Docstoc

ENFLASYON ORANI 2012 SONUNA KADAR

Document Sample
ENFLASYON ORANI 2012 SONUNA KADAR Powered By Docstoc
					ENFLASYON ORANI YIL SONUNA KADAR YÜZDE 8'E GERİLEYEBİLİR
ENFLASYON, 2007 başından 2011 sonbaharına kadar ekonominin gündeminden düşmüştü ama son sekiz ayda tekrar gündemin ilk
sıralarına tırmandı. Geçen nisan ayı sonunda 12 aylık enflasyonun yüzde 11.14'e kadar yükselmesi enflasyonu güncel tartışma
konularından biri haline getirdi.
  Merkez Bankası, 2011 yılı için orta noktası yüzde 6.5 olan, yüzde 5.3 ile yüzde 7.7 arasında bir koridor hedeflemişti. Benim
yaptığım hesaba göre, bu hedefe fiyatlar her ay olası en düşük oranlarda arttığında ulaşılacak. Her ay fiyatlar olası en yüksek
oranlarda arttığında ise yıl sonunda enflasyon yüzde 9.4 u bulacak. Bu iki oranın orta noktası olan yüzde 7.9'luk oran ise, 2011
sonundaki yüzde 10.43 düzeyindeki yıllık enflasyon oranının altmda kalacak.
  Bu gerilemede aşağıdaki faktörler rol oynayacak:
  ■ Ekonomik konjonktürdeki yavaşlama nedeniyle iç talepteki artış hız kesecek. Arzda önemli bir azalmanın olmadığı bir dö-
nemde talebin hız kesmesi fiyat artışlarını bir ölçüde frenleyecek.
  ■ Merkez Banka- sı'mn alacağı önlemlerle dolar kurunu 1.80'in altmda tutması, ithal mallarındaki ani fiyat artışlarım önleyerek
enflasyonist baskıları azaltacak. Para politikasındaki sıkılaştır- ma da enflasyonun denetim altmda tutulmasma imkân verecek.
  ■ Ham petrol fiyatı varil başına 120 doların üstüne çıkmadığı takdirde akaryakıt fiyatlarından kaynaklanan yeni bir zam dalgası
ortaya çıkmayacak.
  ■ AB üyesi ülkelerde ekonomik durumun kötüleşmesi ise enflasyondaki gerileme sürecini kesintiye uğratabilecek.

 AYLARA GÖRE ENFLASYON
  Aylık oranlar makroekonomik değişkenler dışmda fiyatlarm mevsimlik hareketlerinden de etkilenir. Giyim fiyatları şubat- mart
ile temmuz-ağustos aylarında indirim nedeniyle düşerken, sonraki aylarda yükselir. Gıda fiyatları ise mayıs ile eylül ayları arasında
diğer aylardan göreceli olarak düşüktür. Bu mevsimlik dalgalanmaları dikkate aldığımızda, enflasyonun yılsonuna kadar seyri
konusunda şu tahminleri yapmak mümkün oluyor:
  Mayıs: Geçen yılın mayıs ayındaki yüzde 2.42'lik yüksek oran 12 aylık enflasyon hesabından çıkacak ve daha makul oranlar
devreye girecek. Üçte ikisini tamamladığımız mayıs ajanda gıda ve giyim fiyatlarındaki artış geçen aylara göre daha düşük
oranlarda da olsa sürecek. Yılın ilk dört ayında yükselen 12 aylık oranlar, baz etkisi sayesinde mayıs ayından sonra gerileme
eğilimine girecek.
  Haziran: Sebze
ve     meyvelerde   Olası aylık oranlara göre 12 aylık enflasyon tahminleri
ortaya çıkan yaz
ucuzluğunun        Aylar      2011 yılına ait ve         Olası aylık oranlar           Olası 12 aylık oranlar
                     hesaptan çıkacak (%, 2012 yılı]                         (%, 2012 yılı]
başlaması ve giyim               oranlar [%)
fiyatlarındaki artışın                          En düşük En yüksek En düşük En yüksek
duraklaması        Mayıs           2.42           1.20        1.70        10.11        10.66
nedeniyle bu ay
              Haziran          -1.43           -1.50        -1.20        10.03        10.92
içinde     tüketici
              Temmuz          -0.41           -0.90        -0.60        9.49        10.71
fiyatları ile enflasyon
oram,      eksiye  Ağustos          0.73           0.60        0.80        9.35        10.79
geçecek.          Eylül           0.75           0.60        0.90        9.19        10.95
  Temmuz: Giyim      Ekim           3.27           1.40        1.90        7.21        9.48
fiyatlarında indirim    Kasım           1.73           1.20        1.50        6.65        9.23
döneminin başlaması    Aralık          0.58           0.40        0.70        6.45        9.36
ve gıda fiyatlarındaki      Not: Baz etkisi, bu yılın aylık enflasyon oranlarının, geçen yılın aynı ayına göre daha düşük olduğunda devreye girecek
yaz      ucuzluğu
sayesinde bu ay
içinde de aylık oran
negatif olacak. Bu oramn haziran ayma göre ne ölçüde düşük olacağını ise hava koşulları belirleyecek.
  Ağustos: Fiyatlarm göreceli olarak istikrarlı bir seyir izleyeceği bu ay içinde aylık oran artıya geçecek ama yüzde l'in epey altmda
kalacak.
  Eylül: Yılın dokuzuncu ayında ekonomide yaz rehaveti sona


ereceği için fiyatlarda kıpırdanma başlayacak. Okulların açılması eğitim fiyatlarını, taşınmaların artması ve kışlık yakıt ihtiyacı da
konut-kira grubundaki fiyatları yükseltecek. Olağanüstü bir durum olmazsa aylık oran yine yüzde l'in altmda kalabilir.
 Ekim: Geçen yılın ekim ayında aylık oran yüzde 3.27 gibi çok yüksek bir düzeyde gerçekleşmişti. Bunun nedeni gıda ve
giyimdeki olağan mevsimlik artışların yanmda alkollü içki ve tütün grubunda da fiyatlarm artması olmuştu. Bu yılın ekim ayında ise
büyük bir ihtimalle yalnız gıda ve giyim fiyatları artacak ve yüzde 1.4 ile yüzde 1.9 arasında kalan, normal sayılabilecek bir artış
ortaya çıkacak. Geçen yılın yüksek oranı hesaptan çılanca 12 aylık enflasyon da yüzde 7.2 ile yüzde 9.5 arasında bir yere
gerileyebilecek.
 Kasım: Bu ay içinde fiyat artışları ekimdeki hızını kaybetse de devam edecek. Ancak gerçekleşmenin, 2011'in kasım ayındaki
yüzde 1.73'ün altında kalacağım tahmin ediyorum.
 Aralık: Kış zamlarının tamamlanması nedeniyle yılın son ayında aylık enflasyon oranı ekim ve kasım aylarının altında ger-
çekleşecek.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:15
posted:6/1/2012
language:Turkish
pages:2