�ambersk� listy c.9/2010 by ry747e

VIEWS: 23 PAGES: 39

									ŽL č.9/10 – 14.května 2010
Uzávěrka č.10/10– 20.5. do 10:00 hod., vyjdou 1.6.2010


PROMĚNA
Josef Kvičera
Bylo to někdy v máji
v kouzelném Máchově kraji.
Jak každým rokem v tento čas
háj plný květů, ptáků hlas
vzdával hold svěžímu jaru.

Vše kolem bylo v páru.
Divoké kachny u vody,
havrani u hnízd v korunách
i milenci v lásky modlitbách
zpití tou krásou přírody.

Pár jejich slůvek, tichých vzdechů,
zaslechla blízko nich v mechu
hluchavka s bílými květy.

Možná to byly dvě věty…

Hluchavka náhle zjistila,
že nikdy hluchá nebyla
a květ její polil ruměnec…

Co k tomu říci na konec …?

Hluchavka, co se tak styděla,
když píseň lásky slyšela
poprvé na vlastní uši ,
poznala, že barva ta sluší
každému, kdo si stud zachová.

Od těch dob čeká v háji
na slůvka milenců v máji
slyšící hluchavka nachová…
Motto dne:
„ Pravá láska slouží, i když ví, že se jí to nikdy nevrátí.“ “
                   1
Zprávy z radnice
SOUTĚŽ OBCÍ V TŘÍDĚNÍ ODPADU O PERNÍKOVOU
POPELNICI 2009
NAŠE MĚSTO ZÍSKALO 2. MÍSTO
v soutěži obcí v třídění odpadu, kterou vyhlásil Pardubický kraj a
společnost EKO-KOM, a.s., města a obce Pardubického kraje se
účastnily třetího ročníku soutěže „O perníkovou popelnici“. Soutěžilo
se ve třech kategoriích – do 500 obyvatel, do 5000 obyvatel a nad
5000 obyvatel a hodnoceno bylo množství vytříděného odpadu
přepočteného na jednoho obyvatele. Kromě těchto již tradičních
kategorií přišli pořadatelé s novinkou – cenou pro „Skokana roku“.
Rozděleno bylo celkem 10 ocenění. Mezi tři vítězné obce v každé
kategorii a také pro obec, která udělala oproti minulému roku největší
bodový skok, byla rozdělena finanční prémie, která za rok 2009
představovala celkovou částku 750.000 Kč, a také deset symbolických
perníkových popelnic.
Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 3.května 2010 v prostorách
zasedací místnosti sálu Rady Pardubického kraje. Ceny vítězům
v jednotlivým kategoriích předali Ing. Václav Kroutil, radní
Pardubického kraje zodpovědný za zemědělství, životní prostředí a
venkov, ředitelka oddělení využití odpadů společnosti EKO-KOM,
a.s., RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. a regionální manažer společnosti
EKO-KOM, a.s., Tomáš Pešek.
Město Žamberk vybojovalo 2. místo. Vítězství v naší kategorii získala
Litomyšl a na třetím místě skončil Letohrad. V loňském ročníku
obsadil Žamberk první příčku a Litomyšl druhou, letos se pozice
otočily. Jako druhé, nejlépe třídící město, jsme obdrželi finanční
prémii 70.000 Kč. Oceněná města a obce na prvním místě si odnesly
130 tis. Kč a na třetím místě 40 tis. Kč.
Překvapením letošní soutěže je obec Jaroslav z okresu Pardubice, která
poskočila ve své kategorii o 148 pozic ze 177. místa v roce 2008 na
29. místo v roce 2009. Právem jí patří titul „Skokan roku“.
Za tento krásný úspěch je třeba poděkovat všem Žamberanům,
kteří se zapojili do třídění odpadů, a také organizátorům soutěže
za pěkné ceny, kterých si moc vážíme. Doufáme, že uspějeme i v
dalších ročnících soutěže, přestože konkurence je veliká.
              Za odbor ŽPZE Bc.Alena Hovádková


Návštěva na radnici
Dne 30.dubna 2010 přijal starosta města Jiří Dytrt na radnici
v Žamberku amerického zpěváka Benjamina S.Schoeninga a klavíristu
Tylera Wottricha z partnerského města Rice Lake v USA. Oba
hudebníci provedli v Žamberku dva úžasné a dobře navštívené
koncerty z písňové tvorby amerických skladatelů 20. století. Pak si
prohlédli město a okolí, zúčastnili se Majálesu a odletěli na
pokračování svého evropského turné. Koncerty zajistila Základní
umělecká škola Petra Ebena a Komise pro zahraniční styky Rady
města Žamberka.
Pro město má toto vystoupení velký význam z pohledu nejen
seznámení se s jiným pojetím hudby, ale rovněž v prohlubováním
partnerských vztahů mezi jednotlivými městy, řekl starosta Jiří Dytrt.
                               –red.-

                 2
Rekonstrukce sociálního zařízení a kabin na fotbalovém stadionu
v Žamberku
30.dubna 2010 se uskutečnilo slavnostní předání do užívání sociální
zařízení a kabiny na fotbalovém stadionu v Žamberku. Rekonstrukce
započala v roce 2009 rekonstrukcí střechy kabin a sociálního zařízení a
v zimních měsících byla provedena rekonstrukce vnitřních rozvodů a
změny dispozic, včetně výměny výplně otvorů, tzn. oken a dveří. Na
jaře letošního roku bylo dokončeno zateplení a venkovní úprava
omítek. Celkové náklady na tuto rekonstrukci dosáhly částky 1,9
mil.Kč.
Pro město je tato investice důležitá, neboť jsme areál získali převodem
do majetku města v roce 2007 a několik desítek let zpět nebyla do
tohoto areálu provedena žádná investice. Kabiny, včetně sociálního
zařízení, byly již dávno za „zenitem“, a proto jsem rád, že tato
investice byla provedena.        Jiří Dytrt, starosta městaSetkání starostů obcí s policií
ŽAMBERK – blíže k občanům
Dne 4. května 2010 v dopoledních hodinách proběhla porada starostek
a starostů obcí obvodu s rozšířenou působností Žamberk, kterou svolal
starosta Jiří Dytrt. Této porady se zúčastnili zástupci Městské policie
Žamberk a zástupci Policie České republiky v zastoupení plk. Mgr.
Miloše Štěpána, plk. Mgr. Radomíra Štantejského, npor. Mgr.
Stanislava Musila, nprap. Františka Klamty, por. Bc. Ivety Lehké,
vedoucích obvodního oddělení ze Žamberka npor. Ing. Michala Hirky
a z Letohradu npor. Bc. Jiřího Chalupníka. V neposlední řadě přišlo
devět policistů - rajonářů. „Našim cílem bylo přiblížit projekt
Community policing starostům obcí, kterých se sešlo bezmála dvě
desítky, a navázat s nimi vzájemnou spolupráci a komunikaci“, říká
por. Bc. Iveta Lehká, tisková mluvčí PČR.
Pomáhat a chránit! S tímto sloganem souvisí zavádění principu
Community policing – stylu policejní práce založené na místní znalosti
prostředí a působení policisty v lokalitě, ve které slouží. Zároveň
policistu zapojit do veřejného života takovým způsobem a v takové
míře, aby se stal pro občany součástí jejich obce.
                    Jiří Dytrt, starosta města


Informační středisko Žamberk
Nabízí v předprodeji vstupenky:
15. 5. 2010 a 29. 5. 2010 ve 20 hod., hrad Potštejn
Čarodějnice
akční divadelní představení
vstupné: dospělí 180,- Kč, mládež do 18 let 100,- Kč
www.pernstejni.cz/akce

3.-5. 6. 2010, Žamberk
JAM ROCK
festival, cena víkendové vstupenky 380,- Kč
www.jamrock.cz

16. 6. 2010 v 19 hod., Hradec Králové
                 3
Čechomor
koncert, 350,- Kč

Nabízí v prodeji:
DVD Oslavy 100. výročí narození Josefa Knopa , DVD Oslavy 65.
výročí příchodu paraskupiny Barium v Žamberku – videozáznamy
z roku 2009, cena 70,- Kč/kus, dřevěné záložky a magnety, klíče,
propisky, velký výběr pohlednic, turistických a cykloturistických
map,…
KONTAKT: tel.465 612 946, email: info@orlicko.cz
                 Kateřina Šípková, vedoucí IS

Vážení čtenáři,
6 let jste byli zvyklí dostávat do svých poštovních schránek v průběhu
měsíce května publikaci Žamberk v číslech za rok..., jejímž úkolem
bylo statisticky vyjádřit pracovní činnost jednotlivých odborů
(referátů) městského úřadu v Žamberku. V poslední době byla
publikace rozšířena i o statistické výpovědi jednotlivých organizací ve
městě, abychom Vám tak přiblížili nejen jejich práci, ale především
abyste si mohli vyhodnotit finanční prostředky, které město Žamberk
těmto organizacím, např. v Mládežnických projektech, na jejich
činnost poskytuje.
Tato statistická publikace, z důvodů finanční krize, v letošním roce
nevyjde. Přehled o práci jednotlivých odborů MěÚ v Žamberku
chceme umístit na webové stránky města, proto nabízíme příležitost
k prezentaci činnosti všem organizacím v našem městě. Zájemci své
příspěvky mohou poslat na adresu: r.krenova@muzbk.cz nejpozději do
konce měsíce května 2010.
                   Ing.Ivan Prchal, tajemník MěÚ
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech
28. a 29. května 2010
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Dle ustanovení § 14c písm. a) a dle ust. § 15 odst. 1 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuji :
l. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
  uskuteční:
  v pátek 28. května 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
  a v sobotu 29. května 2010 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. l je volební
místnost v CENTRU SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERKA v
Albertově ulici čp. 357 pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k
trvalému pobytu: Albertova, Albertovo náměstí, Betlém, Brorsenova,
Draha, Družstevní, Dvořákova, Dymlovská, Husovo nábřeží,
Chelčického, Jeselská, Kněžství, Krátká, Lipová, Luční, Macharova,
Máchova, Orlická, Pod Černým lesem, Pod Kapličkou, Pod
Sanatoriem, Pod Suticí, Polsko, Sadová, Spišská, Šanderova, Terezy

                 4
Svatové, Tovární, U Kunvaldu, U Líšnice, U Splavu, V Břízkách, V
Zátiší, Za Kopečkem, Zkrácená.
Pro volební okrsek č. 2 je volební místnost na RADNICI,
Masarykovo náměstí čp. 166 pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: Českých bratří, Československé armády,
Do Kotle, Havlenova, Havlíčkovo nábřeží, Hluboká, Jiráskovo
náměstí, Ke Střelnici, Klostermannova, Komenského, Kostelní,
Krčmářova, Mánesova, Masarykovo náměstí, Na Skalách, Na Skalce,
Nádražní II. /čp. 7, 8, 9, 11, 12, 16, 51, 53, 55, 56, 76, 434, 439, 468,
537, 554, 763, 764, 1389/, Park, Pod Radnicí, Pod Schody, Pod
Skalami, Polní, Severní, Tyršova, Vrbí, Za Kasárnami, Zahradní,
Zámecká.
Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost ve ŠKOLNÍ
DRUŽINĚ na náměstí Gen. Knopa čp. 433 pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 17.listopadu, 28.října,
Divišova, Lukavská, Na Lindrách, Nádražní III. /čp. 174, 539, 551,
595, 1012, 1013/, Pionýrů, Příčná, Revoluční, U Divadla, U Lukavice.
Ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost ve druhém patře
MĚSTSKÉHO ÚŘADU, ulice Nádražní čp. 833 pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: náměstí Gen. Knopa, Na
Rozálce, Nad Poliklinikou, Nádražní IV. /čp. 14, 22, 26, 40, 41, 42,
43, 114, 195, 549, 556, 557, 559, 584, 638, 671, 688, 760, 765, 798,
799, 805, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 1010, 1011/, Ořechová,
Řadová, Smetanova, U Daliborky, U Polikliniky, Vrchlického.
Ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v MATEŘSKÉ
ŠKOLE v Tylově ulici čp. 1244 pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: B.Němcové, Březinova, Dukelská,
Fučíkova, Kpt. Nálepky, Kyjevská, Na Výsluní, Nádražní V. /čp. 46,
77, 239, 352, 511, 542, 552, 576, 577, 606, 608, 636, 656, 657, 658,
687, 700, 748, 749, 753, 754, 815, 841, 842, 847, 848, 849, 945, 1138,
1139, 1490, 1503, 1504, 1524/, Nerudova, Pod Karlovicemi, Raisova,
SNP, Sokolovská, Školská, Špitálka, Tylova, U Dlouhoňovic, U
Velorexu, Zemědělská.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR,
cestovním průkazem ČR). Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem
konání voleb hlasovací lístky do místa trvalého pobytu. Spolu s
nimi obdrží volič informační leták s údaji potřebnými pro
realizaci volebního práva. Pokud volič z různých důvodů hlasovací
lístky neobdrží, budou mu vydány přímo ve volební místnosti.
                    Jiří Dytrt, starosta města

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
§ 6a odst. 2 a 3 zákona o volbách
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení
voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče,
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý
                  5
seznam vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu;
obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku
na území České republiky nebo zvláštním volebním okrsku na
zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí.
Písemné žádosti o voličský průkaz je potřeba doručit na Odbor právní
Městského úřadu v Žamberku, Nádražní 833 nejpozději do 21. května
2010. Od 13.května 2010 budou voličské průkazy právním odborem
zdejšího úřadu vydávány buď osobně žadateli, nebo zasílány žadateli
poštou.
Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat na Odboru právním
Městského úřadu v Žamberku, Nádražní 833 nejpozději do 16:00 hod.
dne 26. května 2010.
Formuláře žádostí o voličský průkaz a bližší informace o volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR naleznete na internetových
stránkách Městského úřadu www.zamberk.cz - úřední deska - volby,
nebo je obdržíte na odboru právním Městského úřadu Žamberk.


OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
§ 14e odst. 5 a § 14f odst. 3 zákona o volbách
Zapisovatelky a členové okrskových volebních komisí složili na
prvním zasedání dne 04.05.2010 předepsané sliby a zvolili předsedy a
místopředsedy jednotlivých komisí:
Okrsek č. 1 – zapisovatelka      Ing. Hana Cukorová
        předseda:       Zdenka Vlková – ODS
        místopředseda:     Jan Cukor – jmenovaný
Okrsek č. 2 – zapisovatelka      Iveta Dušková
        předseda:       Karolína Abrahamová– ODS
        místopředseda:     Zdeněk Bureš – KDU-ČSL
Okrsek č. 3 – zapisovatelka      paní Bc. Alena Hovádková
        předseda:       Jan Třináctý – ODS
        místopředseda:     Markéta Šandová – KSČM
Okrsek č. 4 – zapisovatelka      paní Edita Pálková
        předseda:    Dis.Jana Neumannová– jmenovaná
        místopředseda:     František Fogl – KSČM
Okrsek č. 5 – zapisovatelka      paní Jaroslava Fabiánová
        předseda:       Olga Janečková– jmenovaná
        místopředseda:     Jana Konečná – KSČM

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
§ 19 odst. 7 zákona o volbách
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Požadavky je možno nahlásit předem na č. tel.: 465 670 216 nebo ve
dny voleb na č. tel.: 465 670 211.
         JUDr. Jitka Kubová, vedoucí právního odboru

                 6
Náš rozhovor aneb ptáme se za Vás...
Od ledna t.r. patří pod Technické služby, s.r.o. Žamberk, které spravují
místní hřbitov, nově vybudovaná rozptylová loučka.
Zeptali jsme se ředitele TS p.Ivana Vrkoče:
ŽL: „Jaký postup má zvolit občan při požadavku umístění
ostatků na rozptylové loučce?“
IV: „Pozůstalý nejprve nahlásí ve firmě TS ŽAMBERK, s.r.o., u paní
Prachařové, že má zájem o provedení rozptylu. Zde vyplní žádanku o
rozptyl spolu s evidencí o zemřelém, poté si objedná termín rozptylu a
jeho provedení v Pohřební službě p.Daniela Janaty Žamberk. Po
rozptylu obdrží pozůstalý doklad o provedeném rozptylu.“
ŽL: „Kolik tato služba stojí?“
IV: „Jednorázový poplatek za jeden rozptyl je 150,- Kč, cena za
úkony spojené s obřadem je smluvní, dle dohody s p.Janatou.“
ŽL: „Kdo loučku provozuje a za jakých podmínek?“
IV: „Provozovatelem rozptylové loučky je firma TS ŽAMBERK,
s.r.o., Loučka je umístěna v pravém dolním rohu hřbitova v Žamberku.
Rozptyl na rozptylové loučce se provádí v období vegetace přírody, tj.
od 1.dubna do 30. října kalendářního roku. Protože je rozptylová
loučka nyní čerstvě osetá, bude první rozptyl proveden v měsíci srpnu
2010. Rozptylová loučka je pietním místem, které si ke konečnému
uložení zvolili naši předkové. Je součástí naší přírody a vytváří klidové
a estetické doplnění prostoru v moderním pojetí, proto jakékoliv prvky
hřbitovní a hrobní kultury jsou zde cizí a působí rušivě.
Protože jednotlivé plochy nejsou hrobovými místy a o údržbu se stará
pouze provozovatel veřejného pohřebiště, je zakázáno zejména:
   - na loučku vstupovat,
   - instalovat pomníčky, vzpomínkové desky, kachličky, vázy,
     mísy, obaly na květiny, sklenice, lampičky, jména po obvodu
     louček,
   - svíčky rozsvěcovat mimo vyhrazené plochy a přímo v trávníku,
     dále na obřadním kameni a v jeho blízkosti, přinesené květiny
     lze položit bez obalů a bez vody volně na obvod loučky,
     případně na určené místo. Pohřební věnce nesmí obsahovat
     stuhy, zvadlé nebo jinak znehodnocené květiny, věnce apod.
     odstraní provozovatel veřejného pohřebiště sám po zvážení
     jejich estetické hodnoty,
   - všechny předměty na loučce umístěné v rozporu s výše
     uvedenými podmínkami budou provozovatelem pohřebiště
     nekompromisně odstraněny.“
Děkuji za rozhovor.            Ptala se Vlasta Pavlousková

Informace podá pí Prachařová, tel.465 613 304, 728 949 156,
p.Janata, tel.: 465 614 492.


Z redakční pošty
Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko Redakční rady

Klondike v Žamberku
Jsem na náměstí v jednom pěkném městečku, a protože je pěkná vlahá
noc, tak jsem se posadil na lavičku. Rozhlížím se kolem sebe a
pozoruji, jak se to naše náměstí za ta léta změnilo. Nejsem si moc jist,
jestli k lepšímu nebo k horšímu. To víte, člověk byl na něco zvyklý,
                  7
teď po tolika letech je to jinak. Sedím a koukám na radnici.
Vzpomínám na bývalé předsedy MNV, co se za jejich éry událo.
Najednou mně na mysli vytane článek ze ŽL, který vyšel kdysi –
Žamberáci na Klondiku (tenkrát to byli ještě žamberáci). Určitě to
měli hodně složité. Odjeli do neznáma Ameriky, to byl, jak bychom
řekli dnes „adrenalín“. Dnešní zlatokopové to mají o moc jednodušší.
Jsou v klidu domova a háček je jenom v tom vybrat správného parťáka
na správném místě. A pak doufat, že na to nikdo nepřijde.
Koukám na tu naši radnici, a tak si tak přemýšlím, kolik zlatokopů ta
naše radnice za dnešní éry zažila. Najednou se ztratí zlaté mince
z trezoru, podotýkám, že z neporušeného. Ať si lámu hlavu, jak chci,
tak mně to tam šrotuje a říkám si „ kolik asi bylo klíčů, proč, když na
to starosta přišel, neoznámil to sám?“ Bývalý starosta se svým
zástupcem bratru Komerio 5 mil., tak špatně sepsanou smlouvu jsem
dlouho neviděl. Na tom je zase pikantní to, že peníze odešly dřív, než
to někdo schválil. Korunu tomu zasadil sám místostarosta, který, když
se o týden déle pak dodatečně půjčka schválila, tak hned ten samý den
si běžel rozšířit Živnostenský list o „ Zprostředkování obchodu a
služeb“. Vůbec pikantní na tom všem je, že původní návrh, který dal
sám místostarosta, je – město dostane úrok 10%. Z nějakých příčin
město dostalo 9% , a tak si tak spekuluju, co se stalo s tím 1%.
Kampak se asi zatoulalo? Pak se zase tito dva výtečníci setkali při
prodeji obytného domu čp.629 , tam to bylo slabší, ale taky dobrý.
Nový starosta – ten dokáže zrušit 7 let starou smlouvu a zjednat „
nápravu“. Když se o tom hlasuje, tak ve svůj prospěch hlasuje i ten,
koho se to týká. Střed zájmů - to je asi pěkná blbost. No a v poslední
době pěkná aférka kolem „Pěší zóny“, to je taky dobrý.
Hodně lidí si říká, proč se investuje v Žamberku tak málo. Jak je vidět,
investuje se dost, ale ne pro občany města. Ani se tomu nedivím,
protože různými toky peníze pěkně mizí v pěkně hlubokých kapsách.
Při této poslední aféře se stačilo jenom podívat na internet:
www.justice.cz poslechnout trošku „vrabce na střeše“ a muselo být
jasno. Vyšel mně ze všeho velice zajímavý výsledek. Když se
podíváte kolem sebe, zjistíte, že to není o ustrojení a titulech kolem
jména, ale o lidech. Na závěr jsem si dal doma trošku práce a vyšel
mně z toho zajímavý výsledek. Jenom chci podotknout, že všechny
údaje jsou stažené z internetu.
Protože ne všichni mají přístup k internetu, tak uvádím jenom
částečnou spojitost ve firmách, aby si každý mohl udělat obrázek jak
to je.
Firma: FVE Bělá s.r.o. ,jednatelé: Ing Ryan Strnad, Miloš Pospíšil
    FVE BS s.r.o., jednatelé: Ing Ryan Strnad, Miloš Pospíšil
    FVE Bohuňovice s.r.o., jednatelé: Ing Ryan Strnad, Miloš
Pospíšil

    Testa s.r.o.      jednatel: Miloš Pospíšil
    Testa Invest s.r.o.  jednatel: Miloš Pospíšil
    Testa Invest CZ s.r.o. jednatel: Miloš Pospíšil

Na závěr chci podotknout, že když se dá dohromady dobrá parta lidí
na správném místě, tak jdou dělat skoro zázraky. Jenom je škoda, že
tito lidé nevyužívají svých schopností ve prospěch nás všech, ale
jenom ve svůj.              Jiří Merganc, Žamberk

                  8
Moje malá a krátká vzpomínka
na 5.květen 1945, kdy byl už doslova „cítit“ konec války.
Chtěla bych napsat o tom, co se přihodilo ten den mému otci, tehdy
starostovi města, Valdemaru Mazurovi. Dopoledne se u něho ohlásil
velitel německé policie ze zdejších kasáren, jinak Rakušan-penzista,
s kterým měl otec ten nejlepší vztah díky své znalosti německého
jazyka, takže se vždy obešli bez tlumočníka. Velitel upřesnil důvod
návštěvy a požádal otce aby v sobotu na sedmou hodinu večerní
vyhlásil stanné právo. Kasárna byla tehdy plná německých vojáků –
vysloužilců, školících se zde na „Zahlmeistry“ (účetní) a mohlo by
dojít k nebezpečnému střetu s českým obyvatelstvem. Proto ujistil
otce, že během noci na 6.května dojde k evakuaci kasáren do
připraveného vlaku k odjezdu do Prahy. Akce se podařila bez
problémů.
V nastalém uvolnění se potom sundávaly německé nápisy a vše, co
připomínalo Protektorát. Rusové přišli až v následujícím týdnu po
9.květnu. Byl to tehdy pomocný trén, vozy naložené zásobami a s
připojenou kuchyní. Důstojníci byli ubytováni v soukromí, trén se
usadil na podměstí. To už je jiná kapitola, kterou popsala paní Marie
Fousková, což již bylo uveřejněno v Žamberských listech.
                   Vlasta Pírková - Mazurová

UPOZORŇUJEME,
že odjezd na rekondici do Luhačovic je 24.května 2010 v 8:00 hod.
z Masarykova nám. v Žamberku.
Účastníci rekondice, kteří si požádali o voličský průkaz, si ho
mohou vyzvednout v běžné pracovní době na právním oddělení
MěÚ v Žamberku – Nádražní čp. 833, III.poschodí.
            Marek Rybár, místopředseda organizace


Český zahrádkářský svaz ZO Písečná
NABÍZÍ PRO ZÁJEMCE DVA VOLNÉ DÍLKY k dlouhodobému
pronájmu v zahrádkářské kolonii o výměře 500m2/dílek. Na pozemku
je zavedena voda, elektřina, možnost výstavby zahradního domku.
Kontakt: tel.777 628 088.
               Josef Pech, předseda organizace

Denní stacionář při Domě pokojného stáří (DPS) sv. Kryštofa
v Ústí nad Orlicí – Kerharticích.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí nabízí občanům službu Denního
stacionáře. Tato služba je určena částečně soběstačným seniorům a
tělesně postiženým od 27 let věku. Denní stacionář zahájil svoji
činnost v květnu 1999, současně se zahájením provozu DPS, který byl
vybudován ze zchátralých bytovek po povodni v r. 1997.
Kolektiv pracovnic v sociálních službách má na starosti nejen péči a
provoz DPS, ale také službu denního stacionáře, která je určena
klientům, jež nemohou žít zcela samostatně, ale rodina se o ně část dne
stará v jejich domácím prostředí. Cílem služby je poskytování péče o
klienta v době, kdy se o něj nemůže starat rodina, aktivizovat jeho
schopnosti a dovednosti, poskytnout rodině jistotu, že jejich blízký
nezůstane doma bez pomoci.
Když navštívíte stacionář v DPS sv. Kryštofa v ÚO, dýchne na Vás
příjemné prostředí a pohoda. Paní Ludmila Kovářová, která se zde
                  9
klientům věnuje, se shýbá soustředěně a pozorně ke klientce. Starší
paní má v ruce plyšového pejska a za sebou větší část života s jeho
vítězstvími i prohrami, s radostmi i zraněními. Je vidět, že ty dvě mají
mezi sebou moc hezký vztah, založený na respektu a úctě.
O konkrétní náplni dne ve stacionáři nám paní Kovářová říká:
„Vedle běžných aktivit jako podávání jídla, dopomoc při chůzi nebo
toaletě, udržování čistoty nebo oblékání se každému klientovi
věnujeme individuálně, s respektem k fyzickým, psychickým i
povahovým vlohám. Snažíme se je motivovat do činnosti, která by jim
pomohla zmírnit projevy onemocnění nebo stárnutí. Někdo má rád
klid, tak sleduje televizi nebo hrajeme karty, posloucháme hudbu,
louskáme ořechy, někdo potřebuje procvičovat paměť a motoriku,
psaní, čtení nebo komunikaci, jiný klient může být neklidný,
úzkostlivý a hlavní prioritou v kontaktu s ním je utěšovat ho a být
blízko něj. Každý den také cvičíme a chodíme ven, i když klient chodí
o holi nebo je na vozíku. Pracujeme s keramickou hlínou, textilem,
papírem, barvami, nůžkami, čteme knížky, hrajeme si s míčem, děláme
si míčkové masáže nebo se učíme pracovat s internetem. Zkrátka,
s každým jednáme podle jeho potřeb a možností. Chceme, aby se
klienti u nás cítili jako doma…“
„Kromě denní práce ve stacionáři pracovníci DPS organizují jednou
za dva týdny společná setkání s klienty DPS, která jsou otevřená i
ostatní veřejnosti. S jakým ohlasem se setkávají?“
„Nejčastěji to bývají rukodělné akce, vzpomínání nad starými
fotografiemi a přednášky na různá témata. Někdy lidé přijdou a stačí
jim, když se dívají, nechtějí se zapojit do tvoření, protože to je pro ně
něco, co nikdy nedělali. Netlačím na lidi, jsem ráda, když přijdou a
třeba se jen dívají nebo povídají a já při tom vyrábím… Je pravda, že
na tyto akce nechodí nejvíc lidí, ale na druhou stranu dvě naše klientky
se díky nim v tvoření doslova našly. Když jsme háčkovali, jednu paní
to tak zaujalo, že nám pak uháčkovala plno sněhových vloček na
vánoční strom, a když jsme zkoušeli vystřihovat, jedna paní se
vypracovala až do velmi jemných detailů, což je v jejím věku úžasné.
Naše služby asi nikdy nebudou z nejrůznějších důvodů masové, ale
spíše kapky v moři. Když ale vidíte, že někdo má radost z
vlastního tvoření nebo že máme ve stacionáři spokojené klienty, tak
jsme spokojení i my.“
„Jaké další služby nabízíte a jakým způsobem ji klient hradí?“
„Pokud rodina nebo někdo blízký nemůže klienta do stacionáře
přivézt, nabízíme možnost dopravy i s tím, že člověka vypravíme,
ustrojíme, atd. Odpoledne pak můžeme klienta zase odvézt domů. Co
se týče placení našich služeb, tak klient platí dopravu a doprovod a
pouze přímou péči, tedy dobu, kdy se klientovi individuálně věnujeme,
což je podle potřeb cca 1-2 hodiny, nikoliv celou dobu pobytu ve
stacionáři.“
„Jak Vás tato práce baví?“
„Moc. Mohu pracovat s lidmi a to mě naplňuje. A když mi jedna
klientka přála hezkou dovolenou, říkala to tak upřímně a s takovými
ohníčky v očích, že mě to ohromně potěšilo. Ačkoliv ta paní už těžko
hledá slova, bylo jasné, že to je z celého srdce a že se jí u nás líbí…“
Kontakt: Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Denní stacionář při DPS sv. Kryštofa
Sokolská 68, Ústí nad Orlicí – Kerhartice
Tel.: 465 522 375, mobil: 731 402 341, e-mail: dps.ustino@centrum.cz
                  10
Připravila: Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na
Kopečku 356, Letohrad, tel. 465 620 249

