Pecutan Akhir Pra-PMR 2008 - DOC by MmzK4zU

VIEWS: 0 PAGES: 21

									                               Program Solar JPN Perak, PMR 2010


SULIT
21/1
Sejarah
1 ¼ jam

             JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK
______________________________________________________________________________
__


              PENILAIAN MENENGAH RENDAH


                       2010


                 Satu jam lima belas minit

  ________________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan objektif.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D.
 Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan jawapan anda pada
 kertas objektif yang disediakan.

4 .Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu
 jawapan, padamkan sehingga bersih dan tandakan jawapan yang baru.                                    [ Lihat sebelah
                                     SULIT

                        1
                                   Program Solar JPN Perak, PMR 2010
   1 Maklumat berikut berkaitan dengan sumber sejarah.


                    Batu Bersurat


    Apakah keterangan yang berkaitkan dengan sumber sejarah di atas ?

      A   Naskah tulisan semula jadi
      B   Barang ciptaan manusia
      C   Kesan tindak balas alam
      D   Tinggalan haiwan zaman lampau

2   Jadual di bawah merujuk kepada lokasi masyarakat Zaman Prasejarah.
              Negeri        Tapak Ekskavasi
              Selangor       ∙  Kelang
                         ∙  Lembah Bernam
   Apakah peralatan yang digunakan oleh masyarakat pada Zaman Prasejarah di atas?

   A    Beliung
   B    Alat penapak
   C    Peralatan logam
   D    Kapak genggam

3 Manusia Zaman Neolitik dikatakan mempunyai budaya yang lebih teratur.

  Mengapakah dikatakan sedemikian ?

    I    Wujud sistem bermsayarakat
   II    Wujud pembahagian kerja
   III    Hidup berpindah randah
   IV    Hidup sara diri

   A    I dan II
   B    I dan IV
   C    II dan III
   D    III dan IV
                            2
                                 Program Solar JPN Perak, PMR 20104    Tonle Sap ialah tasik yang dibina pada abad kesepuluh Masihi.

    Apakah kesan tasik ini kepada kawasan persekitaran ?

    A  Persikitaran subur
    B  Pelabuhan entrepot
    C  Pusat membuat kapal
    D  Pusat pengumpulan barang

5    Rajah di bawah berkaitan asal usul nama Melaka

                                Pelanduk

        Asal-usul nama Melaka
                              Pokok Melaka
    Apakah sumber yang menerangkan perkara di atas ?

    A  Sejarah Melayu
    B  Hikayat Hang Tuah
    C  Hikayat Kanun Melaka
    D  Salasilah Melayu dan Bugis

6
     Parameswara bersama-sama dengan pengikutnya telah melarikan diri dari Temasik
     menuju ke perkampungan nelayan

    Mengapakah perkampungan tersebut dianggap amat baik oleh Parameswara ?

 I   Bekalan makanan yang banyak
 II   Terdapat banyak pokok nipah dan ru
III   Bertuk mukabumi yang berbukit-bukau
IV   Terlindung daripada tiupan angin monsun

  A  I dan II
  B  I dan IV
  C  II dan III
  D  III dan IV
                         3
                              Program Solar JPN Perak, PMR 2010
7  Rajah di bawah berkaitan sistem perundangan di Melaka
       Undang-undang            Memastikan aktiviti perdagangan
       Laut Melaka             berjalan lancar dan adil
  Bagaimanakan undang-undang ini membantu memajukan perdagangan di Melaka?

  A  Memberi pengecualian cukai
  B  Menyedia tempat menyimpan barang
  C  Melicinkan peraturan berniaga
  D  Menjamin kebajikan pedagang


8  Jadual di bawah menunjukkan sumbangan Tun Perak

       Tahun                 Peristiwa
       1456       Tun Perak berjaya menghalang serangan Siam ke atas
                           Melaka

  Apakah faktor yang menyumbangkan kepada kejayaan tersebut ?

