nama-anak-laki-laki-islam by GerryTaruna

VIEWS: 160 PAGES: 14

									               Bayi-Kita@yahoogroups.com


       Nama-nama anak Laki-laki (versi Islam)

Susunannya sesuai dengan abjad 'Arab Nama Anak laki-laki
Indeks Nama Berdasarkan Abjad :
ALIF (  )


 1. Aban      : Perbuatan yang sangat jelas, nama putra khalifah 'Utsman
   bin 'Affan


 2. Abiy    : Yang memiliki kepribadian yang kuat yang pantang tunduk
   terhadap tekanan


 3. Abyan     : Yang lebih jelas


 4. Adib     : Sastrawan


 5. Ahmad    : Yang banyak dipuji-puji, nama yang diberikan oleh Allah
   kepada Nabi Muhammad dalam al-Qur'an


 6. Arib     : yang cerdik dan berakal


 7. Arhab     : yang lapang dada


 8. Asad     : singa (lambang keperkasaan)


 9. Asmar      : yang berkulilt coklat, abu-abu


 10.As'ad     : yang lebih bahagia


 11.Asyqar     : yang berambut pirang


 12.Asyhab     : warna putih yang bercampur hitam, sebutan lain bagi singa.


 13.Ashil     : yang asli


 14.Anis     : yang dapat menenangkan hati dari kerisauan/keterasingan


 15.Akram     : yang lebih mulia
                                         1
              Bayi-Kita@yahoogroups.com


 16.Aman      : rasa aman


 17.Amin      : yang dapat dipercaya


 18.Amir     : Emir, pemimpin, yang memerintahkan


 19.Anwar     : yang lebih bercahaya


 20.Arkan     : pondasi, pokok


 21.Awwab     : yang amat taat kepada Tuhan, julukan bagi nabi Daud
   'alaihissalam


 22.Ayib    : yang kembali


 23.Ayyub     : yang banyak kembali, nama nabi


 24.Islam     : keislaman


 25.I'tisham     : berpegang teguh


 26.Iklil     : mahkota


 27.Imam      : pemimpin


 28.Iyhab     : pemberian


 29.Usamah     : singa, nama seorang shahabat yang amat dicintai oleh
   Rasulullah


BA' (    )


 1. Bady     : yang terlihat secara jelas


 2. Badzil     : yang berusaha dengan sekuat tenaga


 3. Bahi      : yang cerdik dan baik, yang berbangga


 4. Bari'    : yang menonjol dalam setiap pekerjaan
                                       2
              Bayi-Kita@yahoogroups.com


  5. Basim    : yang tersenyum


  6. Basil    : yang sangat berani


  7. Baqir   : yang memiliki kedalaman ilmu


  8. Badr    : bulan purnama


  9. Badri   : julukan bagi shahabat yang mengikuti perang badar,
   dinisbatkan kepada bulan purnama


  10.Barraq    : yang berkilauan, cemerlang


  11.Barakat    : keberkahan yang banyak


  12.Basyir    : yang memberikan kabar gembira


  13.Basysyar    : yang banyak memberikan kabar gembira


  14.Bahri   : yang dinisbatkan kepada laut


  15.Bahij    : yang ceria, elok


  16.Bashri    : yang dinisbatkan kepada kota Bashrah


  17.Bilal  : air atau susu yang dapat membasahi tenggorokan, nama muazzin
   Rasulullah


  18.Burhan     : bukti, argumentasiTA' (  )


  1. Taib    : yang bertaubat


  2. Taiq    : yang merindu


  3. Tajir   : saudagar, pedagang


  4. Tamimi     : dinisbatkan kepada Tamim, nama sebuah kabilah Yaman
                                       3
             Bayi-Kita@yahoogroups.com


  5. Taqy   : Ahli taqwa


  6. Taufiq   : taufiq, petunjuk, kesesuaian


  7. Tahsin   : perbaikan, memperindah


  8. Tibyan   : penjelasan, keteranganTSA' (  )


  1. Tsabit  : yang kokoh, tegar, kuat


  2. Tsamin   : yang berharga


  3. Tsaqib   : yang memiliki otak yang cerdas, tajam


  4. Tsariy  : hartawan


JIIM (  )


