Docstoc

سجل متابعة خطابات الضمان

Document Sample
سجل متابعة خطابات الضمان Powered By Docstoc
					                              ‫سجل متابعة خطابات الضمان‬
                                   ‫قيمة التأمين‬   ‫قيمة خطاب الضمان‬  ‫اسم المستفيد‬
      ‫تاريخ‬   ‫تاريخ‬   ‫تاريخ‬  ‫تاريخ‬  ‫نوع‬  ‫نسبة‬                                      ‫رقم‬  ‫رقم‬
‫مالحظات‬                              ‫بالجنيه‬  ‫بأصل‬   ‫بالجنيه‬  ‫بأصل‬  ‫والغرض من‬   ‫اسم البنك‬
     ‫التجديد‬  ‫التجديد‬  ‫التغطية الخطاب اإلصدار االنتهاء‬                                    ‫مسلسل الخطاب‬
                                 ‫المصرى‬   ‫العملة‬  ‫المصرى‬   ‫العملة‬   ‫الخطاب‬
                           ‫اإلجمــالى‬

				
DOCUMENT INFO
Description: نماذج مستندات المحاسبة و الدورة المستندية