proje oneri degerlendirme formu

Document Sample
proje oneri degerlendirme formu Powered By Docstoc
					                         T.C.
                    Cumhuriyet Üniversitesi
                 Bilimsel Araştırma Projeleri (CÜBAP)

                     Proje Öneri Değerlendirme Formu

Proje Başlığı:                               Proje No:

Proje Yürütücüsü:                             Proje Türü:

CÜBAP’ dan İstenen Mali Destek Miktarı:                  Önerilen Süre (Ay) :


                                             Gerekli gördüğünüz
      Biçimsel Değerlendirme           Evet  Hayır  Kısmen
                                              açıklamalar
1. Projenin başlığı önerilen çalışmayı ifade
  ediyor mu?

2. Önerilen araştırma konusu özgün mü?

3. Çalışmanın amacı ve kapsamı literatür
  bilgileriyle tartışılarak açıkça belirtilmiş mi?
4. Çalışma Yöntemi (incelenecek
  parametreler, süreçler, derlenecek veriler
  vb) açık olarak belirtilmiş ve amacı ile
  uygun mu?
5. Kuruluşta var olan ve elde edilmesi
  tasarlanan araştırma olanakları sıralanmış
  ve yeterliği tartışılmış mı?

6. Sonuçların bilimsel birikime ve/veya yerel
  /bölgesel / ulusal ekonomiye yapacağı
  katkılar uygun mu?
7. Projenin yönetim düzeni, çalışma takvimi
  ve süresi uygun mu?

                                             Gerekli gördüğünüz
   İçerik Bakımından Değerlendirme         Evet  Hayır  Kısmen
                                               açıklamalar
8. Başarı ölçütleri gerçekçi mi?

9. B Planı kabul edilebilir mi?


                                             Gerekli gördüğünüz
   Bütçe Bakımından Değerlendirme         Evet  Hayır  Kısmen
                                              açıklamalar
10. CÜBAP’dan istenen bütçe yeterli mi?
11. Proforma fatura vb. ekleri verilmiş mi?
12. Diğer kuruluşların katkısı varsa yeterli mi?
13. İstenen teçhizat, araştırmanın amacı ve
  varolan altyapı ile tutarlı mı?
14. Bütçe ve ödeme planı gerektiği gibi gerçekçi
  bir şekilde düzenlenmiş mi?
                             1
                        T.C.
                   Cumhuriyet Üniversitesi
                Bilimsel Araştırma Projeleri (CÜBAP)Değerlendirmeyi Yapan Bilimsel Hakemin Görüşü:

        Desteklenmelidir

        Önerilerim doğrultusundaki değişikliklerden sonra yeniden değerlendirilmelidir
        Desteklenmesi uygun değildir (Bu durumda lütfen arka sayfaya gerekçesini yazınız)
        Düzeltilmiş proje önerisini tekrar görmek istiyor musunuz ?      Evet        Hayır
Varsa açıklamalar ve öneriler:
(Formdaki sorularla ilgili varsa diğer açıklamalarınızı ve proje ile ilgili uyarı ve önerilerinizi arka sayfada
da verebilirsiniz)

Değerlendirmeyi Yapan Bilimsel Hakemin       Tarih:              İmza
                          Telefon:
Ünvanı:                       Cep Tel:
                          e-posta:
Adı:
                          Adres:
Soyadı:                       PROJE TÜRLERİ

a) Güdümlü Araştırma Projeleri: Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora/sanatta yeterlik ile
tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırmacılara, ülkemizin ve üniversitemizin bilimsel, teknolojik,
sosyal, eğitim-öğretim ve kültürel alt yapısını güçlendirmek ya da doğal ve tarihi çevreyi koruyup
geliştirmeye yönelik, Rektörlük tarafından önerilen araştırma projeleridir, bu tür projeler için bir bütçe limiti
belirlenmez. Yönerge kapsamında tanımlanan değerlendirme ve izleme süreçlerine tabi değildir.
b) Grup Araştırma Projeleri: Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora/sanatta yeterlik ile tıpta
uzmanlık eğitimini tamamlamış farklı anabilim dallarındaki öğretim elemanlarının hazırladıkları disiplinler
arası araştırma projeleridir.
c) Katılımlı Araştırma Projeleri: Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyeleri ile Cumhuriyet Üniversitesi
dışındaki ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşların katılımı ile oluşturulmuş araştırma projeleridir.
d) A-Tipi Bireysel Araştırma Projeleri: Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora/sanatta
yeterlik ile tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış öğretim eleman(lar)ının hazırladıkları bir yıl süreli ve
mevcut bölüm altyapısına ilaveten bazı makine, teçhizat, sarf ve seyahat desteği alınabilen hızlı araştırma
ve destek projeleridir.
e) B-Tipi Bireysel Araştırma Projeleri: Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora/sanatta
yeterlik ile tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış öğretim eleman(lar)ının hazırladıkları, A-Tipi Bireysel
Araştırma Projelerine göre daha kapsamlı temel araştırma projeleridir.
f) Lisansüstü Tez Projeleri: Cumhuriyet Üniversitesine bağlı Enstitülerde yüksek lisans ve
doktora/sanatta yeterlik eğitim-öğretimini sürdüren öğrenciler ile tıpta uzmanlık öğrencilerinin danışmanları
denetiminde yürüttükleri tez projelerdir.
                             2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:140
posted:5/29/2012
language:Turkish
pages:2