Městská policie informuje
V období od 1.4.2010 do 30.4.2010 eviduje Městská policie Žamberk
celkem 114 různých zaznamenaných událostí. Z toho bylo 54
přestupků. V ostatních případech se jednalo o podněty, stížnosti,
oznámení nebo žádosti od občanů, příp. různých institucí.
Další z mnoha krádeží zaznamenal v měsíci dubnu kamerový systém
v prodejně Konzumu, kde neznámý mladík odcizil láhev tvrdého
alkoholu a podařilo se mu ho nepozorovaně pronést přes pokladnu.
Měl však smůlu, protože podle záznamu strážníci poznali osobu,
kterou chvíli předtím potkali u autobusového nádraží. 19letý mladík
z Letohradu se ke krádeži přiznal a za přestupek proti majetku mu byla
uložena bloková pokuta. Zato jiný zloděj – 50letý muž z Borohrádku
se rozhodl netroškařit a v prodejně Penny market se pokusil ukrást
rovnou 14 lahví tvrdého alkoholu v celkové hodnotě téměř 2.000Kč,
které si naskládal do nákupních tašek. Jeho téměř až naivní počínání
neušlo pozornosti zaměstnanců. V dalším případě se rozhodl obstarat
si alkohol bez placení 18letý bezdomovec z Prahy, který za účelem
„nákupu“ navštívil prodejnu Konzum. Při orientační dechové zkoušce
nadýchal téměř dvě promile alkoholu. Protřelou zlodějkou se ukázala
teprve 10letá školačka, trvale bydlící v Doudlebách nad Orlicí, ale
v současné době pobývá v Žamberku se svou matkou - v nestřeženém
okamžiku odcizila finanční hotovost 1.500,- Kč z pokladny v jedné
provozovně na Masarykově nám.. Poněkud překvapivé bylo zjištění,
že tahle desetiletá školačka nepohrdne žádnou příležitostí, jak přijít
k penězům třeba i krádeží… Poslední z řešených dubnových krádeží se
dopustila v prodejně Penny market 16letá slečna ze Žamberka, která se
pokusila pronést bez zaplacení přes pokladnu drogistické zboží
v hodnotě téměř 500Kč. Všechny přestupky byly vyřízeny uložením
blokové pokuty a v případech nezletilých osob byl vyrozuměn sociální
odbor MÚ Žamberk.
V měsíci dubnu proběhla kontrolní akce ve spolupráci s Policií ČR a
sociálním odborem MÚ zaměřená na podávání alkoholu osobám
mladším 18let na diskotékách. Při kontrole byly zjištěny pouze dvě
mladistvé osoby – podnapilá 14letá dívka z Písečné a 16letý mladík
z Klášterce nad Orlicí, který v současné době pobývá ve výchovném
ústavu pro mladistvé, ale měl volno za dobré chování…Daleko větší
problémy než na diskotékách však nezletilá mládež působí ve městě –
například 12.4. v odpoledních hodinách řešili strážníci opilého
16letého mladíka z Pastvin, který se uložil na chodníku před veřejným
WC ke spánku. O pár dní později řešili strážníci opilou 17letou slečnu
ze Sázavy s téměř dvěma promile alkoholu. V jejím případě to bylo již
třetí setkání se strážníky během posledních tří měsíců. Dne 26.4.
v odpoledních hodinách neušel pozornosti hlídky MP u autobusového
nádraží 17letý mladík z Ústí n.O., který se potácel a několikrát upadl
na vozovku. Tento mladík v Žamberku „slavil“ vyhazov ze školy a při
orientační dechové zkoušce nadýchal 2,44 promile alkoholu. Před
pobytem na protialkoholní záchytné stanici ho zachránila pouze jeho
nezletilost. V drtivé většině se jedná o mládež z řádně nefungujících
rodin. Nepříliš časté jsou pokuty pro chodce, ale chování značně
opilého 36letého muže ze Žamberka, který se dne 27.4. v půl páté
odpoledne potácel na křižovatce ulic Kostelní a Čs.armády si vysokou
                 11
pokutu zasloužilo. Že si však z toho tento muž nevzal žádné
ponaučení, dokázal hned na prvního máje, kdy zůstal ležet opilý na
vozovce v ul. 28.října, putoval s více než čtyřmi promile na
protialkoholní záchytnou stanici do Pardubic…S podobnými projevy
chování se strážníci setkávají nejčastěji v období výdeje sociálních
dávek, kdy se někteří jedinci opíjí tak dlouho, dokud mají k dispozici
finanční prostředky.
Na počátku měsíce dubna byla hlídka MP přivolána do Střediska
praktického vyučování, kde měl 16letý učeň z Jablonného n.O.
napadat sociální kurátorku pro mládež. Tento mladík byl propuštěn
z výchovného ústavu pro mladistvé na podmínku. Při jednání s
kurátorkou ho popadl doslova amok a pokusil se proskočit oknem,
přičemž rozbil skleněnou výplň. Jmenovaný „vychladl“ až poté, co mu
strážníci přiložili pouta a lékař RZP následně podal uklidňující léky.
Ač je policie vnímána spíše jako represivní složka, je kladen také
důraz na prevenci a prezentaci činnosti. Z tohoto důvodu pořádá
Městská policie ve spolupráci s Městem Žamberkem a Komisí pro
prevenci kriminality v úterý 22. června 2010 v prostorách u koupaliště
dětské dopoledne se záchranáři a policií pod názvem Žamberský
maják. Poslední podobná akce pro děti se konala v r.2006. V programu
se představí mj. Policie ČR, Městské policie z jiných měst, Hasičský
záchranný sbor, Sbor dobrovolných hasičů Žamberk, Rychlá
zdravotnická pomoc, Vodní záchranná služba a Český červený kříž.
                     Za MP: Kamil Luňáček

 Město Žambersk ve spolupráci s Komisí pro prevenci kriminality
pořádá ŽAMBERSKÝ MAJÁK – dětské dopoledne se záchranáři a
policií úterý 22.června 2010 - 8:00 – 12:00 hod. v Žamberku u
koupaliště Pod Černým lesem.

ZATOČTE S ELEKTROODPADEM
V úterý 25.května 2010 se uskuteční na Masarykově náměstí
v Žamberku informační ekoshow k podpoře správného nakládání
s vyřazenými elektrospotřebiči.
Akce, jejímž cílem je informovat širokou veřejnost o zpětném odběru
elektrozařízení a o důležitosti ochrany životního prostředí, se bude
konat od 10 do 18 hodin pod záštitou starosty města.
Celý dopolední program bude vyhrazen pro základní a střední školy a
také děti z mateřských škol. Při „ekologické hodině“ se žáci zábavným
způsobem dozvědí vše podstatné o recyklaci elektrozařízení nebo si
mohou vyzkoušet interaktivní ekologické naučné kvízy a soutěže o
zajímavé ceny. V rámci interaktivní ekoshow budou mít občané
možnost odevzdat bezplatně dosloužilé spotřebiče. Navíc je čekají
zajímavé odměny, které připravili organizátoři akce.
Společnost Elektrowin a.s. podporuje obyvatele v jednotlivých
městech v odevzdání starých elektrospotřebičů, které budou následně
ekologicky zlikvidovány. Akce postupně zavítá do 80 měst a obcí po
celé republice. Pro tři města s největším množstvím vybraných
elektrospotřebičů je připravena finanční odměna. Přesný harmonogram
kampaně s daty jednotlivých zastávek je k dispozici na webových
stránkách www.zatocteselektroodpadem.cz
Přijďte se určitě podívat. Těšíme se na Vás.
              Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková

                 12
CO PATŘÍ DO NÁDOBY NA BIOODPAD ?
Bioodpad z domácností
 - listy a nať ze zeleniny
 - slupky a zbytky ovoce a zeleniny
 - zvadlé květiny, rostliny z květináčů (bez spojovacích
  drátků, stuh apod.)
 - čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů
 - skořápky z vajec, ořechů
Bioodpad ze zahrad, z údržby zeleně
 - tráva, listí, seno, plevel
 - zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květin apod.
 - kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané nebo
  seštěpkované)
 - piliny, dřevěný popel
 - spadané ovoce
Odpad musí být do nádob ukládán přímo, bez obalů.
Do sběrných nádob dále nepatří tekuté zbytky jídel, kosti a maso,
uhynulá zvířata, pleny, obvazy, textilie, mikrotenové sáčky, biologicky
nerozložitelné látky a jiné odpady.
Nevhazujte do Compostainerů odpady, které tam nepatří.
Znehodnotíte tak celý obsah nádoby, který skončí na skládce, a
zmaříte tím práci ostatních obyvatel!
                 Bc.Alena Hovádková, odbor ŽPZE
Z městského muzea
Příběh pláten aneb Mimořádný dar Johna Marmaduka Parishe
Vážení čtenáři Žamberských listů, náš krátký příspěvek přináší
informaci o významné akvizici, která zcela zásadně obohatila sbírkové
fondy žamberského muzea a nyní je připravena k prezentaci.
V r. 2008 učinil pan John Marmaduk Parish, pokračovatel rodu
Parishů, kteří více než 130 let vlastnili panství a velkostatek Žamberk,
významné rozhodnutí, daroval do sbírek Městského muzea v
Žamberku vzácný soubor sedmi velkoplošných pláten s výjevy z oper
a divadelních her. Tato plátna zakoupil druhý majitel z rodu Parishů
Georg Parish po r.1858 v Paříži. Tady tedy započal jejich příběh.
Bližší podrobnosti o převozu těchto olejomaleb úctyhodných rozměrů
o velikosti 189 x 126 cm do Žamberka neznáme, původně byla
zakomponována do vytlačovaných tapet po obvodu hudebního sálu,
který měl báječnou akustiku, která příznivě umocňovala zvučnost
provozovaných skladeb, a také další vybavení dotvářelo příjemné
prostředí pro dokonalé vychutnání hudby. Tato unikátní kolekce byla
původně tvořena deseti plátny a vytvářela výtvarnou výzdobu tohoto
největšího sálu. Georg Parish byl aktivním podporovatelem hudebního
života a vynakládal mnoho prostředků na činnost žamberské zámecké
kapely. Panství Žamberk zdědil v r.1858, fakticky ho však převzal v r.
1860, do té doby žil v New Yorku a Bostonu. Byl zvyklý na čilý ruch
těchto velkoměst, kde navštěvoval operu, divadlo i koncerty, chtěl se
pochopitelně také v Žamberku obklopovat hudbou. Sám byl hudebně
nadaný a hrál na violoncello. Podporoval bohatý kulturní život, zval do

