Management and IS

Document Sample
Management and IS Powered By Docstoc
					  Vezetést
  támogató
 rendszerek

 Csoportos
  Döntés
 Támogató
 Rendszerek

CsDTR (GDSS)‫‏‬
     Döntések sorozata


 Független döntéshozás,
 független részdöntések sorozata,
 csoportmunkát követelő döntéshozás(Hackathorn és Keen)‫‏‬
    Csoportos döntéshozatal

Azonos, vagy közel azonos státuszúak csoportja
A döntés kimenetele a csoport tudása, véleménye
 és ítéletétől függ
A döntés még függ a csoport összetételétől és a
 döntési folyamattól
A vélemények különbözőségeit a résztvevők
 súlyozásával vagy tárgyalások során küszöbölik ki
 A megbeszélések problémái

Túl sok a résztvevő
Túl hosszú ideig tart
Nem hatékony
Nem oldja meg a problémát
       A csoporthatás

Bizonyos problémák megoldására jobbak a
 csoportok
 Tágabb problémák
 Inkább kommunikáció mint analízis
Bizonyos   korlátokkal  rendelkeznek  a
 csoportok
 Csoportnyomás
 Kioltódhatnak az egyéni képességek
       GDSS definíció

A  Csoportos    döntéstámogató   rendszer
 (GDSS=Group Decision Support System) egy
 olyan számítógép alapú információs rendszer,
 amely   képes   nemstrukturált  problémák
 megoldásához segítséget nyújtani döntéshozók
 együtt dolgozó csoportjának. Egy GDSS-t
 hardver, szoftver és az alkalmazott módszerek és
 emberi résztvevők jellemeznek.
     A GDSS kialakulása

 Eredetileg a DSS egyéni döntéshozatalra készült,
 de egyre gyakrabban használták csoportos
 döntéshozatalra is.
 A GDSS-eket relative kis csoportok számára
 tervezték,  hogy  a  konszenzus elérése
 hatékonyabban történjen.
 A csoportos döntéshozatalhoz szükséges a
 kommunikáció és a véleménykülönbségek
 áthidalásának módszertana.
GDSS feladatok

A  csoporttagok  szavazatainak, véleményének,
 modelleredményeinek   numerikus  és  grafikus
 összegezése. (Nem feltétlenül összeadása - fontos
 lehet a megoszlás is)‫‏‬
 A döntési alternatívák közös értékelése, az ötletek
 anonim gyűjtése, és szelektálása, csoportvezető
 választás és más konszenzust igénylő akciók
 lebonyolítása.
 Az információk összes formájának továbbítása a
 csoporttagok között ill. információcsere a GDSS
 rendszer adatbázisával. (Kommunikációs hálózat)‫‏‬
GDSS környezet és hatások


 Aszinkron/szinkron információcsere
 Kevesebb elvesztegetett idő
 Kiegyensúlyozottabb közreműködés
      Web-es megoldások

WBDSS – Web-based DSS

WBGDSS – Web-based GDSS

A web-es megoldás szinte mindig egyben csoportos
 döntéstámogatási rendszert is jelent.
    Csoportméret és távolság
              Csoportméret
             Kisebb      Nagyobb


  Szemtől-szemben  Döntési terem    Legislative
                     Session
Tagok távolsága

  Távol egymástól  LAN használat/  WAN használat/
           telekonferencia  konferencia
Tagok távolsága és döntési gyakoriság
              Döntési gyakoriság
             Kisebb      Nagyobb


  Szemtől-szemben  Döntési terem   LAN használat


 Tagok távolsága

  Távol egymástól  Telekonferencia  WAN használat
       Döntési terem

  A szemtől-
  szembeni
   verbális
  interakciók
 kombinálása a
technológia által
   adott
 támogatással.
GDSS egy lehetséges felépítése
GDSS komponensek

 Adatbázis
 Modellbázis
 Dialógus menedzser
 (Parancs és prezentációs rendszer)‫‏‬
 Kommunikációs rendszer
 Speciális szoftverek, szoftverrendszerek
   A GDSS igény és lehetőség

Szervezeti igények


Technikai lehetőségek
      Szervezeti okok

Több döntéshozó részvételére van szükség
A döntési szituációk egyre bonyolultabbak
A specialisták szerepe megnő
Egyre kevesebb a ráfordítható idő
Növekvő arány a részvétel menedzsmentben
        GDSS hasznok

 Anonimitás
 Párhuzamos kommunikáció
 Automatikus esemény gyűjtés
 Lehetőség virtuális megbeszélésekre
 Hordozhatóság
 Globalitás
 Kényelmes használat
 Döntéshozatali technikák használata
       Anonimitás

Könnyebben lehet jobb döntéseket hozni,
 kikerülve  a hierarchiából származó
 veszélyeket
  Párhuzamos kommunikáció

Kiküszöbölhető a kommunikációs csatornák
 monopolizálásából származó erőfölény
Nagyobb   arányú,  több   résztvevős
 kommunikáció
=> Jobb döntések
 Automatikus esemény gyűjtés

