�rsplanDansk 9 kl 2011 2012 by FG83Gg

VIEWS: 183 PAGES: 3

									Dansk 9. kl. 2011-2012

Forløb + tværfag     Danskfaglige mål                  Tekster                                Evaluering
33-34          Fiktiv – non-fiktiv – faktion – fortæller –    Digt: Benny Andersen – Livet er høj og smalt              Tipskupon
Genrekendskab      handler/drejer, personbeskrivelse, resume,     S. 4-20 i Styr på læsning                       Genrebingo
             artikel: problemstilling, resume, holdninger,   Novelle: Juliane Preisler - Solstrålen
             argumentation/argumenter
             Novelle, digt, artikel
                                      Dagsaktuel artikel
             Aflevering af skr. Fremstilling d. 4.9.
35 ”Den gode
skole”
36-37-38         Romanlæsning                    Roman: Besættelse af Benny Bødker                   Rundbordsdebat
Krig med fokus på    Erindring (Tyskertøs) - genretræk         Man binder os på mund og hånd (PH og Outlandish)            efter den
besættelsestiden     Periodelæsning                   Efter drabet – Peter Øvig Knudsen (uddrag)               reciprokke metode
Tværfagligt:       Ned-i-sproget                   Flyverblade (fra 9. april)                       – med fokus på
historie         Resume                       Tyskerpigen – Lotte Tarp (kopi fra Besættelsestiden i         problemstillinger
engelsk, tysk      Debat og argumentation               litteraturen – CFU)                          relateret til krig
             Arbejde efter co-operative learning        Matadorafsnit fra besættelsen (fra 16-21)               Præsentation
                                      Evt. besøg på Frihedsmuseet + mindelunden               (smartboard) med
                                      Hvis der var krig i Europa                       tekst, billede og lyd
                                      Hvidsten Kro – Lars Lilholt                      med overskriften
                                      BBC-udsendels fra befrielsen                      Mine følelser ift.
                                                                          krig
39-40 Avisens      Aflevering af skr. opgave den 30.9.        Vild med dansk 7, afsnittet om avisen                 Produkt: avis
genrer                                   Hvad skete der – Søren Marquardt Frederiksen (Pias
                                      reol)
                                      Sæt skrivespor – Dansklærerforeningen (Pias reol)
41                                     Materiale fra Gyldendals web-prøver
Skriftlig
fremstilling
(skrivekursus)
42 Efterårsferie       --------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------
43-45 Ondskab      Aflevering af skr. opgave 4.11.          Intet?
Evt. engelsk og                             Menneskeæderen – Bødker
tysk                                   Killinger – Dean Koortz
                                     Lundin (sagprosatekster)
                                     Vædderen – Bødker
                                     Ond i sulet – Aidt
                                     Rolighed er en dyd – (novelle)
                                     Film:
                                     Ondskab (læseletbog) – Guilleau
                                     A clockwork orange
                                     American psyko
                                     Guernica – Picasso (billede)
                                     Krigsfotos
                                     Lejren – Karrebæk og K (billedbog)
                                     Lyrik?
                                     Essay?
                                     Mangler vi ikke en roman her?
46 terminsprøve    ------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------
47-48                                  Erasmus Montanus (bearbejdet udg.) – Bluitgen
Forfatterskab –                             Erasmus Montanus (billedbog og film)
kanon-                                  Så red han over sorte heder - Esmann
Ludvig Holberg
49-50         Aflevering af skriftlig opgave den 8.12.      Materiale fra dansklærerforeningen (udkommer i
Novelleforløb                              maj 2011)
                                     Stykker af himlen (temaserien fra Tid til dansk). Fra
                                     CFU
51-52 Juleferie  -----------------------------------------------    -------------------------------------------------------------------
1-2+5 Emne: De                              Pia finder materiale…..
syv dødssynder
4-5 projektopgave                            Stof til tre dage i dansk: Skriftlig fremstilling eller
+ fremlæggelse                              grammatikforløb (evt. læseprøve + retstavning)
6 Foto og billeder Analyse af billeder med udgangspunkt i Vild      Vild med dansk 9. kl. (Den fotograferede virkelighed)
Evt. med engelsk  med dansk (s. 87 i lærervejledning)          Elevbilleder
7 ferie       -----------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------
8 terminsprøve    -----------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------

9 Skitur
10 foto og billeder Analyse af billeder med udgangspunkt i Vild    Vild med dansk 9. kl. (Den fotograferede virkelighed)
          med dansk (s. 87 i lærervejledning)        Elevbilleder
11-13 Kort- og                             Vild med dansk 9. kl.
dokumentarfilm                             GeGe-materiale fra kurset CFU
15-17 Science                             Vild med dansk 7. kl.
fiction                                Kopierne – Jesper Wung-Sung fra CFU
Evt. med engelsk
og tysk
18 fokus på fsa                            Mandag og tirsdag øves skr.
                                    Fremstilling/retskrivning/læsning
                                    Skriftlige prøver
19-22                                 Dømt til at leve (Tid til dansk i overbygningen) fra
Forfatterskab:                             CFU
Benny Andersen

								
To top