Radial nerve entrapment ? radial N by ry747e

VIEWS: 127 PAGES: 4

									                                  ‫"‬
                             ‫הרצאה מספר 29: פתולוגיות של כף היד / דר א' ארסבן‬

                                           ‫מחלות של גפיים עליונות:‬
                               ‫בגפיים עליונות יש מספר מפרקים, עצבים, וגידים.‬
                                        ‫‪Nerve Injuries ‬‬
                                                   ‫אנטומיה:‬
   ‫לגפיים עליונות נכנסים 3 עצבים עיקריים: .‪ .median N., radialis N., ulnaris N‬מקורם בחוט השדרה, משם‬
                                         ‫יוצאים השורשים ומגיעים ליד.‬
                                               ‫מה תפקיד העצבים:‬
                                     ‫1. מוטורי- מפעילים את השרירים‬
                                          ‫2. תחושתי- להרגיש.‬
              ‫3. ‪ -sudomotor activity‬עצבים סימפטטים של תחושת הזעת יתר או יובש בעור‬
                               ‫בתוך העצב הפריפרי יש מספר פאסיקולות ועצבים.‬
   ‫בפגיעות של עצבים אם מגיעים למצב של תיקון או תפירה של עצבים ניתן לתפור את הפרי-נאוריום, אפי-נאוריום‬
  ‫ואנדו-נאוריום. כך שאו שתופרים בחלק העליון בלבד (אפי-נאוריום) ואז העצבים קרובים זה לזה ומוצאים אחד את‬
‫השני ומתחברים. זה קורה כי יש לעצב תכונה למצוא את הקצה השני שלו. אפשרויות נוספות הן לתפור את הפסיקולים‬
 ‫אחד לשני (פרי-נאוריום) או תפירה של האקסונים במיקרוכירורגיה (אנדו-נאוריום). זה יכול לחזור לפעילות מלאה.‬
                                              ‫סוגי פגיעות בעצבים:‬
                        ‫1. ‪ -neuropraxia‬פגיעה חולפת כתוצאה מלחץ על העצבים.‬
                                      ‫2. ‪ -axonotmesis‬קרע חלקי‬
                                      ‫3. ‪ -Neurotmesis‬קרע מלא.‬
                                            ‫סיבות לפגיעות בעצבים:‬
                                                    ‫טראומה‬
                                                     ‫חתך‬
                             ‫מתיחה- מכירים מתיחה של ה-‪ brachial plexus‬למשל‬
  ‫לחץ כתוצאה משברים או המטומות יכול להיות לחץ על עצבים. במקומות מסוימים אם יש לחץ עליהם רואים תמונות‬
                                            ‫שונות לכל עצב ועצב.‬
 ‫יש מקרים של חבלות בהן חלק מהעצב הולך, נחתך ולא מוצאים אותו (תאונות למשל). במקרה כזה לוקחים עצב ממקום‬
                                    ‫אחר ותופרים אותו כשתל במיקום החסר.‬

                              ‫‪Nerve Entrapment Syndrome ‬‬
                                          ‫יכול להיות כתוצאה מ:‬
                                   ‫1. דלקות-‪Tenosynovitis‬‬
                                 ‫9. טראומה: המטומות, שברים.‬
                                 ‫3. גידולים: שפירים וממאירים‬
                                  ‫4. סכרת ומחלות אנדוקריניות‬
                                         ‫5. השמנת יתר‬
                                            ‫6. הריון‬
                                          ‫7. תעסוקתי‬
   ‫אם עצב נלחץ מה יקרה? יכול להיות כאב באותו מקום, פראסטזיות (נמלול), היפראסטזיה, היפואסטזיה, חולשה‬
                              ‫בשרירים המעוצבבים והרגשה של חוסר תחושה.‬