  1. Jabir  : yang menggantikan apa yang hilang, nama seorang shahabat
   Nabi yang terkenal (Jabir bin 'Abdullah)


  2. Jasir  : pemberani


  3. Jasim   : yang tinggi, besar


  4. Jarir  : Tali pengikat onta, nama salah seorang shahabat


  5. Jamil   : indah, gagah


  6. Jauhar   : permata berlian


  7. Jahuri    : yang memiliki suara yang jelas dan besar


  8. Jihad   : Jihad, perang suci


  9. Jubran   : sama dengan arti kata Jabir diatas (derivasi darinya)


  10.Jubair  : sama dengan arti kata Jabir (diminutif/tashghir darinya)                                       4
               Bayi-Kita@yahoogroups.com


HA' (  )


  1. Habib    : orang yang dikasihi


  2. Hatim   : orang yang diserahi perkara, orang yang dijadikan sebagai
   simbol kedermawanan oleh bangsa Arab


  3. Harits    : yang membajak tanah, salah satu nama yang dianjurkan oleh
   Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam


  4. Hazim    : yang berkemauan keras dan bersikap tegas


  5. Hasyid    : yang mengumpulkan, menghimpun orang


  6. Hafizh   : yang memelihara, menjaga, yang menghafal


  7. Hamid    : yang memuji, bertahmid


  8. Hajjaj   : yang banyak melaksanakan haji, yang punya argumentasi


  9. Hasan    : yang baik, bagus, indah, nama cucu nabi Shallallahu 'alaihi
   wasallam


  10.Hassan    : yang banyak baiknya, keindahannya


  11.Hakam    : hakim, pemutus hukum, wasit


  12.Halif   : rekanan, sekutu, kongsi


  13.Hammad    : yang banyak memuji


  14.Hamdan     : yang banyak memuji


  15.Hanbaly     : pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal


  16.Hanif    : yang berpegang teguh pada Islam, yang lurus


  17.Hashshad    : yang banyak mendapatkan (sesuatu)


  18.Hayyan    : hidup


  19.Haidar    : Pemberani
                                         5
             Bayi-Kita@yahoogroups.com


 20.Hibban :   yang banyak dikasihi


 21.Hilmi   : dinisbatkan kepada kata hilm, yaitu lembah lembut, tenang
   dalam bertindak


 22.Himyar   : nama suku di Yaman


 23.Husam    : pedang yang tajam


 24.Husain    : yang bagus, indah (diminutif dari kata husn)
KHA' (  )


 1. Khazin   : yang menyimpan


 2. Khasyi'    : yang khusyu'


 3. Khathir   : hati, pikiran yang terbersit


 4. Khalid   : kekal, abadi, nama salah seorang shahabat tersohor dan ahli
   perang (Khalid bin walid)


 5. Khalish   : yang murni, ikhlas


 6. Khajil   : pemalu


 7. Khashib     : subur


 8. Khadhir    : yang hijau


 9. Khathib    : penceramah, yang berbicara


 10.Khaththab    : yang banyak berceramah, pintar bicara


 11.Khalaf   : pengganti, yang datang kemudian, keturunan


 12.Khaldun    : kekal, abadi
                                        6
                Bayi-Kita@yahoogroups.com  13.Khalifah     : penguasa dalam negara Islam, pengganti, pemimpin


  14.Khalil    : teman akrab yang dekat dan dikasihi


  15.Khair     : yang baik


  16.Khuzaimah       : pohon yang bunganya sangat sedap (diminutif dari
   kata khuzam)

Daal (  )


  1. Daris     : pelajar


  2. Daud    : nama Nabi


  3. Daly    : buah anggur yang tidak terlalu hitam


  4. Dany     : yang dekat


  5. Daffa'   : yang (banyak) mempertahankan diri


  6. Dafi'   : yang mempertahankan, mendorong, motivasi


  7. Dalil    : penunjuk jalan, guide, panduan, sapaan

DZAL ( )
1. Zakir : : yang berzikir, yang ingat
2. Zakir : : yang baik daya ingatnya
3. Zakwan : : yang sangat cerdas
4. Zaky : : yang cerdas
5. Zulfiqar : : nama pedang 'Ali bin Abi Thalib
6. Zulfahmi : : yang memiliki pemahaman


RA' ( )
1. Ra'id : : pemimpin, pencetus
2. Ra'if : : yang memiliki rasa kasihan
3. Rajih : : yang kuat, tajam akalnya
4. Raji : : orang yang berharap
5. Rasikh : : yang kokoh, dalam ilmunya
6. Rasyid : : yang memberi petunjuk/nasehat, sudah berusia baligh                                         7
                Bayi-Kita@yahoogroups.com

