Takimlarin proje sunum dosyasi by BH9Jg9

VIEWS: 86 PAGES: 3

									  DERİ TASARIM VE ÜRETİM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ


Giriş bilgisi
  Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçı Birlikleri patronajında, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar
  Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü - Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Deri
  Mühendisliği Bölümü işbirliğinde; ilgili bölümlerin lisans ve lisansüstü öğrencilerinin tasarım ve
  üretime yönelik atölye çalışmalarıyla, takımlar halinde katılacağı bir yarışmadır.


Yarışmanın amacı
  Türkiye’deki deri endüstrisinin tasarım ve üretim kalitesini simgeleyen ürün kimliğini desteklemek,
  Türkiye’de üretilen derilerin kullanım olanaklarını arttırmak, Türkiye’deki deri sektöründe uygulanabilir
  özgün fikirler geliştirmek, genç yeteneklere destek vererek uzun vadede ülkemizdeki deri sektörüne
  katkıda bulunmalarını sağlamak, deri sektörüne eleman yetiştiren üniversitelerin birbirleriyle ve deri
  sektörüyle işbirliğini sağlamak.


Konsept
  Takımlar, konsept olarak aşağıda belirtilen 2012-2013 Sonbahar-Kış moda trendlerinden birini
  kullanmalıdır.
       ·  Rocker
       ·  Vintage
       ·  Yabani Yapraklar
       ·  İçgüdüsel Tansiyon


Teknik Şartlar
  - Finale kalan projelerde çalışacak takım: bir Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü öğrencisi ve azami iki
  Deri Mühendisliği Bölümü öğrencisinden oluşacaktır.
  - Takımlar farklı deri tiplerini ve üretim tekniklerini kullanarak geliştirilmiş, birden fazla proje ile
  yarışmaya katılabilirler.
  - Takımların proje sunum dosyası, takım elemanlarının tanıtımı ve proje bilgilerini (konsept sunumu
  ve teknik bilgileri) açık olarak içermelidir.
   - Eksik evrakla yapılan ve / veya son teslim tarihinden sonra teslim edilen sunum dosyaları
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme Kriterleri
  - Özgün Tasarımlar olması, seri üretime uygun olması
  - 1. Deri Tasarım ve Üretim Yarışmasında ilk 3 dereceye giren yarışmacıların eserleri
  değerlendirmeye alınmayacak olup, jürinin uygun görmesi halinde
   Final Organizasyonunda özel sergi imkanı tanınacaktır.

Ödüller
  (Ödüller takım elemanları arasında eşit şekilde paylaştırılacaktır)
1. Ödül:    5.000. TL
2. Ödül:    3.000. TL
3. Ödül:    2.000. TL

Jüri Üyeleri
  Jüri tarihlerinden önce yarışma komitesi tarafından belirlenip duyurulacaktır.


Katılım Yükümlülükleri
  - Takımların başvuru evraklarını (takım elemanlarının özgeçmişi, öğrenci belgesi, imzalanmış katılım
  beyanı) kapalı bir zarf üzerine rumuz yazarak dosyalarına koymaları, koleksiyon paftalarının ve
  sunulan deri
   ürünlerinin arka bölümlerinde rumuzlarını yazarak teslim etmeleri gerekmektedir.


Tanıtım ve Ticari Kullanım Hakları
  - Atölye çalışması (workshop), jüri değerlendirmesi, final gecesi ve ödül töreninin tarihleri yarışma
  kurulu tarafından değiştirilebilir.
  - Finale kalan takımlar, koleksiyonlarının kullanım haklarını bir yıl süre ile hiçbir koşul öne sürmeksizin
  sözleşme ile yarışma organizasyonu Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birlikleri’ne devretmiş
   sayılacaklardır.
  - Yarışma sonrası dereceye girecek finalistler, verilecek ödüller dışında, yarışma organizasyonu ve
  sponsor firmalardan hiçbir talepte bulunamazlar.
   - Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
   - Ayrıca her bir yarışmacı, yarışmaya gönderdiği yapıtların kendisine ait olduğunu, daha önce bir
başka yarışmada bu tasarımların ödül almadığını ve sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha önce
profesyonel
    anlamda kullanılmadığını beyan eder ve gerekli özellikleri şartnameye uygun biçimde belirtir.  2.DERİ TASARIM VE ÜRETİM YARIŞMASI TAKVİM TASLAĞI
09 Ocak 2012 Yarışma müracaatı süre sonu
13 Ocak 2012          Yarışma bilgilerinin aktarılması ve kayıt listesinin oluşturulması
18 Ocak 2012          İstanbul Deri Fuarını ziyaret
23-27 Ocak 2012         Tasarım için Atelye Çalışma Süreci (yarışmacıların katılımı zorunludur.)
                Mekan: Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
                Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü tasarım atelyeleri
30 Ocak -03 Şubat 2012     Sektör Temsilcileri İle Tasarım Geliştirme Seminerleri
               (yarışmacıların katılımı zorunludur.)
               Mekan: Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçı Birliği Seminer Salonu
13 Şubat 2012         Tasarım Dosyalarının Teslimi
15 Şubat 2012         Tasarım Değerlendirme Jürisi:
               Sunulan tasarım dosyalarının Jüri tarafından üretim için seçilmesi
17 Şubat 2012         Finale kalan Tasarım dosyalarının Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
               Deri Mühendisliği Bölümü yarışmacılarına sunumu, takımların ve
               sponsorlarının belirlenmesi, üretim sürecinin başlaması
               Mekan: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Deri Mühendisliği Bölümü
18 Şubat- 4 Mayıs 2012    Deri Üretim Süreci
4 Mayıs 2012         Deri mamullerin ayakkabı, çanta, giysi tasarımlarının üretimleri için teslimi
4-21 Mayıs 2012        Mamül Ürün Üretim Süreci
21 Mayıs 2012         Deri mamullerin ayakkabı, çanta, giysi üretimleri ile birlikte Jüriye teslimi

23 Mayıs 2012         Ödül Töreni ve Kokteyl
23-24 Mayıs 2012       Final Projelerinin Sergisi  Deri Tasarım ve Üretim Yarışması Katılım Beyanı
  Yarışmaya göndermiş olduğumuz deri tasarımları özgün birer çalışmadır. Aksine bir iddia
olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluğun tarafımıza
ait olduğunu, ,yarışmaya katılan eser üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında
sahibi olduğumuz bütün fikri ve sınai haklarımızdan peşinen feragat ettiğimizi, eser üzerindeki tüm
fikri ve sınai haklarımızı Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçı Birliği’ne devir ve temlik ettiğimizi
beyan ve taahhüt ederiz. Yarışma şartnamesindeki tüm şartlar ve fikri sınai haklarla ilgili tüm
koşulları peşinen kabul ve taahhüt ettiğimizi beyan ederiz.


    Tarih


    Proje takımının ad ve soyadları

								
To top