                                        ‫‪-Radial nerve entrapment‬‬
    ‫ה-.‪ radial N‬נותן את המוטוריקה לאקסטנסורים של הידיים. אם יש בו פגיעה נראה חולשה או חוסר תפקוד של‬
         ‫האקסטנסורים. מבחינה תחושתית הוא נותן תחושה בצד הגבי של היד באזור מוגדר.‬
    ‫כשמדברים על פגיעה גבוהה בעצב (‪ )high radial nerve palsy‬זה צריך להיות מעל המרפק כי‬
‫כשהוא מגיע למרפק הוא מתחלק לחלק מוטורי ותחושתי. במקרה כזה יש פגיעה בתחושה ובמוטוריקה.‬
 ‫היד נופלת (‪ .)drop hand‬ניתן לראות את זה אצל שיכורים- ‪ .Saturday night palsy‬הם נרדמים על‬
                    ‫הספסל, לוחצים את העצב ולא יכולים ליישר את היד בבוקר.‬
  ‫אם הפגיעה היא תחתונה יותר (‪ (low radial nerve palsy‬הפגיעה היא מוטורית או סנסורית. במקרה‬
  ‫כזה ניתן לעשות אקסטנסיה בשורש כף יד (מקבל עצבוב ממקום יותר גבוה ויישור שלו נפגע בפגיעה‬
  ‫גבוהה יותר) ולא באצבעות (אין גם יישור ופשיטת אגודל). בחלק התחתון של המפרק יש את קשת ה-‬
 ‫‪ .supinator‬החלק המוטורי של העצב נכנס פנימה והתחושתי למעלה. זה יכול לגרום ללחץ והטיפול הוא פתיחת ה-‬
                                        ‫‪ supinator‬והורדת הלחץ.‬
‫טיפול: אם זה רק לחץ על העצב אחרי טראומה או המטומה זה חולף עם הזמן ולא דורש טיפול. נותנים ‪ splint‬שמחזיק‬
                                     ‫את המרפק ומפעיל אותו פאסיבית.‬
‫אם יש חתך תופרים אותו אבל לעצב הזה יש משהו מיוחד שהוא כל כך רגיש שאומרים שאם מסתכלים עליו הוא מיד נעלם‬
‫וישר יש ‪( palsy‬די רגיש ולרוב לא מגיב לטיפול או תפירה). אז בתיקון ניתוחי עושים ‪ transverse‬של הגידים. על כל‬
       ‫אקסטנסור שנפגע צריך למצוא גיד שמקבל עצבוב ממקום אחר ומעבירים אותו כדי שהשרירים יעבדו.‬

                                       ‫‪-Ulnar nerve entrapment‬‬
   ‫יכול להיפגע גבוה יותר או נמוך יותר. העצב הזה מעצבב את ה-‪ flexor carpi ulnaris‬וגורם לפישוק וקרוב של‬
                             ‫האצבעות. מעצבב תחושתית אצבע וחצי מדיאליות.‬
‫בחלק העליון הוא נמצא בשקע של ה-‪ )cubital tunnel( epicondyle‬ואם לוחצים שם (‪)cubital tunnel syndrome‬‬
 ‫זה כואב. יכול להיות שם לחץ ואם תהיה פגיעה שם (‪ )high ulnar nerve palsy‬זה גורם לבעיה סנסורית ומוטורית:‬
   ‫פתיחת וסגירת אצבעות, ‪ adduction‬של האגודל, ‪ .flexor carpi ulnaris‬במקרה כזה הולכים ומשחררים את‬
‫העצב. אח"כ מעבירים את העצב משם, עושים תעלה יותר גבוהה בשומן ומעבירים לשם. מעבירים מתחת לשריר כדי‬
                                        ‫שלא תהיה פגיעה נוספת.‬
  ‫פגיעה בחלק תחתון יותר (‪ .)low ulnar nerve palsy‬יכולה להיות כתוצאה מכך שהעצב לחוץ בתעלה של ‪.guyon‬‬
                                    ‫הטיפול הוא ניתוחי- שחרור העצב.‬
                            ‫רוב הזמן הטיפול עוזר מבחינה תחושתית ומוטורית.‬