                 13
svého žamberského sídla členy šlechtických rodin z okolních panství,
umělce a vybranou společnost.
Za George Parishe prožívala zámecká kapela „zlatý věk“ své
existence. Vybavil kapelu vším potřebným, koupil hudebníkům
nástroje a obleky, ze svých cest přivážel notový materiál a nechal nově
vybavit také taneční a hudební sál, který byl nejreprezentativnějším
sálem žamberského zámku. Pro náměty obrazů vybral scény z oper a
divadelních her, které oslovovaly početné publikum milovníků
evropské hudby 2. poloviny 19. století. Dramatický náboj a touhu
osvobodit se ze zajetí nesvobody přinášela scéna z opery Fidelio
(Ludwiga van Beethovena), noční scénu spojenou s magií a kouzly
navozoval výjev z opery Čarostřelec (Carl Maria von Webera). Další
romanticky laděný obraz pocházel z opery Sen noci svatojánské
(Benjamina Brittena), dramatický náboj ztvárnil výjev z opery OthelIo
(Giuseppe Verdiho) a naopak milostné okouzlení dýchne ze scény
Faust a Markétka (Charlese Gounoda). Oddanost a smír vyzařuje ze
scény z opery Ifigenie v Aulidě (Christopha Willibalda Glucka) a
zoufalý čin milující ženy je námětem tragedie Médeia (podle předlohy
Euripida).
Do osudu pláten však fatálně zasáhly události po únoru r.1948, kdy byl
veškerý majetek pokračovatele rodu barona Charlese Parishe, čtvrtého
majitele z rodu Parishů, zestátněn a následného rozvozu nebyla
ušetřena ani tato plátna. Nešetrné přemísťování předmětů přineslo
mnohačetné defekty. Plných šedesát let čekala na okamžik svého
znovuzrození. Teprve po r.1989 mohl uplatnit zákonný nástupce John
Marmaduk Parish rescituční nároky na majetek Parishů a tehdy získal
také tento unikátní soubor zpět do svého vlastnictví. Z původního
počtu deseti olejomaleb byly tři nenávratně pryč.
V roce 2008 a 2009 byly podány MK ČR a Pardubickému kraji
projekty, jejichž cílem bylo navodit stav, který by dovolil vystavení
pláten. Bylo třeba upevnit lokálně se odlupující vrstvy malby, řešit
perforace pláten, odstranit ztmavlé laky, opatřit plátna novými
napínacími rámy a vhodně je rámovat. Oba subjekty – MK ČR i
Pardubický kraj se rozhodly projekt v plné výši podpořit, zbývající
prostředky poskytlo Město Žamberk. Nelehkého úkolu zrestaurovat
plátna se zhostila akad. malířka Marie Beranová a Jaromír Beran,
vhodným rámováním byla pověřena dílna uměleckého knihaře pana
Jiřího Fogla ze Žamberka. Veškeré práce proběhly za pečlivého
dozoru odborných pracovníků Národního památkového ústavu v
Pardubicích. Do záchrany těchto sedmi pláten, která jsou zapsána v
soupisu kulturních památek, byly vloženy finanční prostředky v
celkové výši 200.000 Kč.
Byl obnoven soubor, který má jedinečnou umělecko-historickou
hodnotu, ta je mimo jiné dána sporadickým zastoupením žánrové
malby francouzské romantické školy ve sbírkových fondech muzeí a
zámeckých mobiliářích v Čechách. Plátna vypovídají mnohé o
zálibách a kulturních hodnotách, které vyznával, pěstoval a obklopoval
se jimi George Parish a jeho pokračovatelé v Žamberku, jsou
dokladem jeho vřelého vztahu k hudbě, divadlu a umění. Díky němu
se hudba v Žamberku čile provozovala a město se stalo důležitým
kulturním centrem a živnou půdou pro růst významných hudebních
osobností.
Poděkování náleží panu Johnu Marmaduku Parishovi za obohacení
sbírkových fondů žamberského muzea. Rádi bychom, aby rozhodnutí
                 14
MK ČR, Pardubického kraje i Města Žamberka finančně podpořit
záchranu této jedinečné kolekce bylo s těmito subjekty trvale
spojováno. Svoji novou premiéru budou mít zrestaurovaná plátna pro
návštěvníky již od května letošního roku, kdy budou veřejnosti po více
než šedesáti letech představena. Jste-li ctitelé výtvarného umění a
milovníci hudby nebo pokud chcete vědět, které zvratové okamžiky z
dramatických dějů oper plátna zachycují, určitě se přijďte do
žamberského muzea touto nově zrestaurovanou kolekcí potěšit.
                       PhDr. Marie Otavová
Městské muzeum Žamberk Vás srdečně zve
na 4. žamberskou muzejní noc
v sobotu 29. května 2010 od 19:30 do 21:30 hodin
Připravili jsme pro Vás:
  - možnost návštěvy muzea ve večerních hodinách
  - vystoupení Divadelního spolku Diviš Žamberk - „HRÁTKY
    S ČERTEM“
  - vystoupení šermířů sdružení BALESTRA z Letohradu -
    „PRADLENKY“
  - taneční vystoupení
  - ČERTOVINY a výstavku obrázků dětí žamberských škol
  - pro nespavce asi ve 21:00 hod. vystoupení S OHŇOVÝMI
    EFEKTY
Čerti a čertice v kostýmech mají vstup zdarma.
Vstupné 10,- Kč.
Kontakt: muzeumzamberk@orlicko.cz, tel. 465 611 678, 775 709 008
MĚSTSKÝ KULTURNÍ PODNIK FIDIKO
KINO - program květen- II.část.
15. května – sobota ve 20 hod.
16. května – neděle ve 20 hod.
Doktor od Jezera hrochů
ČR - komedie
V lehké komediální nadsázce sledujeme příběh slušného, hodného, ale
do dnešního života se skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeška, který
neumí svého povolání využít k vlastnímu prospěchu jako jiní jeho
kolegové. Je spokojen se svým životem po boku hezké manželky
Zuzany a také bohužel úděsné tchyně Marie v panelákovém bytě 2+1.
Svou pokornou skromností pobuřuje tchyni, která by ráda měla za zetě
někoho, kdo je především uznávanou osobností, vydělávající velké
peníze.
širokoúhlý česky 116 min. přístupný 70,- Kč

19. května – středa v 17 hod.
Percy Jackson - Zloděj blesku
Kanada, USA – rodinná fantasy komedie

                 15
Percy Jackson má ve škole věčné problémy. Zničeho nic se dozvídá,
že jeho skutečným otcem je Poseidon, bůh moří. A to znamená, že je
Percy napůl člověk, napůl bůh. Aby toho nebylo málo, obviní jej Zeus,
nejvyšší z bohů, z krádeže magické hole ukrývající blesky. Percy se
připravuje na nejnáročnější dobrodružství svého života...
širokoúhlý česky 118 min. přístupný 65,- Kč

22. května – sobota ve 20 hod.
23. května – neděle ve 20 hod.
Legie
USA – horor
Originální a děsivé zpracování Apoklypsy. Zaprášená restaurace
v poušti Mojava se stává dějištěm poslední pozemské bitvy. Zatímco
se lidstvo samo ničí v záchvatech divoké zuřivosti, chystá se skupinka
lidí, uvězněná kdesi v pustině, na poslední zoufalý pokus o odpor.
Pomoci se jim dostává od tajemného cizince...
širokoúhlý titulky 100 min. od 12 let 70,- Kč

26. května – středa ve 20 hod.
Kniha přežití
USA – akční drama
Kdysi krásná krajina se změnila v nevlídnou, zničenou a nebezpečnou
pustinu. Civilizace neexistuje, zákony neplatí. Cesty patří gangům,
které na potkání zabíjejí. V této postapokalyptické Americe musí
Denzel Washington ochránit posvátnou knihu, která může být klíčem
k přežití celé lidské rasy.
širokoúhlý titulky 118 min. od 12 let 70,- Kč


29. května – sobota ve 20 hod.
30. května – neděle ve 20 hod.
Nine
USA – hudební, taneční
Slavný režisér Guido se snaží dokončit svůj „nejzásadnější“ film.
Zároveň ale bojuje s krizí středního věku a zjišťuje, že ho ovlivňuje
příliš mnoho žen (matka, manželka, milenka, celoživotní múza..).
Excelentní taneční čísla, skvělá hudba a superhvězdná herecká sestava
dominují této filmové verzi muzikálu. Hrají Nicole Kidman, Penélope
Cruz, Sophia Loren a další. Režie Rob Marshall, tvůrce oscarového
Chicaga.
širokoúhlý titulky 120 min. přístupný 70,- Kč

Filmový klub
27. května – čtvrtek v 19.30 hod.
Bratři
Dánsko – válečné drama
Michael vede úspěšný život, buduje vojenskou kariéru, má krásnou
ženu a milé děti. Jeho mladší bratr Jannik se právě vrací z vězení, když
Michael odjíždí do Afghánistánu. Záhy je prohlášen za mrtvého.
Jannik se ale dokáže postarat o sebe i bratrovu rodinu. Vzájemné
vztahy se vyvíjejí a prohlubují...
titulky 110 min. od 15 let 55,- Kč


                 16
22. května – sobota od 21:30 hod.
Pivnice U divadla Žamberk
Free Stage 2010 (acoustic/rock)
Živé vystoupení kapel Hashbery (Žamberk), Rain Brothers
(Pardubice), Gray Fuse (Žamberk)
Vstupné dobrovolné.
www.freestage.w4p.cz

28. května – pátek v 17 hod.
DAP – Divadelní agentura Praha
O chytré princezně
Veselá, laskavá a výpravná pohádka s písničkami z pokladnice
pohádek Boženy Němcové. Uvidíme důvtipnou a energickou
princeznu Lenku, po uši zamilovaného Jiříka, dobráckého pantatíčka
krále, úzkostlivou dvorní dámu...Humornými situacemi a vtipnými
verši pohádka pobaví nejen děti, ale i jejich dospělý doprovod.
vstupné 60,- Kč, děti 45,- Kč


Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk zve srdečně na
Společný jarní koncert dechovky
ZUŠ Petra Ebena Žamberk
a dechovky z partnerského sárského Merzigu
v sobotu 15. května 2010 v 18 hodin v Divišově divadle
Vstupné dobrovolné - vstupenky lze získat v kanceláři FIDIKO


20.května 2010 v 18:00 hod.
KONCERT VIOLA Žamberk
Kostel svatého Václava v Žamberku
Vstupné dobrovolné


2. koncert absolventů I. stupně hudebního oboru
v pondělí 24. května 2010 v 18 hodin v sále ZUŠ
Vstupné dobrovolné.

VANDR ZA ŘEMESLY
22.května 2010 – Nový Dvůr Letohrad- od 10:00 do 18:00 hod.
Bohatý kulturní program k 10. výročí Muzea řemesel v Letohradě.


Zveme Vás do Jablonného nad Orlicí
Úterý 18.5. 2010
Z ČECH AŽ DO HOLLYWOODU
Pražská skupina Hanky Panky uvádí novou travesti show
v 19:00 hodin v sále kina
Předprodej vstupenek v Kulturním a informačním centru

Sobota 22.5.2010
PSÍ POCHOD – www.tlapky7x.cz
Zahájení ve 14:00 hodin
Informace v Kulturním a informačním centru: tel. 465 641 371


                 17
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ PRO
MLÁDEŽ - PODZIM 2010
Cena: 900,-Kč
Přihlášky přijímá Hana Michaličková, Šanderova 1254, 564 01
Žamberk, tel. 731 305 021
Orlická brána 2010
Festival podporuje Pardubický kraj
Letní kulturní festival Orlická brána – letos už čtvrtý ročník – se
uskuteční v termínech 21. – 24. července.
Dny středa, čtvrtek a pátek (21., 22. a 23. července) budou patřit
doprovodným programům.
Hlavním festivalovým dnem se stane sobota 24. července.
Na oba prázdninové měsíce připravujeme rekonstrukci sálu Divišova
divadla (i výměnu stávajících sedadel), tudíž se veškerý doprovodný
program bude odehrávat mimo budovu divadla. Čeká nás lahůdka, o
které si myslím, že je v Žamberku asi poprvé. Je to letní kino, lépe
řečeno promítání pod širým nebem. Film bude vzhledem k nutnosti
začátku projekce až po setmění určen dospělým divákům. Na děti
nezapomínáme, pro ně bude připravena hraná pohádka a dětské
vystoupení tanečního oboru žamberské ZUŠ.
Na pátek připravujeme koncert známého písničkáře, se kterým
bychom se rádi přesunuli pod střechu do menšího komorního
prostředí. Jak jsem již zmínila, hlavním festivalovým dnem bude
sobota 24. července. Veškeré divadelní, hudební i jiné kulturní dění se
bude odehrávat na prostranství pod Tyršovou rozhlednou (velké
podium)a u kaple sv.Rozalie (malé podium). Začneme představením
pro děti a rodiče v 9:30 hod. na malém podiu u kaple. Program tu bude
pokračovat až do čtrnácté hodiny a bude ukončen malým koncertem.
V tu chvíli už budeme navazovat programem na velkém podiu u
rozhledny, který bude určen všem věkovým kategoriím. Zatím
prozradím jen tolik, že se nám opět podařilo získat českobudějovické
divadlo Kvelb Theatre, které se stává stálicí festivalu a dokáže
s originalitou sobě vlastní každého rozesmát a pobavit (a to za každého
počasí). Mezi divadly jsme zařadili koncert dvou skvělých muzikantů,
kteří se zbláznili do jazzu, což je zřejmé i z jejich jména – Jafar Jazz.
Divadelní program na velké scéně vygraduje divadelním představením
Divadla klauniky z Brna Don Quijote de la Ancha, které vzniklo pod
režijním vedením Bolka Polívky a vyznačuje se originálním
inscenačním jazykem a vysokou improvizační schopností. Po skončení
divadelních programů se až do téměř druhé hodiny ranní budeme
bavit, tančit a poslouchat koncerty živých kapel. Už teď se můžete těšit
mimo jiné na koncert kapely s nezaměnitelným zvukem -
folkrockového Fleretu s exluzivním stálým hostem Jarmilou
Šulákovou. Nebude chybět ani skupina se žamberským zastoupením (
Bujabéza), pro posluchače je připraven mimo jiné i irský rock, funky
nebo jazz. Hudební sled bude po setmění krátce přerušen originální
světelnou show, která vytvoří ohnivou magickou atmosféru o to
zajímavější, že bude bez ohně. Po celou dobu festivalu, od první ranní
pohádky až po závěrečný koncert, budou divákům k dispozici stánky
                  18
s rozmanitými nápoji, teplými i studenými jídly, včetně sladkého
pečiva. Musím zmínit i stan plný her a zábavy, který bude
v celodenním provozu až do večerních hodin, kde si ratolesti diváků
budou moci hrát, připravíme pro ně pískoviště a zajistíme i pohlídání
dětí. Z toho mi vychází, že nikdo nebude mít důvod spěchat domů -
děti i dospělí se kulturně vyžijí a pobaví při programech, nudící se
dítka se zabaví v herním stanu, o žaludky všech bude dobře
postaráno...takže mi nezbývá, než Vás, milí diváci, co nejsrdečněji
pozvat na čtvrtý ročník kulturního festivalu Orlická brána, který pro
Vás připravujeme, a těšit se na příjemně strávené chvíle v pohodové
atmosféře.
           Za organizační tým festivalu Alena Urbánková
a skvělí kolegové a členové týmu Zuzana Žváčková, Martin Mimra,
Vladimír Fabián, Lucie Kluková, Jiřina Jirešová.Ze společnosti
MANŽELSTVÍ UZAVŘELI
Blahopřejeme
24. dubna 2010 v 10:30 hod.
Petr Andrš, Žamberk, Nádražní 671
Ivona Černá, Helvíkovice 17