  A  Bantuan askar asing
  B  Pertahanan yang mantap
  C  Senjata yang lengkap
  D  Strategi yang berkesan


9  Rajah di bawah menunjukkan kawasan pentadbiran pembesar Melaka
                       Kawasan pegangan
           Pembesar
                           X
  Apakah X?

A  Kawasan larangan
B  Kawasan perundangan
C  Kawasan pemakanan
D  Kawasan perdagangan


                       4
                              Program Solar JPN Perak, PMR 2010
 10 Peta di bawah menunjukkan ibu negeri Johor dalam kurun ke-16.
    Mengapakah ibu negeri Johor selalu berubah-ubah?

     A  Muslihat pertahanan
     B  Penaklukan kuasa luar
     C  Kemerosotan perdagangan
     D  Pertukaran kuasa pemerintahan

11 Mengapakak buku Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dijadikan bahan cerita semasa Portugis
  menyerang Melaka ?

  A   Mendapatkan sokongan rakyat
  B   Mengambil iktibar kisah silam
  C   Menaikkan semangat juang askar
  D   Mengambil strategi peperanhan


12 Bagaimanakah Belanda berjaya menguasai perdagangan bijih timah Perak pada pertengahan
  kurun ke-17 dan kurun ke-18?
   I Menyekat laluan kapal
   II Menyerang angkatan laut
  III Membuat kepungan
  IV Memeterai perjanjian

   A    I dan II
   B    I dan IV
   C    II dan III
   D    III dan IV
                       5
                             Program Solar JPN Perak, PMR 2010
13 Antara berikut, yang manakah merupakah ciri-ciri Adat Temenggung?
   I Mengutamakan kaum lelaki
  II Melaksanakan hukuman sebagai pengajaran
  III Menekankan unsur-unsur demokrasi
  IV Mengutamakan keturunan sebelah ibu

   A  I dan II
   B  I dan IV
   C  II dan III
   D  III dan IV

14 Kumpulan etnik yang manakah terlibat secara aktif dalam perlombongan antimoni di
  Sarawak ?

   A  Iban
   B  Bajau
   C  Murut
   D  Bidayuh


       Roh orang mati akan pergi ke gunung
       Kinabalu
15 Kumpulan etnik manakah yang mempunyai kepercayaan seperti di atas?

   A  Bajau
   B  Murut
   C  Suluk
   D  Kadazandusun

16 Apakah yang mendorong Sultan Kedah menghubungi syarikat-syarikat di bawah ?

       Firma Jourdain Sullivan and de Souza
       Syarakat Hindia Timur Inggeris


   A  Menarik pelaburan Barat
   B  Menghapuskan ancaman lanun
   C  Mengekal kedaulatan negeri
   D  Menjalin hubungan perdangan
                       6
                               Program Solar JPN Perak, PMR 2010


17 Perjanjian berikut telah ditandatangani pada tahun 1795 antara Raja Belanda dengan
  kerajaan British.

                   Surat-surat Kew

     Apakah kesan daripada perjanjian tersebut ?

   A  Perang Napolean tamat
   B  Perancis menguasai Belanda
   C  British menduduki jajahan Belanda di Timur
   D  British memonopoli perjanjian Kepulauan Melayu

18 Rajah di bawah merujuk kepada tergugatnya kuasa Sultan dan pembesar dalam Sistem
  Residen di Negeri-negeri Melayu.

             Residen menggugat kuasa Sultan dan pembesar

                   Mencampuri adat
                   X
                   Mengambil alih pungutan cukai

  Apakah X ?

   A  Merampas hak wanita
   B  Menguasai tanah tempatan
   C  Memaksa menerima nasihat
   D  Mengubah sempadan daerah


19 Dokumen di bawah merupakan sebahagian intipati Perjanjian Pangkor yang dimeterai pada
  tahun 1874.
  Bagaimanakah nasib Raja Ismail dalam perjanjian tersebut ?