                                        ‫‪- Median nerve entrapment‬‬
   ‫העצב מגיע מה-‪ brachial plexus‬ויכול להיפגע גבוה יותר או נמוך יותר. נותן עצבוב ל-3.5 אצבעות לטראליות‬
                            ‫ומוטוריקה לפלקסורים. אם יש פגיעה לא יכולים לצבוט.‬
   ‫‪ -High Median Nerve Palsy‬יש כל מיני מקומות בהם יכול להיפגע: ‪.Pronator Teres ,Supracondylar‬‬
         ‫‪-)Carpal tunnel syndrome) Low Median Nerve Palsy‬זה מה שרואים הכי הרבה בקליניקה.‬
‫יש תעלה בשורש כף היד בה עובר עצב ה-‪ median‬וגידים של הפלקסורים. כתוצאה מכל דבר שיכול לעשות לחץ יש‬
  ‫פה לחץ גבוה. אם יש שם לחץ יש כאבים, פרסזיות ב-5 אצבעות לטראליות, בלילה מתעוררים בגלל הכאב ועושים‬
   ‫תנועות לשחרר. אם יש חולשה זה מצביע לחץ גדול או הרבה זמן כך שהעצב לא מגיב. גם עם ניתוח זה יכול לא‬
                                                   ‫לעזור.‬
                                                ‫מבחני אבחון:‬
 ‫1. ‪ -Tinel sign‬אומר שבכל עצב שנפגע אם ניתן על כל מקום מכה נראה זרם לכיוון העצב שלו. אם זה סימן חיובי‬
                          ‫ניתן להגיד כמעט בוודאות שיש לחץ על ה-.‪.median N‬‬
  ‫2. ‪ -Phalen test‬עושים ‪ dorsiflexion‬ולוחצים על העורק הרדיאלי והאולנרי ואז עולה הלחץ בתעלה (כל הדם‬
                                ‫זורם בעורק המדיאני) ומרגישים פרסטזיות.‬
  ‫5. בדיקת תחושה- באופן תקין צריכים להרגיש באצבע מרחק של פחות מחצי ס"מ בין דקירות ופרוקסימלית יש‬
 ‫פחות רגישות. אם יש מרחק של ס"מ בין הסיכות והנבדק לא מבחין ביניהן זה מצביע על ירידה בתחושה. העצב‬
              ‫מעביר תחושה ב-3.5 אצבעות לטראליות ואם יש ירידה בתחושה ניתן להתרשם מזה.‬
 ‫4. בודקים את השרירים באזור ה-‪( thenar‬ליד האגודל)- רואים אם השריר הוא בסדר או שיש דלדול והשטחה. אם‬
                                  ‫יש השטחה זה מצב די מתקדם של לחץ.‬
  ‫3. ‪ -EMG‬בודקים את ההולכה של העצב. ניתן לעשות את זה ל-5 העצבים ביד. 3.5 מילישניות הוא הזמן התקין‬
                ‫ואם זה מתארך יש בעיה של העצב שלא מעביר את הגירוי החשמלי כמו שצריך.‬
                                      ‫טיפול: בהתחלה לא עושים שום דבר.‬
                                 ‫‪ -Splinting‬סד שמונע את התנועה. זה עוזר.‬
            ‫זריקות סטרואידים- יש חלק שדוגלים בזה וחלק לא. אם יש דלקת של הגידים זה יכול לעזור.‬
                               ‫‪ -NSAID‬וולטרן למשל. יכול להשפיע על המצב.‬
 ‫אם הסיבה היא מחלה סיסטמית צריך לטפל בה. רואים את זה הרבה בהריון בגלל בצקות או אגירת מים באזור התעלה‬
                                     ‫הקרפלית. נשים בהיריון סובלות מזה.‬
  ‫טיפול ניתוחי- עושים אם שאר הטיפולים לא עזרו ויש החמרה. או שפותחים את התעלה הקרפלית או שעושים את‬
‫הניתוח דרך ארטרוסקופ או אנדוסקופ. אם עושים אנדוסקופית עושים חתך קטן בשורש כף ביד. מכניסים צינור עם חלל‬
           ‫ופותחים ומשחררים לחץ. בניתוח פתוח ניתן לפתוח את הרצועה הרוחבית ולשחרר את הלחץ.‬