24. dubna 2010 ve 12:00 hod.
Pavel Doskočil, Žamberk, U Velorexu 1306
Lenka Navrátilová, Žamberk, U Velorexu 1306

 24. dubna 2010 ve 12:45 hod.
Miroslav Doleček, Hejnice 65
Jitka Chárová, Dlouhoňovice 160
            Petra Šulcová, matrikářka

BLAHOPŘEJEME
V měsíci květnu 2010 slaví své životní jubileum paní Marta
Motlová a paní Marie Suchodolová, členky výboru UO SD
Žamberk. Přejeme jim hodně zdraví a osobní pohody do dalších let a
děkujeme za dosavadní práci ve výboru.
           Vondřich Miroslav, předseda ÚO Žamberk

Redakce Žamberských listů se připojuje k řadě gratulantů a paní Martě
Motlové k významnému životnímu jubileu přeje mnoho elánu, pohody
a radosti ze života. Děkujeme za dlouhodobou spolupráci a mnohé
podněty k naší práci.   Za Redakční radu ŽL Pavlousková Vlasta

VZPOMÍNÁME
Jak dlouhý je jeden rok?
V běhu času malé nic,v životě lidském doba krátká pro radosti,ale
předlouhá pro smutek a žal.
S tímto smutkem a s bolestí v srdcích vzpomínáme na našeho tatínka,
manžela a dobrého přítele pana Jiřího Klennera,
který nás loňského května opustil.
Kdo jste ho měli rádi,věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
                  Za rodinu Musílková Galina
                 19
 „Na krátké cesty nás brával s sebou, na tu dlouhou - odešel sám.“
14.května 2010 si připomínáme smutné 10.výročí úmrtí pana Jana
Dostála ze Žamberka.
      Stále vzpomínají dcery Zdena, Vlasta a vnučka Eva


15.května 2010 vzpomeneme 5.výročí úmrtí pana Jiřího Kalouska
z České Rybné. Kdo jste ho znali, věnujte mu v tento den společně
s námi tichou vzpomínku.
        Děkuje manželka Jaroslava Kalousková s rodinou

DĚKUJEME všem za projevenou soustrast při úmrtí paní Marty
Jansové ze Žamberka. Děkujeme p.MUDr.Oldřichu Jelínkovi za
laskavou péči, kterou naší mamince věnoval. Děkujeme také pohřební
službě pana Daniela Janaty za citlivý a vstřícný přístup k nám
pozůstalým.             Dcera Alena Lyerová s rodinou


Dámský klub RosaLie
Zveme Vás v květnu – měsíc čaje
19. 5. 2010
I PRO PÁNY!!! Přednáška o Indii od 18 hodin v Kandele svítidla
v Žamberku. Promítání fotografií z cesty po Himáčalu a Uttarkhandu,
přednáší Mgr. Adam Dušek.
Ochutnávka indického čaje. Vstupné 30,-Kč.

25. 5. 2010
Exkurze APOTHEKA Libchavy
Zveme Vás na jedinečnou příležitost s námi nahlédnout do čajového
království firmy a ochutnat část jejich sortimentu. Sraz účastníků
v 16:30 hodin před radnicí na Masarykově náměstí Žamberk.
S ohledem na zajištění dopravy, hlaste svoji účast na tel. 731 525 627,
Ing.Eva Tobišková.
Bližší informace o naší činnosti můžete sledovat na webových
stránkách a vitríně na Masarykově náměstí (u Houdků).
           za Dámský klub RosaLie Zdenka Kroulíková
(zdenka.kroulikova@tiscali.cz ), www.dkrosalie.ic.czSrdečně Vás zveme na Den otevřených dveří,
který se uskuteční v pátek 21.května 2010 od 14 do 18 hodin
a v sobotu 22.května 2010 v čase 10 - 12 a 14 - 18 hodin v areálu
dětského domova v Dolní Čermné.
                Mgr. Pavel Skřeček, ředitel DD
                 20
DDM ANIMO informuje
Na měsíc červen připravujeme:
06.06. - oslava dne dětí „Den se zvířaty“ (Helvíkovice)
16.06. - EMA 2010 „Tak jde čas aneb narozeninová párty“ (Divišovo
divadlo)
18.06. - EMA 2010 „Tak jde čas aneb narozeninová párty“ (Divišovo
divadlo)

Výzva pro rodiče dětí od 2 let
Jelikož pro příští školní rok připravujeme reorganizaci zájmového
útvaru Klubíčko, které je určeno pro nejmenší děti, zajímal by nás Váš
názor na časové rozpětí této aktivity. V současné době je Klubíčko 3 x
týdně 2 hodiny a my bychom chtěli tento čas rozšířit. Pokud se
k časové dotaci chcete vyjádřit a přizpůsobit ji Vašim potřebám, rádi
Vás v kanceláři DDM ANIMO vyslechneme. Své názory můžete také
napsat na e-mail: fiala.animo@atlas.cz. Děkujeme.
                 Za DDM ANIMO Lucie KlukováBambiriáda zahájí provoz letního koupaliště
Do začátku Bambiriády zbývá necelý měsíc a letošní již 9. ročník bude
opět plný novinek. Tou největší je přesun místa konání. Z parku Na
Střelnici se stěhuje na Letní koupaliště v Chrudimi.
Při té příležitosti informujeme všechny zúčastněné školy, organizace i
návštěvníky o možnosti volného vstupu na koupaliště. ,,V termínu
konání, tedy 20. - 22. května bude vstup zdarma nejen na
Bambiriádu, ale i do prostor letního koupaliště, kde bude zajištěn i
nepřetržitý dozor plavčíků", říká Martin Benák, předseda Občanského
sdružení Altus.
Také pódiový program bude pestřejší a bohatší. Tradiční hudební a
taneční vystoupení zúčastněných organizací bude doplněno živou
show jednoho z nejznámějších imitátorů Michaela Jacksona – Pavla
Janáka nebo například Bubbleshow rekordmana Matěje Kodeše.
Zajímavý bod programu bude jistě pěvecké vystoupení finalisty
superstar Michala Hudčeka. Po loňském úspěchu se nám předvede
skupina historického šermu Familiaris Domini Regis z Chrudimi.
Nebude chybět ani závěrečný ohňostroj.
Páteční podvečer vyplní benefiční koncert kapel Trio de Janeiro a
Hadry z těla, který jsme připravili ve spolupráci s občanským
sdružením Amalthea. Kompletní program a další informace naleznete
na www.bambiriada.chrudimka.cz.
            Matěj Zelinka, Občanské sdružení Altus


CEMA o.s.
Letní prázdninová družina
Jako již každoročně pořádá RC POHODA „LETNÍ
PRÁZDNINOVOU DRUŽINU“ a „VÝTVARNOU DRUŽINU“.
Informace na webových stránkách www.pohoda.org. nebo na tel.
čísle 465 614 555.                 21
U příležitosti Mezinárodního dne rodiny pořádáme v rámci
celorepublikové kampaně Sítě MC akci
„Přijďte pobejt!“
Aneb den otevřených dveří v Rodinném centru POHODA
21. května od 8:30 do 17:30 hodin.
Přijďte se podívat, jak funguje naše centrum, prohlédnout si prostory
herny, výtvarné dílny, Klubu bez klíče, podívat se do kronik a
seznámit se s činnostmi, které pro děti, mládež i dospělé centrum
připravuje. Můžete si s společně s námi popovídat, dát si kávu nebo
čaj. V dopoledních hodinách se děti i jejich rodiče mohou zapojit do
programu „Zpívám si a tancuju“, namalovat obrázek, pohrát
v bazénku s kuličkami nebo na venkovním hřišti.

Ve středu 26. května od 17 hod. se v RC Pohoda koná
VÝTVARNÝ VEČER – MALOVÁNÍ NA OBLEČENÍ
Cena je 40,- Kč (1 ks oblečení). S sebou oblečení, které si chcete
pomalovat. Počet míst je omezen, proto se hlaste osobně v RC,
telefonicky na čísle 465 614 555 nebo e-mailem na adrese
centrum@pohoda.org.

Rodinné centrum POHODA Vás zve na
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ pro děti do 12 let
ve středu 2.6. od 15:30 do 17:00 hodin
na dopravním hřišti Žamberk (u Penny marketu)
Startovné 20,-Kč.
Jsou připraveny různé disciplíny pro odstrkovadla, tříkolky, kola,
koloběžky, kolečkové brusle. A nezapomeňte na ochrannou přilbu!
                  Za o.s.Cema Klára BrejtrováŽamberská asociace mezinárodních kontaktů ŽIFA pořádá v týdnu
od 12.7. do 16.7. 2009 již čtvrtou
LETNÍ JAZYKOVOU ŠKOLU ANGLIČTINY
pro děti i dospělé.
Výuka bude probíhat v 2-3 hodinových blocích pod vedením
zkušených pedagogů a zahraničních lektorů.
Dopoledne (9.00-12.00) pro děti 1.-2. tříd
                  3.-4. tříd
                  5.-6. tříd
                  7.-9. tříd
Odpoledne (18:00-20:00) pro mládež a dospělé, kteří budou rozděleni
dle stupně pokročilosti na
       začátečníky (pro zájemce bez jakékoliv znalosti
        angličtiny)
       mírně pokročilé (1.-10.lekce např.Headway
        Elementary)
       středně pokročilé (celá učebnice Headway Elementary)
       pokročilé
Předpokládaná cena kurzu je 700,-Kč.
Prosím zájemce o zaslání písemných přihlášek na internetovou adresu
zifa.cz@seznam.cz nebo na adresu J.Fialová, Polsko 1384,Žamberk.
Na přihlášku uveďte jméno, adresu,e-mail, tel. kontakt, věk a již
získané vědomosti angličtiny.
                  22
Uzávěrka přihlášek je ke dni 20.6.2009!
     Jménem ŽIFA a celého kolektivu organizátorů J.Fialová


Zveme Vás na výstavu MŮJ KRAJ
Studenti Gymnázia Žamberk se zájmem o fotografování připravili ve
spolupráci s partnerskou střední školou Rice Lake High School
výstavu svých prací, která má název Můj kraj. Výstava též obsahuje
profesionální fotografie Johna Lausena, který přednáší obor fotografie
na univerzitě v Rice Lake. Expozice probíhá v obou partnerských
městech současně a je určena pro veřejnost. Fotografie si lze
prohlédnout ve vestibulu Divišova divadla, které je otevřeno v době
představení nebo na požádání.
Doba trvání výstavy: květen-červen 2010.
         Mgr. Ivana Odvárková, Gymnázium ŽamberkSIMPSONOVI VE DRUŽINĚ 2010
1.běh 12.-16.července, 2.běh 19.-23.července 2010
Zveme všechny děti ze Žamberka a okolí ve věku 7-15 let,
tel. 465 676 765 – www.ideahelp.cz
Místo konání:
Vzdělávací centrum IdeaHelp, Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk

Z našich škol
Odborné učiliště a Praktická škola, Žamberk, Tyršova 214
Vás zve na
MÓDNÍ PŘEHLÍDKU
v rámci projektu „ZDRAVÁ ZEMĚ JE V MÓDĚ“
S DOPROVODNÝM PROGRAMEM ŽÁKŮ ŠKOLY
1. června 2010 ve 13:30 hodin na zahradě školy,
za nepříznivého počasí v tělocvičně.
Program:
       Vystoupení žáků školy – břišní tance
       Zahájení přehlídky - představení projektu
       Ukázka jednotlivých modelů
       Vyhodnocení tří nejhezčích modelů
       Předávání cen za tvorbu žákům
       Vystoupení žáků a vychovatelů – pěvecké legrácky
       Promítání z průběhu projektu + akce školy
       Vystoupení L. Trnky – beat box
Všechny modely jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu a po
přehlídce budou vystaveny ve vestibulu školy. V průběhu akce
proběhne hlasování o nejhezčí model.
       Mgr. František Martykán, zástupce ředitelky školy


Letošní soutěžení v literárně-dramatickém oboru
Žáci tohoto oboru jsou každoročně úspěšní v soutěžích, letos však měli
soutěže dvě. V soutěži v dětském přednesu získaly v okresním kole
Šárka Hlaváčová a Míša Fulierová 1. místo s postupem do kraje,
Evička Steffková dostala Čestné uznání. V krajském kole pak

                 23
překvapila Míša Fulierová 1. místem. V přednesu mládeže nás
reprezentovaly dvě žákyně – Tereza Schlöglová získala v okresním
kole čestné uznání, Renata Papcunová vybojovala postup do kraje a
tam 1.místo s postupem na přehlídku „ Wolkrův Prostějov“.
Vedle toho probíhaly i soutěže LDO ZUŠ, které se konají v sólovém
projevu a ve slovesném projevu (vlastní literární tvorbě) jednou za 6
let. V krajském kole získala Terezka Junková a Natálka Dunglová 1.
místo s postupem do ústředního kola, Míša Fulierová a Tereza
Schlöglová 3. místa. Literární práce Lidušky Ježdíkové a Natálky
Dunglové pak byly také oceněny 1. místy a postupem do ústředního
kola. To se uskuteční v Uherském Hradišti ve dnech 3. – 6. 6. 2010.
Budeme držet všechny palce jak soutěžícím, tak jejich učitelce Olze
Strnadové!          PhDr.Hana Chvátilová, ředitelka ZUŠ
4.června 2010
MŠ ČTYŘLÍSTEK Žamberk Vás zve na Den otevřených dveří od
9:00 do 18:00 hod.