   A Dipecat jawatannya
   B Diakui sebagai Raja Muda
   C Dikenakan tahanan rumah

                         7
                              Program Solar JPN Perak, PMR 2010


  D Dibuang negeri ke Singapura


20 Gambar di bawah merupakan sebuah rumah api yang terdapat di Tanjung Rachado
  ,Selangor
  Apakah kesan penting yang berlaku terhadap Selangor apabila rumah api tersebut diserang ?

  A  J.G. Davidson menjadi residen yang pertama
  B  Frank Swettenham dilantik sebagai penasihat sultan
  C  Raja Mahadi telah dijatuhkan hukuman buang negeri
  D  Raja Abdullah dilantik menggantikan Sultan Abdul Samad

21 Peta di bawah menunjukkan penyerahan daerah Tabal milik Kelantan kepada Siam oleh
  British.
  Penyerahan wilayah tersebut telah menerima bantahan Sultan Muhammad IV.
  Mengapakah penduduk Melayu berhijrah ke Kelantan ?

  A  Siam mengenakan cukai yang tinggi
  B  Membuka penempatan baru di Kelantan
  C  Kelantan menjanjikan kemewahan hidup
  D  Tidak mahu berada di bawah pentadbiran Siam

22 Perjanjian di bawah diadakan bagi mewujudkan keamanan di Johor.

      Tahun        Tokoh              Peristiwa
      1885     Temenggung Ibrahim       Perjanjian Persahabatan
               Sultan Ali

                       8
                              Program Solar JPN Perak, PMR 2010


  Apakah kesan perjanjian tersebut kepada Sultan Ali ?

  A  Dilantik menjadi Bendahara
  B  Dilucutkan hak sebagai sultan
  C  Diberikan kuasa di wilayah Kesang
  D  Dijadikan ketua pasukan keselamatan

23 Senarai di atas merupakan pemimpin yang berwibawa di Johor.
      Dato’ Jaafar bin Muhammad
      Dato’ Abdul Rahman bin Andak
  Apakah persamaan peminpin tersebut ?

  A  Mengekalkan kedaulatan negeri
  B  Memajukan sekolah Inggeris
  C  Melaksanakan Sistem Kangcu
  D  Menggubal perlembagaan negeri

24 Pembesar di bawah telah dilantik oleh James Brooke untuk membantunya dalam melicinkan
  pentadbiran negeri Sarawak.

              Datu Bandar
              Datu Patinggi
              Datu Temenggung

  Apakah tugas pembesar tersebut ?

  A  Penyelia Majlis Kewangan Negeri
  B  Penyelaras hasil keluaran pertanian
  C  Penasihat Undang-undang tempatan
  D  Pengendali keselamatan penduduk tempatan


25 Berdasarkan maklumat berikut, siapaka tokoh yang dimaksudkan?

          Beliau ialah seorang bekas tentera SHTI
          Belayar dengan kapalnya Royalist
          Mencari kawasan perdagangan di Tanah Melayu dan Sarawak  A  James Brooke
  B  Charles Brooke
  C  Anthony Brooke
  D  Charles Vyner Brooke


                       9
                              Program Solar JPN Perak, PMR 2010
26 Senarai di bawah merupakan langkah SBUB menggalakkan penanaman getah di Sabah.

                Dividen 4 %
                Pengecualian eksport 50 tahun
                Kemasukan buruh X

   Buruh X ialah dari
    I Jawa
    II China
   III India
   IV Filipina

   A  I dan II
   B  I dan IV
   C  II dan III
   D  III dan IV

27 Senarai di bawah menerangkan sebuah pasukan yang ditubuhkan oleh SBUB di Sabah.
            Ditubuhkan pada tahun 1900
            Bertujuan untuk menjamin keamanan
            Anggota terdiri dari pegawai polis
             tempatan
  Apakah nama pasukan tersebut ?

   A  Skuad Khas
   B  Skuad pribumi
   C  Skuad Terbang
   D  Skuad Ketua Anak Negeri

28  Rajah di bawah merujuk cara kemasukan buruh luar kesan perkembangan ekonomi di
   Tanah Melayu.

       Kemasukan buruh luar ke         Sistem Kontrak
       Tanah Melayu pada awal
       kurun ke-20.