                     ‫‪ -Tendon Injuries‬יש גידים פלקסוריים ואקסטנסוריים.‬   ‫‪‬‬
                                          ‫פגיעה בגידים פלקסוריים:‬
  ‫לכל אצבע יש 3 פלקסורים: ‪ flexor digitorom superficialis‬שעושה כיפוף של ‪ PIP‬ו-‬
   ‫‪ flexor digitorum profundus‬שעושה כיפוף של ה-‪ .DIP‬כדי שהגיד יפעל כמו שצריך‬
  ‫ויהיה לו כוח והגיד שלו לא יבלוט בצורת ‪ loop‬צריך שיהיה ‪ pulley‬שיחבר אותו ואם עושים‬
   ‫ניתוח צריך לתקן אותו בניתוח. יש גם ‪ hood‬שמחזיק אותם במקום. ‪ vincula‬הוא המיקום‬
                           ‫שבו כל העורקים נכנסים לגידים.‬
 ‫אם יש קרע או חיתוך של הגיד צריך לתפור אותו. אחרי התפירה שמים מתקן כדי להפעיל כמה שיותר מוקדם את הגיד‬
    ‫ולמנוע הידבקויות שיכולות להיות אחרי התפירה. אם עבר זמן מסוים והגיד התכווץ ולא ניתן לחבר קצה לקצה‬
 ‫לוקחים שתל ומחברים. זה לא הולך בניתוח אחד אלא 3. מכניסים פוליאתילן ואחרי חודש-חודש וחצי כשנוצרת תעלה‬
                                              ‫מכניסים את הגיד.‬
                                         ‫פגיעה בגידים אקסטנסוריים:‬
  ‫יש ‪ extensor digitorum‬אחד.- יש לו ‪ central slip‬שעושה יישור של ‪ PIP‬ו-‪ lat. Banding‬שמגיעים ל-‪DIP‬‬
                                             ‫ועושים יישור שלו.‬
   ‫במקרה ויש קרע ב-‪ )lat. banding( distal phalange‬מה יקרה? לא יהיה יישור של ‪ .DIP‬קוראים לזה ‪mallet‬‬
 ‫‪( finger‬אצבע פטיש). זה קורה הרבה מאוד וחשוב מאוד. במקרה כזה או שעושים טיפול שמרני (סד ל-6 שבועות כדי‬
                  ‫שיתחבר) או שאם האצבע נשארת כפופה מנתחים ומיישרים.‬
‫אם ‪ central slip‬שמיישר את ה-‪ PIP‬נקרע לא יהיה לנו יישור של ה-‪ .PIP‬עם הזמן בגלל שה- .‪lat‬‬
 ‫‪ Bands‬מתקצרים בגלל החוסר בו יש עיוות בשם ‪ .boutonniere‬בטיפול תופרים את ה- ‪central‬‬
                ‫‪ slip‬או שלוקחים את ה-‪ lat. Bands‬קדימה כדי שלא יהיה מתח.‬
‫הגידים שמחלימים עוברים מספר שלבים: אחרי 6 שבועות הוא בד"כ מחלים אבל אחרי 9 חודשים יכול להיות חזק לגמרי‬
             ‫(עבר רמודלינג). אחרי 3-5 ימים (שלב הדלקת) זה בקלות נקרע שנית אפילו שתפרנו אותו.‬

                          ‫‪Tennis Elbow ( Lateral Epicondylitis ) ‬‬
    ‫זוהי פגיעה בגיד שקורת בטניס. זוהי דלקת של הגיד של ‪ extensor carpi radialis brevis‬שנאחז ב- .‪Lat‬‬
 ‫‪( Epicondyle‬מוצא האקסטנסורים). בסופינציה או דורסיפלקציה זה גורם למתיחה של השרירים ומרגישים כאבי‬
  ‫וחולשה יורדת ביד. יש רגישות יתר ב-‪ ,lat. Epycondyle‬חולשה של השרירים ויש מבחן פינקלשטיין שבו נגד‬
                    ‫התנגדות עושים ‪ dorsiflexion‬ומרגישים כאב ב-‪.lat. Epicondyle‬‬
                                ‫טיפול: ‪ ,NSAID‬זריקות קורטיזון עוזרות.‬
            ‫אם המצב מחמיר משחררים את השרירים מה-‪ lat. Epicondyle‬והם נדבקים למקום אחר.‬

                        ‫‪.golfer's elbow -(Medial Epicondylitis) ‬‬
         ‫הפגיעה היא בפלקסורים ואם נעשה פלקציה נגד התנגדות מרגישים כאב ב-‪.med. epycondyle‬‬
                                  ‫הטיפול הוא כמו ב-‪.tennis elbow‬‬

