Gambar-Gambar PSS

Document Sample
Gambar-Gambar PSS Powered By Docstoc
					Gambar-Gambar PSS
   Pintu depan perpustakaan    Sudut Koleksi CD
  Sudut Pameran Mata Pelajaran  Sudut Televisyen
Guru Perpustakaan dan Media sedang memberi penerangan kepada
         pelajar-pelajar tingkatan satu.
  Pengawas pusat sumber sedang mengajar pelatih tentang cara memproses
  buku-buku baru.
   Semua pelatih cuba memproses buku-buku baru dengan bantuan
   pengwas pusat sumber terlatih.
Hasil kerja pelajar semasa sambutan Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia tahun 2009.
   Pemyampaian hadiah kepada para pemenang sambutan Hari Buku.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:826
posted:5/31/2012
language:Malay
pages:4