Speciální základní škola v Žamberku zahájila vzdělávací projekt
s partnerskou školou z Německa
Žamberská speciální základní škola hostila od 14. do 23. dubna 2010
žáky a učitele partnerské školy z Německa.
Partnerství mezi Speciální základní školou Žamberk a Speciální školou
z německého Neuendettelsau vzniklo již před 15 lety. Do r.2008 byla
tato spolupráce podporována z nadačního fondu společnosti Bosch.
V současné době je tato spolupráce finančně závislá na dotacích
Evropské unie a Česko – německého fondu budoucnosti Praha.
Od r.2009 spolupracují školy pomocí Národní agentury pro evropské
vzdělávací programy. Díky programu „Comenius – Projekty
partnerství škol“ mohli začít pracovat na bilaterálním projektu, který
potrvá až do r.2011 a jehož hlavním cílem je vytvoření cvičebnice
matematiky pro 5. – 6. ročník základní školy praktické (zvláštní)
v česko -německém provedení. Byla proto vybrána témata
z matematiky a geometrie, která jsou v učebních osnovách škol
společná, a ta jsou nyní žáky a učiteli zpracovávána. Součástí
cvičebnice bude česko - německý slovník relevantních matematických
výrazů.
Projektu se účastní 20 žáků z každé partnerské školy ve věkovém
rozmezí 14 – 17 let a celkem 8 pedagogů z obou škol. Pracovním
jazykem byla zvolena němčina.
Jedním z cílů projektu je osvojení si mateřského jazyka druhé školy.
Jednotlivá zařízení proto před samotným zahájením projektu musela
zařadit do svého učebního plánu výuku jazyka partnerské školy.
Projekt má také multikulturní význam, protože se ho účastní děti
původem z různých zemí světa, nejen z České republiky a Německa,
ale i z Turecka, Ruska, Indie a Palestiny. Účastníci projektu tak
poznávají způsob života jiných kultur světa.
Desetidenní výměnné pobyty škol se skládají ze dvou třetin ze
společné práce na cvičebnici matematiky. Mimo to jsou ale doplněny i
výlety po krásách dané země. V týdnu od 19. do 25.dubna tak mohl
                 24
celý pracovní tým navštívit Moravský kras a jak uvedla jedna ze žákyň
německé školy, „Jízda na lodích po řece Punkvě byla pro mě velkým
zážitkem.“ Nechyběla ani návštěva Prahy a jejích historických
památek. Od 26. dubna do 5. května 2010 se pracovní tým přesunul
do německého Neuendettelsau. „Na žáky kromě práce čeká také
návštěva rozsáhlého školního zařízení jejich německých přátel, výlet
do Norimberku nebo návštěva aquacentra,“ uvedla Alena Heubeck,
učitelka a vedoucí týmu z Neuendettelsau.
 Zuzana Žváčková, referentka MěÚ pro kulturu, vzdělávání a sportKrajkářky se sešly již po sedmnácté
V sobotu 24. dubna se sešly krajkářky ZUŠ Petra Ebena Žamberk na
17. krajkářské přástvě. Hlavní organizátorkou byla pí učitelka Marie
Poludová. Připravila pro děvčata velice zajímavý program, z části
pracovní, jak je na krajkářských přástvách zvykem, ale také velmi
slavnostní. Některé krajkářky byly za svou píli a šikovnost odměněny
dárkem a kytičkou, které jim předala paní učitelka společně s
ředitelkou školy PhDr. Hanou Chvátilovou, protože se staly
absolventkami výtvarného oboru „Kreslení a tvorba paličkovaných
krajek“. Žamberská ZUŠ je jedinou školou v České republice, kde se
tento obor vyučuje. Krajkářky předvedly svoji absolventskou práci, ať
už se jednalo o vějíř zhotovený technikou belgické krajky, nebo o
realizaci vlastního návrhu krajky na téma Petr Eben (pozn.: v loňském
roce se uskutečnil cyklus akcí s názvem Rok P. Ebena v Žamberku).
Předání absolventských závěrečných vysvědčení bylo proloženo
kulturním programem. Některé dívky kromě paličkování našly zálibu i
v hudbě a navštěvují v ZUŠ hodiny hry na hudební nástroj. Za
doprovodu pí učitelky Věry Foglové zazněly skladby Šel Janeček na
kopeček na zobcovou flétnu v podání Pavlínky Kaplanové, Helenka
Kaplanová zahrála na flétnu lidové písničky Maličká su a Ovčáci
čtveráci. Flétny vystřídaly klarinety, v podání Petry Kaplanové a
Lucky Petráňové jsme si poslechli Pod dubem, za dubem a všichni
poznali Pějme píseň dokola. Následovala polka Kláry Gábrišové a poté
Barča Motlová zahrála také na zobcovou flétnu skladbu Svatební
veselí. Poslední flétnové vystoupení si připravily Bára Dvořáková a
Kristýna Kohoutová, zazněla irská lidová.
Všechny žákyně poděkovaly paní učitelce za trpělivost, s jakou tento
náročný obor vyučuje, a za předané zkušenosti a rady. Přástvy se
účastnily i dospělé krajkářky z Rychnova nad Kněžnou, Olomouce,
Mohelnice, Brna, Litomyšle a Vamberka, které vždy rády přijmou
pozvání na tuto již tradiční akci. U dělání krajek se povídalo,
okukovaly jsme nové vzory a návrhy, plánovaly, do jakých kouzel s
dřevěnými paličkami a slabými nitkami se pustíme příště, ochutnávaly
jsme sladké dobroty a v odpolední části si děvčata zahrála i některé hry
na zahradě u fary sv. Karla Boromejského v Horní Sloupnici, kde se
krajkářská přástva konala. Sešlo se nás 45 a ani letos nebyla nouze o
novinku – paličkoval s námi Dominik Kaplan z Líšnice, žák 2. třídy
základní školy, a šlo mu to opravdu dobře! Třeba se mu podaří za
několik let navrhnout a realizovat absolventskou práci, jako tomu bylo
letos u Petry Venclové z Hnátnice, Jany Stokláskové ze Žamberka a
děvčat Kristýny Kohoutové, Lucie Synákové, Katky Olbrichové a
Katky Krejsové. Absolventkám přejeme, aby je dělání paličkovaných
                 25
krajek i v budoucnu těšilo a měly vždy dostatek paliček, nití a nových
nápadů. Aby někdy ve svém životě zúročily to, co se ve škole naučily,
ať již profesně nebo jako svůj koníček. Zájemkyně a zájemci o
paličkování se mohou přihlásit v ZUŠ, zápis nových žáků bude sice
probíhat na začátku září, ale přijít se podívat na hodinu můžete po
domluvě s pí učitelkou Poludovou již nyní.     Vlaďka Šulcová
SPORT
Co se do minulého vydání nevešlo
TENIS
Poslední turnaje letošní halové sezony v Žamberku
Turnaje staršího žactva 20.-21.3.2010
Starší žáci – 9 hráčů – 4 kat.:
Semifinále:
A.Oros (TOSK) – P.Šotola (Loko Č.Třeb.) 7:5,6:2
J.Tišler (Peršt.Pard.) – P.Musil (Ag.Prostějov) 6:2,6:2
Finále: Jan Tišler – A.Oros 6:2, 6:2
Finále čtyřhry: Oros,Tišler – Musil,Šotola 6:3,6:0

Starší žákyně – 13 hráček – 4.kat.:
Semifinále:
K.Pekařová (TK Natali) – D.Salačová (TK Slavičín) 6:3,7:5
B.Machová (N.Město) – M.Slívová (J.Otrokovice) 3:6,6:2, 1:0(2)
Finále: Klára Pekařová – B.Machová 6:1,6:1
Finále čtyřhry: Pekařová,Hrabalová (TC Brno) –
Machová,Macková (TK Náchod) 6:3,6:2

Turnaje mladšího žactva 27. – 29.3.
Mladší žáci – 10 hráčů – 4 kat.:
Semifinále:
K.Kaiser - R.Rampas (oba TK TC Hr.Kr.) 6:1,6:4
M.Bartoš (TK TC Hr.Kr.) – J.Schiller (LTC Pard.) 6:4,6:1
Finále: Kevin Kaiser – M.Bartoš 6:1,6:2
Finále čtyřhry: Kaiser,Bartoš – Schiller,Stolarik (Vrbno) 6:1,6:1

Mladší žákyně – 12 hráček – 4 kat.:
Semifinále:
N.Baumová (TC Dvůr Kr.) – B.Kútníková (TK Brno) 6:2,6:2
T.Baumová (TC Dvůr Kr.) – K.Šafránková (TK Brno) 6:3,6:2
Finále: Nikola Baumová – T.Baumová 6:2,6:1
Finále čtyřhry: N. a T.Baumovy – Šafránková,Kútníková 6:2,6:1

Výroční valná hromada TOSK
se konala v neděli 11.dubna za početné účasti členů klubu, hostů a
starosty města p.J.Dytrta. Na programu měla zhodnocení sezony 2009,
stav oddílových financí, program sezony 2010, vyhlášení
nejúspěšnějších tenistů oddílu za loňský rok a hlavně volby nového
výboru.
    Do devítičlenného výboru TOSK byli zvoleni: Ing.St.Tajbr, Jan
     Kulhánek, Ing.Jaromír Malý, Martina Hlaváčová, David
                  26
    Kerschbaum, Ing. Jana Schlöglová, Ing.Josef Malý,
    Mil.Chvátil a Karel Adámek.
    V soutěžích bude letos hrát opět deset družstev, tři z nich
    nejvyšší soutěž východočeské oblasti (A dorost, A st.žactvo a
    mladší žactvo), B dospělí, B st.žactvo a B dorost pak přebor
    Pardubického kraje, B dospělí krajskou soutěž I.A, nejmladší
    družstva babytenisu a minitenisu hrají také východočeskou
    oblast, ale musí se do závěru probojovat z kvalifikačních
    skupin.
    Letní turnaje pořádané TOSK:
    10.07. minitenis 11.07. babytenis
    21. – 23.07. dorostenci a dorostenky
    24. – 27.07. muži - turnaj kateg. B
    07. – 09. 08. st. žáci a žákyně
    14. – 16.08. ml.žáci a žákyně
    25. - 27.09. muži a ženy
    27. – 30.09. mlad.žákyně – turnaj kat. B

      Nejúspěšnějšími tenisty oddílu se stali: 1. Daniel Rabas, 2.
      Kamil Kaleta, 3. Klára Sokolová, 4. Petr Opletal, 5. Jakub
      Opletal, oceněni byli i nejúspěšnější hráč babytenisu
      Kryštof Maňour, minitenisu Adéla Faltusová, cenu
      předsedy oddílu za významnou rodičovskou pomoc získal
      pan K.Kaleta, zvláštní cenu výboru TOSK Zdeněk Krejčí
      za výtvarný příspěvek tenisovému klubu.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE ZAHÁJENY!
1.kolo – 1. a 2.května 2010
Bilance: 8 zápasů, 8 vítězství !

DOSPĚLÍ:
A družstvo hraje Pardubický krajský přebor, béčko Pardubickou
krajská soutěž A
TOSK A - USK Pardubice 8 : 1
Body získali: K.Kaleta, J.Malý, T.Bártová, I.Stehlíková,
Ra.Neugebauer, P.Kaleta, a kluci ve čtyřhrách.
TC Profistav Litomyšl - TOSK B 3 : 6
Bodovali: A.Jindra, A.Hrubešová, J.Hlaváč, J.Opletal, Hrubešová-
P.Blažková, Jindra-Hlaváč.

DOROST:
A dorost hraje Východočeský přebor, béčko Pardubický krajský
přebor.
TC Nové Město nad Metují A - TOSK A 1 : 8
Bodovali: P.Kaleta, T.Linhartová, I.Stehlíková, J.Hlaváč, R.Bečička,
Linhartová-Stehlíková, Kaleta-J.Opletal a Hlaváč-Bečička.
TOSK B - Loko Česká Třebová B 5 : 4
Body: P.Opletal, V.Muthsam, N.Neugebauerová, A.Škorpík, D.Nešťák

STARŠÍ ŽACTVO:
A družstvo hraje Východočeský přebor, béčko Pardubický krajský
přebor.
LTC Pardubice - TOSK A 3 : 6
                  27
O vítězství se zasloužili: M.Borůvka, Š.Bezdíčková, P.Opletal,
D.Rabas, Paulson-Borůvka a Opletal-Rabas
TOSK B - Jiskra Havlíčkův Brod 9 : 0
Bodovali: A.Škorpík, D.Nešťák, N.Neugebauerová, K.Sokolová,
A.Adámek, Š.Příhoda a všichni ve čtyřhrách.

MLADŠÍ ŽACTVO:
Družstvo hraje Východočeský přebor.
TOSK - TK-TC Hradec Králové A 6 : 3
Bodovali: M.Blažek, N.Grimová, A.Adámek, Sokolová-Grimová,
Rabas-Blažek a Příhoda-Adámek.

BABYTENIS (soutěž dětí do 9 let)
A i B družstvo hrají oblast Pardubicko, skupina F.
TOSK A - TOSK B 6 : 0
Výsledky: D.Neuegebauer - N.Smrčková 4:2,4:0
    K.Maňour    - D.Manučarjan 4:1,4:0
    V.Kulhavá - N.Kubíčková 4:0,4:0
    A.Faltusová - A.Moravcová 4:1,4:0
    Neugebauer,Maňour – Manučarjan,Smrčková 4:0,4:0
    Kulhavá,Faltusová – Kubíčková,Moravcová 4:1,4:1.
                          -Mcva-


FOTBAL
Výsledky mistrovských utkání 10.-11.4. Mladší žáci:
Proseč -1.FC Žamberk 8:1(M.Cvik)
Starší žáci:
Proseč -1.FC Žamberk 3:0
Dorostenci:
Sloupnice-1.FC Žamberk 3:4(Trejtnar 3,Mach)
1.FC Žamberk -Lanškroun 3:4 (Huška,A.Cvik,Maleček)
Muži:
Stolany 1.FC Žamberk 3:0

Výsledky mistrovských utkání 17.-18.4.
Mladší žáci:
1.FC Žamberk-Č.Třebová B 0:7
Starší žáci:
1.FC Žamberk -Č Třebová B 1:1 (M.Cvik)
Dorostenci:
1.FC Žamberk -Jablonné n/O 0:2
Muži:
1.FC Žamberk -Titanic Srch 1:0(Bartoň).