                                   ‫‪Dupuytren's Contracture ‬‬
 ‫רואים את זה די הרבה בקליניקה ובחוץ. מבחינה אטיולוגית הרבה דברים יודעים אבל יש דברים לא ידועים. יש את זה הכי‬
     ‫הרבה בסכרת ואלכוהוליזם. יכולים להיות גם גורמים נוספים אבל פחות (עישון, טראומה, תעסוקתי, ‪,HIV ,TB‬‬
                                                  ‫אידיופטי).‬
   ‫אם נסתכל בכף היד רואים פאציה שיוצאת מה-‪ palmeris longus‬ומתפזרת בכיוון כף היד מתחת לעור‬
 ‫(‪ .)palmer fascia‬הפאציה הזו שומרת על ה-‪ neuromasculer band‬של הפלקסורים. בכל נפילה נופלים‬
   ‫עליה. הפאציה מתפזרת והולכת בהמשך לכל האצבעות. בבסיס האצבעות יש עוד רצועה – ‪natatory‬‬
        ‫‪ .ligament‬יש חלק שהולך לאגודל ולשני הצדדים של האצבעות. זה מה שרואים באופן תקין.‬
 ‫ב-‪ Dupuytren contracture‬יש כיווץ של הפאציה. הכיוות הזה יכול להיות בכל ‪ band‬ו-‪( band‬הכי הרבה‬
  ‫באצבעות 4,4 ואח"כ באגודל). לא נפגעים פה הגידים או ‪ .neuromasculer band‬רואים את הכיווצים. מידי פעם‬
                ‫נוצר נודול בגלל הכיווץ של ה-‪ .palmer fascia‬לא רואים פגיעה בעצבים או בגידים.‬
  ‫טיפול: רוב הזמן אם זה התחלתי ניתן לשים סד לאצבעות וליד וליישר אותו על מנת שלא יתכווץ יותר. אם מגיע ממש‬
 ‫למצב של התכווצות עם נודולי (אם זה הולך לאצבעות ניתן לראות שהאצבע מכופפת בהדרגה בגלל הכיווץ של הפאציה)‬
‫ואם טיפול שמרני לא עוזר עושים טיפול ניתוחי. עד עכשיו היו חותכים רק את ה-‪ band‬המכווץ ופותחים בכוח ושמים‬
‫גבס כדי ליישר. אבל היום במקרים כאלה אם זה תופס ‪ band‬אחד או שניים מוציאים אותם ומיישרים כך את האצבע.‬
               ‫צריך לשים לב כשמסירים את ה-‪ palmar fascia‬לא לפגוע ב-‪. neuromasculer band‬‬

                    ‫‪.stenosing tenovaginitis (/tenosinovitis) -Trigger Finger ‬‬
‫יש בפלקסורים ‪( pulley‬בכל אצבע) שמדביקים את הגיד למקום. מסמנים אותם 5-1‪ A‬כש-1‪ A‬הוא בבסיס האצבע, ליד‬
   ‫מפרק ה-‪ .metacarpal phalangeal‬יכול להיות מצב של התעבות של 1‪ A‬או דלקת של הגיד מתחתיו כך שהוא‬
  ‫מתעבה ולא יכול לעבור בקלות. כתוצאה מכך האצבע קופצת כשעושים את התנועה. זה מדמה מצב של חור קטן של‬
  ‫מחט דרכו סיב אחד עובר והשאר מתאסף. כדי לשחרר אותו אם זה דלקתי ותופסים בהתחלה ניתן לתת מנוחה, טיפול‬
‫אנטי-דלקתי פומי או זריקות קורטיזון שעוזרות. אם זה לא עוזר צריך לשחרר בניתוח (פתוח או לא) וכך מונעים קפיצה‬
                                                 ‫של הגיד.‬

                                      ‫‪De Quervain disease ‬‬
 ‫זה דומה ל-‪ trigger finger‬אבל יותר גבוה בצד הרדיאלי. יש מספר מדורים לגידים של‬
 ‫האקסטנסורים בשורש כף היד. המדור הראשון (1) נקרא ‪ De Quervain‬ועוברים שם:‬
 ‫‪ .)extensor pollicis bravis, abductor pollicis longus( EPB ,APL‬אם יש סטנוזיס‬
        ‫במדור זה או דלקת בגידים הללו. מרגישים כאבים בחלק הרדיאלי של כף היד וכאבים בגלל התעבות.‬
 ‫הטיפול פה הוא שמרני ע"י תרופות או זריקות קורטיזון או טיפול ניתוחי בו פותחים את ה-‪extensor retinaculum‬‬
                                 ‫ואז הכאב וחוסר יכולת התפקוד באגודל יורד.‬

