model proces verbal investire BESV by cR83qb

VIEWS: 107 PAGES: 1

									                                                       ANEXA
                    PROCES-VERBAL
      pentru învestirea Biroului electoral al secţiei de votare nr._________
        din circumscripţia electorală/oficiul electoral nr._________
                 încheiat astăzi __________


    Având în vedere adresa tribunalului________________ cu nr._____/______________, prin
care a fost transmisă lista persoanelor desemnate ca preşedinţi şi locţiitori ai birourilor electorale
ale secţiilor de votare,
    Văzând listele reprezentanţilor în birourile electorale ale secţiilor de votare, comunicate de
partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale care participă la alegeri în circumscripţie,
    În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea
Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi cu
dispoziţiile Deciziei Biroului Electoral Central privind modalitatea de completare a birourilor
electorale ale secţiilor de votare nr.46/3.11.2008.
    Se declară ca fiind legal învestit biroul electoral al secţiei de votare nr__________, în
următoarea formulă:

1.  Preşedinte  *      **      ***                      ****         -
2.  Locţiitor   *      **      ***                      ****         -
3.  Membru    *      **      ***                      ****         *****
4.  Membru    *      **      ***                      ****         *****
5.  Membru    *      **      ***                      ****         *****
6.  Membru    *      **      ***                      ****         *****
7.  Membru    *      **      ***                      ****         *****
8.  Membru    *      **      ***                      ****         *****
9  Membru    *      **      ***                      ****         *****                 PREŞEDINTELE
      BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE/OFICIULUI ELECTORAL
    * Nume;
    ** Prenume;
    *** Adresă; (pentru membri se trece domiciliul sau reşedinţa şi modalitatea de contact)
    **** Număr de telefon (pentru membri se trece numărul de telefon, de fax sau adresa de e-mail)
    ***** partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală şi organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale (se completează numai pentru membri)

								
To top