sekolah menengah kebangsaan laki laki methodist by K7zU21p

VIEWS: 18 PAGES: 7

									Nama:…………………………..                                Tingkatan 1:…………………..

         SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAKI-LAKI METHODIST
            JALAN HANG JEBAT, 50150, KUALA LUMPUR

                  PEPERIKSAAN PERTAMA 2009
                     TINGKATAN SATU
            PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
                       (1 JAM)
Penggubal soalan: Cik Norfazalina bt. Fadzil

Disemak oleh:                                  Disahkan oleh:


…………………………………….             …………………………..           ………………………..
(Cik Rozana binti Hashim)        ( Pn. Tay Chong Kiat)       (En. Wong Chee Kheon)
K. Panitia Sivik dan Kewarganegaraan Ketua Bidang Sains Sosial       Pengetua
             Kertas soalan ini terdiri daripada 6 halaman bercetak.


Arahan: Kertas ini mengandungi 3 bahagian iaitu:
    Bahagian A : Soalan Objektif      ( 30 Markah)
    Bahagian B : Misi dan Visi Sekolah ( 10 Markah)
    Bahagian C : Soalan Struktur      ( 15 Markah)
    Jawab semua soalan.

Bahagian A ( Soalan Objektif)- 30 markah
Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan yang paling sesuai.

1  Maksud identiti diri ialah
  A rupa paras seseorang yang mempunyai cita-cita yang tinggi.
  B gambaran keseluruhan tentang seseorang yang mempunyai cita-cita dalam hidupnya.
  C ciri-ciri fizikal seseorang yang mempunyai potensi diri yang positif.
  D gambaran tentang masa depan yang akan dicapai oleh seseorang.

2  Potensi diri perlu dikembangkan untuk
  A kecemerlangan akademik.              B keseimbangan dalam hidup.
  C menonjolkan bakat individu.            D tingkah laku terkawal.

3  Amin sangat berminat dengan mata pelajaran Matematik. Cita-cita Adam mungkin
  A doktor                    B arkitek
  C akauntan                   D peguam

4  Potensi diri dalam seseorang individu perlu disedari dan dikembangkan pada usia muda lagi kerana
  A potensi diri berkaitan dengan keupayaan intelek.
  B potensi diri boleh menentukan kebolehan dan kemahiran seseorang.
  C potensi diri akan membantu seseorang berfikir dengan baik.
  D potensi diri akan menentukan keupayaan fizikal seseorang.
                            1
5  Mengapakah kita perlu mengenali dan menghargai kejayaan tokoh-tokoh di negara kita?
  A kerana mereka dikenali ramai.
  B kerana kita dapat mencontohi mereka.
  C kerana kita boleh menjadikan mereka sebagai perangsang.
  D kerana mereka banyak menyumbang jasa kepada negara.

6  Kita mestilah bersyukur dengan _______________yang ada pada diri kita dan cuba untuk memperbaiki
  ______________diri kita.
  A kelebihan, kelemahan             B keistimewaan, jasmani
  C kebaikan, potensi               D potensi, cita-cita

7  Untuk mencapai cita-cita, seseorang perlu bersedia untuk
  A mengeluarkan kos.                 B dimarahi keluarga.
  C menempuh cabaran.                 D dicemuh masyarakat.

8  Kejayaan seseorang murid pada masa hadapan banyak bergantung kepada _____________yang dilakukan
  pada zaman persekolahannya.
  A usaha                     B minat
  C potensi                    D identiti diri

9  Antara berikut, perlakuan yang manakah berkaitan aspek kerohanian?
  A Meningkatkan ilmu pengetahuan.          B Mensyukuri pemberian Tuhan.
  C Memupuk perasaan kasih sayang.          D Menjaga kesihatan tubuh.

10 Bagaimanakah cara untuk mengembangkan potensi jasmani?
  A Mengulang kaji pelajaran dengan tekun.    B Mensyukuri nikmat anugerah Tuhan.
  C Melakukan aktiviti riadah pada masa lapang. D Menyemai semangat kekitaan dalam kehidupan.

11 Rizal sering mewakili sekolahnya dalam pertandingan perbahasan. Dia seorang pelajar yang bijak berhujah.
  Penguasaan bahasa Inggerisnya juga amat baik.
  Apakah kerjaya yang sesuai untuk Rizal?
  A Arkitek.                    B Doktor.
  C Peguam.                     D Akauntan.

