıştır.
 Çin: Örnek olarak Kyushu santralında verim %33’den %37’ye
 çıkarılmıştır.
 G. Afrika: Islak tip soğutma kulelerinin kuru tipe çevrilmesiyle
 kWh başına su tüketimi 2,85 litre’den 1,26’ya düşürülmüştür.
 Polonya: Yaşlanan çok sayıda pulverize kömürlü tip kazan,
 akışkan yataklı kazana değiştirilerek hem verim yükseltilmiş,
 hemde NOX emisyonu düşürülmüştür.
EÜAŞ’IN REHABİLİTASYON BEKLENTİSİ

 SANTRAL       Kazanç (kWh)
 AFŞİN ELBİSTAN -A   4.856
 ÇATALAĞZI        201
 KANGAL         810
 ORHANELİ        321
 SEYİTÖMER        815
 TUNÇBİLEK       1.083
 SOMA-B         2.756
 YENİKÖY         529
 ALİAĞA         321
 AMBARLI DGKÇ      1.073
 HAMİTABAT DGKÇ     1.100
 TOPLAM        13.865
        Türkiye’den Örnekler
 1.355 MW gücündeki Afşin Elbistan Santralının
 Rehabilitasyonu için 12.06.2006 tarihinde Dünya Bankasıyla
 280 milyon €’luk kredi anlaşması imzalanmasına rağmen
 ihaleler sonuçlandırılamadığı için kredi iptal edilmiştir.
 Kurulu gücü 2x210 MW olan ve yıllardır 2x170 MW olarak
 çalışan Yeniköy Santralı yapılan rehabilitasyonla artık 2x210
 MW çalışır hale getirilmiştir. Kazanç 520 milyon kWh’dir. Kazan
 Fiyatı 10 cent alırsak getiri 52 milyon $/yıl
 Rehabilitasyon sözleşme bedeli 57,5 milyon € (80,5 milyon $)
 olduğundan yatırım 1,5 yılda kendisini ödemektedir.
 Kangal’da da değişen kömür özelliklerine göre yanma
 optimizasyonu yapılmıştır. 62 milyon € harcama sonucu 480
 milyon kWh ek üretim beklenmektedir.
AB LCP ve TÜRK MEVZUATI LİMİT DEĞERLERİ (Katı
Yakıtlar)
BACA GAZI KÜKÜRT ARITMA TESİSLERİ
        BGD’li Santrallar    MW

        Afşin Elbistan B     1.440
        Yatağan          630
        Yeniköy          420
        Kemerköy         630
        Orhaneli         210
        Kangal 3         157
        Çayırhan         620        BGD Gereken Santrallar  MW
        Afşin Elbistan A     1.355
        Soma           1.034
        Tunçbilek         365
        Seyitömer         600
        Kangal 1,2         300
  KÜL TUTUCU ELEKTROFİLİTRELER
18 MART ÇAN                       KEMERKÖY
        Emisyon limitleri  Emisyon limitleri
       içindeki santrallar dışındaki santrallar

       -Afşin Elbistan B  -Afşin Elbistan A
ORHANELİ   -Çan        -Soma 3-8       YATAĞAN

       -Kemerköy      -Çatalağzı
       -Yeniköy      -Kangal 1,2
       -Yatağan      -Tunçbilek
       -Seyitömer
                             AFŞİN-ELBİSTAN B
 YENİKÖY
       -Kangal 3
       -Soma1,2
       -Orhaneli
AFŞİN ELBİSTAN A İŞLETME İSTATİSTİKLERİ
  Yıl   Kapasite    Emre      Santral
     Faktörü (%)  amadelik ( % )  verimi (%)
 1998   63,82      76,86     31,30
 1999   63,79      79,19     30,76
 2000   39,61      50,30     30,06
 2001   43,93      52,86     30,40
 2002   24,32      31,05     28,96
 2003   25,96      36,52     28,92
 2004   15,34      53,73     27,25
 2005   21,17      32,66     27,18
 2006   23,26      26,49     30,22
 2007   35,03      39,30     31,10
     AE A iŞLETME ŞARTLARI MUKAYESE
Parametre                Dizayn  Fiili 3. ünite
                   (%80 Yük)  (%80 Yük)
Güç (MW)                 275      280
Ünite brüt verim (%)          36,5     29,4
Turbin verimi (%)            44,3     40,6
Kazan verimi (%)            83,3     72,6
Ana buhar debisi (t/h)         805     850
Püskürtme suyu debisi          16,5     40,0
Kondenser Vakumu (mm Hg)        716     691
Ana soğutma suyu debisi (t/h)     24.410    31.360
Hava ısıtıcısı gaz çıkış sıc. (o C)   160     223
Eko çıkışında baca gazındaki      4,4     10,6
O2 (%)
   ARIZA KAYNAKLARI VE KAYIPLAR
Arızalar (1998-2003)        Kayıp zaman  Kayıp Enerji
                    (hr)    (MWh)
Turbin kanat arızası         29.299    9.959.178
Kazan boru arızası          18.736    6.364.889
Turbin yatak arızası         4.812    1.635.778
Generator H2 kaçağı          1.919    652.361
Cüruf atma sistemi          1.497    508.229
Kazan temizleme/cüruflanma      742     252.134
Cebri Çekme Fanları          545     185.425
Kondenser temizleme          467     158.685
Brüden bunker savakları        275     92.778
AB by-pass hattı           274     91.783
Kül atma sistemi           264     89.808
Enerji dalgalanması ve kesintisi   263     89.508
Değirmenler              216     73.576
 AE A’DA TERMAL VERİMİ DÜŞÜREN UNSURLAR


Madde               Heat Rate Santral verimi
                  (kCal/kg)   (%)
275 MW’da dizayn değeri       2.352    36,6
Giren hava kaçağı          269,8    -3,8
Yüksek baca sıcaklığı         74,5    -0,9
YB bes. su ısıtıcı devre dışı     73,5    -0,9
Kondenserde yüksek vakum       51,8    -0,5
YB turbininde verim kaybı       32,5    -0,4
Tekrar kız. püskürtme suyu fazla   24,1    -0,2
Diğer                 46,8    -0,5
280 MW’da mevcut değer        2.925    29,4
        DEĞERLENDİRME

Rehabilitasyon, yeni kapasite ve daha fazla üretim için
 en ekonomik yoldur.
Verimsiz santralları verimli hale getirmekde temiz
 enerjidir, çünkü verimdeki her %1 artış, CO2
 emisyonunda %2 düşüş anlamına gelir.
Ancak mevcut kamu ihale kanunuyla kamu santrallarının
 rehabilitasyonunu yapmak çok zordur.
Mevcut denetim sistemi de karar verme sürecini felce
 uğratmıştır.
BENİ DİNLEDİĞİNİZ

  İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.

        Muzaffer BAŞARAN

								
To top