Docstoc

سجل الموردين

Document Sample
سجل الموردين Powered By Docstoc
					                               ‫سجـــل المــورديــن‬
            ‫نوع‬
      ‫سابقة‬        ‫رقم التسجيل‬  ‫مأمورية‬  ‫رقم الملف‬   ‫رقم البطاقة‬  ‫رقم السجل‬         ‫رقم‬
‫مالحظات‬       ‫البضاعة‬                                  ‫اسم المورد‬      ‫التاريخ‬
     ‫األعمال‬        ‫الضريبى‬   ‫الضرائب‬  ‫الضريبى‬    ‫الضريبة‬    ‫التجارى‬         ‫مسلسل‬
          ‫أو الخدمة‬

				
DOCUMENT INFO
Description: نماذج مستندات المحاسبة و الدورة المستندية