Výsledky mistrovských utkání 21.-25.4.
Mladší žáci:
OEZ Letohrad B -1.FC Žamberk 15:1(M.Cvik)
Starší žáci:
OEZ Letohrad B -1.FC Žamberk 4:0
Dorostenci:
Morašice -1.FC Žamberk 0:3(Huška,Ulrych,Hauptman)
Muži -Dohrávané kolo 21.4.
1.FC Žamberk-Svitavy 3:1(Menzel,P.Huška,A.Cvik)
                28
Lanškroun-1.FC Žamberk 4:0

Výsledky mistrovských utkání 28.4.-2.5.
Žáci:
Polička-1.FC Žamberk -odloženo
Dorostenci:
1.FC Žamberk - D.Újezd 3:0(Dittert,T.Kotyza,Mach)
Muži-Vložené kolo 28.4.
Choceň -1.FC Žamberk 2:0
1.FC Žamberk-Č.Třebová 1:1 (Ulvr)
 Více na našich stránkách www.fczbk.cz         (kor)Pardubický půlmaraton
Pardubický vinařský půlmaraton (21,092 km) s kvalitní účastí
zahraničních i domácích běžců se běžel dne 17.4.2010 na 7km okruhu
v centru krajského města. Za dobrého počasí (jasno, 14°C, ale vítr) se
mezi tisícovku běžců postavili na start tohoto vytrvalostního běhu i
dva zástupci Žamberka, kteří do cíle na Pernštýnském náměstí doběhli
s těmito výsledky:
Celkové pořadí Pořadí v kategorii Jméno, příjmení     Čas
  30         22       Martin Vařeka (91) 1:18:08
 139         13       Vladimír Fikejs (57) 1:28:08
Kvalitní organizací, zabezpečením i účastí si tento závad vytvořil
pozici dvojky v půlmaratonu v ČR.              -vf-
                    Závody – Studené
                    Sokol Žamberk, oddíl
                    orientačního běhu pořádá dne
                    22.5.2010, 09:00 – 12:00 hod.
na shromaždišti ve sportovním areálu Studené závody Východočeské
oblasti OB, kterých se zúčastní přes 600 závodníků všech věkových
kategorií. Závody jsou přístupné i veřejnosti. Pojďte si zkusit
zaběhnout do lesa v okolí Studenských skal s mapou a buzolou
v kategorii příchozí nebo rodiče s dětmi, nebo jen přijít fandit a
zhlédnout tento zajímavý sport. Bohaté občerstvení zajištěno. (vf)BASKETBAL ŽAMBERK
Naši junioři U18 přivítali na své palubovce v posledním dvojzápase
sezony vedoucí mužstvo přeboru s těmito výsledky :
 BK Žamberk – Tesla Pardubice
První zápas 99:96 po 2.prodloužení
Fauly 20:24
Trojky 5:6
Trestné hody 31/23 (74,2%) : 34/21 (61,8%)
Střelci: Junk 36, Roček 21, Beran 11, Týče 10, Richter 9, Mlynář 8,
Vosa 2, Valenta 2
1/4: 18:18 - 33:41 - 58:57 - 99:96
                  29
Druhý zápas 71:74
Fauly 13:13
Trojky 6:5
Trestné hody 19/11 (57,9%) : 16:6 (37,5%)
Střelci: Beran 22, Junk 18, Mlynář 15, Roček 9, Pásler 3, Valenta 2,
Richter 2
1/4: 16:22 - 31:46 - 53:60 - 71:74
Naši kluci před početným hledištěm předvedli dosud nejlepší výkony
v celé sezoně 2009-2010 a v infarktovém prvním utkání dokázali po
dvojím prodloužení porazit v prvním dvojzápase do té doby první
mužstvo soutěže.Ve druhém utkání se projevila již únava na našem
mužstvu, a proto se z těsného vítězství radovali chlapci z Pardubic.
Škoda jenom, že se družstvu nevedlo stejně dobře i v předešlých
zápasech, kdy chlapci střídali okamžiky velmi dobré se špatnými.K
hodnocení celé sezony se vrátíme v některých příštích ŽL.

NÁBOR
Basketbalový klub přijímá do svých řad chlapce ročník narození 1996
a mladší pro nově se tvořící mužstvo U14, které od podzimu letošního
roku bude hrát oblastní přebor.
Chlapci, přijďte mezi nás!
Tréninky jsou každou středu od 16:30 do 18:30 hod.v hale Gymnázia
Žamberk.
Kontakt : 739 089 933 nebo 731 771 674.            –p.a.-
Volejbalový oddíl žen TJ Sokol Žamberk
 pořádá v sobotu 29.5.2010
TURNAJ SMÍŠENÝCH DVOJIC VE VOLEJBALE
Prezentace: Na volejbalových kurtech u sokolovny od 9:00 – 9:30 hod.
Startovné: 150,- Kč za dvojici
Občerstvení a hodnotné ceny zajištěny
Registrovaným hráčům povolen start pouze do výše krajských
přeborů!
    Všichni příznivci volejbalu jsou srdečně zváni.

Zveme Vás...
Územní organizace svazu diabetiků pořádá 20.května 2010
ZDRAVOTNÍ VYCHÁZKU Zámeckým parkem, která bude
zakončena posezením v restauraci „U Vavřičků“.
Sraz účastníků je ve 14:00 hod. na Masarykově náměstí u kašny.
Všechny zájemce srdečně zve
          Miroslav Vondřich, předseda organizaceMístní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami
oznamuje, že SPORTOVNÍ HRY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
„O POHÁR STAROSTY MĚSTA“ – 5.ročník,
se uskuteční v sobotu 5.června 2010
v prostorách AUTOKEMPINKU v Žamberku,
Pod Černým lesem (za chatkami). Začátek je ve 13:30 hod.
                 30
Zveme všechny - přijďte závodit nebo závodníky povzbudit.
              Srdečně zve výbor organizace


15 KM PO DIVOKÉ ORLICI
Sobota 15. května 2010
Pořad závodu:
Pátek 14. května 2010 – 19:00 až 20:00 hod. prezentace
v autocampinku Pod Černým lesem
Sobota 15. května 2010 – start v Nekoři
11:00-11:30 poslední možná prezentace závodníků u pily v Nekoři
12:00     start kanoí a kajaků
12:15     start pramic poháru podniků
15:00     vyhlášení výsledků v prostoru myslivecké chaty
10 minut před 13. hodinou mohou diváci očekávat první závodníky
v cíli závodu.
Pro letošní ročník jsou zařazeny tři novinky: ! ! !
Závod není vyhlášen jako pohár ČR, a tudíž nestartuje kategorie
SVoČRu.
Závod P5 podniků, kajaků a kanoí je přesunut na odpoledne !!!
Jelikož závodu se zúčastní místní závodníci a závodníci blízkého
okolí, nebude proveden výklad tratě před závodem.     -vkal-


ATLETIKA TJ SOKOL ŽAMBERK se probudila
Žamberská atletika sice prožila zimu aktivně všestrannými tréninky
v sokolovně, bruslila, běžkovala i sáňkovala, ale až teď na jaře přišla
její pravá doba…
Byly tu první závody a úspěchy:
27. 3. 2010 běželo pár malých statečných Choceňský kros ( v rámci
Orlické běžecké ligy mládeže Iscarexu 2010):
Adam Procházka (2001) - 400m - 2. místo!
Radim Divíšek (2007) - 400m - 30. místo
Jan Divíšek ( 2000) - 550m - 11. místo
Tereza Martincová (1998) – 1.100m - 9. místo

 25. 4. 2010 13 malých a 1 velký atlet startovali na Memoriálu Quida
Štěpánka (také Orlická běžecká liga mládeže Iscarex) v Jablonném nad
Orlicí s těmito výsledky:
250m:
    Kateřina Vanická ( 2002)   15.místo
    Adam Toman ( 2001)      5. místo!
    Adam Procházka (2001)    19. místo
    Matěj Čáp ( 2003)      26. místo
    Matouš Sychra (2001)     29. místo.
    Marek Prokopec (2002)    32. místo
500m:
    Natálie Andrová (2000)    9. místo
    Barbora Čápová (1999)    25. místo
    Pavel Sviták (1999)     11. místo
    Vojtěch Procházka (1999) 14. místo
    Martin Vanický (2000)    20. místo
1.000m:
    Tereza Martincová (1998) 8. místo
                  31
    Kristýna Martincová (1998) 15. místo
7.500m:
    Petr Vanický (1973)     25. místo
Máme za sebou i jarní brigády na stadionu a kolem sokolovny a od
března trénujeme 2x týdně - v pondělí (nově) a ve čtvrtek. Běhat
chodíme do parku a na stadion, skákat do dálky na hřiště ZŠ 28. října,
skok do výšky jsme vyzkoušeli v tělocvičně místního gymnázia. Rádi
bychom zrenovovali doskočiště dálky u sokolovny, uvidíme, jestli nám
to finance dovolí. Držte nám palce a těšíme se na shledanou
s případnými novými členy!
Další informace, podrobné výsledky a fotografie ze závodů najdete na
stránkách oddílu: www.vande.cz/atletika
Za oddíl atletiky
       Blanka Vanická, Gábina Tomanová a Petr Vanický
BĚH – POHÁR ISCAREXU
V neděli 25. dubna 2010 byl odstartován nejstarší závod v regionu - již
63. ročník Memoriálu Quida Štěpánka v Jablonném nad Orlicí. Ze
Žamberka se zúčastnila početná výprava. Nejstarší účastník žamberské
výpravy Skalický Jiří nejlepší!
Výsledky:
žákyně nejml. 250m 15. Vanická Kateřina 00:50,10
žáci nejml.  250m 5. Toman Adam      00:43,00
           19. Procházka Adam 00:50,00
           25. Čáp Matěj     00:53,00
           29. Sychra Matouš 00:55,30
           32. Prokopec Marek 00:56,00
žákyně mlad. 500m 9. Andrová Natálie 01:29,00
           25. Čápová Barbora 01:46,00
žáci mladší 500m 11. Sviták Pavel      01:27,00
           14. Procházka Voj. 01:28,00
           20. Vanický Martin 01:35,00
žákyně ml.  1 km 08. Martincová Ter. 03:16,00
           15. Martincová Krist. 03:49,00
muži A    7,5 km 13. Mařík Jan     29:48,00
           20. Kalous Petr    33:02,00
           25. Vanický Petr   35:02,00
muži B    7,5 km 9. Vařeka Karel    32:28,00
           11. Novotný Luděk 33:13,00
muži D    7,5 km 3. Skalický Jiří    34:06,00   -vkal-
                 32
Usnesení RM č. 108/2010-RADA ze dne 29.04.2010
Usnesení č. 4524/10
RM v působnosti valné hromady firmy Správa budov Žamberk, s.r.o.,
se sídlem Žamberk, Klostermannova 990, PSČ 564 01, IČO 25280091,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti
Správa budov Žamberk, s.r.o., za rok 2009 dle předloženého návrhu
varianta č. 1
Usnesení č. 4525/10
RM bere na vědomí:
- výzvu Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k vyjádření k podanému
odvolání o povolení výjimky z obecných technických požadavků na
výstavbu pro stavbu „přístřešku pro automobil“ na pozemku parc.č.
2010 v k.ú. Žamberk,
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk zahájení řízení o
povolení změny stavby před jejím dokončením „regenerace a
revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích
ploch – pěší zóna Žamberk“ v k.ú. Žamberk ,
- oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk zahájení stavebního
řízení na stavbu „stavební úpravy bytového domu č.p. 1328, 1329,
1330“ v k.ú. Žamberk,
- veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk – územní
rozhodnutí o umístění stavby „skladové haly“ na pozemku parc.č.
2563/72 v k.ú. Žamberk,
- kolaudační souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk ke stavbě
„stavební úpravy šaten fotbalového oddílu 1. FC Žamberk“ na
pozemku parc.č. 1661/9 v k.ú. Žamberk ,
- výzvu a usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k doplnění
předložené žádosti na stavbu „stavební úpravy kotelny na moštárnu“na
pozemku parc.č. 2593/16 v k.ú. Žamberk,
- územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu
„kanalizační přípojka DN 330 s připojovací šachtou“ na pozemcích
3687/5 a 3687/1 v k.ú. Žamberk,
- Výzvu Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k vyjádření k podanému
odvolání o odstranění stavby „přístřešku pro automobil“ na pozemku
parc.č. 2010 v k.ú. Žamberk.
Usnesení č. 4526/10
RM bere na vědomí:
- sdělení odboru ŽPZE MěÚ Žamberk o seznámení s podklady
rozhodnutí ve věci „Schválení manipulačního řádu pro karetkový jez a
MVE Žamberk na Divoké Orlici v ř.m. 78,022“ v k.ú. Žamberk
- oznámení odboru ŽPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení
ve věci „39. ročník závodu 15 km po Divoké Orlici“ na území
přírodního parku Orlice.
Usnesení č. 4527/10
RM bere na vědomí:
- souhlas odboru SPDO MěÚ Žamberk s provedením ohlášené stavby
„souvislá údržba části komunikace ul. Lukavská“ na pozemku parc.č.
3751 (od křižovatky ul. Příčná po křiž. s ul. 28. října) v k.ú. Žamberk,
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního
užívání místní komunikace ul. Nádražní u č.p. 41 za účelem provedení
opravy podzemního vedení z důvodu havárie kabelového vedení NN
                  33
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního
užívání místní komunikace ul. nám. Gen. Knopa na pozemku parc.č.
493/3, 493/2 pro umístění podzemního zařízení - kabelového vedení
NN,
- rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního
užívání místní komunikace ul. Nádražní na pozemku parc.č. 3687/1 a
3687/5 pro umístění podzemního zařízení - kanalizační přípojka
s připojovací šachtou.
Usnesení č. 4528/10
RM bere na vědomí:
- oznámení Krajského úřadu Pk Pardubice o zahájení řízení o
povolení výjimky usmrcovat jedince druhu kormorán velký na
rybářských revírech Tiché a Divoké Orlice na území Pardubického
kraje.
Usnesení č. 4529/10
RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z
rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2010:
1. Václavu Janouškovi, Líšnice, Líšnice 72, PSČ 561 84, IČO
49310755 na uspořádání a zajištění 19. ročníku cyklistického
etapového závodu „O pohár města Žamberka“ částku ve výši 5.000,-
Kč,
2. CEDR Pardubice o.p.s., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice, IČO
27547850 na sociálně akviziční služby pro osoby s duševním
onemocněním v r.2010 ve výši 2.000,- Kč,
3. Občanskému sdružení KONTAKT, zastřešující Linku důvěry v Ústí
n.O., Smetanova 470, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 61239488 na
činnost v r.2010 ve výši 2.000,- Kč,
4. Základní škole Žamberk, Nádražní 743, PSČ 564 01, IČO 70995460
spoluúčast na nadační příspěvek Nadace ČEZ ve výši 20.000,- Kč,
a pověřuje starostu města podpisem smluv.
Usnesení č. 4530/10
RM schvaluje rozpočtová opatření přidělená Městu Žamberku na
základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje a rezortních
ministerstev dle tab. č.1).
Usnesení č. 4531/10
RM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka pro rok 2010 dle tab. č.2).
Usnesení č. 4532/10
RM bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města
Žamberka na rok 2010 ke dni 31.3. 2010.
Usnesení č. 4533/10
RM schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku
a majetku v operativní evidenci příspěvkové organizaci Mateřská škola
Sluníčko, dle příloh.
Usnesení č. 4534/10
RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 716/7,
742/1, 747/1, 747/6, 748/1, 749/3 a 767, vše v obci a k.ú. Žamberk
pro uložení kabelů optických tras a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o smlouvě budoucí o jeho zřízení.
Žadatel: Alberon Letohrad, s.r.o., Hluboká 97, 564 01 Žamberk
Usnesení č. 4535/10
RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 660/1,
667/1 a 3781/3, vše v obci a k.ú. Žamberk pro uložení HDPE trubky