7. Raghib : : yang memiliki keinginan
8. Raki' : : yang ruku'/menundukkan kepala, yang shalat
9. Ramiz : : yang memberi isyarat atau kode, menandai
10. Ramy : : yang melempar, pemanah
11. Rabi' : : musim semi
12. Rajab : : bulan rajab, pengagungan
13. Rahhab :: yang sangat menyambut, antusias, yang (banyak) berlapang dada
14. Razin : : yang cemerlang (otaknya), penuh kesungguhan
15. Rassam : : yang menggambar
16. Rasyad : : lurus, yang mendapat petunjuk
17. Rasyid : : yang mendapat petunjuk
18. Rasyiq : : perawakan tubuhnya bagus, tangkas
19. Ramzi : : dinisbatkan kepada simbol, simbolik
20. Ramadhan : : bulan ramadhan, panas yang sangat
21. Rafi' : : yang tinggi
22. Raihan : : aroma, buah yang baunya wangi
23. Rizq : : anugerah, rizki
24. Ridhwan : : kerelaan, keridhaan
25. Rifqy : : dinisbatkan kepada kelemahlembutan, rasa belaskasih
26. Riyadh : : taman
27. Ridha : : kerelaan
28. Rusyd : : petunjuk
29. Rusydi : : yang bersifat petunjuk


ZAI ( )
1. Zari' : : yang menanam
2. Zahid : : yang bersahaja, zuhud
3. Zahir : : yang cemerlang, berseri-seri
4. Zahy : : wajah yang elok
5. Zayyat : : dinisbatkan kepada kata zait (minyak): tukang minyak
6. Zaky : : Yang bersih, suci
7. Zaid : yang bertambah
8. Zahrani : : yang berseri-seri
9. Ziyad : : yang bertambah


SIN ( )
1. Sais : : yang menyiasati
2. Sabiq : : yang terdahulu
3. Satir : : yang menutupi sesuatu
4. Sajid : : yang bersujud                                       8
                Bayi-Kita@yahoogroups.com

5. Sakhin : : yang panas
6. Sa'i : : yang berusaha, berjalan cepat
7. Saqy : : yang menuangkan (air)
8. Salim : : yang selamat, sehat dan segar bugar
9. Samih : : yang pema'af, yang mulia hatinya
10. Sami : : yang mulia, tinggi
11. Sahir : : yang berjaga di tengah malam, tidak tidur
12. Sabbah : : perenang
13. Sakhiy : : yang dermawan, murahhati
14. Sa'ad : : kebahagiaan
15. Sa'id : : yang bahagia
16. Sa'dun : : yang bahagia
17. Safar : : perjalanan
18. Salman : : yang selamat
19. Sahal : : yang mudah
20. Sayyaf : : yang memegang pedang, ahli pedang
21. Sayyid : : pemuka, pemimpin
22. Sidr : : daun bidara
23. Siraj : : lentera, lampu
24. Sudais : : diminutif dari kata as-sudus ; seper-enam
25. Surur : : kegembiraan
26. Su'ud : : kebahagiaan, nama raja Kerajaan Arab Saudi
27. Sulthan : : yang memiliki kekuasaan, sultan
28. Suhail : : diminutif dari kata sahl : mudah


SYIN ( )
1. Syabb : : pemuda
2. Syady : : yang merangkai sya'ir
3. Syarih : : yang menjelaskan, menerangkan, mensyarah, yang lapangdada
4. Syathir : : genius
5. Syathibi : : nama ulama terkemuka
6. Sya'ir : : penyair
7. Syafi' : : yang memberi pertolongan
8. Syafi'i : : dinisbatkan kepada Imam asy-Syafi'i
9. Syakir : : yang bersyukur
10. Syamil : : komplit, universal, yang mencakup
11. Syamikh : : yang tinggi, kokoh
12. Syahy : : yang memiliki keinginan
13. Syaj'an : : yang sangat pemberani
14. Syaddad : : yang kuat, keras                                     9
                Bayi-Kita@yahoogroups.com