Nincs szükség a megjegyzések, rész-
 eredmények gyűjtésére, ezt a rendszer
 automatikusan biztosítja.
     Lehetőség virtuális
     megbeszélésekre
Hálózati hardware
Hálózati software
Résztvevők térben elosztva
      Hordozhatóság

Más hardware
Más software


Még notepad-en is…
       Globalitás

A résztvevők a világ bármely részéről
 bekapcsolódhatnak a döntési folyamatba.
    Kényelmes használat

Nem kell pilótavizsga,
Bár számítógépes gyakorlat nem hátrány.
   Döntéshozatali technikák
      használata
Delphi módszer
Brainstorming
Csoport konszenzus kialakítása
Egyéb csoportműveletek támogatása
 Pontozások
 Véleménycserék
 Stb.
       GDSS hátrányok

Költség
Biztonság
Technikai meghibásodások
Gyakorlat igény
Tréning igény
A kommunikáció félreértése
         Költség

Magasak lehetnek az infrastruktúra költségei
 Hardware
 Software
 Hálózat
 GDSS terem
         Biztonság

GDSS eszközök bérlete esetén a szolgáltató
 emberei

Saját eszközrendszer használata esetén a
 kiszolgáló személyzet

lehet potenciális veszélyforrás
  Technikai meghibásodások

Áram kimaradás
Hálózat szakadás
Sávszélesség csökkenés
Hardware hibák
Software hibák
Stb.
      Gyakorlat igény

A gyakorlat hiánya frusztrációt okoz

=> ritkább részvétel a csoportos döntésekben
      Tréning igény

A szituációktól függően különböző betanulási
 görbéken mennek végig a résztvevők
     GDSS kategorizálás

Tartalom – Alter féle hierarchia


Információfolyam – 1-4. szint
      Alter féle DSS hierarchia


                                          A probléma
                                          megoldás
                                          támogatásának
                                          foka


Információ  Egész file-  Riport    A döntések    Döntés   Döntések
 elemek     ok    készítése  következmény  javaslatok  meghozatala
 kinyerése  analízise  több file-    einek
               ból    előrejelzése
               A problémamegoldó
alacsony              rendszer               magas
               komplexitásának foka
    Információfolyam I.

1. szint: Kapcsolat menedzsment – fizikai
 mechanizmus a résztvevők kommunikációjára
 a döntéshozatal során.
2. szint: Kommunikáció menedzsment – az
 információfolyam kiterjesztése az üzentek
 tárolása,  válasz,  továbbküldés, stb.
 lehetőségeivel.
    Információfolyam II.

3.  szint: Tartalom menedzsment – a
 dokumentumok intelligens továbbítása a
 résztvevők között.
4. szint: Folyamat menedzsment – a
 döntéshozatal     aktív részeként pl.
 intelligenciával felruházva.
     GDSS kapcsolatok

CSCWS - Computer Supported Collaborative
 Work Systems
Tágabb, mint a GDSS
Számos önálló és integrált rendszer tartozik
 ide
      GDSS kapcsolatok I.

 Groupware
 Csoport software-ek
   brainstorming,
   információgyűjtés,
   ötletek gyüjtése,
   szavazások,
   preferenciák aggregálása,
   konszenzus teremtés
   közös szerzőség
    GDSS kapcsolatok II.

Naptár szoftverek
Elektronikus döntési termek
Delphi módszertan támogató rendszerek
Workflow rendszerek
Dokumentum menedzsment
   Sokfaktoros döntéshozatal

Gyakori a sok fontos tulajdonság

 Multi-Factor Evaluation Process – ha mindegyik
 fontos tényezőnek megadható a súlya numerikusan

 Analytic Hierarchy Process (AHP) – ha nincs a
 döntéshozóknak  kvantitatív   preferenciájuk  a
 tényezőkre vonatkozóan
   Multi-Factor Evaluation
       Process
Súlyozott pontozás
Minden tényezőnek súlyfaktora van
Minden alternatíva tényezőihez pontok vannak
 rendelve
A pontokat a faktorok súlyával szorozva
 összegezzük
Kiválasztjuk  a   legnagyobb  (súlyozott)
 pontszámot kapott alternatívát.
   Analytic Hierarchy Process

Nehezen határozhatók meg a numerikus súlyok
Páros összehasonlításon alapszik
 Egy adott hierarchia szinten páros összehasonlítást
  végzünk az alternatívák között
 Ebből létrejön egy pár-mátrix
 Generáljuk a súlyrendszert, kiszámítjuk a
  konzisztencia arányt (CR)‫‏‬
 A hierarchiában felfelé haladva mindenütt
  végigcsináljuk
 A legfelső szinten kijön a végső pontrendszer
Condorcet paradoxon

  A: x >A y >A z
  B: y >B z >B x
  C: z >C x >C y


 Arrow féle lehetetlenségi tétel


 Moderátorok felelőssége
Condorcet módszer

 Az alternatívákat az összes lehetséges párosítás
 szerint megvizsgáljuk és azt az alternatívát tekintjük
 (Condorcet) győztesnek:
 amelyik minden párosítás szerint a döntéshozók
 többségének nyertese
 Ha ilyen nincs, akkor egyéb módszerek kerülhetnek
 szóba
Példa Condorcet módszerre I.

