REGULAMENT IEDERA

Document Sample
REGULAMENT IEDERA Powered By Docstoc
					            2011-2012
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

   INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

     ŞCOALA CU CLASELE I-IV IEDERA DE SUS

      CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ

           PRIMĂRIA IEDERA
            Invitaţie
   În perioada 22 - 24 iunie 2012 se va desfăşura în satul
 Iedera, comuna Iedera, judeţul Dâmboviţa, Festivalul -
 Concurs Cultural-Artistic şi Ecologic „IEDERA, UN COLŢ
 DE RAI” – ediţia a II-a şi vă aşteptăm cu drag să
 participaţi, oferind copiilor din instituţia/unitatea
 dumneavostră de învăţământ ocazia de a trăi o experienţă
 unică.
   Evenimentul îşi propune formarea unui comportament
 artistic prietenos, sensibil, responsabil şi creativ faţă de
 natura, care se regăseşte în vasta diversitate culturală
 românească.
   Festivalul - Concurs este cuprins în calendarul
 activităţilor extraşcolare al M.E.C.T.S (avizat în CAER).
   Participarea la acest concurs se va face conform
 Regulamentului şi a fişei de înscriere anexate prezentei
 invitaţii şi nu presupune taxă de înscriere.
                    DIRECTOR FESTIVAL,
                    Prof. Otilia Tomescu
              REGULAMENT
Coordonator proiect: Tomescu Otilia – Profesor învăţământ primar
Mobil: 0727751857, tel. fix. 0245/666011, e-mail: tomescu.otilia@yahoo.com
Data: 22-24 Iunie 2012
Locaţia: Casa de Cultură Iedera

 DERULAREA FESTIVALULUI
   Concursul se va desfăşura în zilele de 23 şi 24 Iunie 2012 începând cu ora 09.00
 Prima zi va debuta cu secţiunea teatru/recitare, secţiunea dans (dans tematic, dans
 popular, dans ţigănesc) şi va continua cu secţiunea – Parada costumaţiilor ecologice
 (prezentarea unor costumaţii realizate din materiale refolosibile), în sala mare a Casei
 de Cultură Iedera.
   În ziua de 24 Iunie 2012, ora 08.30 se va desfăşura secţiunea de muzică
 (subsecţiunile: muzică uşoară, muzică populară, muzică folk, muzică ţigănească), în
 sala mai sus menţionată.
   Gala Laureaţilor în aceeaşi zi şi în aceeaşi locaţie începând cu ora 17.00.

 Condiţii de participare:
   Pe scena festivalului vor participa elevi ai şcolilor, liceelor, cluburilor şi
   asociaţiilor din ţară.
   Fiecare şcoală/liceu/club/asociaţie va participa cu un concurent pentru fiecare
   ciclu de învăţământ:
                Ciclurile de învăţământ:
                   o Ciclul primar
                   o Ciclul gimnazial
                   o Ciclul liceal

     La secţiunile 5 şi 6 (Ateliere de lucru; Înregistrări pe CD/DVD) se pot
     înscrie în concurs şi copiii din ciclul preşcolar, alături de cei din ciclurile
     primar, gimnazial, liceal şi se admit obiecte/lucrări colaj/CD-uri/DVD-uri
     cu înregistrări trimise prin poştă (până la data de 1 iunie 2012, data poştei);
     Lucrările/ obiectele trimise prin poştă să fie însoţite de un plic autoadresant
     şi timbrat;
     Concurenţii nu vor achita taxă de participare.
     Înscrierea în concurs se va face pe baza fişei de concurs;
     Fişa de concurs şi negativul piesei pentru concurs (unde este cazul), vor fi
     expediate prin poştă până la data de 1 iunie 2012 (data poştei), pentru
     realizarea caietului program şi a benzii de concurs (pentru masterizare) sau
     pe adresa de e-mail: tomescu.otilia@yahoo.com ;
     Adresa de expediere: dest. Tomescu Otilia – Şcoala Iedera de Sus, str.
     Principală, nr.185, Iedera - cod 137260, pentru festivalul „IEDERA, UN
     COLŢ DE RAI” ediţia a II-a;
     Concurenţii vor fi însoţiţi doar de profesorul îndrumător sau de un părinte.
      Informaţiile legate de Festivalul – ,, IEDERA, UN COLŢ DE RAI” se vor
      găsi pe site-ul : www.isjdb ( site-ul Inspectoratului Judeţean Dâmboviţa).

