FWP PKP SFIO na Zesp Trojstr 09 2009 by HC120529225236

VIEWS: 66 PAGES: 6

									  Fundusz Własności Pracowniczej PKP
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

    informacja zaprezentowana
           na
  Zespole Trójstronnym ds. Kolejnictwa
     w dniu 2 września 2009 r.
       FWP PKP SFIO
  Informacje ogólne – stan na dn. 31. lipca 2009r.

• Data rozpoczęcia działalności: 3. października 2002 r.
• Zarządzający Funduszem: Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA
• Aktywa Funduszu: 105,69 mln zł
• Dotychczasowe wpłaty PKP SA 92,28 mln zł
• Liczba uczestników - 336 tys. osób
• Wartość jednostki – 29,53 zł – zmiana % wartości jednostki od
 początku działalności FWP wyniosła 1218,30%
• Liczba umorzeń – 47 608 osób, w tym wartość odkupionych
 jednostek 13 076 588,16 zł
            Wpłaty PKP S.A. do FWP PKP SFIO
                w latach 2002-2009


     25 000 000

               Razem lata 2002-2009 – 92,3 m zł
     20 000 000      1,97% - prywatyzacja
               98,03% pozostała sprzedaż
mln zł
     15 000 000
     10 000 000
                                                                 19 990 471,78
                              10 869 001,50
                                       12 137 880,62
                                                        10 894 872,80
                     14 447 486,11
            9 167 000,00
                                                6 534 290,89
                                                                          8 901 628,00
     5 000 000
         0
           2002       2003       2004       2005       2006       2007       2008       2009
          FWP PKP SFIO
    Zmiana wartości jednostki uczestnictwa funduszu FWP PKP SFIO
w okresie 04.01.1999-31.07.2009 r. w porównaniu do zmian wartości benchmarku
         FWP PKP SFIO
Rentowność FWP PKP SFIO w stosunku do benchmarku bez uwzględniania
            wpłat do Funduszu
      FWP PKP SFIO
Alokacja aktywów funduszu FWP PKP SFIO – 30.07.2009

								
To top