2 carta alir pelantikan pensyarah by MmzK4zU

VIEWS: 98 PAGES: 4

									                                Lampiran 18.1   CARTA ALIR PELANTIKAN PENSYARAH TETAP   Tanggung     Aliran       Proses Kerja         Rekod
    jawab      Kerja                      Kualiti                  Terima borang perkiraan ATA Borang    perkiraan
     TP             daripada Bahagian HEA    ATA                  Majukan keperluan tambahan No. Fail
     TP             pensyarah kepada TNC (Akad. 500-CPH(PT.22/3)
                  dan Pengantarabangsaan) untuk
                  kelulusan.                  Iklankan kekosongan jawatan di Iklan    jawatan
   PP(Pent)           dalam akhbar pilihan setelah  pensyarah –
                  mendapat kelulusan TNC     No.  Fail  500-
                                  CPH(PT.19/2/1)                  Pilih calon yang layak sahaja Panduan   Skim
     KP             (rujuk  Skim  Perkhidmatan Perkhidmatan
                  Pensyarah )          Pensyarah                  Membuat senarai pendek jika Borang
     KP             calon layak terlalu ramai  Permohonan
                                Jawatan                  Panggil calon untuk temuduga Surat   panggilan
   PP (Pent)           Pusingan Pertama       temuduga – No.
                                 Fail   500-CPH
                                 (PT.19/4)
                               Lampiran 1
   Tanggung  Aliran      Proses Kerja        Rekod
    jawab  Kerja                     KualitiSetiausaha        Laporkan keputusan temuduga Fail Keputusan
Temuduga         pusingan  pertama kepada Temuduga
             Timbalan Pendaftar     Pertama                             Surat Panggilan
PP (Pent)        Panggil calon yang berjaya untuk Temuduga
             temuduga pusingan kedua     Jawatan
                             Pensyarah
TP            Hantar minit temuduga pusingan Fail      Minit
             kedua ke Bahagian Pengurusan Temuduga
             Perjawatan UiTM Malaysia    Pensyarah
PT (Pent)        Terima kehadiran calon berjaya Fail Peribadi
             untuk melapor diri dan buka fail
             peribadiPT (Pent)        Kemaskini data pensyarah UiTM Data   statistik
             Pahang            pensyarah
                                   Lampiran 2
8.2 CARTA ALIR PELANTIKAN PENSYARAH SAMBILAN (SEPENUH MASA) Tanggung     Aliran        Proses Kerja         Rekod
  jawab      Kerja                       Kualiti  TP/PP            Terima maklumat keperluan No. Fail
                 pensyarah sambilan sepenuh 500-CPH(PT.
                 masa daripada TPK(HEA)   19/5/3)   TP             Mohon kelulusan pengambilan Surat kepada TNC
                 pensyarah sambilan sepenuh (A&A)
                 masa daripada TNC (A&A)   No. Fail 500CPH-
                               (PT.19/5/3)
   KP             Dapatkan   calon  setelah
                 mendapat kelulusan TNC (A &
                 A) Pemohon            Isi borang permohonan      Borang
                                 Permohonan
                                 Pensyarah
                                 Sambilan


   KP             Pilih dan temuduga calon yang
                 layak
KP/TPK(HEA)  Perakukan calon yang layak
       untuk ditawarkan pada borang
       permohonan calon       Hantar nama calon berjaya
   TP    kepada   TNC   (A&A)  dan
       Pendaftar untuk pelantikan.
   TP    Keluarkan   surat   tawaran Surat   tawaran
       sementara  (bagi  keperluan pensayarah
       segera)             sambilan


                     Fail   Peribadi
   PT    Terima dan kemaskini data Pensyarah
       pensyarah sambilan sepenuh Sambilan
       masa

								
To top