Secţiunile concursului:
1. SECŢIUNEA MUZICĂ
  ,,Natura cântă peste tot-în vântul care trece prin ramurile pomilor, în ciripitul
păsărilor, în susurul izvoarelor.” (Osho)
                    Muzică uşoară
   Concurenţii vor interpreta în concurs obligatoriu o piesă românească sau din
    repertoriul internaţional, de factura lentă sau ritmică, pe tema naturii/ iubirii;
   Piesa din repertoriul internaţional va fi interpretată în orice limbă străină (nu doar
  engleză sau franceză);
   Durata unei piese muzicale-3/4 minute;
   Interpreţii vor fi acompaniaţi de negative înregistrate pe suport CD;
   Muzica şi textul piesei trebuie să fie adecvate vârstei concurentului şi temei
  concursului.
                   Muzică populară
   Concurenţii vor prezenta în concurs o piesă specifică zonei din care vin, pe tema
    naturii/ iubirii;
   Cântecul propriu-zis va fi acompaniat de negative înregistrate pe suport CD sau
    instrumente populare;
   Interpreţii vor purta obligatoriu costum popular adecvat zonei din care provin;
   Înainte de interpretarea cântecului, fiecare concurent poate descrie (nu e
  obligatoriu) pe scurt costumul popular pe care-l poartă (menţionarea părţilor
  componente, a tipurilor de materiale şi fire din care au fost confecţionate-dacă sunt
  din materiale naturale şi cusute cu fire ecologice-in, cânepă, mătase; a tipului
  motivelor cusute pe acestea-florale/inspirate din natură ori de alt fel).

                   Muzică folk
   Concurenţii vor interpreta în concurs obligatoriu o piesă românească, pe tema
  naturii/iubirii;
   Durata unei piese muzicale-3/4 minute;
   Interpreţii se vor acompania la chitară;
   Muzica şi textul piesei trebuie să fie adecvate vârstei concurentului şi temei
  concursului.

2. SECŢIUNEA – PARADA VESTIMENTAŢIILOR ECOLOGICE
  ,,În natură nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, totul se transformă.” (Antoine
Lavoisier)
      VESTIMENTAŢII        REALIZATE       DIN     MATERIALE
       REFOLOSIBILE
         Concurenţii vor explica procedeul de realizare şi vor enumera
         materialele folosite;
         Este obligatorie denumirea costumaţiei;
         Concordanţa costum-denumire va constitui un avantaj la punctaj;
         Fiecare concurent va răspunde la o întrebare de cultură generală în
        legătură cu aspectul costumaţiei (ex. Dacă un concurent este costumat în
       curcubeu, îi pot fi adresate următoarele întrebări: Câte culori are
       curcubeul?; Ce culori primare trebuie amestecate pentru a obţine culoarea
       secundară violet?; etc.; Dacă are costumaţie de vulpe sau de altă
       vieţuitoare, poate fi solicitat elevul să spună ce fel de animal este-domestic
       sau sălbatic, dacă ştie titlul unei poezii sau lecturi despre acesta ori o
       ghicitoare. Dacă reprezintă un anotimp, poate fi rugat să-l descrie
       enumerându-i câteva caracteristici sau dacă ştie măcar o sărbătoare
       religioasă specifică acestuia ori să spună titlul şi autorul unei
       poezii/lecturi/cântec despre acesta sau o ghicitoare).

