Docstoc

كشف الاجور والمرتبات

Document Sample
كشف الاجور والمرتبات Powered By Docstoc
					                         ‫سنة 220‬         ‫أجور ومرتبات العاملين عن شهر‬
                                 ‫االستقطاعات‬                           ‫االستحقاقات‬
                ‫االستقطاعا‬
                                                    ‫االستحقاقا‬
     ‫التوقي‬                            ‫ضريبة‬                 ‫إجمالى‬
                                                     ‫إجمالى‬
                                                                              ‫الرقم‬
‫مالحظات‬      ‫صافى األجر‬                          ‫تأمينات‬  ‫تأمينات‬                                 ‫االسم‬  ‫م‬
                  ‫ت‬
                                                      ‫ت‬
      ‫ع‬                ‫أخرى‬   ‫جزاءات‬  ‫غياب‬   ‫كسب‬                     ‫أخرى‬  ‫بدالت‬   ‫إضافى‬   ‫أساس‬
                                        ‫العامل‬  ‫الشركة‬
                                    ‫العمل‬
          ‫ج‬   ‫ق‬   ‫ج‬   ‫ق‬   ‫ج‬  ‫ق‬  ‫ج‬  ‫ق‬  ‫ق ج ق ج‬     ‫ج‬  ‫ق‬  ‫ج‬     ‫ق‬  ‫ج‬   ‫ق‬  ‫ج‬  ‫ق‬  ‫ج‬   ‫ق‬  ‫ج‬   ‫ق‬  ‫ج‬  ‫ق‬
                                                                              ‫اإلجمالى‬

				
DOCUMENT INFO
Description: نماذج مستندات المحاسبة و الدورة المستندية