Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Pengumuman Kelulusan (PDF)

VIEWS: 104 PAGES: 2

									               REMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR


    FAA           DI NA S P EN D ID IKA N
                      1
                SMPNEGERI PEUREULAK
                Jln. Pegadaian 10 DcsaLeugeTelp. (M46) 31030Pcureulak
                      No.
                            websitelwww.smpnlpeureulak
              EmaiL smpnlpeureulak@yahoo.co.id             sch.id


               PENGUMT]MAN KELULUSAN IIN
                 Nomor 1424.3/36812012 Berdasarkanhasilmusyawarah
             DewanGuru dan StafTataUsaha          Kabupaten
                           SMPNegeri1 Peureulak    Aceh
            hasil
 Timur,dan memperhatikan UjianNasional (UNlserta              2ALl/20t2,
                                  Pelajaran
                        UjianSekolaH(UslTahun
 makayangdinyatakan LULUS SMPN Peureulak
             dari  1      adalah   berikut:
                         sebagai


     -El
[-n-ffis+rs I E-          -sl                     {
             L !!ffErz1' i- EffE zi E tlEffitmiT] [EqEiBgI tJq.3g:tz' ]
: : *J - - - - :

L,!tE!{8s_:l   -2_1   :l
     Ll3.q$:!z! L&q!E.z4eL H_qs!:?4:Lj            r3-u36-rzz-7
                          i I r3-r3E-rE!_-s_j I
                     L_l!:0!E_{zz-3    L_
@Ergqj_] [@.0?2-.q] il_EF@ []!{!q-zjt .E @U     [@]    []!{lEmE
ftulnltqLfllLsmrrro rc:glelltl] frmF tn-qi-'s{sg-24[im+ EtI L@]
                         {l
I E-usE-tsz-sll                 rs-0sr-rzs-sll
            t3-0rFzrs-Bilrs-usE-ro7-EJl
       E-0tr-ET4-?ll                       rr-0BE-rzE-41
                              rr-0BE-0rE-zll
     {
I EfiE-tss t B-Es   fTffFzAE [ ffifftlug-El
        -078.8'l    -il            t
                       r_E{qr-ffiu-T m+st-srg-sl
                                   |Jilst{tg-n
@g!F:I[E-0sE-r27.f L]@AiE:q!q.]qljL-j--ji:[f,               ['}mrili5]ilt!!-ry
t-E{sszEE-il
     tl141-11a-Qfffi-ffiEttgrsl
                 [_ltrE:!!Lq i@tgt-q            I F-ffiEn??-4-l
                                            fteEg-zaz-Bl
     t_trlF]irq rcffirlErE [-t_gjt3E.!1!jq]
Irsus&ggs-sl                 [E{I@             []l{tE-n@ f-}@
         E-"4@-nn.B]L@--:!!z--sl[@rUI]t-Fuleqrygi-F@I
t--'!:t:Etu-f[-1ir--0fl
tlsgiFzc-ql!:e!E-zAAtB-sss-'ss-Lt___qq$--@lT-ffi E-zqlZ@",_E[-q1qq-111fl
I rs-org{rz.E]
     re[fn.n[e nr+relss4 t-B.iiien+Tl l-n-ffi8:40?A
                           LmIrf114E[}'.1ej-zTrl
         4     -sl           fsmEjg4lg[|3.E'iE_-{_sr4
Filmtttlj t_q1gqtuii [itF-E.zEo [--E{l-E.| [EftF0EB--Bl
re@        [$-rigrssq
              n!@g     t@g            fI@]
                              []!{L8{4Lf,            rcq{E@
      LF{IE{EIE_E.
ili]q.!r0_q]?l        t_         : H-0lEulljil
                    t_T:u_t_ElE
          t !iF:!qtrl ltLsElql_-4            {l
                              [pqse]u_tr
[E0Tg.zs-q[].:.ircEf
         Ut-11.ulqlmgfTm@Lttr$:?IEEt_-!!:0*!q.Es53i_!!@4]
LEf_-:@ltE{$@[jtq!q!g]l[3-@tEs@[].ljm'f,                           L@ru
           fl
reqlEgtgll [n-usr-HB fttq@         ril
                 l= E{stlzg [tg.[3B..3I!!3i    jj] [ H-ffit-mEl]
     r      rl
[-E{Bt-orslI Emr-':s i_!_@]   fB-uBE-'?E      tl
                      tl rc-ffiE-z3s [lI!!q{?EJ LTnjE-zEgg
                 t-!@
l-Llgls.qlqf,[-rllls1tq-dlH-ngrrg3-4l     @[-          [-i+ffiEut]
                 F.ffr-'r,-Bl[_|!:03E.]rr-?lL'3-qqE:qs0I['$mF.g!'g
f_!g!t{_!L-s:q!E!!!l]L.'l-jJ_3.03E.0g1-
@lt-ri+Bnm--l.][-@re:qlt|junr-TiFiffi   -E_][-!to3Eug!-qfE-jrr{ug
Ilmm -tlt'-11.nlg1g.zl   Fmni_ reflflil
         i_11qqe_1!E-j           t-r&0so{r0-?-l
                      Ln,urt-0sz-tj
Inr@if @f       [Ef]qe   [@{     itr t@"ff t@]        t--r.q{@E
    -rl
i,t+ors-Er Fs-ffi€-rm?
           [-_q!@ lT-ffi6-t41T L-iintgrrr.fl
                           fgm*?!!jq]L__tlqr"g{'z-El
irs-ur+rsailIFffE-i4srllHff
             E{02-ili]!-j--@t_rrmigi.f,[]t.-qlq-0TlTilryrffi
                                  FmE-B'l
[t!$-E]  tjl:q@3 @-0qq q [Emil@ [EE@        n@F[gq:q"][@4-j
t-Eq_3-E_{28g[E{q!.'4q:l]
           @il   reS:z-_|ljil[E@g    [kmFEs?-B]l-rsmEzrsq
[@-ru         rimr-Bns:'t@[@Ez--                 l-mffi
ttl.mtr@fiiliFEilIl rcniFrEll tl!.03EFi.sl     l-BliFmgq
                    L-tt:ffiElz!:     @
i]q@t_qi[@Lr-] [_r_s!q rcm@q@]           [@q-5] [_'3.0!@
@i-!q.u3ESLE[_E.4IE{3'.r][JsFEqql]tl!{@L:Cf      tqql.lg5lLI!lE_{-if
                                   _-_X)
@i    Llrulq..g:Blll'-ffitrsgd
                L-L3.F, [!{qEEU t-@.u [@J
                   3
L@I@]L-'.8:@EIt3*:{qjifo!dt:E@_@[:lF_rZffi          ][tg-{F_!m
@5iil    @]     [EnBE.-!l-qi!]
                  @I                      {I
                        L_EllqFIq [ll:!3-qm"] l*ffi-ffid:E4r
fitnE--dinl ntlle174.1l
    i       l-!tqlE{!E tJrffiE.zqlE E-ffiq-Eift_l!{qqlEqg
                        t   ri       [ll..!!E{q|-g
L@s?_f f ffi-mr-rEr -sl[ii+t6.qq[fl l- EffE:rEz @tfl
                       {]      [_qrq!_qruL_1-1.11[m[ .,e
                                          ]
f F-038-rs!-sl           rl
            lit-ffir-0s8 i B{sE-0BsA
      t19.11q.g!!-41                      -7ll-    -4].
                       lE-ffiEff4-5l t E.03E.u3s t3-0rr-008

                                  2il2
                                2J||N|
                                 ts8E03
                                   |il3

                L-

								
To top