A (42 fő): m >A n >A c >A k
B (26 fő): n >B c >B k >B m
C (17 fő): k >C c >C n >C m
D (15 fő): c >D k >D n >D m

Egymás elleni eredmények táblázata ki lehet a Condorcet győztes?

               m  n    c    k
           m    -
           n       -
           c            -
           k                -
Példa Condorcet módszerre II.

A (42 fő): m >A n >A c >A k
B (26 fő): n >B c >B k >B m
C (17 fő): k >C c >C n >C m
D (15 fő): c >D k >D n >D m

Egymás elleni eredmények táblázata ki lehet a Condorcet győztes?

                m    n    c    k
           m     -   42-58  42-58  42-58
           n    58-42   -   68-32  68-32
           c    58-42  32-68   -   83-17
           k    58-42  32-68  17-83   -
Példa Condorcet módszerre III.

A (42 fő): m >A n >A c >A k
B (26 fő): n >B c >B k >B m
C (17 fő): k >C c >C n >C m
D (15 fő): c >D k >D n >D m

Egymás elleni eredmények táblázata alapján „n” a Condorcet győztes

                m    n    c    k
           m     -   42-58  42-58  42-58
           n    58-42   -   68-32  68-32
           c    58-42  32-68   -   83-17
           k    58-42  32-68  17-83   -
Nincs mindig Condorcet győztes

A (36 fő): m >A n >A c
B (33 fő): n >B c >B m
C (31 fő): c >C m >C n

Egymás elleni eredmények táblázata ki lehet a Condorcet győztes?
Senki!

                  m    n    c
              m    -   67-33  36-64
              n   33-67   -   69-31
              c   64-36  31-69   -
Borda-féle pontozásos módszer

 A pontozásos szavazási módszerek megalapozója,
  amelyeknél az ordinális helyett kardinális
  (különbségeket, esetleg arányokat is
  figyelembevevő) skálán mérhetők a vélemények

 Pontozásos rangsorok + pontok aggregációja
 Pl.:
 1. hely: 2 pont    1.hely: 1 pont
 2. hely: 1 pont    2.hely: 1/2 pont
 3. hely: 0 pont    3.hely: 1/3 pont
A Borda-féle módszer problémái

Előfordul, hogy a Condorcet győztes helyett mást hoz ki nyertesnek
 a Borda pontozás
            1.     2.     3.     4.     5.     6.
          (5 pont)  (4 pont)  (3 pont)  (2 pont)  (1 pont)  (0 pont)
A csoport (4 fő):    x     y     z     u     v     w
B csoport (1 fő):    y     z     u     v     w      x


„x” pontszáma: 20 = (4×5 + 1•0), „y”-é 21 = (4×4 + 1×5),
„z” pontszáma: 16 = (4×3 + 1×4), „u”-é 11 = (4×2 + 1×3),
„v” pontszáma: 6 = (4×1 + 1×2), „w”-é 1 = (4×0 + 1×1).
Tehát a pontozásos módszer szerint „y” nyert, pedig „x” a
 Condorcet győztes is, hiszen páronként összes vetélytársát
 legyőzi. (Éppen az ilyen anomáliák miatt tartotta Condorcet saját
 módszerét jobbnak mint Borda-ét.)‫‏‬
Arrow féle lehetetlenségi tétel

  Bármik is legyenek egy csoport tagjainak preferenciái, a
   döntésaggregáló módszernek az összehasonlítandó
   opciókra vonatkozóan elő kell állítania a csoportos
   preferencia sorrendet.
   Ha egy csoport minden tagja az A opciót választja a B
   opcióval szemben, akkor a csoportnak szintén az A opciót
   kell preferálnia a B-vel szemben.
   A csoport preferenciája két opció között kizárólag a
   csoport tagjainak e két opció közötti választásától függhet.
   Nincs a csoportban diktátor, azaz olyan valaki, aki mindig
   érvényesíteni tudja a preferenciáit mások rovására is.
   Az előző négy feltétel egyszerre nem teljesülhet
Linkek

 DSS
   http://www.webopedia.com/TERM/D/decision_support_system.html
   http://dssresources.com/
   http://dssresources.com/decisionaids/
 GDSS:
   http://www.optiontechnologies.com/applications/apps_decision_how.a
   sp
   http://www.ventana.com/
   http://www.Meetingworks.com
   http://www.banxia.com/demain.html
   www.opinion.hut.fi
   www.jointgains.hut.fi
   www.sal.hut.fi/Publications/pdf-files/phamxxa.pdf
Linkek 2 (Lullus)‫‏‬

 Lullus
   http://en.wikipedia.org/wiki/Ramon_Llull
   http://hu.wikipedia.org/wiki/Ramon_Llull
   http://www.kislexikon.hu/lullus.html
   http://www.btk.elte.hu/celia/regimod/benedek.htm
   http://www.btk.elte.hu/celia/regimod/szentpet.htm
   http://www.math.uni-augsburg.de/stochastik/lull/

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:5/31/2012
language:Hungarian
pages:53