      COSTUME POPULARE SPECIFICE ZONEI DIN CARE VINE
      CONCURENTUL
       Fiecare concurent înscris la această secţiune va prezenta un costum
      popular specific zonei din care vine, menţionând părţile componente ale
      acestuia, motivele folosite la cusături şi materialul din care a fost
      confecţionat.
       Prezentarea unui costum popular nu trebuie să dureze mai mult de 5
      minute.

3. SECŢIUNEA TEATRU/ RECITARE:
       Trupele de teatru vor prezenta scenete, parodii, monologuri sau
      dramatizări pe tema naturii, de maxim 15 minute;
       Concurenţii care vor recita trebuie să aleagă sau să creeze poezii pe
      tema naturii/iubirii;
       Scenetele, dramatizările, poeziile creaţii proprii şi costumaţiile realizate
      din materiale refolosibile vor constitui un avantaj la punctaj.

4. SECŢIUNEA DANS
  ,,Natura dansează pretutindeni în valurile mării/oceanului, în zborul păsărilor.”
(Osho)
              Dans popular/tematic/ ţigănesc

     Concurenţii vor prezenta în concurs un dans ce are conotaţii ecologice, care
    reies din costumaţii şi piesa muzicală alese (în cazul dansului tematic), de maxim
    5 minute.
     Costumaţiile pentru dans realizate total/parţial din materiale reciclabile vor
    constitui un avantaj la punctaj (în cazul dansului tematic). Costumele populare şi
    cele ţigăneşti conţin motive florale din natură, redate prin cusături şi imprimeuri.
     Pentru dansurile populare/ţigăneşti sunt obligatorii costumele specifice şi
    complete.

5. SECŢIUNEA ATELIERE DE LUCRU – tehnici de lucru şi artă populară –
,,Magia florilor şi lumea celor care nu cuvântă”- minim 2-maxim 4 participanţi pe
judeţ
  ,,Natura e un mare creator în orice domeniu.” (V. Ghica)
  ,,Natura e sufletul artei.”(William Hazlitt)
        Concurenţii vor prezenta minim 1 obiect/ lucrare colaj (tehnica origami,
       tehnica quilling, împletituri/cusături fire naturale, obiecte cioplite în
       lemn);
        Se admit şi obiecte/lucrări colaj trimise prin poştă (până la data de 1
       iunie 2012, data poştei);
        Lucrările/ obiectele trimise prin poştă să fie însoţite de un plic
       autoadresant şi timbrat;
        Pe perioada celor două zile concurenţii prezenţi vor realiza minim un
       obiect/lucrare colaj în atelierele de lucru;
        Materialele necesare realizării obiectelor/lucrărilor (materiale din
       natură, hârtie de toate tipurile, fire, materiale textile, lipici, foarfece ş. a.)
       nu sunt puse la dispoziţie de către organizator, le vor aduce participanţii;
        Se va realiza o expoziţie cu lucrările şi obiectele trimise prin
       poştă/făcute în ateliere (pentru a fi jurizate);
        Între 01.06.2012- 22.06.2012 organizarea expoziției cu lucrările înscrise
       la concurs;
        Evaluarea va fi făcută în perioada 23.06.2012- 24.06.2012;
        Expedierea plicurilor (acord de parteneriat şi diplome)- se va face până
       pe 1.07.2012;
        În prima zi, în deschiderea primei secţiuni vor fi prezentate
       demonstrativ instrumente muzicale confecţionate din lemn, apoi vor putea
       fi admirate în cadrul unei expoziţii pe parcursul desfăşurării concursului.

6. SECŢIUNEA ÎNREGISTRĂRI PE CD/DVD
       Dansurile, piesele de teatru/ recitările, melodiile şi costumaţiile pot fi
      trimise înregistrate pe CD sau DVD, câte o înregistrare pe un CD/DVD,
      până la data de 1 iunie 2012, data poştei;

        Înregistrările vor fi trimise prin poştă până la data de 1 iunie 2012 (data
       poştei) .

