wniosek o zwrot VAT brak sprzedazy by V5YS2d

VIEWS: 609 PAGES: 1

									                                  Mińsk Mazowiecki, dnia..............................

......................................................
/Imię, Nazwisko lub Nazwa/

.......................................................
/Adres/

......................................................
/NIP/

......................................................
/Nr telefonu/

                               Naczelnik Urzędu Skarbowego
                               w Mińsku Mazowieckim                           WNIOSEK O ZWROT VAT


      Na podstawie art. 87 ust. 5a ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług –
 (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wnoszę o zwrot podatku naliczonego wynikającego
z deklaracji VAT-7 za okres ....................... w wysokości ................................... w terminie 180 dni.

Jednocześnie oświadczam, że:
W rozliczeniu za okres ................... nie dokonaliśmy sprzedaży opodatkowanej w kraju oraz
czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy.
W rozliczeniu za okres ............................. przysługiwało nam prawo do odliczenia VAT
w wysokości ........................ .
                                   ...................................................
                                         /podpis i pieczątka/

								
To top