12 Apakah faktor kejayaan seseorang dalam bidang yang diceburinya?
  A Minat yang mendalam.              B Modal yang mencukupi.
  C Saingan daripada orang lain.          D Tahap pemikiran yang dimiliki.

13 Potensi diri seseorang dapat dipupuk melalui
  A pendidikan secara berterusan.
  B pemerhatian terhadap persekitaran.
  C penyesuaian diri dengan masyarakat sekeliling.
  D perubahan penampilan diri.

14 Individu yang berjaya dalam bidang seni lazimnya
  A mempunyai kreativiti yang tinggi.
  B memiliki kesihatan tubuh yang baik.
  C mempunyai kemahiran berhujah.
  D mampu mengawal perasaan dan tenang.

15 Potensi diri seseorang individu hendaklah ____________________untuk mencapai kejayaan.
  A diasah                     B diubahsuai
  C ditonjolkan                   D dipamerkan

                           2
16 Siapakah yang dimaksudkan dengan rakan sebaya?
  A Rakan yang mempunyai perwatakan yang sama.
  B Rakan yang mempunyai pandangan dan minat yang sama.
  C Rakan yang tinggal di kawasan kediaman yang sama.
  D Rakan yang belajar di sekolah yang sama.

17 Mengapakah kita perlu bijak memilih rakan?
  A Supaya tidak terpengaruh untuk melakukan perkara negatif.
  B Supaya dapat berkongsi masalah peribadi.
  C Supaya mudah dipercayai oleh ibu bapa.
  D Supaya dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik.

18 Apakah yang dimaksudkan dengan maruah diri?
  A Kehormatan diri.                B Kekuatan fizikal.
  C Keistimewaan diri.               D Kecantikan paras.

19 Seseorang rakan yang baik lazimnya akan
  A meminta rakannya menyelesaikan masalah peribadi.
  B memberikan dorongan untuk melakukan perkara yang baik.
  C menghindari rakannya yang sedang menghadapi masalah.
  D menolak bantuan rakannya yang ingin membantu.

20 Dalam perjalanan pulang dari sekolah, anda terserempak dengan rakan-rakan anda sedang berbual-bual
  di perhentian bas. Mereka mengajak anda berbual-bual bersama mereka.
  Apakah tindakan yang wajar anda ambil?
  A Menerima ajakan rakan dengan senang.
  B Menolak ajakan rakan dengan baik.
  C Mempertikaikan tindakan rakan.
  D Mengugut untuk memberitahu ibu bapa rakan.

21 Remaja yang bijak mempertimbangkan kesan sesuatu tindakan dapat
  A menjamin kesejahteraan dalam hidup.
  B mengeratkan hubungan dengan rakan sebaya.
  C membuat keputusan dengan cepat dan pantas.
  D melibatkan diri dalam aktiviti sosial.

22 Salah satu teknik untuk menyelesaikan konflik ialah dengan menggunakan teknik awam.
  Apakah yang dimaksudkan dengan teknik awam?
  A Teknik menyelesaikan masalah sebelah pihak sahaja.
  B Teknik menyelesaikan masalah dengan cepat.
  C Teknik menyelesaikan masalah yang mempunyai kehendak bertentangan.
  D Teknik menyelesaikan masalah demi kepentingan diri.

23 Mengapakah kita perlu menyelesaikan konflik dengan bijak?
  A Supaya memberikan kebaikan kepada kedua-dua belah pihak.
  B Supaya konflik tersebut tidak berulang.
  C Supaya pendirian kita dihormati oleh orang lain.
  D Supaya kelemahan kita tidak diketahui oleh orang lain.
                           3
24 Ponteng merupakan salah kegiatan negatif yang berlaku dalam kalangan pelajar. Apakah langkah yang boleh
  diambil untuk menangani kegiatan tersebut?
  A Menghukum ibu bapa pelajar tersebut.
  B Memaklumkan kepada ibu bapa tentang ketidakhadiran pelajar tersebut.
  C Menggantung persekolahan pelajar tersebut.
  D Melarang pelajar daripada menduduki peperiksaan akhir tahun.

25  Apakah peranan ibu bapa untuk menghalang anak-anak terlibat dalam perkara yang negatif?
   A Mengongkong pergerakan anak-anak.
   B Menyedarkan anak-anak tentang keburukan melakukan perkara negatif.
   C Menghalang anak-anak berkawan dengan remaja yang tidak dikenali.
   D Menemani anak-anak pada setiap masa.