        Participanţii vor trimite înregistrarea pe suport electronic CD/ DVD pe
       adresa: Şcoala Iedera de Sus, şos. Principală, nr. 185, sat Iedera de Sus,
       com. Iedera, jud. Dâmboviţa.

        Filmările nu necesită înregistrări într-un studio specializat, ci pot fi
       realizate cu ajutorul unei camere video şi transferate pe CD/DVD, în
       condiţii optime, astfel încât să poată fi urmărite, atât vizual, cât şi auditiv,
       de către membrii juriului.

        CD/DVD-urile şi anexele vor fi trimise într-un singur plic, de către
       persoana de contact din şcoală.

        Fiecare CD/DVD va fi însoţit de fişa de înscriere.

Criterii de evaluare :
         Adecvarea melodiei/poeziei/textului     adecvată   vîrstei  şi  temei
         concursului
          Calităţile interpretative
          Gradul de dificultate al piesei
          Expresivitatea artistică
          Originalitate creativă
          Cultura generală
          Corectitudinea lingvistică, a dicţiei şi a exprimării narative
          Ţinuta scenică
          Texnici de folosire a hârtiei (tehnica origami, texnica quilling), a
          firelor naturale, a cioplirii în lemn
          Autenticitate

Programul concursului

   22 iunie - până la ora 16.00 sosirea concurenţilor
       - ora 17.00 întâlnirea participanţilor cu membrii juriului
       - ora 18.00 conferinţa de presă

   23 iunie – SECŢIUNILE TEATRU/ RECITARE, DANS ŞI PARADA
         COSTUMAŢIILOR
        - ora 09.00 deschiderea festivalului
        - ora 09.30 ciclul primar
        - ora 11.30 ciclul gimnazial
        - ora 15.00 ciclul liceal
        - ora 17.30 - recitaluri - formaţii de dansuri (Alla Dance Târgovişte,
  Floare de cireş-Băneşti) şi personalităţi ale teatrului (actorul şi directorul
  Teatrului de Comedie – George Mihăiţă şi actori ai Teatrului Municipal
  Târgovişte)
        O seară mirifică vom petrece în mijlocul naturii, în ajun de
Drăgaică/Sânziene – sărbătoare a naturii şi-a iubirii (focul tradiţional şi dansul Drăgaicei,
între orele 22.00-24.00, conform tradiţiei, pe poiana punct turistic Cetăţica din pădurea
Ruda-unde sunt ruine ale unor edificii geto-dace şi un izvor, care parcă vin să confirme
originile geto-dace ale sărbătorii ce va fi a doua zi, pe 24 iunie)- toţi cei prezenţi vor
învăţa unde şi cum se face focul în pădure fără să provoace incendii, dar şi semnificaţiile
sărbătorii ce îşi are originea într-un cult geto-dac străvechi al Soarelui. („CÂND
TRADIŢIA VORBEŞTE, VOCILE TUTUROR ZEILOR PAR A FI ADORMITE
ÎN ARMONIA RAIULUI.”-W. SHAKESPEARE)

      24 iunie – SECŢIUNEA MUZICĂ
       - ora 09.00 ciclul primar
       - ora 10.30 ciclul gimnazial
       - ora 12.00 ciclul liceal
       - ora 16.00 – conferinţă de presă
       - ora 17.00 – Gala laureaţilor - recitaluri
       - ora 21.00 – Serbarea câmpenească “Iedera, un colţ de Rai”
Juriul
   Va fi format din personalităţi ale muzicii folk (Maria Gheorghiu)/uşoare
(Mirabela Dauer)/ populare, actori (actorul şi directorul Teatrului de Comedie –
George Mihăiţă şi actorul Eusebiu Ştefănescu), profesori de muzică, de dans,
inspectori de specialitate I.S.J. Dâmboviţa, reprezentanţi ai Centrului Judeţean de
Cultură, ai ,,Gărzii de Mediu Dâmboviţa”, ai Cluburilor Artistice, ai O.N.G., ai
presei, ai bisericii şi ai Consiliului local.