   Buruh- buruh yang dibawa melalui sistem tersebut berasal dari
   A Cina
   B India
   C Jawa
   D Sri Lanka
                       10
                                Program Solar JPN Perak, PMR 2010
   A  Sekolah Arab
   B  Sekolah Melayu
   C  Sekolah Inggeris
   D  Sekolah Mubaligh

29
      ‘Ajarkan mereka supaya memuliakan kerja buruh,
      supaya tidak semua mereka menjadi kerani.’.
                      Arthur Kenion, 1915

   Berdasarkan kata-kata di atas, apakah ikhtibar daripada dasar pendidikan British tersebut ?


   A  Berfikiran strategik
   B  Berani mempertahankan hak
   C  Berhati-hati dengan kuasa asing
   D  Bersyukur dengan kemakmuran negara

30 Rajah di bawah menunjukkan tindakan SBUB di Sabah untuk menamatkan satu
  penentangan rakyat tempatan.

      Pada April April 1915, SBUB
      menghantar 400 orang tentera dan           Kebangkitan X
      peperangan berlaku selama enam
      minggu

   Apakah kebangkitan X ?

   A  Kebangkitan Rentap
   B  Kebangkitan Rundum
   C  Kebangkitan Mat Sator
   D  Kebangkitan Mat Salleh
                        11
                              Program Solar JPN Perak, PMR 2010
31 Petikan di bawah adalah sebahagian dari puisi ’Pahlawan Kemerdekaan ’ karya Usman
  Awang.

            Inggeris datang meredah Pahang
            Bersama peluru bersama senapang
            Membunuh menangkap setiap pejuang
            Sungai Semantan berubah darah

  Di manakah lokasi pertempuran tersebut ?

   I  Jerantut
   II  Kuala Lipis
  III  Lubuk Terua
  IV  Jeram Ampai

   A  I dan II
   B  I dan IV
   C  II dan III
   D  III dan IV

32 Jadual di bawah menunjukkan notis hukuman denda yang dikenakan kepada penduduk di
  Jajahan Pasir Puteh pada tahun 1915.

             Jenis rumah    Jumlah denda
              Besar       $ 10.00
              Sedang       $ 5.00
              Kecil       $ 3.00

  Mengapakah penduduk dikenakan hukuman denda tersebut ?

   A  Mencetuskan huru hara
   B  Membina rumah tanpa kebenaran
   C  Menentang pembayaran cukai pintu
   D  Menentang perlantikan Pegawai Daerah

33 Maklumat di bawah merujuk kepada nasionalis di Tanah Melayu

       Abdul Rahim Kajai
       Harun Aminurrashid

  Apakah peranan tokoh tersebut ?

   A Mengasas fahaman radikel
   B Memimpin penentangan bersenjata

                      12
                              Program Solar JPN Perak, PMR 2010


   C Membangkit kesedaran kebangsaan
   D Mencetus gerakan pemulihan agama

34 Senarai di bawah merupakan antara madrasah yang terkenal di Tanah Melayu pada awal
  tahun 1920.

               Al-Masyhur di Pulau Pinang
               Al-Diniah di Padang Rengas
               Il-Ihya Assyarif di Gunung Semanggol

   Apakah tujuan penubuhan institusi tersebut ?

   A  Menyebarkan ideologi timur
   B  Menyebarkan ideologi barat
   C  Menyebarkan idea tradisional
   D  Menyebarkan idea pembaharuan

35 Senarai di bawah merupakan antara tokoh terkenal dalam sejarah negara kita.

                 Ibrahim Haji Yaakob
                 Ahmad Boestamam
                 Mustapha Hussain

   Apakah persamaan tokoh-tokoh tersebut ?