                 34
s optickými kabely a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o
smlouvě budoucí o jeho zřízení.
Žadatel: Alberon Letohrad, s.r.o., Hluboká 97, 564 01 Žamberk
Usnesení č. 4536/10
RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích podél
cyklostezky Žamberk – Líšnice a pozemcích parc.č. 1655/2, 1657/1,
1664, 1759/1, 1760/1, 1752/1, 1752/2, 1760/3, 1760/2, 1760/4 v obci a
k.ú. Žamberk pro uložení HDPE trubky 40/33 s optickými kabely a
pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o jeho
zřízení.
Žadatel: Alberon Letohrad, s.r.o., Hluboká 97, 564 01 Žamberk
Usnesení č. 4537/10
RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 660/1,
667/1 a 3781/3, vše v obci a k.ú. Žamberk pro uložení optických
kabelů a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě
budoucí o jeho zřízení.
Žadatel: Tyhan, s.r.o., Raisova 232, 564 01 Žamberk
Usnesení č. 4538/10
RM doporučuje ZM převod pozemku parc.č. 2568/9 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 107 m², pozemku parc.č. 2568/10 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m², pozemku parc.č. 2568/23
– ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1.052 m², pozemek
parc.č. 2568/24 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1.935
m², pozemek parc.č. 2593/39 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
355 m², budovy bez čp/če označené jako stavba občanského vybavení
postavené na pozemku parc.č. 2568/9, a budovy bez čp/če označené
jako stavba občanského vybavení postavené na pozemku parc.č.
2568/10, vše v obci a k.ú. Žamberk, formou nepeněžitého vkladu do
základního kapitálu obchodní firmy TS ŽAMBERK s.r.o.
Usnesení č. 4539/10
RM doporučuje ZM jmenovat Ing. Milana Thama, Žamberk znalcem
pro účely zjištění hodnoty výše uvedeného nepeněžitého vkladu do
základního kapitálu společnosti TS ŽAMBERK, s.r.o.
Usnesení č. 4540/10
RM ukládá vedoucímu odboru REÚP vyhlásit záměr prodeje
pozemku parc.č. 3758/15 – tr. tr. porost o výměře 58 m2 v obci a k.ú.
Žamberk.
Usnesení č. 4541/10
RM schvaluje smlouvu mezi Městem Žamberkem a obcí Orličky
týkající se zřízení uživatelského přístupu do mapového serveru a
smlouvu mezi Městem Žamberkem a obcí Lukavice týkající se zřízení
uživatelského přístupu do mapového serveru a pověřuje starostu
města podpisem obou těchto smluv.
Usnesení č. 4542/10
RM nemá námitek proti provedení stavby zřízení přípojky
bezdrátového internetu domů č.p. 1057, 1060 a 1064 v Žamberku.
Žadatel: TYHAN s.r.o., Raisova 232, 564 01 Žamberk
Usnesení č. 4543/10
RM souhlasí s provedením stavby plynové přípojky a vstupního
schodiště na pozemku parc.č. 3722 ve vlastnictví města v obci a k.ú.
Žamberk s upozorněním žadatele na povinnost požádat odbor SPDO o
vydání Rozhodnutí o umístění plynové přípojky do pozemku p.č. 3722
v k.ú. Žamberk. Souhlas je vydán s omezenou platností do 28.04.2012.
Žadatel: P.P. pro I.L. a M.B.
                 35
Usnesení č. 4544/10
RM ukládá vedoucímu odboru REÚP vyhlásit záměr prodeje
pozemku parc.č. 679/2 – jiná plocha, ost. plocha o výměře 8 m2 v obci
a k.ú. Žamberk.
Usnesení č. 4545/10
RM schvaluje zadat výzvu jednomu zájemci v souladu s Pokyny pro
zadávání veřejných zakázek OPŽP na „Zateplení MŠ Sluníčko
Žamberk – autorský dozor“ dle návrhu.
Usnesení č. 4546/10
RM schvaluje zadat výzvu jednomu zájemci v souladu s Pokyny pro
zadávání veřejných zakázek OPŽP na „Zateplení MŠ Sluníčko
Žamberk – technický dozor“ dle návrhu.
Usnesení č. 4547/10
RM nedoporučuje ZM prodej části pozemku parc.č. 2593/45 – jiná
plocha z celkové výměry 4.144 m2 v obci a k.ú. Žamberk.
Žadatel: GASTRO ROYAL, spol. s r.o., Bořivojova 878/32, 130 00
Praha 3, adresa pro doručování- 564 01 Žamberk, Orlická kasárna 733
Usnesení č. 4548/10
RM souhlasí s provedením splaškové kanalizace na pozemku ve
vlastnictví města parc.č. 3750/2 v obci a k.ú. Žamberk ve věci stavby
„Rekonstrukce kuchyňského provozu SŠ obchodu, řemesel a služeb
Žamberk“ s upozorněním žadatele na povinnost požádat odbor SPDO
o vydání Rozhodnutí o umístění kanalizace do pozemku p.č. 3750/2
v k.ú. Žamberk. Souhlas je vydán s omezenou platností do 28.04.2012.
Žadatel: Ing. Miroslav Stejskal, Havlíčkovo nábřeží 555, 564 01
Žamberk zastupující Pardubický kraj
Usnesení č. 4549/10
RM bere na vědomí žádost ředitelky MŠ Čtyřlístek ve věci opravy
dlažby před pavilonem MŠ a ukládá odboru REÚP zahrnout tuto
investici do výhledu rozpočtových opatření 2011 – 2015.
Usnesení č. 4550/10
RM schvaluje v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek
městem Žamberkem jako zhotovitele akce „Rekonstrukce a zateplení
střechy vstupního vestibulu ZŠ 28.října“ firmu FAST Žamberk s.r.o.,
Albertovo nám. 477, Žamberk a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy o dílo.
Usnesení č. 4551/10
RM souhlasí s provedením rozvodů optických mikrotrubiček v
bytech nájemních BD v lokalitě Velký Hájek v Žamberku.
Žadatel: Alberon Letohrad, s.r.o., Hluboká 97, 564 01 Žamberk
Usnesení č. 4552/10
RM pověřuje Ing. Jiřího Šmoka, vedoucího odboru regionálního
rozvoje a ÚP města Žamberka, aby v plném rozsahu zastupoval a činil
jménem města Žamberka právní úkony týkající se projednávání
vytyčení vlastnických hranic pozemků v terénu v katastrálním území
Žamberk, ve smyslu vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon
č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k
nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb.,
o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění
pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška).
Usnesení č. 4553/10
RM souhlasí s vybudování a umístěním zpevněného sjezdu
z pozemku p.č. 1222, k.ú. Žamberk a s vybudováním přístupového
chodníku od tohoto sjezdu podél nemovitosti p.č. 1221 , k.ú. Žamberk
                 36
na přilehlý chodník ve vlastnictví města. Současně se povoluje M.B. a
I.L. výsadba okrasných dřevin před jejich nemovitostí. Všechny
realizační práce budou provedeny na náklady žadatele.
Usnesení č. 4554/10
RM schvaluje pojistnou smlouvu o sdruženém pojištění souboru
vozidel č. 53473156-14 s Českou pojišťovnou, a.s., a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 4555/10
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč, dle
Pravidel OS 3302 pro dítě narozené od data 1.10.2006 včetně, dle
přílohy.
Usnesení č. 4556/10
RM schvaluje OS 3203 Pravidla pro pronájem bytů pro příjmově
vymezené osoby.
Usnesení č. 4557/10
RM schvaluje směrnici OS 6201 Finanční projekty, vydání č. 2,
s platností od 30.04.2010 a účinností od 01.05.2010
Usnesení č. 4558/10
RM schvaluje směrnici OS 1101 Tvorba sociálního fondu, vydání č.
6, s platností od 30.04.2010 a účinností od 15.05.2010
Usnesení č. 4559/10
RM bere na vědomí zprávu odboru ŽPZE Městského úřadu Žamberk,
souhlasí se záměrem rozšíření kompostování plochy v CNO
Dlouhoňovice a pověřuje odbor REÚP zahájením prací na přípravě
projektové dokumentace a žádosti o dotaci.
Usnesení č. 4560/10
RM neschvaluje prezentaci města v Obrazovém atlase regionů a
kulturních památek v ČR – EUROBEDS 2011.
Usnesení č. 4561/10
RM neschvaluje nákup nástěnných kalendářů Žamberk 2011 od
společnosti Golem Group, s.r.o., Letohrad.
Usnesení č. 4562/10
RM neschvaluje prezentaci města v magazínové publikaci s názvem
100 nejkrásnějších míst v ČR, kterou připravuje redakce deníku
Lidové noviny.
Usnesení č. 4563/10
RM bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne
20.04.2010.
Usnesení č. 4564/10
RM bere na vědomí žádost M. K. a neschvaluje podnájem bytu č. 5
v č.p. 1064.
Usnesení č. 4565/10
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy V.K. do 31. 03.2012.
Usnesení č. 4566/10
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy L.M. do 31. 12.2010
s podmínkou úhrady dluhu a řádného placení nájemného.
Usnesení č. 4567/10
RM schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu A.D. z důvodu neplnění
podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy.
Usnesení č. 4568/10
RM schvaluje Příkaz Hlavní inventarizační komise k provedení
mimořádné inventarizace v organizační složce města Žamberka
Městské muzeum ke dni 30.04.2010 z důvodu odchodu zaměstnance
z pracovního poměru.
                 37
Usnesení č. 4569/10
RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2010/2011
v MŠ Čtyřlístek na 28.
Usnesení č. 4570/10
RM bere na vědomí oznámení MŠ Čtyřlístek o uzavření školy o
prázdninách od 01.07.2010 do 08.08. 2010.
Usnesení č. 4571/10
RM schvaluje pořádání veřejnosti přístupného podniku dne
15.05.2010 od 20 h do 02 h v Pivnici U Divadla.
Žadatel: Ludmila Minářová, Sídlištní 131, Dlouhoňovice
Usnesení č. 4572/10
RM schvaluje zábor veřejného prostranství na Masarykově nám. dne
12.05.2010 od 13 h do 18 h pro konání předvolební akce.
Žadatel: Občanská demokratická strana, Tvardkova 1191, Ústí n.O.
Usnesení č. 4573/10
RM schvaluje zvláštní užívání místní komunikace – chodníku
z důvodu stavby lešení pro opravu fasády na domě č.p. 561 od
01.06.2010 do 31.08.2010.
Žadatel: Chladící boxy CZ s.r.o., 28. října 1144, Žamberk
Usnesení č. 4574/10
RM schvaluje zábor veřejného prostranství pro umístění kontejneru,
lešení, stavební buňky a chemického WC od května do září 2010
z důvodu revitalizace domu č.p. 1324, 1325, 1326, 1327.
Žadatel Společenství pro dům 1324, 1325, 1326, 1327, Žamberk
Usnesení č. 4575/10
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního daru Městskému
muzeu ve výši 3.000,- Kč od společnosti ZEZ Silko, s.r.o., Žamberk a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 4576/10
RM schvaluje smlouvu o právních službách se společností MT Legal,
s.r.o., advokátní kanceláří a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 4577/10
RM schvaluje smlouvu o sdružení finančních prostředků na
přípravnou fázi č. 2 projektu „Cyklostezka Valdštejn – Šušek“ a
pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 4578/10
RM schvaluje smlouvu o užívání pozemku parc.č. 2284/1 v době
konání festivalu Jam Rock od 3.-7.6.2010 s J.M. a společností VIKA
Kameničná a.s. a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. 4579/10
RM schvaluje poskytnutí propagačního materiálu Centru pro
zdravotně postižené Pk, detašovanému pracovišti Ústí n.O. na 34.
ročník Sportovních her pro zdravotně postižené občany a děti a ukládá
Zuzaně Žváčkové materiál předat.
Usnesení č. 4580/10
RM bere na vědomí nabídku společnosti DHV CR, s.r.o., Praha na
provedení a vyhodnocení dopravního průzkumu ve městě a
neschvaluje tuto nabídku.
Usnesení č. 4581/10
RM ukládá odboru REÚP připravit soubor kroků a opatření na
realizaci II. vlny privatizace bytového fondu do příští RM.
Usnesení č. 4582/10
RM pověřuje 1. místostarostu zajištěním koordinace X. ročníku
Svátků dřeva.
                 38
Usnesení č. 4583/10
RM schvaluje nové složení koordinačního týmu X. ročníku Svátků
dřeva.            Jiří Dytrt, starosta města
               39

								
To top