26  Kasih sayang terhadap keluarga boleh ditafsirkan sebagai
   A perasaan kasih dan sayang atas rasa tanggungjawab.
   B perasaan cinta yang wujud apabila bertemu dengan ahli keluarga.
   C perasaan cinta dan sayang terhadap ahli keluarga yang lebih muda.
   D perasaan cinta yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.

27  Kita perlu menghormati ibu bapa kerana
   A mereka memberikan kemewahan kepada kita.
   B mereka selalu memanjakan kita.
   C mereka telah membesarkan dan mendidik kita.
   D mereka sentiasa mendampingi kita.

28  Bapa anda telah dinaikkan pangkat oleh majikannya. Apakah tindakan yang wajar anda lakukan?
   A Meminta bapa membawa keluarga makan di luar.
   B Mengucapkan tahniah kepada bapa.
   C Merancang aktiviti bulanan keluarga.
   D Menceritakan perkara tersebut kepada rakan-rakan.

29  Adik anda telah dimarahi oleh bapa anda kerana memperoleh keputusan peperiksaan yang tidak memuaskan.
   Apakah tindakan yang harus anda ambil?
   A Menyebelahi tindakan bapa memarahi adik.
   B Membantu adik untuk membela dirinya.
   C Memujuk dan menasihati adik agar belajar bersungguh-sungguh.
   D Membiarkan adik menyelesaikan masalahnya itu.

30  Apakah yang dimaksudkan dengan makanan seimbang?
   A Makanan yang berkualiti dan mahal.
   B Makanan yang mengandungi semua jenis nutrient.
   C Makanan yang digemari oleh semua peringkat umur.
   D Makanan yang mudah didapati dan disediakan.
                           4
Bahagian B: Misi dan Visi Sekolah- 10 markah

1  Nyatakan misi sekolah ini dengan terperinci.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

                                         ( 5 markah)

2 Nyatakan visi sekolah ini dengan terperinci

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

                                         ( 5 markah)

Bahagian C: Soalan Struktur- 10 markah

3  Apakah faktor yang mendorong remaja terlibat dalam kegiatan negatif?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

                                         ( 2 markah)

4  Adakah rakan sebaya mampu mempengaruhi remaja untuk melakukan perkara negatif? Berikan alasan anda.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

                                         ( 2 markah)
                           5
5  Mengapakah anda menyayangi ibu bapa anda?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

                                         ( 2 markah)6 Bagaimanakah caranya anda memastikan hubungan anda dengan anggota keluarga sentiasa mesra dan akrab?

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

                                         ( 2 markah)7 Nyatakan kepentingan-kepentingan menjalin hubungan yang mesra dan akrab sesama anggota keluarga.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

                                         ( 2 markah)
                    Kertas soalan tamat. Raz 09
                          6
SKEMA JAWAPAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN                    SATU
PEPERIKSAAN PERTAMA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2009

SOALAN OBJEKTIF ( 30 MARKAH)
  1. B               16. B
  2. B               17. A
  3. C               18. A
  4. B               19. B
  5. C               20. B
  6. A               21. A
  7. C               22. C
  8. A               23. A
  9. B               24. B
  10. C               25. B
  11. C               26. D
  12. A               27. C
  13. A               28. B
  14. A               29. C
  15. A               30. B

 BAHAGIAN B
 1. MBSSKL bertekad menjadi sebuah sekolah yang terkehadapan mencapai pendidikan bertaraf dunia
   menjelang 2010. ( 5 MARKAH)

 2. MBSSKL beriltizam menjadi pemangkin kecemerlangan keilmuan dan pembentuk insane yang jujur,
   bersopan dan berkeperibadian nasional. (5 MARKAH)


 BAHAGIAN C:
 3. pengaruh rakan sebaya, kesibukan ibu bapa ( 2 markah)

 4. Ya, kerana rakan sebaya amat rapat dengan mereka.     Secara tidak langsung, rakan sebaya dapat
   mempengaruhi seseorang remaja. (2 markah)

 5. kerana ibulah yang telah melahirkan kita, kerana ibu bapalah yang telah mendidik dan membesarkan kita.
   (2 markah)

 6. sentiasa bertolak ansur dengan ahli keluarga yang lain, selalu menghubungi antara satu sama lain jika
   tinggal berjauhan, menuturkan kata-kata yang elok dan sopan, peka terhadap perasaan anggota keluarga
   yang lain. ( pilih dua sahaja-2 markah)
                          7

								
To top