   A  Pemimpin Gerakan Islah
   B  Pemimpin Kesatuan Melayu Muda
   C  Pemimpin Persaudaraan Sahabat Pena
   D  Pemimpin dari Maktab Perguruan Sultan Idris


36 Maklumat berikut berkaitan dengan usaha Maharaja Meiji memodenkan Jepun.

         Kebangkitan Jepun sebagai sebuah kuasa imperialisbermula
         dengan pemerintahan Maharaja Mikado Meiji pada tahun
         1868.

   Apakah langkah yang dibuat oleh baginda untuk mencapai matlamat tersebut ?

I   Melancarkan Revolusi Pertanian
II  Memajukan bidang perindustrian
III  Menjadikan negara Barat sebagai model
IV  Mengerahkan tentera mengambilalih pentadbiran

A   I dan II

                        13
                              Program Solar JPN Perak, PMR 2010


B  II dan III
C  III dan IV
D  I dan IV

37 Dasar di bawah merupakan salah satu Dasar Penjepunan yang dilaksanakan di Tanah
  Melayu.

   Bahasa Jepun menjadi bahasa pengantar di
   sekolah-sekolah

  Apakah tujuan Jepun melaksanakan dasar tersebut?

   A   Memudahkan komunikasi dengan penduduk setempat
   B   Menyatupadukan rakyat pelbagai kaum
   C   Mendapatkan sokongan penduduk tempatan
   D   Menggalakkan budaya Jepun

38 Pernyataan berikut menunjukkan slogan yang disebarkan oleh Jepun.

   Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia
   Timur Raya

  Mengapakah Pentadbiran Jepun gagal mencapai slogan tersebut?

      I  Sekatan ekonomi
     II  Kadar inflasi meningkat
     III  Penurunan harga barangan
     IV  Kekurangan bahan mentah
     A  I dan II
     B  I dan IV
     C  II dan III
     D  III dan IV

39 Senarai di atas adalah antara kegiatan agresif PKM menjelang tahun 1935 ?

              Mogok
              Sabotaj
              Tunjuk perasaan
  Mengapakah PKM menggalakkan tindakan di atas ?

  A   Membantah pentadbiran British
  B   Melumpuhkan ekonomi British
  C   Menuntut kenaikan gaji pekerja
  D   Menguasai ekonomi Tanah Melayu                       14
                             Program Solar JPN Perak, PMR 2010
40
       Parti Kebangsaan Melayu Malaya
       (PKMM)
       Angkatan Pemuda Insaf (API)
       Angkatan Wanita Sedar (AWAS)

   Mengapakan pertubuhan di atas menyokong gagasan Malayan Union?
    I Kerakyatan terbuka
    II Penyatuan pentadbiran agama Islam
   III Kuasa Sultan di perkukuh
   IV Status quo orang Melayu terjamin
    A I dan II
    B I dan IV
    C II dan III
    D III dan IV

41 Rajah di bawah menunjukkan struktur pentadbiran Malayan Union.

                   Gabenor
                   Malayan
                    Union                            Majlis Melayu
                    Majlis
          X                 (Majlis Raja-raja
                   Undangan
                             Melayu)
   Apakah X?

   A    Majlis Penasihat
   B    Majlis Tertinggi
   C    Majlis Eksekutif
   D    Majlis Mesyuarat Kerja

42 Apakah perjuangan UMNO semasa penubuhannya pada tahun 1946?

   A    Menjaga ketuanan bangsa
   B    Mendapat kebebasan mentadbir
   C    Menyokong kerakyatan terbuka
   D    Memperjuangkan kemerdekaan


                         15
                              Program Solar JPN Perak, PMR 2010


43 Pernyataan di atas menerangkan kekurangan sokongan terhadap komunis di Tanah Melayu.
        Perjuangan komunis kurang mendapat sambutan orang Melayu  Mengapakah orang Melayu bertindak sedemikian ?