                                         ‫‪CMCJ Arthrosis ‬‬
  ‫‪ Arthrosis‬זהו ניוון במפרקים. הוא מתבטא במספר צורות ובמפרקים שונים כשהכוונה לברכיים, ירכיים וכל מפרק‬
 ‫שיש בו תנועה. יש היצרות בין שני חלקי המפרק, אין מרווח ביניהם והוא צר. בנוסף לכך בגלל שבירה סאב-סחוסית‬
 ‫יש סקלרוזציה במפרק ויצירת ציסטות או אוסטאופיטים (איפה שהליגמנטים נאחזים נוצרת עצם גרמית). כל הדברים‬
                                      ‫הללו הם ביטוי של ‪.osteoarthrosis‬‬
                              ‫‪st‬‬
 ‫יכול להיות ‪ arthrosis‬במפרק בין ה-‪ 1 metacarpal‬וה-‪ trapezius‬והוא מונע את תנועת האגודל. באגודל יש רק‬
 ‫שתי פלנגות והשלישי הוא המטקרפלי הראשון. כל התנועות של האגודל הן במפרק הזה. לכן אם יש כאן ‪arthrosis‬‬
                               ‫יש בעיה תפקודית וכאב שהוא החלק החשוב ביותר.‬
 ‫טיפול: טיפול שמרני ומנוחה לא עוזרים הרבה במצב כזה אבל יש מקרים בהם זריקת קורטיזון יכולה לתת זמן מסוים‬
 ‫של שקט. דבר שני עושים טיפול אנטי-דלקתי ואם זה לא עוזר עושים ניתוח. אם זה תפס את ה-‪ 1st metacarpal‬וה-‬
‫‪ trapezius‬מוציאים את המפרק ובמקומו שמים גיד ועוזבים את זה. אם יש גם שינויים ניוונים בין ה-‪ trapezius‬וה-‬
  ‫‪ scaphoid‬מוציאים את ה-‪ trapezius‬וממלאים את החלל ע"י הגיד של ‪ APL‬כך שתהיה תנועה. דבר נוסף הוא‬
   ‫לשים במקום המפרק תותבת- ‪ .orthosphere‬זוהי גולה מקרמיקה ששמים במקום המפרק. בצורה כזו ניתן לתת‬
                                              ‫תנועתיות למפרק.‬

                                             ‫‪Infections ‬‬
 ‫את הדלקות הללו רואים פעמים רבות. הגורמים המזהמים יכולים להיות: ‪( clostridium‬אנאירובי), ‪Staph. Aureus‬‬
                              ‫(גורם לדלקות בעצם), ‪ pasteurella‬או ‪( TB‬כרוני).‬
 ‫יש חלק באצבעות שאם מסתכלים על הציפורן יש בשני הצדדים שלה עור, יש גם את מיטת הציפורן וה-‬
 ‫‪ -pulp‬כרית האצבע. יכולה להיות ‪ eponychia ,paronychia‬ו-‪ -felon‬דלקות ליד הציפורן, במיטת‬
‫הציפורן או בכרית בהתאמה. ה-‪ septa‬בכרית הולכים ורטיקלית אבל אם יש דלקת זה יכול לעבור לכל‬
                           ‫מקום. במצב כזה חותכים את זה ומשחררים.‬
                   ‫יכולות להיות דלקות עמוקות באזור ה-‪ thenar‬או ה-‪. palmar‬‬
 ‫יש סינוביאה סביב הגידים של הפלקסורים ויכולה להיות דלקת שם. חשוב לזכור שבאגודל ואצבע 3 יש‬
‫המשכיות של הסינוביאה אל הרקמה בשורש כף היד כך שהדלקת יכולה להגיע לשורש כף היד. לעומת‬
   ‫זאת, באצבעות 2,5,3 הסינוביה לא ממשיכה לשורש כף היד ויש דלקת באזור ה-‪.mid palmar‬‬
‫‪ -Parronal space‬די חשוב מבחינת הדלקות כי אם הדלקת עוברת לשורש כף היד זה איזור שיכול להיות מעורב. האזור‬
  ‫הזה מהווה חלק מהמדור הפלקסורי של השרירים בו יש למטה את שריר ה-‪ pronator quadratus‬ולמעלה את‬
  ‫הפלקסורים של כף היד. באמצע בין שני השרירים הללו יכול להיות הדלקת. בנוסף לכך יכולה להיות דלקת במדור‬
  ‫אקסטנסורי או רדיאלי (יש 3 מדורים). בעקבות הדלקת יכול להיות מצב בו צריך לחתוך ולשחרר את הלחץ. אם יש‬
    ‫לחץ מוגבר במדור יש שם שרירים עצבים ועורקים וברגע שיש לחץ זה יכול לגרום לאיסכמיה וקונטרקטורות-‬
‫‪ folckmann contracture‬בה אין תפקוד של הידיים. קונטרקטורה היא חוסר תנועה שיכול להיות מסיבות שונות:‬
                                    ‫איסכמי, כיווץ שריר, כיווץ עור וכו'.‬

								
To top