Premiile „IEDERA, UN COLŢ DE RAI”:
        Se vor acorda la fiecare ciclu premiul I, II, III şi menţiuni;
        Concurentul care va obţine nota maximă, indiferent de vârstă, va primi
       marele premiu al festivalului, trofeul ”IEDERA, UN COLŢ DE RAI”
       pentru fiecare dintre ciclurile de învăţământ;
        Câstigătorii vor fi răsplătiţi cu diplome şi plachete;
        Se va acorda fiecărui participant diplomă de participare;
        Se va acorda fiecărui profesor - instructor diplomă de merit.

Detalii organizatorice:
        Cazarea şi masa (numai pentru elev şi profesorul însoţitor) vor fi
       suportate de către organizatori;
        Transportul nu va fi asigurat de către organizatori;
        Evoluţia în concurs va fi stabilită de către organizatori pe cicluri de
       învăţământ în funcţie de numărul celor înscrişi în concurs;
        Contestaţiile privind deciziile juriului nu sunt admise;
        Concurenţii sunt rugaţi să participe în concurs şi la gală în ţinută
       festivă;
        Pe parcursul celor două zile de concurs, vor fi susţinute recitaluri de
       către personalitaţi artistice.

 Concursul va fi amplu mediatizat în presa scrisă, radio şi televiziune.
 Cei mai valoroşi concurenţi au şansa de a realiza imprimări în studiouri
 profesionale şi de a intra în circuitul emisiunilor cultural-artistice specializate.

       VĂ RUGĂM SĂ CONFIRMAŢI PARTICIPAREA COPIILOR
            PÂNĂ LA DATA DE 1 iunie 2012!

   Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa doamnei profesor Tomescu Otilia
la telefon: 0727751857, 0245/666011 sau pe E-mail tomescu.otilia@yahoo.com
        Persoana de contact, director festival- coordonator Proiect
                Prof. Otilia Tomescu
                  Festivalul – Concurs Cultural-Artistic şi Ecologic
                      „IEDERA, UN COLŢ DE RAI”
                           Ediţia a II-a
                         Iedera, 22-24 iunie 2012

                             FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
                            Nr. ….. data: ……/…../2012

DATE DESPRE CONCURENT:
GRĂDINIŢA/ŞCOALA/CLUBUL/PALATUL/ASOCIAŢIA/LICEUL …………………….………………
NUME: ……………………………………………………………………..
PRENUME: ……………………………………………………………….
ECHIPA/FORMAŢIA:.................................................................................; Nr. participanţi:..........................
CLASA: …../…../……….
ADRESA: JUDEŢ: …………………….., LOCALITATE: ……………………
STR. ……………………………., nr. ......., bl. ……., ap. ………, et………., telefon ……………………...


                   SECŢIUNEA DE MUZICĂ...............................
1. „……………………………………”
muzica: ………………………., versuri: …………………….., minutaj: . …’….’’

                 SECŢIUNEA DE TEATRU/RECITARE..............................

2. ,,...................................................”
autor:...................................................., minutaj” . …’….’’

                 SECŢIUNEA DE DANS...................................................
3. ,,.....................................................”, minutaj” . …’….’’

               SECŢIUNEA 5..................................................................
Tilul lucrării:............................................................................................................
Tehnica de realizare:

            SECŢIUNEA 6...................................................................
Genul înregistrării: muzică.................................; dans.............................................; teatru.............................;
           prezentare costumaţii -denumire........................................................................................