15. Syarif : : yang mulia, terhormat
16. Syarik : : kongsi, sekutu
17. Sya'rani : : dinisbatkan kepada kata sya'r ; rambut
18. Syaghghaf : : yang memiliki keinginan yang amat sangat, tergila-gila, mabuk
kepayang
19. Syafiq : : yang halus perasaannya, penuh belas kasih
20. Syaqiq : : sekandung, terbelah
21. Syakib : : yang memberi balasan kebaikan
22. Syakkar : : yang banyak bersyukur, terimakasih
23. Syakur : : yang banyak bersyukur, terimakasih
24. Syammakh : : yang amat tinggi, kokoh
25. Syairazy : : dinisbatkan kepada kata syairaz ; nama kota di Persia/Iran
sekarang, nama ulama terkenal
26. Syihab : : bintang meteor, cahaya api
27. Syu'aib : : nama nabi, diminutif dari kata sya'b ;bangsa, suku
28. Syuja' : : pemberani
29. Syuraih : : diminutif dari kata syarh ; penjelasan, lapang dada, lega
30. Syurahbil : : nama seorang shahabat


Shad (ÇáÕÇÏ)
1. Sha-ib : : yang bertindak benar
2. Sha-id : : yang berburu
3. Sha-in : : yang menjaga
4. Sha'im : : yang berpuasa
5. Shabir : : penyabar
6. Shahib : teman, shahabat, yang menyertai
7. Shahy : : yang berteriak, bangun
8. Shadir : : yang mengeluarkan, menerbitkan, bersumber
9. Shadiq : : yang jujur
10. Sharif : : yang mengalihkan (perhatian, dst), yang merubah
11. Sharim : : yang tegas, tajam
12. Sha'id : : yang memanjat, menaiki
13. Shafih : : pemaaf
14. Shafy : : yang suci, murni, bersih, tidak keruh
15. Shalih : : orang yang shalih, sesuai
16. Shamit : : yang diam tidak banyak bicara
17. Shamid : : yang tegar
18. Shabbah : : yang mengucapkan selamat pagi
19. Shahafy : : wartawan
20. Shakhar : : batu yang keras, karang
21. Shaddam : : yang membenturkan                                         10
                Bayi-Kita@yahoogroups.com

22. Sharraf : : kasir
23. Shafar : : bulan shafar
24. Shafwat : : jernih, bersih, bening
25. Shafwan : : jernih, bersih, nama seorang shahabat, batu besar yang halus/licin
26. Shafih : : pedang yang tajam, lempengan
27. Shafir : : terompet, siulan
28. Shafrawy : : dinisbatkan kepada kata "shufr"; kuning, kekuning-kuningan
29. Shaqr : : burung elang
30. Shaql : : tajam
31. Shalah : : keshalihan, kecocokan
32. shahl : : suara kuda
33. Shawwan : : yang menjaga (diri, dsb)
34. Shayyad : : ahli berburu
35. Shaidaly : : apoteker
36. Shiddiq : : yang amat jujur
37. Shirath : : jalan
38. Shulhi : : dinisbatkan kepada kata shulh ; perdamaian
39. Shuwailih : : diminutif dari kata shalih
40. Shuhaib : : julukan bagi singa, nama seorang shahabat terkenal Shuhaib ar-
Ruumy


DHAD ( )
1. Dhabith : : kapten, yang mencocokkan, yang kuat hafalannya
2. Dhahik : yang tertawa
3. Dhamin : : yang menjamin, menanggung
4. Dhawy : bercahaya
5. Dhahhak : : yang banyak tertawa
6. Dhamir : : perasaan
7. Dhaif : : tamu
8. Dhiman : : jaminan
9. Dhubaib : : diminutif dari kata dhabb ; sejenis biawak
10. Dhuha : : waktu dhuha, sebelum matahari tergelincir


THA' (ÇáØÇÁ)
1. Thaif : : yang berkeliling/melakukan thawaf, nama kota di Arab Saudi
2. Thahin : : yang menumbuk
3. Tharih : : yang melemparkan (pendapat, dsb), yang membuang
4. Tharid : yang mengusir
5. Thariq : yang datang waktu malam, yang mengetuk, nama seorang pahlawan
Islam terkenal (Thariq bin Ziyad)
6. Thazij : : yang segar (makanan, dsb), steril


                                         11
               Bayi-Kita@yahoogroups.com

7. Thaqim : : pilot
8. Thalib : : yang menuntut, mencari, mahasiswa
9. Thamih : : yang antusias
11. Thahir : : yang suci, bersih
12. Thabari : : nama seorang Mufassir terkenal (Imam ath-Thabari)
13. Thabrani : : nama seorang Muhaddits (ahli hadits) terkenal (Imam ath-
Thabrani)
14. Thahhan : : orang yang menumbuk (sesuatu)
15. Thalal : : tempat yang tinggi
16. Thayyar : : penerbang, pilot
17. Thayyib : : yang baik, enak, suci
18. Thiraz : : ukuran, model, tipe
19. Thufail : : diminutif dari kata thifl ; anak kecil


