iu fenbilimleri enstitusu iu fenbilimleri enstitusu tezsiz mezuniyet

Document Sample
iu fenbilimleri enstitusu iu fenbilimleri enstitusu tezsiz mezuniyet Powered By Docstoc
					                 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
             FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE


T.C.KİMLİK NUMARASI:............................

Enstitümüz Orta Öğretim Alan Öğretmenliği.............................Öğretmenliği Tezsiz
Yüksek Lisans Programını, sorumlu olduğum bütün ders, proje ve yeterlik sınavlarını
başarı ile tamamlayarak bitirmiş bulunmaktayım.

Mezun Olan Öğrencinin

Adı, Soyadı          :
Öğrenci Numarası       :
Adres             :..........................................................................
               ...........................................................................
Telefon (Ev, İş, Cep)     :...................../........................../........................

Teslim Edilecek Evraklar :
1- Öğrenci Kimliği ve Paso teslimi; Kimlik ve/ya da pasosunu kayıp edenler, kayıp için
gerekli işlemleri yapıp belgelendirmek zorundadırlar. (Gazete ilanı)

AÇIKLAMA   :....................................................................................

KİMLİK    :
PASO     :


2- Mezuniyet harcı; İstanbul Üniversitesi’nin Ziraat Bankası Beyazıt Şubesi’nde bulunan
44782285-5012 nolu hesaba 75.00YTL. “Tezsiz Yüksek lisans Diploma Yazım Bedeli”
ibareli banka dekontu.
3- Bir adet mektup zarfı (Alıcı kısmında öğrencinin adı,soyadı,öğrenci numarası,açık
adresi ve telefon numarası belirtilmelidir.)
4- Tc.Kimlik Numarasını gösteren internet çıktısı veya kimliğinde varsa kimlik fotokopisi.
5- Şeffaf cep naylon dosya
6-  Kimlik fotokopisi

Yukarıda belirtilen koşulları yerine getirdim. Çıkış işlemlerimin başlatılmasını
saygılarımla arz ederim.

ADI SOYADI      :
İMZA         :
Tarih        :

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:5/29/2012
language:
pages:1