ÎNSOŢITOR:
PROFESOR ÎNDRUMĂTOR / PĂRINTE
NUME ŞI PRENUME: …………………………..
Telefon………………………………
Detalii organizatorice:
  a. Solicit rezervare pentru un număr de .... persoane, în perioada: 22 -24 iunie 2012
  b. Sosesc la Moreni în data de ……………………, ora …., cu ………………………
  (precizaţi mijlocul de transport)

                                                     SEMNĂTURA,
                                                 PROFESOR ÎNDRUMĂTOR / PĂRINTE
ŞCOALA CU CLASELE I-IV IEDERA DE SUS          ______________________________________
Şos. Principală, nr. 185, sat. Iedera de Sus      Adresa: _______________________
Jud. Dâmboviţa                     Jud. __________________________
Tel.: 0245-666011; 0727751857              Tel.: __________________________
E-mail: ederile@yahoo.com                Email:________________________
Nr. înregistrare:_________/__________          Nr. înregistrare:________/_______                CONTRACT DE PARTENERIAT
      Încheiat azi, ………………………. între:
      PĂRŢILE CONTRACTANTE:
      1. ŞCOALA CU CLASELE I-IV IEDERA DE SUS, judeţul Dâmboviţa,
  reprezentată de prof. Aldescu Aurelian, în calitate de director şi prof. Tomescu
  Otilia, în calitate de coordonator al Festivalului – Concurs Cultural Artistic şi
  Ecologic “ IEDERA – UN COLŢ DE RAI”, ediţia a II-a, iunie 2012

      şi

      2. ____________________________________________________________,
  reprezentat(ă) de ______________________________________________________,
  în calitate de director şi ________________________________________________,
  în calitate de învăţător(i)/ profesor(i) coordonator(i) al/ai elevilor selecţionaţi pentru
  a participa la Festivalul-Concurs Cultural Artistic şi Ecologic “Iedera, un colţ de Rai”,
  ediţia a II-a, iunie 2012.

Obiectul contractului:
    Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant
şi partener în vederea organizării şi desfăşurării Festivalului-Concurs Naţional ,, Iedera,
un colţ de Rai‘’.

Grupul ţintă: preşcolarii şi elevii din ciclurile primar, gimnazial şi liceal.


Obligaţiile părţilor:
Şcoala coordonatoare se obligă :
     Să informeze unităţile şcolare şi instituţiile partenere cu privire la organizarea
     concursului;
     Să distribuie regulamentul concursului şcolilor şi instituţiilor partenere;
     Să organizeze toate activităţile cuprinse în regulamentul concursului;
     Să respecte perioada de desfăşurare a concursului;
     Să asigure spaţiul şi condiţiile optime necesare unei bune desfăşurări a
     concursului;
     Să asigure un juriu de specialitate;
      Să ofere tuturor elevilor premiaţi diplome, iar celorlalţi diplome de
      participare;
      Să mediatizeze festivalul concurs, precum şi rezultatele acestuia.

Instituţia parteneră se obligă:
   Să promoveze/mediatizeze concursul în unităţile şcolare şi comunitatea locală;
   Să selecţioneze elevii care vor participa la concurs;
   Să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului;
   Să înmâneze preşcolarilor/elevilor diplomele trimise de instituţia organizatoare a
    concursului:
   Să mediatizeze rezultatele concursului;
   Să respecte condiţiile prevăzute în acord;
   Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
    concursului.


Durata acordului (contractului):
    Acordul (contractul) intră în vigoare în momentul semnării şi este valabil în
perioada octombrie 2011-septembrie 2012.
    Prezentul contract se încheie în două exemplare (câte unul pentru fiecare parte).  Şcoala cu clasele I-IV Iedera de Sus       ________________________________
         Director,                    Director,
     Prof. Aldescu Aurelian             ____________________
       Coordonator proiect,            Coordonator(i) partener(i),
       Prof. Tomescu Otilia         ______________________________

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:6/6/2012
language:
pages:10