   A  Kesetiaan kepada pihak British
   B  Bertentangan dengan budaya tempatan
   C  Keahlian hanya kepada oranggb Cina
   D  Menghormati kepimpinan pembesar

44 Berdasarkan jadual di atas, mengapakah undang-undang tersebut diisytiharkan?

             Peristiwa             Kesan
      Pembunuhan tiga orang pengurus     Undang-undang Darurat
      ladang di Sg. Siput, Perak       diisytiharkan

   A  Menjamin kestabilan politik
   B  Menjimatkan kos pentadbiran
   C  Mengatasi masalah perkauman
   D  Melambatkan proses kemerdekaan


45 Rajah berikut menunjukkan konsep kerjasama kaum dalam sebuah parti politik yang
  diperjuangkan oleh Independence of Malaya Party mendapat sokongan daripada
  beberapa buah parti yang lain.
                                MIC
   Konsep kerjasama kaum dalam satu parti          MCA
                                x
  Apakah parti X ?

  A  PAS
  B  UMNO
  C  Parti Negara
  D  Parti Perikatan

46 Berdasarkan jadual di atas, apakah tujuan pihak British menubuhkan jawatankuasa tersebut?

              Tahun    Peristiwa
              1949     Penubuhan Jawatankuasa
                    Hubungan Antara Kaum

   A Merancang dasar ekonomi
   B Memupuk perpaduan kaum

                       16
                               Program Solar JPN Perak, PMR 2010


   C Menamatkan pengaruh asing
   D Mendapatkan kemerdekaan

47 Jadual di bawah menunjukkan cadangan laporan pelajaran di Tanah Melayu.

                Tahun      Laporan
                1956     Laporan Razak

  Apakah matlamat laporan tersebut ?

   A   Mengkaji sistem pendidikan sekolah Cina
   B   Mewajibkan pelajaran peringkat sekolah menengah
   C   Melahirkan sistem pendidikan kebangsaan
   D   Membaiki sistem pendidikan sekolah Melayu

48 Apakan perkara utama yang dibincangkan dalam persidangan di atas?

                Tahun         Peristiwa
              Februari 1954     Konfrensi Nasional

   A   Pindaan syarat kerakyatan
   B   Penggubalan perlembagaan
   C   Pembentukan sistem ahli
   D   Kepentingan pilihan raya

49 Rundingan London diadakan pada tahun 1956 bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan
  Tanah Melayu.

  Apakah yang dibincangkan dalam rundingan itu?

    I  Menjamin pemilikan harta British
   II  Mengamalkan konsep Raja Berperlembagaan
   III  Melantik pegawai British dalam pentadbiran
   IV  Mengekalkan pangkalan tentera British di Tanah Melayu
   A  I, II dan III
   B  I, II dan IV
   C  I, III dan IV
   D  II, III dan IV

50 Jadual di atas berkaitan kemederkaan Persekutuan Tanah Melayu.

       Tarikh       Tempat              Peristiwa
                 Stadium Merdeka,         Pemasyhuran
        31 Ogos 1957
                 Kuala Lumpur           Kemerdekaan
  Bagaimanakah cara Tanah Melayu mencapai kemerdekaan?


                       17
                              Program Solar JPN Perak, PMR 2010


   A   Kerjasama politik
   B   Pengembalian kuasa raja
   C   Persamaan hak dalam politik
   D   Kelonggaran syarat kerakyatan

51 Tunku Abdul Rahman dengan penuh semangat mengisytiharkan
  Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur pada 31
  Ogos 1957

  Andaikan anda berada dalam majlis tersebut, apakah perasaan anda?

    I  Cintakan negara
   II  Hormat pada lambang negara
   III  Bersyukur sebagai warganegara
   IV   Bangga dengan perjuangan pemimpin negara

   A   I, II dan III
   B   I, II dan III
   C   I, III dan IV
   D   II, III dan IV


52 Senarai di atas merujuk kepada

            Menjamin kedudukan khas raja-raja Melayu
            Mewujudkan satu rupa bangsa Persekutuan Tanah Melayu
            Membentuk dan menentukan kuasa kerajaan pusat dan
            negeri

  A   Suruhanjaya Reid
  B   Perjanjian London
  C   Suruhanjaya Cobbold
  D   Perlembagaan Merdeka