ZHA'
  1. Zha'in : yang bepergian pada siang hari yang terik
  2. Zhafir : yang menang, beruntung
  3. Zhahir : bagian luar, lahiriah, terang, nampak
  4. Zharif : cerdik, terang
  5. Zhafran : yang menang, beruntung
  6. Zhahran : bagian belakang, nama kota di Arab Saudi


'AIN
  1. 'Aif : yang menjaga kesucian dirinya, penjijik
  2. 'Aisy : yang hidup
  3. 'Abid : ahli 'ibadah
  4. 'Abir : yang melewati, musafir
  5. 'Aji : dinisbatkan kepada kata 'aajj ; gading, berkebangsaan negara Pantai
   Gading
  6. 'Adil : yang adil
  7. 'Arif : yang mengetahui, mengenal
  8. 'Azil : yang mengasingkan diri, tidak mempersenjatai diri
  9. 'Asyur : ke-sepuluh
  10.'Athif : yang lembut, penuh kasih
  11.'Aqil : yang berakal, cerdas
  12.'Alim : yang berpengetahuan, seorang 'alim
  13.'Ammiy : yang 'awam, biasa
  14.'Ayid : yang kembali
  15.'Abbad : ahli/yang banyak beribadah
  16.'Abud : ahli ibadah
  17.'Abqary : yang jenius                                          12
              Bayi-Kita@yahoogroups.com

  18.'Atid : yang selalu hadir
  19.'Atiq : hamba yang dimerdekakan, yang sudah tua, sebutan buat Ka'bah (al-
   Baitul 'Atiq)
  20.'Ajam : orang asing, selain 'Arab
  21.'Adnan : salah seorang nenek moyang Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam
  22.'Arafat : jamak dari 'arafah ; nama bukit di Mekkah tempat melakukan haji
  23.'Azzam : yang berkemauan kuat (bertekad bulat)
  24.'Atha' : pemberian
  25.'Aththar :yang suka memakai wewangian, tukang minyak wangi
  26.'Aththas : yang bersin, nama suku di Yaman
  27.'Affan : yang banyak menjaga kesucian dirinya, nama ayah khalifah ketiga,
   'Utsman bin 'Affan
  28.'Afif : yang menjaga kesucian dirinya
  29.'Aqid : yang beraqad, berjanji
  30.'Aqqad : yang banyak beraqad, berjanji
  31.'Ali : yang tinggi, nama khalifah ke-empat, 'Ali bin Abi Thalib
  32.'Alqamah : nama seorang shahabat
  33.'Allaf : yang memberi makanan binatang
  34.'Ammar : yang banyak menta'mir, yang panjang umur, nama seorang
   shahabat 'Ammar bin Yasir
  35.'Amru : nama seorang shahabat 'Amru bin al-'Ash
  36.'Ayyasy : yang panjang umur, penjual roti
  37.'Ibad : jamak dari kata hamba
  38.'Irfan : kebaikan
  39.'Izzat : keagungan, kebanggaan, 'izzah
  40.'Isham : berpegang teguh
  41.'Ishmat : pegangan
  42.'Ikrimah : nama seorang shahabat, 'Ikrimah bin Abu Jahal
  43.'Imad : pondasi, tiang
  44.'Imarah : Penta'miran, peramaian
  45.'Iwadh : pengganti
  46.'Ied : Hari besar, perayaan
  47.'Ubadah : nama seorang shahabat, banyak melakukan 'ibadah.
  48.'Ubaid : diminutif/tashghir dari kata 'Abd; hamba
  49.'Utbah : lekuk liku lembah
  50.'Utsaimin : nama seorang ulama besar Arab Saudi, Ibnu 'Utsaimin; diminutif
   dari "Utsman".
  51.'Urbun : pemberian
  52.'Ukasyah : nama seorang shahabat
  53. 'Ulwan : judul, tema, tanda

Source: bayi-kita@yahoogroups.com


                                       13
          Bayi-Kita@yahoogroups.comAjak semua rekan-rekan anda untuk bergabung di Klub Bayi Kita
        Bayi-Kita@yahoogroups.com

    http://groups.yahoo.com/group/Bayi-Kita/
                              14

								
To top