Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Human rights in international relations

VIEWS: 1 PAGES: 1

									1.  The notion and the history of human rights
2.  Humanitarian law
3.  Human rights becoming international law
4.  The Universal Declaration of Human Rights
5.  Charter-based UN instruments serving the protection of human rights
6.  Treaty-based UN instruments serving the protection of human rights
7.  The Council of Europe and European Convention of Human Rights
8.  The European Court of Human Rights
9.  The role of the OSCE in the protection of human rights
10.  Regional human rights mechanisms beyond Europe
11.  The question of cultural relativism and Islam
12.  Human rights in bilateral treaties
13.  The role of the Holy See in the protection of human rights
14.  The role of non-governmental organisations in the protection of human rights


1.  Az emberi jogok eszméje és eszmetörténete
2.  Humanitárius jog
3.  Az emberi jogok nemzetközi joggá válása
4.  Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
5.  Az ENSZ Alapokmányon alapuló intézményei az emberi jogok védelmében
6.  ENSZ egyezmények az emberi jogok védelmére
7.  Az Európa Tanács és az Európai Emberi Jogi Egyezmény
8.  Az Európai Emberi Jogi Bíróság
9.  Az EBESZ szerepe az emberi jogok védelmében
10.  Európán kívüli regionális emberi jogi mechanizmusok
11.  A kulturális relativizmus kérdése és az iszlám
12.  Emberi jogok kétoldalú megállapodásokban
13.  Az Apostoli Szentszék szerepe az emberi jogok védelmében
14.  A nem-kormányzatai szervezetek szerepe az emberi jogok védelmében

								
To top