53 Mengapakah kerajaan British mengambil Sabah dan Sarawak sebagai Tanah Jajahan
  Mahkota?

  A   Memenuhi permintaan rakyat
  B   Menjaga kepentingan ekonomi
  C   Membendung ancaman komunis
  D   Menyeragamkan sistem pentadbiran

54 Apakah sebab penduduk Sarawak menentang tindakan Brooke menyerahkan Sarawak
  kepada British?
   I Melanggar Perlembagaan 1941
  II Melaksanakan amalan demokrasi


                       18
                              Program Solar JPN Perak, PMR 2010


   III Menyulitkan permintaan kemerdekaan
   IV Menafikan perundingan dengan ketua tempatan

   A  I, II dan III
   B  I, II dan IV
   C  I, III dan IV
   D  II, III dan IV

55 Berdasarkan maklumat di atas, apakah persamaan kedua-dua pegawai British di atas?

                Gerard T. Mac Bryan
                Harold Mc Michael

   A  Menyandang jawatan residen
   B  Memperkenalkan sistem beraja
   C  Melaksanakan dasar penjajahan
   D  Menentang penyerahan negeri

56 Dialog di atas mungkin berlaku di Singapura pada awal tahun 1960-an.

   Lee Kuan Yew : Parti Tindakan Rakyat (PETIR) bersetuju dengan pembentukan
   Malaysia
   Tokoh Parti X : Kami Parti X mementang pembentukan Malaysia kerana gagasan
   tersebut
           merupakan satu rancangan British untuk mengekalkan pengaruhnya.

   Parti X ialah

   A  Parti Negara
   B  Barisan Sosialis
   C  Persatuan Cina Sarawak
   D  Liga Belia Demokratik Cina Singapura

57
           Persekutuan Malaysia diisytiharkan pada 16 September
                       1963

   Berdasarkan pernyataan di atas, apakah matlamat penubuhan Persekutuan Malaysia?
    I Memajukan sosioekonomi
    II Menyekat perkembangan pengaruh komunis
   III Mengelakkan ancaman pihak Barat
   IV Mempercepatkan kemerdekaan

   A I, II dan III
   B I, II dan IV
   C I, III dan IV

                       19
                              Program Solar JPN Perak, PMR 2010


   D II, III dan IV

58 Jadual di atas merujuk tentang perkembangan politik yang berlaku di Sabah.

         Tahun        Peristiwa
         1950        Pengenalan perlembagaan baru
         1952        Pilihan Raya Majlis Tempatan
         1960        Pindaan perlembagaan
         1962        Pilihan Raya Majlis Undangan

  Apakah kepentingan peristiwa tersebut ?

A  Kemunculan parti politik
B  Penentangan rakyat tempatan
C  Perjuangan berkerajaan sendiri
D  Pelaksanaan semangat kesedaran             Tahun    Anggota    Pertubuhan

                    Malaysia
             1963     Filipina   MAPHILINDO
                    Indonesia

59 Berdasarkan jadual di atas, apakah matlamat pertubuhan di atas?

  A  Memajukan ekonomi serantau
  B  Membentuk pakatan ketenteraan
  C  Menyekat pengaruh komunis
  D  Meningkatkan hubungan persahabatan

60 Pernyataan di atas menjelaskan tentang tentangan A.M. Azahari terhadap penubuhan
  Malaysia.

      Parti Rakyat Brunei di bawah pimpinan A.M. Azahari telah menentang
      penyertaan Brunei di dalam Persekutuan Malaysia.

  Mengapakah ia berlaku ?

  I Brunei akan terjejas dari segi pembangunan
  II Brunei akan menjadi tanah jajahan Tanah Melayu
  III Beliau mencadangkan penubuhan Kerajaan Kalimantan Utara
  IV Brunei enggan membayar royalti minyak kepada Persekutuan Malaysia

  A I dan II

                        20
          Program Solar JPN Perak, PMR 2010


B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
        21

								
To top