Docstoc

cs301 assingment solution file

Document Sample
cs301 assingment solution file Powered By Docstoc
					10, 5 ,3, 15, 17, 19, 21, 25, 24, 22
Ye 100% true solution hai mene step by step solve kea hai sirf samjhane k leay lakin aap
ne sirf last wale diagram he bnani hai assignment me bake ke zarrorat nhe sir ne sirf yehe
bnane ka kha hai .
Hr bar new digit inter krne k bad left and right nodes ka balance maloom krna hai yane
left nodes - right nodes
 (node wo line hai jo aik digit se dosre digit ke trf ja rhe hai )
Aap ne balance maloom krne k leay digits ko count nhekrna sirf nodes(lines) ko count
krna hai.
Ager ans 0,1,-1 aye to balance hoga or ye AVL tree hoga .
Otherwise rotate krna hai take balance bn jaey.                    10
                5           3
                     5
                            10
                3
         5
             10
    3                  15
                     17
      10


           15
  5
                17


3
         10


                15
    5
                     17


3
           15

                        19

              17
      10                   19
  5                         21
                        21
3                           25
       15
    10     17
            19
  5
               21

3
               25
         24
Required final AVL tree


             17


        15
                  19
    10                21
  5                   25
                   24
3
                22

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:16
posted:6/2/2012
language:
pages:6
Description: cs301 assingment solution file